Top Saudi Arabia Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1 CROCO™
#8YJ90CRU
13 5917 ابطال الشمال
2 NG
#YYCCGUQ
13 5841
-76
SHURIKEN ✫
3
5
⭐️No One⭐️
#8VCGLJUU
13 5757
-84
SHURIKEN ✫
4 sauddash
#Q0JPCJ08
13 5751
-6
SHURIKEN ✫
5
2
The Master
#8P0R88L
13 5699
-52
SHURIKEN ✫
6
1
Adnan獸
#2P9CCVG
13 5698
-1
ArtofWar^
7
1
✫ I FahadSR
#9LCJ982C
13 5681
-17
SHURIKEN ✫
8
10
Turki
#2Q2209JV
13 5647
-34
القصيم
9 MATTG
#8QPUYUC
13 5591
-56
Nova Esports
10
6
⭐️abood3sh™️⭐️
#YYJU9L0Q
13 5590
-1
Nova Esports
11
8
✫ I Musbah
#8QJY9029
13 5577
-13
SHURIKEN ✫
12
16
sara
#VLVQGC0
13 5557
-20
sa.arabic
13
3
⭐️YOUSEF⭐️
#RGPL9Q8Q
13 5545
-12
SHURIKEN ✫
14
6
Nova l Samuel
#922LUC2Q
13 5544
-1
Q8Team
15
1
AdnAn
#2L2Q9YV0V
13 5542
-2
Pak Pro Team
16
39
Thę GøďFåťhęř™️
#220LG9UG0
13 5520
-22
Hell Gates
17
7
Bo MaNаL
#8C8V8RGY
13 5520
0
السعــKSAــودية
18
7
meej
#Q292ULJ
13 5518
-2
ARAB SYNERGY
19
2
The Art Of War
#22LVQLCGU
13 5515
-3
Hell Gates
20
8
❇️ Abu Adel ™️
#L9QJVVYV
13 5511
-4
KSA
21
8
AZOZ ™️
#202LQL8L8
13 5508
-3
ARAB SYNERGY
22
635
وليد الضاهره
#89UCJJP2P
13 5503
-5
DE Palestina
23
8
abu dana
#C2L008RY
13 5500
-3
ابطال الشمال
24
1
El Maestro A99
#QGGULJU
13 5483
-17
Nova Turkey
25 ✫ I Nahis
#LR8V2QQ
13 5473
-10
SHURIKEN ✫
26
9
The Night King
#2R8Q098Q9
13 5462
-11
Hell Gates
27
2
Big BosS
#2PGGGQRVG
13 5460
-2
SHURIKEN ✫
28
9
Stubborn ⚜️
#2GRQQU02
13 5428
-32
ARAB SYNERGY
29
3
hson22
#L08CLYJ9
13 5407
-21
Supernova
30 Ɗσɱίɳαɳʈ
#2VPYQRCP
13 5394
-13
Lu⚔️ury
31
28
aziz
#8CC090R0
13 5391
-3
GLORY MAKERS
32
1
khalifa
#LY0UPRL
13 5380
-11
EGY FORCES
33
60
MUTHABER
#GLLRRQ0Q
13 5361
-19
ملوك العز
34
16
the mountain
#P8UP8PQY
13 5355
-6
No clan
35
1
Colada
#2UYR82J2
13 5355
0
Outcasts™️
36
5
Abusale7
#2YGPPP28
13 5354
-1
GLORY MAKERS
37
5
MrFarosy
#L28UCQ29
13 5353
-1
GLORY MAKERS
38
11
Ahmed
#CJ9GYVQ
13 5348
-5
ARAB SYNERGY
39
8
scorep10
#9YQRJUPY
13 5347
-1
Saudi Warriors
40
21
smoking
#88YQR0PL
13 5344
-3
TNT™️ ll
41
1
Nasserlol
#8JG9LR9Y
13 5333
-11
Glory ⚔
42
56
FADMR
#P8CQCPJG
13 5326
-7
Arabs Royale
43
13
Tiger Tamim
#89PPVJ09Q
13 5323
-3
SHURIKEN ✫
44
8
Azoz
#GVG8GCC
13 5321
-2
Wizard games TB
45
6
Abadii Gamer_Yt
#8YJJG0UU
13 5321
0
SHURIKEN ✫
46
24
❄Gerald
#9J8Q90VG
13 5316
-5
GulfNation™
47
9
✫ I NaifSR
#8PQ9JVJY
13 5313
-3
SHURIKEN ✫
48
7
Be NormaL ⭐️
#8G0PLRCR
13 5307
-6
GLORY MAKERS
49
10
❇️ CROCO FANS⚜️
#V0RR2LVJ
13 5305
-2
No clan
50
5
✫ I SASKEI
#YYY8L2V
13 5298
-7
SHURIKEN ✫
51
1
Blue Angel
#QJ8PYRC8
13 5298
0
Qatif Titans
52
10
rhal
#GJV0R0UP
13 5292
-6
Homs
53
13
EtshKay
#JLCLGR20
13 5289
-3
GLORY MAKERS
54
27
Sal
#LCPYPVV2
13 5272
-17
kings of syria
55
6
BoB '
#8L2CLURL
13 5268
-4
Light of sun™️
56
13
Sniper™✨
#2U9CUYPPY
13 5266
-2
sa.arabic
57
6
Faris
#9YGJY2Y0
13 5265
-1
ARAB SYNERGY
58
5
bazooka
#CVU0Y8CU
13 5261
-4
No clan
59
83
Majedovai
#29Q98JV08
13 5258
-3
Glory ⚔
60
6
bassel
#Q022V2JJ
13 5256
-2
ابطال الشمال
61
9
HEMO™
#J9GYPJRR
13 5254
-2
Royal Legends
62
5
✫ I Bo_Da7M
#2YRPUCLR9
13 5253
-1
SHURIKEN ✫
63
64
okokyumyum
#2QC8QVRQG
13 5252
-1
Qatif Empire
64
16
@[email protected]@[email protected]
#JJL99LYU
13 5249
-3
K.S.A
65
150
ماهر
#R28LPJQ
12 5246
-3
كلان العرب
66
135
BLACK ICE
#9CCPCQUY
12 5246
0
Elite Warriors
67
6
aboodz92
#9QV8J2YU
13 5245
-1
Clash of Worlds
68
1
FN !
#GLGV9Q98
13 5243
-2
الرياض
69
4
MR AZIZ
#2Q2VQ8RY
13 5242
-1
القصيم
70
8
Aliksa
#9G2PJG8G
13 5241
-1
SHURIKEN ✫
71
46
Ti8eR
#RUGC9UJV
13 5239
-2
pride
72
17
Night King
#2VPCC0Y0
13 5230
-9
Arab Unity
73
9
aMzaaaa7
#QY90LQ0L
13 5229
-1
SHURIKEN ✫
74
39
الثعلب المكّار
#29JCV0C99
13 5229
0
No clan
75
202
azoz
#282Q8CPU9
13 5228
-1
Royal Legends
76
11
salmanrmo
#PVGGL9CJ
13 5227
-1
Supernova
77
58
FaHaD
#9U0UJJ8
13 5227
0
GLORY MAKERS
78
32
Murtadha
#RRJQPG9V
13 5227
0
RoyalFlush™
79
40
The Killer
#2CJYVPCU9
13 5226
-1
روم
80
32
king 2016
#G8CVYVC9
13 5226
0
GLORY MAKERS
81
9
ঌMACE™
#28R8VPC8
13 5223
-3
GLORY MAKERS
82
13
oOo 1 oOo
#28L0L92P8
13 5222
-1
pride
83
11
kod♤السعدون
#P8PGVLCP
13 5222
0
pride
84
26
M-H-O
#Y02Q2C2G
13 5218
-4
الأشقر
85
6
c0olkid
#220CYU299
13 5217
-1
Never Scared
86
24
abu_7amad
#LG2C2QLG
13 5217
0
BG16
87
44
جواد
#JCYVJ28Y
12 5215
-2
kings of syria
88
82
saribakhsh
#CCR02PP2
13 5215
0
(اساطير رويال)
89
58
bazo0oka
#8LJRGRJ9
13 5213
-2
Arabs Royale
90
30
D7mii_RM
#9YYVVUJU
13 5212
-1
GLORY MAKERS
91
17
✫ I x€xSAADx€x
#29G8G909V
13 5210
-2
SHURIKEN ✫
92
16
general anas
#JQVPRCVU
13 5210
0
zanager forces
93
7
location88
#QGY09Y9Y
13 5207
-3
قطـ QATAR ـر
94
14
桜Sakura❤️
#Y0C8UYYG
13 5207
0
Why Supercell
95
18
be careful
#JLG8PCP0
13 5206
-1
Lu⚔️ury
96
110
MohYs
#PQPVQ00
13 5191
-15
القصيم
97
46
alisj99
#29LPC8
13 5172
-19
GLORY MAKERS
98
18
abo jawad
#U99Y9VYC
13 5172
0
Homs
99
14
SALMAN ♛
#899PRY09P
13 5166
-6
Saudi Warriors
100
23
Yz
#28PPY20G
13 5165
-1
we have cookies
101
14
Khaled Alharpi
#YYG8QYLU
13 5164
-1
كلان العرب
102
5
L7n
#JVRU8GV
13 5160
-4
GLORY MAKERS
103
42
azooozi7
#2G909L8J
13 5158
-2
GLORY MAKERS 2
104
25
Eyad Mj
#8PPUVY0
13 5156
-2
ARAB SYNERGY
105
21
··Pr joode™²··
#JULRGQY9
12 5155
-1
sa.arabic
106
853
MT912
#UUYU80V
13 5155
0
GulfNation™ EGY
107
12
INTER
#P2VLUU9J
13 5154
-1
SHURIKEN ✫
108
11
Kazam
#UPPC2P2C
13 5152
-2
Team Liquid
109
55
LeGeNd83
#U8YJYLQG
13 5150
-2
سلاح الفرسان
110
169
Vu
#QPLLCCJR
13 5147
-3
SHURIKEN ✫
111
38
Saad Khan ii
#82CYYPYLG
13 5147
0
Pak l eSports
112
115
kefane 3thab
#28VUQUPYJ
13 5146
-1
السعــKSAــودية
113
9
koka
#2229JCJGG
12 5143
-3
Condors Unity
114
14
msa3d
#L8R0PCLC
13 5140
-3
H2s
115
72
ali.10
#29GUYJRUG
13 5140
0
Qatif Titans
116
50
Yaman_pro
#U28QU8RU
13 5140
0
GLORY MAKERS
117
16
TEMIM
#PYLVGR2G
13 5139
-1
Arab Union
118
6
big pizza
#892J0QVJQ
13 5139
0
ملوك العز
119
17
Alnashri55
#99C0U9YQ
13 5136
-3
arab
120
94
المرهون
#PL8CV8P8
13 5135
-1
Qatif Titans
121
48
7الأسطورة7
#2JQ2QC8JG
13 5134
-1
السعــKSAــودية
122
33
حمدآن
#L0UP0RQC
13 5134
0
SYRIA
123
132
الأمـبراطـور
#8PUY8QR0
13 5132
-2
Saudi Warriors
124
21
[ZBR] NeVerMorE
#8VU9J28R
13 5131
-1
GLORY MAKERS
125
31
LeGenD/الأسطورة
#2888UPC
13 5127
-4
GLORY MAKERS
126
82
MO7AMED-77
#229G0P28Q
13 5126
-1
sa.arabic
127
134
SHaDoW44
#920CU8GL
13 5126
0
DYWAN GLADIATOR
128
57
بن عظيم
#CYCP8JGQ
13 5125
-1
P.E.K.K.A
129
18
Be NormaL
#8RR8URG
13 5120
-5
GLORY MAKERS
130
41
♥ ⊰ ‏R̸̸̸̨̨
#URCU0C0R
13 5117
-3
7rf
131
35
Dothager
#20P2P8C8
13 5117
0
Reddit Demons
132
5
Mārvėl✨
#2QRL98UQ0
13 5116
-1
Därk Liśt™️
133
103
hamad
#8J8YG00
13 5116
0
Arabs Royale
134
16
☠️Ghssanyhea☠️
#RG9GP0U9
13 5112
-4
السعــKSAــودية
135
143
m7_alghamdi
#2PQ8P98Q
13 5112
0
ARAB SYNERGY
136
181
Aziz
#2QV8CGYC
13 5112
0
pride
137
45
mental giant
#882PCJC2R
13 5111
-1
NO MERCY☠️
138
18
< iSultan >
#9P8PY9C9
13 5108
-3
KSA Warriors
139
9
LONDON
#CY2UP22C
13 5106
-2
Arabs Royale
140
159
MOHAMMED::[KSA]
#8CCYGQP8
13 5105
-1
كلان العرب
141
1
M_K_3
#8YL0QGV
13 5105
0
The Maniacs
142
2
LOUY_R
#8LLPV9GJ
13 5103
-2
Dark Tune
143
50
Faisal
#8G080CGV
13 5101
-2
KSA
144
38
itz_PainZz
#GQ88VV9V
13 5098
-3
SHURIKEN ✫
145
41
ADRAJ
#92GQL2VL
13 5098
0
Dark Tune
146
38
إسلام
#8JLCJYUR
12 5098
0
''Egypt,,Hunter
147
112
Ayman
#CYL8VRVV
13 5097
-1
Arab united
148
100
MUHANNAD.TT
#LJV00VY2
13 5096
-1
Legends Zone !
