MAD MAN

#G290R8Q

11

4 415

4 820

سكراب امغرة

Yardımcı lider

5 Seviye 4161/50 11 Seviye 1208/2000 5 Seviye 3141/50 7 Seviye 3418/200 11 Seviye 2186/2000 11 Seviye 65/2000 11 Seviye 890/2000 10 Seviye 1529/1000 6 Seviye 3064/100 10 Seviye 1497/1000 10 Seviye 2077/1000 9 Seviye 2034/800 10 Seviye 1557/1000 6 Seviye 3069/100 5 Seviye 3555/50 10 Seviye 1440/1000 9 Seviye 2581/800 11 Seviye 1265/2000 9 Seviye 2001/800 10 Seviye 1200/1000 10 Seviye 2716/1000 10 Seviye 1374/1000 10 Seviye 722/1000 5 Seviye 557/10 8 Seviye 647/100 6 Seviye 675/20 9 Seviye 446/200 8 Seviye 471/100 7 Seviye 39/50 11 Seviye 21/800 11 Seviye 37/800 10 Seviye 406/400 9 Seviye 118/200 10 Seviye 264/400 9 Seviye 477/200 10 Seviye 163/400 10 Seviye 439/400 10 Seviye 238/400 9 Seviye 324/200 6 Seviye 7/20 11 Seviye 543/800 9 Seviye 448/200 10 Seviye 261/400 12 Seviye 474/1000 9 Seviye 412/200 8 Seviye 467/100 9 Seviye 311/200 9 Seviye 707/200 9 Seviye 410/200 9 Seviye 51/20 8 Seviye 25/10 10 Seviye 37/50 10 Seviye 31/50 7 Seviye 2/4 9 Seviye 57/20 10 Seviye 11/50 9 Seviye 36/20 10 Seviye 15/50 10 Seviye 53/50 9 Seviye 43/20 10 Seviye 26/50 10 Seviye 36/50 10 Seviye 22/50 10 Seviye 39/50 12 Seviye 9/200 9 Seviye 17/20 10 Seviye 28/50 9 Seviye 42/20 9 Seviye 9/20 10 Seviye 47/50 12 Seviye 43/200 9 Seviye 26/20 10 Seviye 43/50 9 Seviye 42/20 10 Seviye 19/50 10 Seviye 16/50 9 Seviye 1/2 10 Seviye 0/4 10 Seviye 0/4 10 Seviye 2/4 10 Seviye 0/4 10 Seviye 1/4 10 Seviye 0/4 11 Seviye 1/10 10 Seviye 1/4 10 Seviye 3/4   11 Seviye 4/10 9 Seviye 1/2 10 Seviye 3/4 10 Seviye 2/4 10 Seviye 0/4 10 Seviye 0/4

Kayıp kartlar (1/94)

Efsaneviler (1/17)

Turnuva standardı (78/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 5→9: 7400
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 5→9: 7400
100/100
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
100/100
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
39/50
0/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000Gereken kart:: 111Toplama süresi::  ~10 gün
7/20
0/50
0/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000Gereken kart:: 163Toplama süresi::  ~14 gün
100/100
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
2/4
0/10
Yükseltme bedeli 7→9: 6000Gereken kart:: 12Toplama süresi::  ~3 hafta

Efsaneviler (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→10: 5000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 35
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
2/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 32
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 33
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
1/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 29
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 33
3/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 31
4/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 26
1/2
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→10: 5000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 35
3/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 31
2/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 32
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34

