Advanced search

Top United States Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1
2
Arcanum
#GCRV2
56892 49 / 50
2 Nova l USA
#9JQC2VUU
55756
-1136
47 / 50
3
2
Crucible Wrath
#2LRU2J
55645
-111
45 / 50
4 Sandstorm USA
#2VL990UL
54429
-1216
45 / 50
5
1
Illuminate™
#99P9UC9U
53777
-652
46 / 50
6
2
Fusion™
#Y2RGQPJ
53562
-215
49 / 50
7 Midwinter™
#2LVRQ29
53400
-162
50 / 50
8
1
Half Baked™
#8VJQ0U9
53352
-48
50 / 50
9
4
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
53255
-97
47 / 50
10 PandaScheme
#YU2RQG9
53236
-19
50 / 50
11 The Royales
#8YLQY0
52449
-787
50 / 50
12 Fierce Force
#QR8UL8C
52390
-59
49 / 50
13
2
Tactical Tilt
#2RYG90QL
52213
-177
48 / 50
14
1
Stealth North
#9QCVYY2Q
52166
-47
50 / 50
15
1
!UnitedStates!
#YRU28
51978
-188
49 / 50
16 Tha Clique
#PYP8UPJV
51809
-169
49 / 50
17
12
RF™ eSports
#8UP08G2Y
51554
-255
46 / 50
18
7
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
51543
-11
48 / 50
19 #FightClub
#8JP082C
51458
-85
50 / 50
20
3
AK Gaming
#LVUUY0J
51330
-128
48 / 50
21
3
U.S.A
#9LYUP0
51245
-85
50 / 50
22
1
TerribleTyrants
#2PR828PC
51039
-206
48 / 50
23 LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
51031
-8
50 / 50
24
2
Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
50945
-86
50 / 50
25
5
Adult
#8PRVJC
50879
-66
49 / 50
26
2
Synergy
#809R8PG8
50735
-144
46 / 50
27 Genesis
#8GCUQJ82
50695
-40
50 / 50
28
6
Mkers USA
#P2V89JCQ
50522
-173
48 / 50
29
2
CrownTown☀️
#8LGRYC
50463
-59
49 / 50
30
5
Mowin Em Down
#299QCRR
50367
-96
48 / 50
31
2
Get Off My Lawn
#89QQGQL
50298
-69
50 / 50
32
2
'Mo Betta
#Q9RCRYR
50208
-90
49 / 50
33
16
Antidote™️
#P2JUR29Q
50189
-19
50 / 50
34
4
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
50154
-35
48 / 50
35
3
Bunny Clan
#2QYP8L
50075
-79
49 / 50
36
10
Texas
#2JR02U
50074
-1
47 / 50
37
1
Classy Clashers
#8P2GYJ8
50000
-74
43 / 50
38
2
5th echelon
#G8PY0QJ
49979
-21
48 / 50
39
21
1 Timmers
#PVVGV8Q
49971
-8
50 / 50
40
7
Fusion™ 2
#Q2GPG0R
49954
-17
48 / 50
41
7
#TheCrew
#2R0VUJ
49932
-22
49 / 50
42
14
Bay Area
#QR0YJR
49897
-35
48 / 50
43
7
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
49893
-4
50 / 50
44
5
Enemy eSports
#9QGRRLPC
49876
-17
49 / 50
45
4
42O Royale
#C8UJ22
49779
-97
47 / 50
46
1
Hope District
#L8RQVYJ
49743
-36
50 / 50
47
9
Royale Drunks
#VYQPY0
49722
-21
49 / 50
48
2
MEGA U.S.A
#G8LGGQ
49689
-33
49 / 50
49
7
Immortals
#2VYPVQ2
49638
-51
49 / 50
50
7
Twisted Tactics
#RQRRGJC
49623
-15
49 / 50
51
7
Undefined
#8GQGUJ
49495
-128
47 / 50
52
13
Royale Reckers
#8G2YPC
49484
-11
50 / 50
53
2
Logic
#PLPRR9P
49478
-6
49 / 50
54
1
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
49471
-7
49 / 50
55
4
Absolute Zero
#9VU9CJ
49433
-38
46 / 50
56
11
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
49425
-8
50 / 50
57
20
纽约.cn.one
#Y82J9J
49388
-37
47 / 50
58 Ohio Legends
#9L82QG8G
49384
-4
48 / 50
59
4
Haterade
#GU8GVG
49379
-5
43 / 50
60
1
FEEDROID
#8JL2C9
49377
-2
50 / 50
61
7
Ignite Esports™
#2C08RU92
49370
-7
50 / 50
62
4
Adult 2
#Y0VLVL
49329
-41
50 / 50
63
17
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
49323
-6
49 / 50
64
12
OMghee Legends
#RPQGYY8
49270
-53
49 / 50
65
22
Reddit Troopers
#2PYPQ
49206
-64
45 / 50
66
4
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
49167
-39
44 / 50
67
12
BayAreaLegends
#908GQYRR
49124
-43
47 / 50
68
6
The Donald
#8YV98U0
49123
-1
48 / 50
69
15
Illuminate™ II
#922PUVJ8
49092
-31
47 / 50
70
11
Minnesota Legit
#YQULCPJ
49064
-28
47 / 50
71
10
The Hood
#8VR9CQQJ
49060
-4
45 / 50
72
8
Team Garb
#JCYLQG
49004
-56
49 / 50
73
15
DaD BoDs!
#2VPJ9VR
48961
-43
50 / 50
74
3
Adult Looters
#PRGVYG
48961
0
50 / 50
75
4
Apex Brigade
#VC98VVU
48891
-70
48 / 50
76
1
Rogue Force
#L9YULLP
48827
-64
49 / 50
77
4
Elite Powers
#2J0CJRL2
48804
-23
50 / 50
78
4
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
48800
-4
48 / 50
79
25
Arcanum 2
#90QGG2Q9
48798
-2
44 / 50
80
4
Wolfpack
#2GCLL92
48789
-9
48 / 50
81
12
Third Dynasty
#9VG2LPG
48738
-51
46 / 50
82
4
Nation Reborn
#80PUVC9P
48674
-64
46 / 50
83
11
Treason
#L8G29Y9
48667
-7
48 / 50
84
8
new york
#RGVPL2
48651
-16
50 / 50
85
27
**winterfell**
#LPPQYQ
48616
-35
46 / 50
86
4
ParadoxShift™
#PCCLJVY9
48614
-2
48 / 50
87
8
Counter Logic
#2UYL9QG
48593
-21
50 / 50
88
11
AK Gaming 3
#90YLG08P
48581
-12
50 / 50
89
3
Apex
#PQJLY8
48540
-41
45 / 50
90
7
"ASSIMILATED"
#99RL90
48539
-1
49 / 50
91
5
USA
#9P0LJLLP
48500
-39
49 / 50
92
5
Con Queso
#RU2PUQ
48491
-9
50 / 50
93
2
The Titans
#2CY9J8
48478
-13
48 / 50
94
25
QuantumGods™
#9P0VJURG
48472
-6
50 / 50
95
18
Big Pekka
#29CVCVG
48453
-19
47 / 50
96
8
#clashtag
#2Y2UCLC
48445
-8
48 / 50
97
11
No Chill Squad™
#2PCLVU8G
48403
-42
48 / 50
98
13
Seattle CR
#PGPLPJR
48395
-8
48 / 50
99
27
FirstStrike
#2QJYQ8R
48388
-7
46 / 50
100
2
Loading...
#80YUQL0
48358
-30
50 / 50
101
8
Clash as One
#Q80QQ8L
48357
-1
50 / 50
102
41
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
48352
-5
47 / 50
103
41
Zerg Rush
#8VJ9VGJ
48286
-66
50 / 50
104
4
AssertDominance
#P8028YL9
48276
-10
50 / 50
105
2
'Get Betta
#2R0R2CVG
48261
-15
50 / 50
106
1
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
48247
-14
47 / 50
107
18
SmoothMove$
#8CUPG9L
48192
-55
49 / 50
108
34
3hunna
#Q02P9Q
48169
-23
50 / 50
109
7
Dark Matter
#8898R
48118
-51
50 / 50
110
4
Reddit Phoenix
#GRP82V
48036
-82
49 / 50
111
17
Dark Humor
#2V2VRRLJ
48017
-19
50 / 50
112
2
NYC
#YL90VGP
48012
-5
50 / 50
113
6
# Black Sheep #
#LPGYV8L
48000
-12
49 / 50
114
9
#BLUENATION
#VRYVC2
47992
-8
50 / 50
115
17
209 Clashers
#80G9JYP
47990
-2
49 / 50
116
14
High Syndicate
#99UQP9V0
47988
-2
45 / 50
117
64
#FightClub2
#2CLVG9V9
47982
-6
48 / 50
118
11
American Alpha
#CCLYJU
47981
-1
50 / 50
119
22
The 50
#20U09Y2U
47979
-2
48 / 50
120
6
Pandemic
#2J2VLG20
47958
-21
46 / 50
121
12
doosh mongers
#RPJGCG
47950
-8
50 / 50
122
21
Double Deuce
#C0PC2V
47944
-6
46 / 50
123
3
!Baked!
#2LYRRVVP
47919
-25
49 / 50
124
50
The Goatz
#JYJPPUJ
47905
-14
46 / 50
125
33
Grow My Lawn
#9LJ8P20
47899
-6
48 / 50
126
13
#Full2Inches
#80PPCYCG
47855
-44
49 / 50
127
11
Reddit Alchemy
#9JRVR
47848
-7
49 / 50
128
19
Crusher USA
#8G09PGU
47823
-25
47 / 50
129
39
!Crank it Down!
#UGGLUQ
47823
0
50 / 50
130
20
*"NewBreed"*
#8LQQJ8
47817
-6
47 / 50
131
13
Kings of Texas
#2CVJRL
47790
-27
48 / 50
132
19
#Lightning
#URPJQG
47790
0
49 / 50
133
19
-[halo]-
#2U90Y9
47785
-5
49 / 50
134
12
Frat845
#8QYQV9Y
47784
-1
50 / 50
135
24
#steakhouse 101
#2JUCPQU
47781
-3
48 / 50
136
5
gym rats
#J98LC80
47776
-5
50 / 50
137 Sandstorm USA 3
#8LU8C8JP
47756
-20
47 / 50
138
5
!AmericanAdults
#CQGRYV
47745
-11
49 / 50
139
2
*Spartan Camp*
#28YCJ8Q
47744
-1
50 / 50
140
14
Donald Trump
#LVLQL8
47735
-9
49 / 50
141
24
pooandplay!
#9CGY0882
47711
-24
49 / 50
142
4
Tactical Push
#2UCJYUCJ
47690
-21
49 / 50
143
16
Stealth East
#8CLL228U
47685
-5
48 / 50
144
9
'Merica Royale
#22082YC0
47677
-8
45 / 50
145
11
CastleBlackCrew
#QJP2PU0
47666
-11
50 / 50
146
25
*TOP CLASHERS*
#PG2PY
47663
-3
46 / 50
147
32
Clash Is Life
#2UQ8PLG
47661
-2
46 / 50
148
8
Left Nut
#209LJJV
47602
-59
50 / 50
149
10
Clout Champions
#YUGQJ2P
47586
-16
46 / 50
150
52
Royal Ascension
#9J2Q8VLY
47581
-5
49 / 50
151
3
Hostile
#20J9QC9
47571
-10
49 / 50
152
5
POUNDTOWN☀️
#LV22GPV
47557
-14
49 / 50
153
39
North Carolina
#GQ8JR0
47550
-7
49 / 50
154
15
The Primes
#GL2V2Y
47541
-9
48 / 50
155
7
beyond the wall
#2LVC0R
47536
-5
47 / 50
156
11
*CrimsonCreed*
#88PU2U
47533
-3
50 / 50
157
12
M. o. B.
#8YPRPR
47520
-13
47 / 50
158
12
LARP Squad
#8GRGRYC
47520
0
50 / 50
159
16
#BSTUFF
#2PUYJPC
47516
-4
50 / 50
160
13
Ruthless Royals
#2Q9PUQU
47516
0
48 / 50
161
37
LegendaryRiot
#8LGGLQR8
47509
-7
48 / 50
162
10
Deut. 25:11
#VJ08RG
47506
-3
49 / 50
163
27
4.2.0.banger
#2J9988
47494
-12
48 / 50
164
2
Boognish Rising
#8JYU29G
47469
-25
48 / 50
165
13
Only Legendary
#QRR2YQG
47466
-3
49 / 50
166
23
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
47464
-2
50 / 50
167
1
Filthy Savages
#2QGLJ9Q
47460
-4
49 / 50
168
13
$ C.R.E.A.M. $
#2VQGP9
47457
-3
48 / 50
169
58
Dutchmasters
#VR82JJP
47453
-4
49 / 50
170
7
No Clan
#2JLLJV0
47434
-19
48 / 50
171
84
EnVy
#2RPQRVY
47425
-9
49 / 50
172
32
Wu-Tang Clan
#2L98CR9
47422
-3
49 / 50
173
12
ChatterBoxGamin
#2VGP2GPV
47415
-7
49 / 50
174
20
American Elite
#YP9RL
47400
-15
50 / 50
175
33
Tree of Life
#2Q9QLRCG
47398
-2
50 / 50
176
27
Total Jags Move
#8G29UP8
47397
-1
49 / 50
177
17
Last of Legends
#2CJUQCJ
47389
-8
49 / 50
178
14
MidwinterEX
#2GL2QPPL
47372
-17
49 / 50
179
14
Clash & Smash
#90092L
47363
-9
50 / 50
180
20
Join for Fights
#YQYRY8C
47356
-7
45 / 50
181
26
Stealth South
#8C8URPP0
47355
-1
50 / 50
182
8
Silenced
#22JYJ2LV
47329
-26
49 / 50
183
1
Amazon
#RP9QYPU
47320
-9
50 / 50
184
52
Mayhem ⚡ Makers
#G9RQCG9
47314
-6
50 / 50
185
1
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
47273
-41
50 / 50
186
15
Mkers USA 1
#P82LJ0PY
47271
-2
49 / 50
187
10
AoD ffs
#28VPU8Q
47270
-1
49 / 50
188
57
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
47252
-18
47 / 50
189
70
HighPerformance
#2P9GUY
47251
-1
50 / 50
190
1
Clan Bake
#QY28Q2P
47243
-8
50 / 50
191
12
-Alpha SQUAD-
#VY8QJY
47241
-2
43 / 50
192
6
#Phantom
#9JC028L
47240
-1
49 / 50
193
17
Apollo's MIGHT™
#8022LQGU
47240
0
47 / 50
194
6
Royale&Chill
#9RQLL99
47235
-5
46 / 50
195
4
The Bay Area
#22JUP28L
47202
-33
49 / 50
196
15
Royale Army
#UULRJ9
47193
-9
47 / 50
197
44
#alphaclash
#8G9PU0C0
47192
-1
39 / 50
198
5
Bay Warea Alpha
#80YG822P
47176
-16
45 / 50
199
5
#A1 savages
#Q0LQPL
47170
-6
50 / 50
200
4
Good Mourning
#JG090GV
47158
-12
48 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!