149
19
❤شانكس❤
#YGYCQPGG
13 5095
-1
GLORY MAKERS
150
37
saud871
#8UG92LRG
13 5093
-2
الذهبي
151
19
66moha69mmed99
#889PJ22
13 5092
-1
EGY FORCES
152
138
Nasser
#PU2QRRQ8
13 5092
0
No clan
153
258
yousef
#VQGJP02
13 5092
0
black scorpions
154
21
أبوراشد
#P88QU8
13 5091
-1
Saudi Arabia
155
21
N-F16
#YCJGGV8
13 5090
-1
GLORY MAKERS
156
20
علوش
#9028VVPP
13 5088
-2
Saudi power
157
84
Enigma
#LCUQV90
13 5088
0
50 ملك
158
8
Mohammed H
#LJU2QLL2
13 5088
0
GulfNation™
159
21
Pyrotechnics
#28JLYUU9U
12 5087
-1
Arabs Royale
160
46
majd
#QP00Q828
13 5086
-1
القصيم
161
4
Mysterious424
#282U8JP0P
13 5083
-3
Shanks
162
23
Kemo
#2JRL9VYYY
13 5082
-1
SHURIKEN ✫
163
64
Mosab10KSA
#CV220988
13 5079
-3
شغب لا يهمونك
164
31
Һɑ̍м0̠dti̠í
#9JYCVVUJ
13 5076
-3
Saudi Warriors
165
90
phøênîx♤♡◇♧
#CRY0JQR0
13 5076
0
GulfNation™️ SY
166
200
A L Z A M E L
#8R9JLVYG
13 5073
-3
syria w bss
167
84
FAHAD
#8C9QJJLV
13 5073
0
اتحاد جدة
168
120
♦️BĒ Ćareful⚡️
#99G9QQ80U
13 5071
-2
GLORY MAKERS³
169
33
★Aв_ood★™
#982CP0CQ
13 5070
-1
pride
170
87
✫ I 7moodxox
#RP8C0P2J
13 5070
0
SHURIKEN ✫
171
245
SlOom..
#8Y0JGGYC
13 5068
-2
القصيم
172
67
مهديووهه
#828LCLQGY
13 5066
-2
Qatif Titans
173
36
N A W A F
#22UVL9VVJ
13 5065
-1
اساطير العرب
174
150
KABOOM !¡
#80UU0UUV9
13 5064
-1
السعــKSAــودية
175
43
Final !
#29228LV2Y
13 5061
-3
الرياض
176
24
AngryFadL
#9JY290G8
13 5060
-1
الصعاليك
177
43
YOO7HH
#8JU8Q9CU
13 5060
0
Arabs Royale SA
178
150
legendary mosa
#RRPGYGJP
13 5060
0
GlobalEmpire™
179
26
Abu Aziz
#2GUQGL08V
13 5059
-1
SHURIKEN ✫
180
26
omar--itti
#98LGV9CQ
13 5058
-1
الضب الاسود
181
1789
Valahalla
#2PRU8RCP
12 5054
-4
sandstorm LY
182
61
SARA
#JUVQYL2Y
13 5054
0
ARAB SYNERGY
183
25
omnipotent
#R0LR9RUQ
13 5053
-1
Juggernauts
184
2
M O H A ..
#VVLLV0QC
13 5053
0
Royal Legends
185
26
AL7ALM
#9CQ2P0V8
13 5052
-1
SHURIKEN ✫
186
58
sa3od
#LYJ0CLRP
13 5051
-1
al_mafia
187
27
PyroNash
#YJGYGJQ8
13 5050
-1
Pyro Royale
188
60
h e r o
#YRVL0CP8
13 5049
-1
Arabs Royale
189
24
Khaled
#8UJLG2LR
13 5046
-3
Nescafe
190
190
♓BA¥BAR§™♓
#2PYRY0GG0
13 5046
0
RF™ eSports
191
113
nofil2000
#GPCJ88R
13 5044
-2
! ⏩⚡ ISSOU ⚡⏪ !
192
50
كرار
#8R9JG20G
13 5043
-1
Saudi Legends ☠
193
381
!ALEID™!
#UGCVVVYG
13 5043
0
SaudiNation
194
69
mohamedmaklad
#LLLY922J
13 5042
-1
100% VIP ™️
195
118
ANAS
#8JJ88U0G
13 5041
-1
GLORY MAKERS 2
196
172
your mother
#YC0VLJ0L
13 5040
-1
Dark Tune
197
1867
Wàddáh_Spâder™
#2VLQC0U8
13 5039
-1
#Swwag~
198
6
aziz
#RLR2J2
13 5038
-1
GLORY MAKERS
199
26
fadel
#RYRQ2YGL
13 5037
-1
Qatif Titans
200
25
عزوز
#J8YG00V2
13 5037
0
ابطال الشمال

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!