Kart Yükseltme (1/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1961/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 5→11: 35400Yükseltme bedeli 5→13: 185400Gereken kart:: 5039Toplama süresi::  ~42 gün
1208/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 5792Toplama süresi::  ~49 gün
400/400
800/800
1000/1000
941/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 5→11: 35400Yükseltme bedeli 5→13: 185400Gereken kart:: 6059Toplama süresi::  ~51 gün
400/400
800/800
1000/1000
1218/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 7→11: 34000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 5782Toplama süresi::  ~49 gün
2000/2000
186/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 4814Toplama süresi::  ~41 gün
65/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 6935Toplama süresi::  ~58 gün
890/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 6110Toplama süresi::  ~51 gün
1000/1000
529/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6471Toplama süresi::  ~54 gün
400/400
800/800
1000/1000
864/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 6136Toplama süresi::  ~52 gün
1000/1000
497/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6503Toplama süresi::  ~55 gün
1000/1000
1077/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 5923Toplama süresi::  ~50 gün
800/800
1000/1000
234/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 6766Toplama süresi::  ~57 gün
1000/1000
557/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6443Toplama süresi::  ~54 gün
400/400
800/800
1000/1000
869/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 6131Toplama süresi::  ~52 gün
400/400
800/800
1000/1000
1355/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 5→11: 35400Yükseltme bedeli 5→13: 185400Gereken kart:: 5645Toplama süresi::  ~48 gün
1000/1000
440/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6560Toplama süresi::  ~55 gün
800/800
1000/1000
781/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 6219Toplama süresi::  ~52 gün
1265/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 5735Toplama süresi::  ~48 gün
800/800
1000/1000
201/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 6799Toplama süresi::  ~57 gün
1000/1000
200/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6800Toplama süresi::  ~57 gün
1000/1000
1716/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 5284Toplama süresi::  ~45 gün
1000/1000
374/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6626Toplama süresi::  ~56 gün
722/1000
0/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 7278Toplama süresi::  ~61 gün
100/100
200/200
257/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 5→10: 15400Yükseltme bedeli 5→13: 185400Gereken kart:: 1943Toplama süresi::  ~162 gün
100/100
200/200
347/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 1853Toplama süresi::  ~155 gün
100/100
200/200
375/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→10: 15000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1825Toplama süresi::  ~153 gün
200/200
246/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1954Toplama süresi::  ~163 gün
100/100
200/200
171/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 2029Toplama süresi::  ~170 gün
21/800
0/1000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1779Toplama süresi::  ~149 gün
37/800
0/1000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1763Toplama süresi::  ~147 gün
400/400
6/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1794Toplama süresi::  ~150 gün
118/200
0/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2282Toplama süresi::  ~191 gün
264/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1936Toplama süresi::  ~162 gün
200/200
277/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1923Toplama süresi::  ~161 gün
163/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 2037Toplama süresi::  ~170 gün
400/400
39/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1761Toplama süresi::  ~147 gün
238/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1962Toplama süresi::  ~164 gün
200/200
124/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2076Toplama süresi::  ~173 gün
543/800
0/1000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1257Toplama süresi::  ~105 gün
200/200
248/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1952Toplama süresi::  ~163 gün
261/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1939Toplama süresi::  ~162 gün
474/1000
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 526Toplama süresi::  ~44 gün
200/200
212/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1988Toplama süresi::  ~166 gün
100/100
200/200
167/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 2033Toplama süresi::  ~170 gün
200/200
111/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2089Toplama süresi::  ~175 gün
200/200
400/400
107/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1693Toplama süresi::  ~142 gün
200/200
210/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1990Toplama süresi::  ~166 gün
20/20
31/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 319Toplama süresi::  ~80 hafta
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→9: 4000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 355Toplama süresi::  ~89 hafta
37/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 313Toplama süresi::  ~79 hafta
31/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 319Toplama süresi::  ~80 hafta
20/20
37/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 313Toplama süresi::  ~79 hafta
11/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 339Toplama süresi::  ~85 hafta
20/20
16/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 334Toplama süresi::  ~84 hafta
15/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 335Toplama süresi::  ~84 hafta
50/50
3/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 297Toplama süresi::  ~75 hafta
20/20
23/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 327Toplama süresi::  ~82 hafta
26/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 324Toplama süresi::  ~81 hafta
36/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 314Toplama süresi::  ~79 hafta
22/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 328Toplama süresi::  ~82 hafta
39/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 311Toplama süresi::  ~78 hafta
9/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 191Toplama süresi::  ~48 hafta
17/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 353Toplama süresi::  ~89 hafta
28/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 322Toplama süresi::  ~81 hafta
20/20
22/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 328Toplama süresi::  ~82 hafta
9/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 361Toplama süresi::  ~91 hafta
47/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 303Toplama süresi::  ~76 hafta
43/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 157Toplama süresi::  ~40 hafta
20/20
6/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 344Toplama süresi::  ~86 hafta
43/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 307Toplama süresi::  ~77 hafta
20/20
22/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 328Toplama süresi::  ~82 hafta
19/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 331Toplama süresi::  ~83 hafta
16/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 334Toplama süresi::  ~84 hafta

Kart seviye dengesiβ (11 Seviye)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 11
11
5 11
7 11
11 12
11
11
10 11
6 11
10 11
10 11
9 11
10 11
6 11
5 11
10 11
9 11
11
9 11
11 13
10 11
10 11
10 11
10 11
5 10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
8 10 11
7 11
11
11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
6 11
11
9 10 11
10 11
11 12
9 10 11
8 10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
8 9 11
10 11
10 11
7 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11 12
9 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
11 12
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin