50 kings

#889YVPYR

53 730

42 / 50

أهلا و مرحبا بالجميع ، القبيلة تتميز بالأدب و الأخلاق و الإحترام ، التبرعات و المشاركة في الحروب شرط من شروط القبيلة و شكرا

At war! 11 / 28 battles remaining! Ends: 2019-10-23 14:18:39

Data for the last 10 wars

2019-10-21 13:34:10 -88
33 participants War Collection
SooLKing 0/1 935 1/3
Øûsšamä Bêŕkånî Missed! 1430 2/3
Chief Bachirox 0/1 1870 2/3
MERZAK EB Missed! 1869
¥Åd£m¶ 0/1 1760 2/3
PunisheR ManinA 1/1 1402 2/3
2019-10-19 13:25:33 -11
32 participants War Collection
الصغير 0/1 935 1/3
2019-10-17 13:19:49 -32
36 participants War Collection
loca ragazzo Missed! 934 2/3
king kong 1/1 934 2/3
SooLKing 1/1 1402 2/3
2019-10-15 12:29:16 +74
36 participants War Collection
matador Missed! 1869
SooLKing 1/1 934 2/3
akram Missed! 2805
loca ragazzo Missed! 1401
2019-10-13 12:09:21 -28
36 participants War Collection
SooLKing 1/1 1402 2/3
akram Missed! 1869
2019-10-11 07:05:21 -1
37 participants War Collection
samir dz Missed! 2640
الصغير Missed! 1320
king kong 1/2 467 1/3
جون سينا 0/1 1320 2/3
2019-10-09 06:51:43 -26
35 participants War Collection
alpha-21 0/1 440 1/3
MC DRAG-BN YT 1/1 880 2/3
king kong 1/1 467 1/3
Rafik 1/1 1375 2/3
2019-10-06 18:42:12 -30
37 participants War Collection
///M.ohand Missed! 2805
kisdel Missed! 1401
king 0/1 467 1/3
krimo Missed! 2805
2019-10-04 18:38:24 -5
35 participants War Collection
matador Missed! 2337
loca ragazzo 1/1 1402 2/3
Chief Bachirox 1/2 467 1/3
krimo 0/1 934 2/3
2019-10-02 18:31:57 -1
35 participants War Collection
HANI MANINA Missed! 935 1/3
loca ragazzo Missed! 1869
MERZAK EB 1/2 467 1/3
Rafik 1/1 1980 2/3
جون سينا 1/1 934 2/3
الصغير 0/1 1402 2/3
SooLKing 1/1 934 2/3
Naughty War Collection
SooLKing
2019-10-21 0/1 935 1/3
2019-10-17 1/1 1402 2/3
2019-10-15 1/1 934 2/3
2019-10-13 1/1 1402 2/3
2019-10-02 1/1 934 2/3
Øûsšamä Bêŕkånî
2019-10-21 Missed! 1430 2/3
Chief Bachirox
2019-10-21 0/1 1870 2/3
2019-10-04 1/2 467 1/3
MERZAK EB
2019-10-21 Missed! 1869
2019-10-02 1/2 467 1/3
¥Åd£m¶
2019-10-21 0/1 1760 2/3
PunisheR ManinA
2019-10-21 1/1 1402 2/3
الصغير
2019-10-19 0/1 935 1/3
2019-10-11 Missed! 1320
2019-10-02 0/1 1402 2/3
loca ragazzo
2019-10-17 Missed! 934 2/3
2019-10-15 Missed! 1401
2019-10-04 1/1 1402 2/3
2019-10-02 Missed! 1869
king kong
2019-10-17 1/1 934 2/3
2019-10-11 1/2 467 1/3
2019-10-09 1/1 467 1/3
matador
2019-10-15 Missed! 1869
2019-10-04 Missed! 2337
akram
2019-10-15 Missed! 2805
2019-10-13 Missed! 1869
samir dz
2019-10-11 Missed! 2640
جون سينا
2019-10-11 0/1 1320 2/3
2019-10-02 1/1 934 2/3
alpha-21
2019-10-09 0/1 440 1/3
MC DRAG-BN YT
2019-10-09 1/1 880 2/3
Rafik
2019-10-09 1/1 1375 2/3
2019-10-02 1/1 1980 2/3
///M.ohand
2019-10-06 Missed! 2805
kisdel
2019-10-06 Missed! 1401
king
2019-10-06 0/1 467 1/3
krimo
2019-10-06 Missed! 2805
2019-10-04 0/1 934 2/3
HANI MANINA
2019-10-02 Missed! 935 1/3

Deck Shop'un yardımı oldu mu? Arkadaşlarına bahset!

Bu dilin tercümanı:

  • ademozipek

🇹🇷 Help translate!

Deck Shop Discord'dan tercüme hatalarını bildirin