Advanced search

Top Malaysia Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1 Aura.Atom
#9QQRVGG
53024 47 / 50
2 FVESL KIX MY™️
#PGUGCRQ9
52835
-189
45 / 50
3 Kuaizero_马来西亚
#RG9YR8P
50497
-2338
48 / 50
4
1
MYBrotherhood®
#P9208P0C
49918
-579
49 / 50
5
1
王者宝殿¥马来西亚¥
#2GLCPGU8
49847
-71
50 / 50
6
2
Immortality精英部落
#PPC8L9VJ
49568
-279
48 / 50
7 Aura.Galaxy
#GJCPQLQ
49365
-203
47 / 50
8
1
Ice Cream Club
#9YJCQQR0
49110
-255
48 / 50
9
1
Aura.Aurora
#RYPYGJG
49038
-72
50 / 50
10
6
TOP PRISON 华人部落
#9CYUULJU
48687
-351
42 / 50
11 Nefarious㐅鬼魁
#2UVJL0YC
48682
-5
49 / 50
12
2
Clash On • Wars
#8Y9LRLUG
48553
-129
50 / 50
13
1
FVESL KIX MY2™️
#9RQP2G2L
48318
-235
49 / 50
14
4
逍遙門
#82CJ088G
48273
-45
46 / 50
15
2
MalayaLegends™
#2U9828C0
48075
-198
50 / 50
16
1
S.B姐弟联盟
#LV98L2
48001
-74
50 / 50
17
1
M8
#YCUCQ9J
47989
-12
49 / 50
18
1
Aura.Atom2
#9UG0LRQU
47958
-31
50 / 50
19
5
FVESL KIX MY3™
#9J0QQGQG
47953
-5
47 / 50
20
1
#壹柒用事
#RLPJR9J
47936
-17
50 / 50
21 #HatiKering
#J8QVQUY
47889
-47
50 / 50
22
2
7 KingDom
#YGPLLU8
47803
-86
48 / 50
23
1
Beast Club
#URG90L
47801
-2
49 / 50
24
1
Malaysia Army
#CVVRQ0
47661
-140
50 / 50
25 D.D.L.Y
#P8JU0Y
47657
-4
50 / 50
26 狂魔X战队
#P98JJY0L
47162
-495
50 / 50
27 M.O.B
#CY8GG09
46988
-174
47 / 50
28
1
Genesis
#GJ9LCL
46969
-19
48 / 50
29
1
Game Den
#8LRYVP2
46969
0
49 / 50
30
3
VVVip
#99LQ908
46967
-2
48 / 50
31
1
asksifu
#2L88CRC
46916
-51
50 / 50
32
2
#SNC Clan
#L0C29G
46881
-35
46 / 50
33
5
MALAYSIA
#2UCQ9YY
46789
-92
50 / 50
34
5
萌王天下
#298GRJQ0
46758
-31
50 / 50
35
9
Aura.DarkHouse
#V9GPY28
46690
-68
49 / 50
36
7
小熊曲奇兵团
#V2Q9988
46640
-50
49 / 50
37
1
Penang Island
#9UJYUG
46634
-6
49 / 50
38
9
DEMONEVIL
#2VVRG20
46632
-2
49 / 50
39
10
马来西亚 花花世界
#20GJCV8
46625
-7
50 / 50
40
8
Our Era™
#8QC2UP0Q
46594
-31
44 / 50
41
6
Kuaizero2_马来西亚
#209U0YG2
46575
-19
44 / 50
42
4
AVENGERS 战队
#J0J2LY
46563
-12
50 / 50
43
9
Candy Empire
#GP2CU2
46540
-23
50 / 50
44
13
milkbucks
#V990R8V
46534
-6
46 / 50
45
19
50warriors HOME
#9UU0YC9P
46526
-8
50 / 50
46
15
三合会
#9U99PR
46525
-1
50 / 50
47
10
Respawners
#G0G2JP
46508
-17
50 / 50
48
18
#silent killer#
#LVQ28JC
46427
-81
47 / 50
49
7
Empire Shibukai
#8YPV9Y0
46422
-5
50 / 50
50
8
Squad⚔️Empire
#2PGY8Y88
46407
-15
44 / 50
51
14
世界末日
#YUQQC2
46383
-24
49 / 50
52
11
Aura.Bobstars
#8LCQGL88
46347
-36
50 / 50
53 Heart Pirates
#22VQJQ0
46344
-3
50 / 50
54
9
+++夢工廠+++
#RUPRU8
46326
-18
48 / 50
55
14
Epic Buddyhood
#90PQ2Y0C
46323
-3
47 / 50
56
3
爷爷泡的茶
#80QLLRGV
46322
-1
50 / 50
57
7
GoPro Cuties
#20UJCPGV
46283
-39
49 / 50
58
18
留下回忆
#RY89CUQ
46272
-11
50 / 50
59
4
Venom Ultra
#9Y9JYPLV
46270
-2
44 / 50
60
3
Brotherhood
#RQP8LJ
46225
-45
48 / 50
61
12
Bank Negara
#2RUYJYC0
46207
-18
50 / 50
62
2
Aura.Aurora2
#RL0YV80
46204
-3
44 / 50
63
7
Legendary Clash
#22UL9CR
46192
-12
50 / 50
64
24
3号冰冷茶室~
#20LU9RJ
46171
-21
46 / 50
65
6
~PENANG ROYALE~
#RUPV9LJ
46127
-44
48 / 50
66
15
Southern Phark
#J2RPVV
46103
-24
48 / 50
67
8
梦幻战队·马来西亚
#28UQY0UP
46073
-30
49 / 50
68
9
希尔瓦娜斯姐姐裙上小扣扣
#80YJQV9
46072
-1
50 / 50
69
9
royale Lotus
#822U9VL
46061
-11
42 / 50
70
16
CR Pirate
#20P8RVRV
46047
-14
49 / 50
71
4
土豪D克★
#8VPCQV0
46045
-2
46 / 50
72
38
MALAYSIA™
#P0899YY9
46037
-8
47 / 50
73
3
Aura.DolanPls
#UCLQP2Y
46017
-20
46 / 50
74
5
20 sen ¢¢¢
#22UC8UV
46012
-5
49 / 50
75
7
无殇天
#CGC9UV
46007
-5
45 / 50
76
5
ExT CreW
#28RCC8R
45973
-34
50 / 50
77
3
MALAYSIA
#2C0P2J0
45953
-20
49 / 50
78
6
Kuaizero3_马来西亚
#RQVJ9LL
45934
-19
46 / 50
79
13
Genesis II
#YQJCP2V
45899
-35
49 / 50
80
18
Malaysia
#Q8YVP2
45867
-32
49 / 50
81
2
LCLY BC
#Y208VR9
45861
-6
49 / 50
82
22
皇室人来疯
#2P8LJPL
45837
-24
39 / 50
83
17
TRINITY
#82GC0L2
45824
-13
50 / 50
84
1
501st Legion
#G0PVPV
45790
-34
50 / 50
85
9
HAPPY GARDEN
#V20PJ0
45783
-7
49 / 50
86
9
Asgardian
#98LLCGC
45782
-1
50 / 50
87
33
buddies n fren
#UP2PJL
45778
-4
46 / 50
88
89
Urban United !
#8YQRYGY
45774
-4
50 / 50
89
9
Funny Family
#8J0RVQ
45751
-23
49 / 50
90
9
The Last of Us
#299RULC
45738
-13
48 / 50
91
4
bagus team
#QLVVYC
45730
-8
47 / 50
92
9
御林军队
#2Y8U88Q
45725
-5
48 / 50
93
94
LuGuaBroSis
#2RL220R
45721
-4
48 / 50
94
3
KK_Zai
#PY8JU9J
45699
-22
46 / 50
95
6
新革命
#2V98GUU
45684
-15
46 / 50
96
12
Team Malaysia ™
#9P2GL2
45672
-12
48 / 50
97
23
7 is Enough
#988YCLV
45648
-24
47 / 50
98
5
Borneo Elit3
#209GR2LL
45608
-40
50 / 50
99
9
Clash On• 何以笙箫默
#8VUVRP2G
45549
-59
41 / 50
100
10
S.H.I.E.L.D
#RU8J02C
45549
0
48 / 50
101
12
Call Me Senpai
#2CY0GV0
45548
-1
50 / 50
102
4
The Cash Royale
#YJCLV98
45526
-22
45 / 50
103 .大唐天子·马来西亚·至尊
#QRJYJCY
45525
-1
50 / 50
104
25
马来西亚 新山
#90LG0U
45521
-4
50 / 50
105
108
KABUTO_MALAYSIA
#P0QRUL
45471
-50
50 / 50
106
24
#壹柒用事2
#CUUC0PR
45468
-3
43 / 50
107 Aura.CutThroat
#8R8RRYJ
45463
-5
45 / 50
108
17
[email protected] Flush
#PVVGY
45452
-11
43 / 50
109
6
KingsAtDawn
#RQLGYL
45452
0
47 / 50
110
14
CRKK
#2G00QQP
45440
-12
49 / 50
111
9
kepong style TM
#888QGG
45434
-6
49 / 50
112
2
TOTAL CLASH
#9YRQJVY
45420
-14
50 / 50
113
9
4896
#2GJURVCR
45418
-2
50 / 50
114
4
Wolfpack
#2P90JR9
45413
-5
49 / 50
115
17
truthlove~ss
#9GC2LLU
45407
-6
49 / 50
116
8
lowyat kopitiam
#YU8J9
45407
0
50 / 50
117
4
MOXSEN LEAGUE
#9YVCUL2C
45406
-1
50 / 50
118
39
精战堂
#9RY2Q2P
45404
-2
48 / 50
119
14
Penang Lang
#PLQG0Y
45392
-12
49 / 50
120
3
光辉岁月
#RCQ9C9C
45382
-10
50 / 50
121
11
Shadow❌Reaper
#YQL29U
45362
-20
49 / 50
122
3
Sri Gombak Geng
#G9QP8CU
45360
-2
50 / 50
123 MobileCastle
#2LLCJJQ
45335
-25
50 / 50
124
13
malaysia™
#9VGRG00Y
45313
-22
50 / 50
125
12
Aura.MYESports
#2GCV9P0V
45298
-15
48 / 50
126
29
MYBrotherhood2®
#9URCY99L
45297
-1
48 / 50
127 [email protected]
#9J9V9GG9
45294
-3
50 / 50
128
2
Aura.GMSD 12
#RJJVP0Q
45246
-48
50 / 50
129
13
Avengers 2017
#22YJU82V
45240
-6
43 / 50
130
18
爱恨情仇
#9Y29L9G
45231
-9
50 / 50
131
1
TouFu MasTer
#2Y0PC89
45199
-32
50 / 50
132
1
PendekarDerhaka
#820PUC2
45198
-1
50 / 50
133
5
Aura.Desperado
#2RCJQ8JY
45164
-34
50 / 50
134
6
AWP 2.0
#L00PQLG
45159
-5
40 / 50
135
1
✨学霸圣堂✨
#8RPV02V
45153
-6
50 / 50
136
7
happy garden
#2G9P8U90
45151
-2
50 / 50
137
12
Zoo gangster
#PR000G
45146
-5
46 / 50
138
10
马来西亚-国际纪律部队™
#8CLGRU08
45135
-11
45 / 50
139
7
Never Back Down
#GRJVVQL
45130
-5
46 / 50
140 Rising Sun
#2G929L2R
45108
-22
50 / 50
141
6
地表最强战队
#UCU8UU
45084
-24
48 / 50
142
9
TopUnited
#VPCPQG
45063
-21
50 / 50
143
2
星民骑士团
#28LGCQ
45049
-14
48 / 50
144
2
Dynasty Royale
#2VQ0QCL
45034
-15
50 / 50
145
34
天下无双
#PYUG2JL
45014
-20
49 / 50
146
9
elo it's me
#800JPL0
45010
-4
50 / 50
147
18
CLASH DE ROYALE
#280VCY2
45008
-2
48 / 50
148
16
Aura.Beast
#28CLLGJG
44996
-12
49 / 50
149
5
HokkienMe
#CGY90J
44991
-5
47 / 50
150
6
vvbc
#28PGP09
44981
-10
46 / 50
151
4
selangor team
#2PR2RG0L
44969
-12
50 / 50
152
2
WoodDivision
#2PG2V8C
44948
-21
50 / 50
153
17
Penang
#JCC9Q8
44931
-17
49 / 50
154 Asam Laksa
#9ULGQLC
44927
-4
50 / 50
155
4
Ponzu
#VGCU90
44927
0
50 / 50
156
21
Zoo Negara
#CQVYCG0
44915
-12
49 / 50
157
12
Newwy
#QCGUYQ
44913
-2
46 / 50
158
14
Royale Brothers
#PQ89QQ2
44887
-26
50 / 50
159
15
Active players
#9GQYYCPJ
44883
-4
50 / 50
160
2
復仇者帝國
#G08RGLU
44876
-7
50 / 50
161
14
Malaysia Royale
#LP8QV2
44870
-6
48 / 50
162
25
penanglang
#9QQPCYV9
44853
-17
49 / 50
163
24
sibu team
#9JVP9C9
44850
-3
48 / 50
164
3
Arc Gaming
#8UYPY2C
44846
-4
49 / 50
165
3
L.M.F
#YCCCGG2
44842
-4
47 / 50
166
18
MeowCastle
#P0UJCJRL
44796
-46
43 / 50
167
13
sabah
#2CPV0VJ9
44794
-2
50 / 50
168
5
Ham7
#L92C8RQ
44786
-8
50 / 50
169
60
Kingsglaive
#CGGV2UJ
44785
-1
45 / 50
170
3
PUCHONG clan
#9Y2Q88
44779
-6
49 / 50
171
5
N.G.WARRIORS
#92U9GG
44761
-18
49 / 50
172
24
STiKillerz #2
#8P2PC08J
44750
-11
42 / 50
173
21
CoCoLi
#228J0J
44745
-5
50 / 50
174
14
沙洲美里帮
#9G298JC
44744
-1
44 / 50
175
13
Avengers AGAIN
#9P0UJJJ
44738
-6
48 / 50
176
44
Team Malaysia
#9L08QUU9
44733
-5
37 / 50
177
8
50K legends
#20QG0UUU
44711
-22
48 / 50
178
12
可爱天堂
#8CCL9JR
44710
-1
50 / 50
179
23
Melur Gaming
#LPVUQPC
44710
0
50 / 50
180
13
-WFTL-
#9YRP0GC
44705
-5
50 / 50
181
3
ErdingerKings
#9C8U8Q
44702
-3
47 / 50
182
147
*War Grunts*
#8CG2LP02
44669
-33
38 / 50
183
13
Borneo Star
#29JLRRGR
44659
-10
43 / 50
184
2
Mr.Orange
#P99L8GU
44646
-13
44 / 50
185
9
DontPlayPlay啦
#PJYRPJQ
44619
-27
50 / 50
186
28
Sabah Ultron
#8C89PJ8
44615
-4
49 / 50
187
8
harapan-empire
#9LJVRJQ2
44606
-9
50 / 50
188
10
Clash On • YTTX
#828U9YQ2
44600
-6
50 / 50
189
6
The Shadow
#2QYYRUGV
44592
-8
49 / 50
190
4
malay force
#2UGRYR0
44585
-7
41 / 50
191
2
人生几何,把酒言欢。
#9CCCYGVP
44582
-3
50 / 50
192
21
twlight nova
#L882LLJ
44577
-5
43 / 50
193
12
pOrk Lego Guy
#2YCLPUYJ
44555
-22
46 / 50
194
2
Delay No More
#L00CCP2
44549
-6
50 / 50
195
8
GOD of MY
#QRP9P0
44547
-2
49 / 50
196
6
秒捐
#8V9CRPL
44545
-2
49 / 50
197
6
战乱雄狮
#8UVCU98
44538
-7
50 / 50
198
39
Hot Bosses
#2QV8RGV8
44497
-41
45 / 50
199
2
大马井中月2
#20099L9
44495
-2
50 / 50
200
23
传奇
#22Y8YRG9
44463
-32
49 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!