ĞHOST

#QLG2V0CJ

12

4 874

5 755

Turnuva standardı (72/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 1→9: 7625
400/400
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
100/100
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
2/2
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Yükseltme bedeli 3→4: 50Yükseltme bedeli 3→9: 7600Gereken kart:: 183Toplama süresi::  ~16 gün
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 4→9: 7550
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 6→9: 6400
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 6→9: 6400

Efsaneviler (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 26
7/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 23
6/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 24
4/4
2/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 28
4/4
4/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 26
2/2
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→10: 5000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 34
4/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 30
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 33
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
4/4
5/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 25
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→11: 25000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 33
4/4
1/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 29
4/4
2/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 28
2/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 32
4/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 30

Kart Yükseltme (7/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3740/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1260Toplama süresi::  ~11 gün
3790/5000
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 1210Toplama süresi::  ~11 gün
2000/2000
3247/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1753Toplama süresi::  ~15 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
2916/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2084Toplama süresi::  ~18 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
17/5000
Yükseltme bedeli 1→12: 85625Yükseltme bedeli 1→13: 185625Gereken kart:: 4983Toplama süresi::  ~42 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
2895/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2105Toplama süresi::  ~18 gün
2000/2000
3621/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1379Toplama süresi::  ~12 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3919/5000
Yükseltme bedeli 8→12: 82000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 1081Toplama süresi::  ~10 gün
5000/5000
Yükseltme bedeli 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4220/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 780Toplama süresi::  ~7 gün
1000/1000
2000/2000
4982/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 18Toplama süresi::  ~1 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2320/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 2680Toplama süresi::  ~23 gün
2000/2000
2442/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 2558Toplama süresi::  ~22 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3639/5000
Yükseltme bedeli 3→12: 85600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 1361Toplama süresi::  ~12 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3952/5000
Yükseltme bedeli 6→12: 85000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1048Toplama süresi::  ~9 gün
4455/5000
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 545Toplama süresi::  ~5 gün
2000/2000
3676/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1324Toplama süresi::  ~12 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
555/5000
Yükseltme bedeli 1→12: 85625Yükseltme bedeli 1→13: 185625Gereken kart:: 4445Toplama süresi::  ~38 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
3044/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1956Toplama süresi::  ~17 gün
2000/2000
3526/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1474Toplama süresi::  ~13 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
511/5000
Yükseltme bedeli 1→12: 85625Yükseltme bedeli 1→13: 185625Gereken kart:: 4489Toplama süresi::  ~38 gün
100/100
200/200
400/400
417/800
0/1000
Yükseltme bedeli 3→11: 35600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 1383Toplama süresi::  ~116 gün
100/100
200/200
400/400
608/800
0/1000
Yükseltme bedeli 4→11: 35550Yükseltme bedeli 4→13: 185550Gereken kart:: 1192Toplama süresi::  ~100 gün
100/100
200/200
400/400
517/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1283Toplama süresi::  ~107 gün
400/400
491/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1309Toplama süresi::  ~110 gün
400/400
479/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1321Toplama süresi::  ~111 gün
100/100
200/200
279/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 1921Toplama süresi::  ~161 gün
400/400
440/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1360Toplama süresi::  ~114 gün
400/400
799/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1001Toplama süresi::  ~84 gün
400/400
205/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1595Toplama süresi::  ~133 gün
100/100
200/200
400/400
604/800
0/1000
Yükseltme bedeli 4→11: 35550Yükseltme bedeli 4→13: 185550Gereken kart:: 1196Toplama süresi::  ~100 gün
400/400
409/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1391Toplama süresi::  ~116 gün
100/100
200/200
400/400
413/800
0/1000
Yükseltme bedeli 7→11: 34000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 1387Toplama süresi::  ~116 gün
200/200
400/400
623/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1177Toplama süresi::  ~99 gün
100/100
200/200
400/400
727/800
0/1000
Yükseltme bedeli 3→11: 35600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 1073Toplama süresi::  ~90 gün
100/100
135/200
0/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 3→9: 7600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 2265Toplama süresi::  ~189 gün
400/400
481/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1319Toplama süresi::  ~110 gün
200/200
400/400
378/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1422Toplama süresi::  ~119 gün
400/400
184/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1616Toplama süresi::  ~135 gün
100/100
200/200
400/400
131/800
0/1000
Yükseltme bedeli 3→11: 35600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 1669Toplama süresi::  ~140 gün
400/400
371/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1429Toplama süresi::  ~120 gün
460/800
0/1000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1340Toplama süresi::  ~112 gün
200/200
400/400
357/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1443Toplama süresi::  ~121 gün
400/400
566/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1234Toplama süresi::  ~103 gün
71/100
0/200
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 229Toplama süresi::  ~58 hafta
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 6→10: 14400Yükseltme bedeli 6→13: 184400Gereken kart:: 342Toplama süresi::  ~86 hafta
10/10
20/20
45/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 305Toplama süresi::  ~77 hafta
50/50
32/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 268Toplama süresi::  ~67 hafta
131/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 69Toplama süresi::  ~18 hafta
20/20
50/50
34/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 266Toplama süresi::  ~67 hafta
50/50
25/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 275Toplama süresi::  ~69 hafta
50/50
66/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 234Toplama süresi::  ~59 hafta
22/100
0/200
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 278Toplama süresi::  ~70 hafta
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→11: 32000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 282Toplama süresi::  ~71 hafta
20/20
50/50
35/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 265Toplama süresi::  ~67 hafta
57/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 143Toplama süresi::  ~36 hafta
50/50
47/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 253Toplama süresi::  ~64 hafta
50/50
50/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 250Toplama süresi::  ~63 hafta
50/50
63/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 237Toplama süresi::  ~60 hafta
20/20
50/50
40/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 260Toplama süresi::  ~65 hafta
50/50
48/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 252Toplama süresi::  ~63 hafta
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 7→10: 14000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 331Toplama süresi::  ~83 hafta
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 6→10: 14400Yükseltme bedeli 6→13: 184400Gereken kart:: 340Toplama süresi::  ~85 hafta
20/20
47/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 303Toplama süresi::  ~76 hafta
50/50
80/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 220Toplama süresi::  ~55 hafta
20/20
50/50
37/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 263Toplama süresi::  ~66 hafta
20/20
50/50
49/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 251Toplama süresi::  ~63 hafta
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Yükseltme bedeli 6→11: 34400Yükseltme bedeli 6→13: 184400Gereken kart:: 293Toplama süresi::  ~74 hafta
50/50
21/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 279Toplama süresi::  ~70 hafta
100/100
37/200
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 163Toplama süresi::  ~41 hafta

Kart seviye dengesiβ (12 Seviye)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
12
11 12
12 13
12 13
9 12
12 13
1 11 12
9 12
11 12
8 12
12 13
9 12
10 12
7 12
11 12
3 12
6 12
12
11 12
1 12
9 12
11 12
1 12
3 11 12
4 11 12
6 11 12
10 11 12
10 11 12
8 10 12
3 4 12
12 13
10 11 12
10 11 12
12 13
10 11 12
4 11 12
10 11 12
7 11 12
9 11 12
3 11 12
3 9 12
10 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
3 11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
6 10 12
8 10 12
10 11 12
12
12 13
9 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
8 11 12
9 11 12
12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
7 10 12
6 10 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
6 11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin