Top Macau Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1 ✨雷双双✨
#QJPYJ9
13 5540 上海 OP 千阳号
2 hero
#8QV8JL09
13 5454
-86
澳門™聚
3 喵喵星人
#2V8GGRQY
13 5433
-21
X-Fun
4 名字很簡單也就十個字
#UPJCCQLJ
13 5331
-102
澳門街坊聯合總會
5 Fate~Leo
#2GVR0V0CU
13 5288
-43
Hear Us Roar
6
11
金魚大仙
#LCVG8JLQ
13 5239
-49
AV
7
7
Jeffrey
#RLVYLG0Q
13 5229
-10
澳門街坊聯合總會
8
23
小雞超人
#8UC2JG0C
13 5222
-7
小動物們的日常
9
3
Dai
#YRGV0RU8
13 5207
-15
赤尾赤色之尾
10
2
只是遊戲而已
#YUYRLJUR
13 5205
-2
18Days ll
11
1
IMZY
#8P99QJ08Y
13 5163
-42
彩色的............
12
1
Fansy
#R900YYJ
13 5144
-19
Labelle
13
8
jack.1.7
#URG0JPJR
13 5136
-8
MacauMostWanted
14
18
幸運曲奇
#2PYVV00U2
13 5132
-4
奔走四圍隊
15
7
木偶
#QPRCR0CP
13 5130
-2
路環屋仔
16
2
Kei
#20GQQ9VL
13 5115
-15
炮打自來水
17
4
梁波波
#88GLGVJP
13 5112
-3
會友鏢局叁號
18
32
{{{?}}}
#8C0JPGUY
13 5109
-3
Ascendancy Ph
19
6
夕阳
#V90JGC2U
13 5108
-1
型男鎵明同學會
20
1
Thierry
#9YYU8892
13 5095
-13
炮打自來水
21
6
王者閃電
#Q8CPYYVY
13 5094
-1
MacauDream
22
6
༺MACAU༒Sabi༻
#PR90022
13 5094
0
FVESL KIX™️
23
19
T.T
#20VRCY82R
13 5094
0
會友鏢局
24
4
s1uBin
#L2JP9C9J
13 5088
-6
TigeR-Team
25
5
戰神雅典娜
#P2QCVUGU
13 5082
-6
East of Eden
26
17
kc
#PJPJGPJQ
13 5073
-9
小動物們的日常
27
5
JOE
#QJCC9UGG
13 5069
-4
G丶
28
9
力克cc
#L2PL8YCU
13 5066
-3
岭南Bigbang
29
5
大丈夫
#8LC8G2R
13 5066
0
S.L.E.O
30
17
jj
#Q8R9PYLY
13 5057
-9
疯人院
31
5
[INA] Asen
#9R20L2LJ
13 5045
-12
INDO CHINESE
32
21
yytt
#R8U0YQC
13 5042
-3
Labelle
33
6
Ball
#20LU8JR0
13 5040
-2
AlamKing
34
40
yOYo
#P0PQ9QJC
13 5038
-2
M.I.T™ Elite
35
12
辣黃
#PG80U88G
13 5038
0
TigeR-Team
36
8
刀仔鋸大樹
#P8QQLP9
13 5028
-10
炮打自來水
37
96
拆完快快跑
#8JQ0G9L02
11 5023
-5
當我們混在一起
38
22
m3
#2QUQG8RJ
13 5020
-3
二手飯堂
39
6
StAr LeVeLs_mo
#28LLL22RR
13 5014
-6
Labelle
40
6
raaj
#PVJPVQ9Q
13 5011
-3
Manigram United
41
34
Evelyn
#VCCLP299
13 5009
-2
Labelle
42
6
Josefino M. C.
#9ULGJQPP
13 5007
-2
澳門™聚
43
8
roy
#JUYRG2J0
13 4999
-8
CourseDay
44
37
Aska
#Y0QUCCLQ
13 4995
-4
AlamKing
45
45
唐伯虎点蚊香
#P0URRC90
13 4995
0
kuaizero_com
46
2
-DarkPrecision^
#92L2J0VV
13 4994
-1
Rebels⚡叛军一营
47
9
ryan
#Y2RY0JGL
13 4993
-1
臺灣上班族Taiwan-Go!
48
8
bell
#CVYU29U
13 4983
-10
兄弟團
49
2
Gameboy
#QRV9J0R9
13 4983
0
For the horde
50
1
nip
#2PQP80V0
13 4978
-5
天下太平
51
7
天門
#VL082Q2
13 4974
-4
Macau海賊團
52
6
JV
#8V9QRYVU0
13 4974
0
Grow uP eSports
53
2
steven007
#YGYJLG9R
13 4973
-1
AnhEm HCM
54
39
阿查里光輝
#8PRJVYL
13 4961
-12
澳門株式會
55
8
Sio
#8RJ0UQ0L
13 4958
-3
路環屋仔
56
41
benzsaya
#RYCQQ8VU
13 4953
-5
廢青聯盟
57
5
oxoxo
#998U0VQV
13 4948
-5
12猴子
58
14
太陽之最終皇者
#P9UYPYVL
13 4945
-3
小動物們的日常
59
6
Damon zeng
#2JPLPJRR9
13 4943
-2
澳門™聚
60
33
鐵腕·力神
#C0CQU9V9
12 4941
-2
MacauDream
61
16
高明
#2PV90QJ
13 4938
-3
G丶
62
21
MoRi
#2YGVV098U
13 4936
-2
炮打自來水
63
17
神奇大飛機
#YC092R08
12 4934
-2
澳門手榴彈兵團
64
5
No1
#CRGCP20J
13 4930
-4
深圳皇室爱好者
65
17
Kent
#8UJP9QRV
13 4929
-1
INFRAMAN
66
34
揚揚
#8QJP8GV9
13 4928
-1
澳門COC
67
5
Nebulaseng
#RCJ8028
13 4927
-1
Labelle
68
135
黃咖哩
#YLVV8VG9
13 4923
-4
Labelle
69
2
Sylvia
#YJ822R8
13 4922
-1
哈帝斯
70
26
sengu
#Y9R8V0QC
13 4922
0
43弄咖啡
71
30
魔界之村
#9JCCCCRP
13 4922
0
AV
72
15
Kyle
#JJJQ2L0
13 4920
-2
拆塔專家
73
2
AUIN
#QLP0RR9U
13 4919
-1
青蛙也移民
74
5
Andy Boy
#28CY0YPP9
13 4917
-2
PTT
75
21
怨之因
#YLR9C8JP
13 4916
-1
叁零部隊
76
170
sam28fong
#28CY0J202
12 4914
-2
澳門手榴彈兵團
77
11
標兄
#2J2G9Q9Q
13 4913
-1
路環屋仔
78
39
pako
#P0V8L0YP
13 4912
-1
迷途的羔羊@@hk
79
3
行運超人
#G8RL9CUJ
13 4909
-3
澳門™聚
80
27
LCH
#P2RCJ08C
13 4909
0
暗部
81
3
目成心許♥️⚽️
#GPR9929P
13 4906
-3
Labelle
82
25
BEARS
#GL2YG0UG
13 4905
-1
Request N Leave
83
19
Cheappig999
#QLG9U8UR
13 4902
-3
澳門手榴彈兵團
84
23
阿別勝打
#Y88208UY
13 4902
0
澳門甲組足球聯隊
85
27
直取中原
#LLJ08YC8
12 4902
0
S.L.E.O
86
2
VannessJB
#89VRVU0
13 4901
-1
澳門街坊聯合總會
87
2
Tcox9
#YG929C
13 4900
-1
澳門™聚
88
9
peppo
#RQ0V0Q8
13 4893
-7
硬弟弟
89
17
LCH
#QG02CJ2G
13 4885
-8
澳門手榴彈兵團
90
127
kyleooooooooo
#29JP0CCPR
13 4885
0
保龍一族K.V.S.J
91
48
G11
#2V2LJLG
13 4885
0
路環屋仔
92
15
ALPHA
#8880L9YP
12 4883
-2
[email protected] II Nova
93
2
手榴彈村莊
#8V9G8YQQ
13 4881
-2
澳門手榴彈兵團
94
38
퉁퉁퉁will
#82GCJ2PC
13 4880
-1
路環屋仔
95
12
小毒丁
#888PJU8G
13 4878
-2
澳門™聚
96
79
MrJJ
#9Y8V9PR8
13 4873
-5
小動物們的日常
97
611
LEEKINFOON
#QJQGGL8
13 4872
-1
广州
98
55
AllOrNth
#L9L0CJRY
13 4868
-4
realman club
99
15
KKCHEONG
#299L2YPV
13 4868
0
澳門甲組足球聯隊
100
32
Bosco
#YR2C0PCG
13 4864
-4
路環屋仔
101
12
EuRiCo
#28RVR2RLQ
13 4864
0
Labelle
102
62
不淨王
#22RJUUCV0
13 4862
-2
澳門株式會
103
31
jeason
#2U2U00GPQ
13 4859
-3
T.J.B de Macau
104
6
Canko
#2J9QPYPPJ
13 4859
0
MacauMostWanted
105
1
123456789
#92JPYUR9
13 4859
0
澳門手榴彈兵團
106
3
Allstar player
#2PCYQYJYC
13 4858
-1
深圳 城市更新
107
59
蠔仔
#88QJVRLUC
13 4856
-2
長洲張保仔
108
101
LKS
#Q0CCCYGC
12 4856
0
澳門手榴彈兵團
109
10
Kinson
#YRC8CGRG
13 4855
-1
澳門街坊聯合總會
110
5
Faith_In_God
#CV9LRPVR
13 4853
-2
Labelle
111
12
為傳奇戰場而戰
#220U2LVUJ
13 4853
0
很久没吃东西了
112
8
BossPatrick
#29R89YPV2
13 4850
-3
EuReKa PiNoY
113
55
結他他老伯
#2GYCP9YJ
13 4849
-1
iwin2
114
13
༻Mc༺✨❁҉҉҉҉҉҉҉҉
#8YVVPGJV
13 4847
-2
Labelle
115
6
Kam
#2QGQYPU8L
13 4846
-1
Fatal Motto
116
5
DK
#22UJQCUQ
13 4845
-1
熱血男兒會
117
26
k.wai
#QRL9YU8P
13 4845
0
保龍一族K.V.S.J
118
7
海納百川
#YC2VC8VY
13 4843
-2
蘭桂坊
119
5
Lam
#VGPCYURV
13 4841
-2
Macau club
120
59
發夢王
#9J8L20YY
13 4841
0
Labelle
121
48
クロ黒
#PYRGC0RY
13 4839
-2
炮打自來水
122
9
秩序
#2ULJCQQ8
13 4839
0
硬弟弟
123
24
大古东
#8LLQGP0R
13 4838
-1
小鸣同学-拾贰班
124
24
巨龍哥
#9YGCQGRP
13 4836
-2
小動物們的日常
125
24
旺旺小小蘇
#CVPQLR9R
12 4835
-1
帥哥美女的戰場
126
56
小謙謙
#PYCCPQYY
12 4835
0
looking
127
33
K.C.
#20CPGVV2C
13 4834
-1
止战之殇
128
31
Macau
#Q0G2R9VL
13 4833
-1
AV
129
40
Mymjma
#P9UPQQY
13 4832
-1
big boys club
130
55
Tiger
#P8VQCQGL
13 4827
-5
澳門街坊聯合總會
131
85
我继续
#QJ9V0C8U
12 4827
0
欢乐丶时光
132
62
冼湋勝
#8LJPY29Q
13 4826
-1
硬弟弟
133
2
ACHON
#P9VVVQ2
12 4825
-1
destiny busters
134
127
samuelmaa
#89JCUUQV8
13 4822
-3
Tonyfamily
135
83
Nelnel
#Q998C0PV
13 4822
0
Fatal Motto
136
44
镇长
#8JPGCQU
13 4822
0
一優部落
137
43
Barry
#2G982V8P
13 4820
-2
[email protected]
138
30
happy
#29PYJJ98G
13 4819
-1
"魔法霹靂燒賣"
139
2
魔神
#2082VVRUU
13 4817
-2
1234567890
140
85
Riley
#9RGYU90V
13 4817
0
MVPs
141
28
bell bell wong
#Y280VP2V
13 4814
-3
新血向錢衝
142
134
別問我是誰
#YPG8QVQG
13 4814
0
澳門™聚
143
22
dderrick
#PCJ8JU8
13 4813
-1
Fatal Motto
144
115
施頌大
#2Q0Y2Y0CG
13 4813
0
澳門代表隊
145
16
grankiss
#280U2QVGV
12 4813
0
澳門™聚
146
44
matt
#9R0GPR89
13 4813
0
Labelle
147
32
CalvinHui
#9RULL2Q0
13 4812
-1
TOP PRISON 华人部落
148
4
海洋之心
#YQC82PL8
12 4810
-2
小動物們的日常
149
254
享受人生
#VRVQUY0L
13 4810
0
澳門報仇者聯盟
150
31
深圳米
#98LUPU0Q
13 4810
0
政政
151
33
灬小新村灬
#9QCPJGJC
13 4810
0
澳門激戰部落
152
1
lme
#P88CJQU8
12 4809
-1
MacauDream
153
1
小夜貓兒
#8QP82RU99
13 4809
0
彩色的............
154
26
PPAP BOB
#Y90VPLJ2
13 4808
-1
@Gs_Warriors.
155
26
Kasen
#CVRY0JRR
13 4807
-1
澳門街坊聯合總會
156
82
情非得已
#8YC9J22Y
13 4807
0
T.J.B de Macau
157
91
Sunny
#P0LLUPVV
13 4806
-1
硬弟弟
158
21
飛mmmm
#28GGC0VGQ
13 4803
-3
澳門報仇者聯盟
159
97
Kukoc Max
#PJJRLUUU
13 4802
-1
澳門™聚
160
54
過眼雲煙
#LJ0UJUGV
13 4799
-3
China 广东总部
161
108
五小龍
#2VV2UPYL
13 4797
-2
G丶
162
136
誰輕輕叫喚我
#2QU9GYR0Y
13 4796
-1
漢堡之友
163
18
bigsea1
#QCLV0UCQ
13 4796
0
AV
164
104
wing2000
#92C8LP90
13 4796
0
港珠澳
165
55
Roy
#YPQPY82G
13 4794
-2
Cash Digger
166
28
野蠻的熊熊
#RGUU92LJ
13 4794
0
Labelle
167
81
jeffreyyy
#8Q88RJJ0G
12 4793
-1
Labelle
168
141
温拿
#RQ2GGUGP
12 4793
0
澳門報仇者聯盟
169
194
艾力豪
#8UQJGUG0
13 4792
-1
winnie the pool
170
89
輪子
#2PCLCGGJJ
13 4791
-1
生化奇兵
171
3
sam
#2GCLVCVG
13 4790
-1
葡萄成熟时
172
81
家強120%
#9YQRUQU9
13 4790
0
澳門株式會
173 Ragnar™
#P0G2Y0Q0
13 4787
-3
China
174
11
呆魔王
#LCGQPJLY
13 4787
0
廢青聯盟
175
110
Jovi
#PRGU2GP0
12 4786
-1
帥哥美女的戰場
176
102
sharky
#PGVY9YL
13 4785
-1
HKG-Hong Kong
177
10
RegonUn
#9RQC2L9R
13 4784
-1
皇室小隊
178
102
秋雨
#22PG2CQP8
13 4783
-1
叁零部隊
179
16
Mohammad Viper
#8P0JY8LL
13 4783
0
DARKNESS LAND
180
28
Tjr
#CGC00JYU
13 4781
-2
澳門手榴彈兵團
181
5
Krad
#22LLCJV0J
12 4781
0
澳門花花公子俱樂部
182
36
Seanyboy
#8JQQ2PPL
12 4779
-2
Labelle
183
5
Dio
#GY8LQ89R
13 4778
-1
小動物們的日常
184
7
滨哥
#2QPVRGY2Q
13 4777
-1
G丶
185
5
Gorden~gor
#8RLLCLU8
13 4777
0
澳門™聚
186
6
tim
#92YCL8LG
13 4773
-4
廢青聯盟
187
36
Zekazi
#GYQYL8C2
13 4772
-1
Grow uP eSports
188
160
Fai
#JCPGGULV
13 4771
-1
澳門™聚
189
27
英雄中出少年
#28RGC008Q
13 4770
-1
彩色的............
190
27
heeheeheeha
#C9GQVPV
13 4769
-1
Icy Reapers
191
75
man
#RQ8V8LPJ
13 4769
0
3D2Y
192
36
浪濤
#89JGQR9P
13 4769
0
No clan
193
28
Surprise:)™️
#2QYU2PJP9
12 4767
-2
ACTIVE
194
152
E-Cubed
#2GU9RV9YU
13 4765
-2
廢青聯盟
195
53
木偶人
#8Q2UY2QR
13 4764
-1
G丶
196
117
eric0215
#PCPGCPYR
13 4764
0
iwin2
197
29
uuu
#92L8GLJY
12 4763
-1
澳門街坊聯合總會
198
21
杏交
#LPCJRVQU
12 4762
-1
2月29
199
77
AGonY
#8LLP08RV
13 4762
0
Macau海賊團
200
115
Gary
#8YPL8QP0
13 4761
-1
AlamKing

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!