bra Ghr

#8YY20LYQV

12

4 939

5 406

Dz.force

Yardımcı lider

6 Seviye 5404/100 7 Seviye 5600/200 7 Seviye 4566/200 9 Seviye 4196/800 10 Seviye 1944/1000 9 Seviye 3638/800 10 Seviye 4388/1000 7 Seviye 4680/200 9 Seviye 5045/800 11 Seviye 3604/2000 11 Seviye 5387/2000 10 Seviye 3642/1000 10 Seviye 6718/1000 7 Seviye 5231/200 7 Seviye 4739/200 10 Seviye 5437/1000 1 Seviye 5343/2 10 Seviye 4875/1000 9 Seviye 4229/800 10 Seviye 4558/1000 9 Seviye 5893/800 10 Seviye 4122/1000 9 Seviye 5570/800 9 Seviye 5191/800 3 Seviye 1043/2 7 Seviye 968/50 6 Seviye 969/20 11 Seviye 958/800 11 Seviye 1116/800 7 Seviye 400/50 10 Seviye 523/400 10 Seviye 674/400 10 Seviye 509/400 10 Seviye 631/400 11 Seviye 567/800 9 Seviye 1011/200 9 Seviye 919/200 7 Seviye 1111/50 9 Seviye 712/200 6 Seviye 177/20 10 Seviye 793/400 6 Seviye 900/20 9 Seviye 837/200 10 Seviye 517/400 9 Seviye 845/200 8 Seviye 797/100 7 Seviye 1152/50 5 Seviye 1068/10 6 Seviye 854/20 10 Seviye 55/50 12 Seviye 13/200 8 Seviye 48/10 9 Seviye 73/20 6 Seviye 30/2 9 Seviye 49/20 11 Seviye 62/100 12 Seviye 36/200 8 Seviye 79/10 10 Seviye 54/50 11 Seviye 45/100 12 Seviye 33/200 11 Seviye 27/100 8 Seviye 85/10 10 Seviye 57/50 10 Seviye 26/50 9 Seviye 7/20 8 Seviye 47/10 9 Seviye 66/20 8 Seviye 53/10 11 Seviye 103/100 9 Seviye 96/20 7 Seviye 25/4 7 Seviye 64/4 6 Seviye 110/2 10 Seviye 14/50 9 Seviye 12/20 10 Seviye 2/4 10 Seviye 0/4 9 Seviye 2/2 10 Seviye 1/4 11 Seviye 0/10 11 Seviye 0/10 9 Seviye 3/2 12 Seviye 1/20 10 Seviye 2/4 12 Seviye 3/20 10 Seviye 0/4 11 Seviye 5/10 9 Seviye 2/2 10 Seviye 4/4 9 Seviye 3/2 9 Seviye 5/2 10 Seviye 1/4

Turnuva standardı (67/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Yükseltme bedeli 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 3→9: 7600
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
100/100
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Yükseltme bedeli 6→9: 7000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 6→9: 6400
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
10/10
Yükseltme bedeli 8→9: 4000
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Yükseltme bedeli 6→9: 6400

Efsaneviler (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 32
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→10: 5000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 34
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 33
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 30
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→11: 25000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 33
1/20
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 19
2/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 32
3/20
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 17
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 34
5/10
0/20
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 25
2/2
0/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→10: 5000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 34
4/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→11: 25000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 9→11: 25000Yükseltme bedeli 9→13: 175000Gereken kart:: 31
1/4
0/10
0/20
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 33

Kart Yükseltme (1/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1204/5000
Yükseltme bedeli 6→12: 85000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 3796Toplama süresi::  ~32 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1400/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 3600Toplama süresi::  ~30 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
366/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 4634Toplama süresi::  ~39 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
396/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 4604Toplama süresi::  ~39 gün
1000/1000
944/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 6056Toplama süresi::  ~51 gün
800/800
1000/1000
1838/2000
0/5000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 5162Toplama süresi::  ~44 gün
1000/1000
2000/2000
1388/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 3612Toplama süresi::  ~31 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
480/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 4520Toplama süresi::  ~38 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
1245/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 3755Toplama süresi::  ~32 gün
2000/2000
1604/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 3396Toplama süresi::  ~29 gün
2000/2000
3387/5000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1613Toplama süresi::  ~14 gün
1000/1000
2000/2000
642/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 4358Toplama süresi::  ~37 gün
1000/1000
2000/2000
3718/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1282Toplama süresi::  ~11 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1031/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 3969Toplama süresi::  ~34 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
539/5000
Yükseltme bedeli 7→12: 84000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 4461Toplama süresi::  ~38 gün
1000/1000
2000/2000
2437/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 2563Toplama süresi::  ~22 gün
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1143/5000
Yükseltme bedeli 1→12: 85625Yükseltme bedeli 1→13: 185625Gereken kart:: 3857Toplama süresi::  ~33 gün
1000/1000
2000/2000
1875/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 3125Toplama süresi::  ~27 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
429/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 4571Toplama süresi::  ~39 gün
1000/1000
2000/2000
1558/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 3442Toplama süresi::  ~29 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
2093/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 2907Toplama süresi::  ~25 gün
1000/1000
2000/2000
1122/5000
Yükseltme bedeli 10→12: 70000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 3878Toplama süresi::  ~33 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
1770/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 3230Toplama süresi::  ~27 gün
800/800
1000/1000
2000/2000
1391/5000
Yükseltme bedeli 9→12: 78000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 3609Toplama süresi::  ~31 gün
100/100
200/200
400/400
343/800
0/1000
Yükseltme bedeli 3→11: 35600Yükseltme bedeli 3→13: 185600Gereken kart:: 1457Toplama süresi::  ~122 gün
100/100
200/200
400/400
268/800
0/1000
Yükseltme bedeli 7→11: 34000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 1532Toplama süresi::  ~128 gün
100/100
200/200
400/400
269/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1531Toplama süresi::  ~128 gün
800/800
158/1000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 842Toplama süresi::  ~71 gün
800/800
316/1000
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 684Toplama süresi::  ~57 gün
100/100
200/200
100/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 7→10: 14000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 2100Toplama süresi::  ~175 gün
400/400
123/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1677Toplama süresi::  ~140 gün
400/400
274/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1526Toplama süresi::  ~128 gün
400/400
109/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1691Toplama süresi::  ~141 gün
400/400
231/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1569Toplama süresi::  ~131 gün
567/800
0/1000
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 1233Toplama süresi::  ~103 gün
200/200
400/400
411/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1389Toplama süresi::  ~116 gün
200/200
400/400
319/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1481Toplama süresi::  ~124 gün
100/100
200/200
400/400
411/800
0/1000
Yükseltme bedeli 7→11: 34000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 1389Toplama süresi::  ~116 gün
200/200
400/400
112/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1688Toplama süresi::  ~141 gün
100/100
77/200
0/400
0/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→9: 7000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 2323Toplama süresi::  ~194 gün
400/400
393/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1407Toplama süresi::  ~118 gün
100/100
200/200
400/400
200/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1600Toplama süresi::  ~134 gün
200/200
400/400
237/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1563Toplama süresi::  ~131 gün
400/400
117/800
0/1000
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 1683Toplama süresi::  ~141 gün
200/200
400/400
245/800
0/1000
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 1555Toplama süresi::  ~130 gün
100/100
200/200
400/400
97/800
0/1000
Yükseltme bedeli 8→11: 32000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 1703Toplama süresi::  ~142 gün
100/100
200/200
400/400
452/800
0/1000
Yükseltme bedeli 7→11: 34000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 1348Toplama süresi::  ~113 gün
100/100
200/200
400/400
368/800
0/1000
Yükseltme bedeli 5→11: 35400Yükseltme bedeli 5→13: 185400Gereken kart:: 1432Toplama süresi::  ~120 gün
100/100
200/200
400/400
154/800
0/1000
Yükseltme bedeli 6→11: 35000Yükseltme bedeli 6→13: 185000Gereken kart:: 1646Toplama süresi::  ~138 gün
50/50
5/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 295Toplama süresi::  ~74 hafta
13/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 187Toplama süresi::  ~47 hafta
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 332Toplama süresi::  ~83 hafta
20/20
50/50
3/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 297Toplama süresi::  ~75 hafta
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 6→10: 14400Yükseltme bedeli 6→13: 184400Gereken kart:: 350Toplama süresi::  ~88 hafta
20/20
29/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 321Toplama süresi::  ~81 hafta
62/100
0/200
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 238Toplama süresi::  ~60 hafta
36/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 164Toplama süresi::  ~41 hafta
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 301Toplama süresi::  ~76 hafta
50/50
4/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 296Toplama süresi::  ~74 hafta
45/100
0/200
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 255Toplama süresi::  ~64 hafta
33/200
Yükseltme bedeli 12→13: 100000Gereken kart:: 167Toplama süresi::  ~42 hafta
27/100
0/200
Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 273Toplama süresi::  ~69 hafta
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→11: 32000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 295Toplama süresi::  ~74 hafta
50/50
7/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→11: 20000Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 293Toplama süresi::  ~74 hafta
26/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 324Toplama süresi::  ~81 hafta
7/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 363Toplama süresi::  ~91 hafta
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 333Toplama süresi::  ~84 hafta
20/20
46/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→10: 8000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 304Toplama süresi::  ~76 hafta
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 8→10: 12000Yükseltme bedeli 8→13: 182000Gereken kart:: 327Toplama süresi::  ~82 hafta
100/100
3/200
Yükseltme bedeli 11→12: 50000Yükseltme bedeli 11→13: 150000Gereken kart:: 197Toplama süresi::  ~50 hafta
20/20
50/50
26/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→11: 28000Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 274Toplama süresi::  ~69 hafta
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 7→9: 6000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 355Toplama süresi::  ~89 hafta
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 7→10: 14000Yükseltme bedeli 7→13: 184000Gereken kart:: 316Toplama süresi::  ~79 hafta
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Yükseltme bedeli 6→11: 34400Yükseltme bedeli 6→13: 184400Gereken kart:: 270Toplama süresi::  ~68 hafta
14/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 10→13: 170000Gereken kart:: 336Toplama süresi::  ~84 hafta
12/20
0/50
0/100
0/200
Yükseltme bedeli 9→13: 178000Gereken kart:: 358Toplama süresi::  ~90 hafta

Kart seviye dengesiβ (12 Seviye)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
7 12
7 12
9 12
10 11 12
9 11 12
10 12
7 12
9 12
11 12
11 12
10 12
10 12
7 12
7 12
10 12
1 12
10 12
9 12
10 12
9 12
10 12
9 12
9 12
3 11 12
7 11 12
6 11 12
11 12
11 12
7 10 12
10 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
7 11 12
9 11 12
6 9 12
10 11 12
6 11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
8 11 12
7 11 12
5 11 12
6 11 12
10 11 12
12
8 10 12
9 11 12
6 9 12
9 10 12
11 12
12
8 10 12
10 11 12
11 12
12
11 12
8 11 12
10 11 12
10 12
9 12
8 10 12
9 10 12
8 10 12
11 12
9 11 12
7 9 12
7 10 12
6 11 12
10 12
9 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
11 12
9 10 12
12
10 12
12
10 12
11 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
10 12

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin