Advanced search

Top Malaysia Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1
1
Aura.Atom
#9QQRVGG
62089 50 / 50
2
1
FVESL KIX MY™️
#PGUGCRQ9
61874
-215
48 / 50
3 逍遙門
#82CJ088G
59457
-2417
50 / 50
4 Aura.Galaxy
#GJCPQLQ
59335
-122
48 / 50
5 MYBrotherhood®
#PGCJ0GUG
59321
-14
50 / 50
6 TOP PRISON 华人部落
#9CYUULJU
59049
-272
50 / 50
7 王者宝殿¥马来西亚¥
#2GLCPGU8
58840
-209
46 / 50
8
1
Kuaizero_马来西亚
#RG9YR8P
58445
-395
46 / 50
9
1
Nefarious㐅鬼魁
#2UVJL0YC
58368
-77
48 / 50
10 Mars • F.Prince
#8L0R9CQR
58270
-98
49 / 50
11
3
Aura.Aurora
#RYPYGJG
58187
-83
50 / 50
12
1
MalayaLegends™
#2U9828C0
57973
-214
50 / 50
13 #SNC Clan
#L0C29G
57800
-173
47 / 50
14
2
地表最强「姐弟联盟」™
#LV98L2
57581
-219
49 / 50
15
3
Clash On • Wars
#8Y9LRLUG
57440
-141
49 / 50
16 Venom Ultra
#9Y9JYPLV
57403
-37
49 / 50
17
2
7 KingDom
#YGPLLU8
57326
-77
48 / 50
18
3
狂魔X战队
#P98JJY0L
57232
-94
49 / 50
19
2
FVESL KIX MY2™️
#9RQP2G2L
57226
-6
47 / 50
20
1
Our Era™
#8QC2UP0Q
57130
-96
49 / 50
21
1
#HatiKering
#J8QVQUY
57050
-80
50 / 50
22
6
Ice Cream Club
#9YJCQQR0
56942
-108
48 / 50
23
3
Aura.Atom2
#9UG0LRQU
56837
-105
50 / 50
24
1
Immortality精英部落
#PPC8L9VJ
56751
-86
46 / 50
25
2
MALAYSIA
#2UCQ9YY
56696
-55
50 / 50
26
2
D.D.L.Y
#P8JU0Y
56673
-23
50 / 50
27
2
萌王天下
#298GRJQ0
56454
-219
49 / 50
28
1
Clash On• 何以笙箫默
#8VUVRP2G
56311
-143
49 / 50
29
3
50warriors HOME
#9UU0YC9P
56246
-65
49 / 50
30 M8
#YCUCQ9J
56217
-29
48 / 50
31
5
M.O.B
#CY8GG09
56149
-68
50 / 50
32
1
皇室人来疯
#2P8LJPL
56136
-13
46 / 50
33
2
Epic Buddyhood
#90PQ2Y0C
56011
-125
49 / 50
34
4
Malaysia
#Q8YVP2
55995
-16
49 / 50
35
4
Penang Island
#9UJYUG
55968
-27
46 / 50
36
3
#silent killer#
#LVQ28JC
55932
-36
45 / 50
37
3
DEMONEVIL
#2VVRG20
55902
-30
50 / 50
38
6
[email protected] Flush
#PVVGY
55888
-14
45 / 50
39
16
#壹柒用事2
#CUUC0PR
55808
-80
47 / 50
40
2
7 is Enough
#988YCLV
55767
-41
45 / 50
41
8
Beast Club
#URG90L
55688
-79
49 / 50
42
2
留下回忆
#RY89CUQ
55675
-13
47 / 50
43
4
The Last of Us
#299RULC
55669
-6
49 / 50
44
7
VVVip
#99LQ908
55653
-16
49 / 50
45
7
Never Back Down
#GRJVVQL
55641
-12
50 / 50
46
3
Arc Gaming
#8UYPY2C
55626
-15
49 / 50
47
1
Empire Shibukai
#8YPV9Y0
55562
-64
50 / 50
48
8
milkbucks
#V990R8V
55560
-2
50 / 50
49
4
Aura.Bobstars
#8LCQGL88
55551
-9
50 / 50
50
4
MALAYSIA™
#P0899YY9
55536
-15
49 / 50
51
10
⚡皮卡皮卡⚡
#RL2JG8P
55496
-40
47 / 50
52
1
马来西亚-国际纪律部队™
#8CLGRU08
55488
-8
49 / 50
53
7
Kuaizero2_马来西亚
#209U0YG2
55405
-83
46 / 50
54
4
自强不息
#8C99GJ9
55381
-24
44 / 50
55
2
3号冰冷茶室~
#20LU9RJ
55309
-72
50 / 50
56 小熊曲奇兵团
#V2Q9988
55289
-20
49 / 50
57
16
TS卧龙
#9RUGQCL
55169
-120
47 / 50
58
2
三合会
#9U99PR
55157
-12
48 / 50
59
1
MYBrotherhood2®
#9URCY99L
55148
-9
49 / 50
60
28
梦幻战队·马来西亚
#28UQY0UP
55129
-19
50 / 50
61 Squad⚔️Empire
#2PGY8Y88
55101
-28
44 / 50
62 Genesis
#GJ9LCL
55071
-30
48 / 50
63
4
地表最强战队
#UCU8UU
55034
-37
50 / 50
64
7
The Cash Royale
#YJCLV98
55027
-7
50 / 50
65
3
Malaysia Army
#CVVRQ0
54971
-56
45 / 50
66
3
Southern Phark
#J2RPVV
54968
-3
48 / 50
67
2
CR Pirate
#20P8RVRV
54948
-20
45 / 50
68
13
Team Malaysia ™
#9P2GL2
54946
-2
50 / 50
69
6
Extalia PG-
#8UPYVLV
54937
-9
50 / 50
70
4
Dark Valkyrie
#2CR0QP0
54892
-45
50 / 50
71
7
501st Legion
#G0PVPV
54891
-1
50 / 50
72
13
Ares[MY]
#2Y9GRCY
54871
-20
48 / 50
73
6
传奇
#22Y8YRG9
54870
-1
50 / 50
74
8
truthlove~ss
#9GC2LLU
54860
-10
49 / 50
75
1
Brotherhood
#RQP8LJ
54839
-21
48 / 50
76
2
FunnyDarkFamily
#PP02RV
54838
-1
50 / 50
77
2
KK_Zai
#PY8JU9J
54824
-14
48 / 50
78
1
马来西亚 花花世界
#20GJCV8
54798
-26
42 / 50
79
8
C 2
#2Y9QYLP
54762
-36
48 / 50
80
8
无殇天
#CGC9UV
54762
0
47 / 50
81
2
wm link
#2QP0CC0R
54752
-10
50 / 50
82
8
爷爷泡的茶
#80QLLRGV
54742
-10
45 / 50
83
7
bagus team
#QLVVYC
54733
-9
50 / 50
84
3
Heart Pirates
#22VQJQ0
54689
-44
47 / 50
85
15
buddies n fren
#UP2PJL
54688
-1
49 / 50
86
7
sabah
#2CPV0VJ9
54687
-1
49 / 50
87
8
Aura.DarkHouse
#V9GPY28
54673
-14
49 / 50
88
12
The Shadow
#2QYYRUGV
54657
-16
50 / 50
89
3
Urban United !
#8YQRYGY
54629
-28
49 / 50
90
1
50 Diviners
#P9PJRY0Y
54622
-7
47 / 50
91
7
6PacksKaki
#8LR9GRJ
54577
-45
49 / 50
92
12
楚留香
#YJ9VRV0
54561
-16
48 / 50
93
3
Mr.Orange
#P99L8GU
54545
-16
50 / 50
94
8
Funny Family
#8J0RVQ
54514
-31
46 / 50
95
6
Иever Bojio
#QGR9CR
54507
-7
49 / 50
96
2
Hot Bosses
#2QV8RGV8
54496
-11
50 / 50
97
4
世界末日
#YUQQC2
54482
-14
46 / 50
98
12
Shadow❌Reaper
#YQL29U
54479
-3
49 / 50
99
6
ErdingerKings
#9C8U8Q
54464
-15
50 / 50
100
4
LCLY BC
#Y208VR9
54450
-14
49 / 50
101
2
Ayam Legacy
#2VVU2YUQ
54447
-3
50 / 50
102
8
Candy Empire
#GP2CU2
54444
-3
48 / 50
103
4
希尔瓦娜斯姐姐裙上小扣扣
#80YJQV9
54441
-3
50 / 50
104
7
PekkaBoo
#PQV9UVYP
54399
-42
41 / 50
105
12
MALAYSIA
#2C0P2J0
54368
-31
48 / 50
106
7
Sabah Ultron
#8C89PJ8
54336
-32
49 / 50
107
5
[email protected]
#YL0VLR
54311
-25
46 / 50
108
2
L.M.F
#YCCCGG2
54304
-7
47 / 50
109
16
Clash27
#8JQCGL8
54300
-4
48 / 50
110
16
the escapade
#2900ULCP
54280
-20
46 / 50
111
2
∣ 八旗皇族 ∣ 正蓝旗
#2J990UJ
54268
-12
50 / 50
112
3
Battle Malaya
#QQGUJQJ
54267
-1
50 / 50
113
16
STiKillerz #2
#8P2PC08J
54254
-13
42 / 50
114
10
求败
#9P09J80
54251
-3
50 / 50
115
7
M-Gaming
#9CQQGGRY
54248
-3
47 / 50
116
2
WE ARE THE TWO
#9Q9RC8U
54235
-13
48 / 50
117 Dark Dynasty
#2R00GVV
54221
-14
50 / 50
118
11
Aura.Galaxy MK2
#20LPCP9Y
54204
-17
49 / 50
119
22
TOTAL CLASH
#9YRQJVY
54196
-8
48 / 50
120
3
GoPro Cuties
#20UJCPGV
54191
-5
47 / 50
121
7
Ponzu
#VGCU90
54150
-41
49 / 50
122
10
50 ringgit
#2G8C2VQL
54140
-10
50 / 50
123
2
TRINITY
#82GC0L2
54132
-8
50 / 50
124
13
PUCHONG clan
#9Y2Q88
54129
-3
50 / 50
125
7
kepong style TM
#888QGG
54094
-35
50 / 50
126
1
Holangeng
#80LLGVV
54091
-3
50 / 50
127
11
Genesis II
#YQJCP2V
54085
-6
46 / 50
128
9
S.W丨狂人部落
#9JCVG2P8
54061
-24
50 / 50
129
9
Bank Negara
#2RUYJYC0
54040
-21
50 / 50
130
3
M8 Hexa
#GC2R9VY
54039
-1
49 / 50
131
5
BAPE
#9RV00Y8J
54015
-24
50 / 50
132
2
Melur Gaming
#LPVUQPC
53994
-21
50 / 50
133
1
.大唐天子·马来西亚II部
#LC0GVYY
53993
-1
50 / 50
134
21
雄霸天下
#8LCCUL
53960
-33
49 / 50
135
15
Dynasty Royale
#2VQ0QCL
53930
-30
50 / 50
136
5
Aura.Aurora2
#RL0YV80
53930
0
40 / 50
137
2
F style
#8LG8YRR
53928
-2
48 / 50
138
16
~PENANG ROYALE~
#RUPV9LJ
53900
-28
47 / 50
139
5
Penang Lang
#PLQG0Y
53885
-15
49 / 50
140
4
KingsAtDawn
#RQLGYL
53877
-8
50 / 50
141
3
✨学霸圣堂✨
#8RPV02V
53862
-15
50 / 50
142
33
Call Me Senpai
#2CY0GV0
53861
-1
43 / 50
143
8
Malaysia
#8CC2GGY
53849
-12
50 / 50
144
7
Magic Stick
#8G9J2QV
53842
-7
47 / 50
145
14
DontPlayPlay啦
#PJYRPJQ
53840
-2
49 / 50
146
4
#MALAYA EMPIRE#
#20YY9CQQ
53824
-16
50 / 50
147
4
happy garden
#2G9P8U90
53814
-10
49 / 50
148
10
Msia 4K Elite
#20QVCJ98
53810
-4
49 / 50
149 新革命
#2V98GUU
53809
-1
50 / 50
150
3
Meta Abuse
#PLY0UV
53808
-1
50 / 50
151
6
無部落
#CVUQUP
53805
-3
47 / 50
152 4896
#2GJURVCR
53798
-7
49 / 50
153
13
✨风火ༀ雷云✨豹子头ཟམ།ོ
#CCLYJ8
53795
-3
45 / 50
154
38
UltimateExodus
#290YCCPU
53781
-14
46 / 50
155
14
LuGuaBroSis
#2RL220R
53758
-23
50 / 50
156
7
AVENGERS 战队
#J0J2LY
53718
-40
50 / 50
157
11
fantasticbabies
#9UVCYPL
53717
-1
48 / 50
158
10
#RoyaleGoals
#PLLCVLUR
53715
-2
50 / 50
159 The Legend 卧虎藏龙
#PG82RQGL
53703
-12
49 / 50
160
12
-WFTL-
#9YRP0GC
53691
-12
48 / 50
161
3
Elite Gamers
#2YJQPG2C
53667
-24
50 / 50
162
34
FVESL KIX MY3™
#9J0QQGQG
53660
-7
45 / 50
163
10
MeowCastle
#P0UJCJRL
53659
-1
44 / 50
164
2
twlight nova
#L882LLJ
53650
-9
41 / 50
165
9
CRKK
#2G00QQP
53645
-5
50 / 50
166
12
malaysia
#2QR999L2
53644
-1
50 / 50
167
7
人生几何,把酒言欢。
#9CCCYGVP
53627
-17
49 / 50
168
7
aClan
#G0C088
53621
-6
50 / 50
169
12
Kingsglaive
#CGGV2UJ
53621
0
49 / 50
170
17
"MalaysiaXI"
#9LQ82LJ
53617
-4
50 / 50
171
4
7☠️DusK
#899PVYYU
53603
-14
50 / 50
172
6
Clash On • Time
#8QPLCGG0
53600
-3
49 / 50
173
2
Clash On•Mars
#80L92LLJ
53593
-7
49 / 50
174
5
malaysia
#2LCJQGU9
53551
-42
50 / 50
175
6
MinistryOfSkill
#8UQ2JY9
53546
-5
49 / 50
176
2
Deadpool
#82RG0L2
53545
-1
50 / 50
177
3
MOXSEN LEAGUE
#9YVCUL2C
53540
-5
48 / 50
178
8
爱恨情仇
#9Y29L9G
53524
-16
46 / 50
179
19
MYC™️
#P8J8PGUQ
53513
-11
38 / 50
180
4
harapan-empire
#9LJVRJQ2
53495
-18
50 / 50
181
4
malaysia
#9LQUGYJG
53484
-11
50 / 50
182
22
同盟
#9UQQJLLQ
53479
-5
46 / 50
183
5
sure win
#YQRGVGQ
53475
-4
50 / 50
184
2
AVANGERS
#8GCRU9U
53472
-3
50 / 50
185
12
sibu team
#9JVP9C9
53471
-1
50 / 50
186
3
PuffPuffPass
#9VL922GL
53462
-9
50 / 50
187
4
KABUTO_MALAYSIA
#P0QRUL
53461
-1
49 / 50
188
3
Big Hot Dog
#2GPL99
53442
-19
49 / 50
189
10
the bar
#2PGG8JY
53437
-5
46 / 50
190
7
<M'sia> Kepong
#2JJ8JYP
53429
-8
49 / 50
191
3
besi buruk
#U9U9QR
53420
-9
49 / 50
192
19
王者宝殿¥马来西亚¥2
#PUR9VUJC
53417
-3
50 / 50
193
25
Galaxy
#GQLULLL
53412
-5
50 / 50
194
18
MALAYSIA SQUAD
#8LYR8V9G
53406
-6
50 / 50
195
18
AVENGERS 战队3
#98QRQL8
53390
-16
50 / 50
196
31
PendekarDerhaka
#820PUC2
53389
-1
47 / 50
197
11
FanTasTic
#VUVYVU
53367
-22
50 / 50
198
2
UPM KL MY
#9Q0UGRY
53365
-2
48 / 50
199
3
asksifu
#2L88CRC
53361
-4
49 / 50
200
1
Respawners
#G0G2JP
53302
-59
46 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!