Top South Korea Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1 쿠키
#22V8P828G
13 6037 your face
2
3
정벅자✌
#2CPJC99VJ
13 5956
-81
KOREA
3
12
호올오리싯트
#PRCCQGL2
13 5936
-20
잎새
4
2
Nova I SandBox⭐
#PV9Y029G
13 5922
-14
@cr_sandbox
5
1
MasteR
#8008J8L0
13 5919
-3
잎새
6
3
mrs.jo
#2GP9CQ9QQ
13 5889
-30
동농물장
7
6
이도소태도
#99U902LY
13 5888
-1
SANDBOX GAMING
8
11
BALOHAM
#2PP8U8YPU
13 5865
-23
딜넣는 도둑
9
2
주피터킹
#U9V0VC9L
13 5844
-21
Ogn Entus
10
6
Big Daddy
#2QVY0P8U2
13 5817
-27
Re:Start
11
27
WHAM! Capgun✨
#YYJ0R0G
13 5816
-1
WHAM! eSports
12
14
EL⚡Tornado™
#80V2QQPQ
13 5810
-6
Nice Strategy
13
3
비버
#P9U8C22P
13 5804
-6
SANDBOX GAMING
14
13
벡터맨
#2QC9PLVCL
13 5754
-50
KOREA
15
7
루네스
#PLGPJG88
13 5752
-2
Illuminati
16
7
미더덕
#2UUY99C00
13 5748
-4
경기 대표
17
6
john lee
#P9PLQRG
13 5720
-28
탑스트라이커 A
18
4
농락하는오봉승
#2JV2QPC9
13 5711
-9
공감
19
7
파파로치
#PLYRRU0C
13 5708
-3
Rocket Pong #1
20
5
라인
#CC9VUCLV
13 5680
-28
로얄패밀리 KOREA
21
17
DDaB0ngTV
#2U92QLL2J
13 5667
-13
INFINITY GAMING
22
71
✨농맨✨
#CQ8J82Y8
13 5652
-15
상위%
23
6
사과도둑
#PPPY9V9Q
13 5648
-4
SANDBOX GAMING
24
6
써니
#C0URQQ2C
13 5641
-7
사랑하는시청자분들
25
1
빛ㅤ
#282JV8GV9
13 5634
-7
상위%
26
4
곱v
#P28GL92P
13 5631
-3
잎새
27
39
✨Moon Light✨
#28VLGUGY9
13 5625
-6
잎새
28 Shaden Smuki
#28CJY89J9
13 5624
-1
늦었거든요?
29
40
Phoenix✨
#92UCPU8G
13 5621
-3
HELLPER
30
7
밤을걷는소리꾼
#8809YCLP
13 5621
0
부산
31
8
One Crown
#8LJGUCP8
13 5617
-4
No clan
32
44
ShowMaker
#2Q2V09QJ8
13 5617
0
이망고누가먹다망고야
33
6
Thunder
#8R0VCJQV
13 5608
-9
No clan
34
12
来自Nova的杨咩咩
#9YRQPLGC
13 5606
-2
Nova l 大唐天子
35
17
HEEBAM
#9R0UYCRL
13 5603
-3
공감
36
78
마스터크로스헌터M
#2CCR8JGC
13 5594
-9
Coca Cola Clan
37
12
EXISTENCE
#2PL0RY92L
13 5592
-2
Re:Start
38
4
지리산호랑이
#80Q9YLJC
13 5589
-3
Royal Flash
39
28
나무꾼♡
#U2VL9Y0C
13 5589
0
Highest⭐
40
26
YT_SMARTLIFECR
#92LC0UPP
13 5588
-1
Pivots Family
41
23
HAUL
#JJ0PJG
13 5587
-1
KOREA
42
13
Youtube PongTV
#9JUG9CQC
13 5583
-4
Rocket Pong #1
43
12
고민돼지
#8VRQRV8L
13 5581
-2
3040패밀리가든
44
4
프리징
#808VGVRQ9
13 5576
-5
Nice Strategy
45
550
Anubis
#2PV2J28Q
13 5571
-5
Azes
46
4
아라
#VGP2GVV
13 5569
-2
로얄패밀리 KOREA
47
2
허니버터꿀잼
#GLPLRL8
13 5568
-1
Pivots Family
48
16
GODyoon
#2VG288P2
13 5565
-3
까리용
49
19
루달
#R8P2Y29G
13 5563
-2
Pivots Family
50
19
TNT
#PYJ2JUL
13 5561
-2
Vietnam Glory
51
120
스알
#8PJG9RVR
13 5561
0
KOREA
52
7
의찬
#PRR9980C
13 5558
-3
빨간망토차차단
53
3
lonnie
#229PYJJ8Q
13 5557
-1
Pivots Family
54
18
qwerty
#2YVL2CVP9
13 5555
-2
Orange Leaf
55
20
공부좀하자
#YJC9GUL8
13 5550
-5
부산
56
18
STALKER™
#QG9LCJ29
13 5546
-4
UNITS
57
98
「울티오」R
#92JC8Q0U
13 5545
-1
Re:Start
58
98
Yong I Nig
#99R8C0JPP
13 5545
0
로얄패밀리 KOREA
59
2
거친김여사
#GU08RLY
13 5541
-4
알로하우이
60
47
간지러워요
#G082JR8U
13 5541
0
No clan
61
96
정복자80
#2RJ0GGCV
13 5541
0
top team
62
18
MASK
#CGC9QJ2U
13 5538
-3
Jamiroquai
63
16
Air
#2PRQJVURG
13 5532
-6
UVERPRIDE
64
38
Yong I Line
#98G8P0YL2
13 5530
-2
로얄패밀리 KOREA
65
1641
Soong
#8Y9YGU0P
13 5530
0
KOREA
66
12
모블리
#9LR8JR2P0
13 5525
-5
BB eSports
67
14
mango stone
#VPVJLJUQ
13 5523
-2
AllinForce
68
48
Nova I Atrox⭐️
#2U9CLLR8C
13 5523
0
Nova I Korea
69
8
별빛감자
#28U88RJ02
13 5522
-1
감자유치원
70 감자칩이랑
#8R8ULR28
13 5518
-4
RVIP
71
7
☀️SUN LIGHT☀️
#22Q9QQ9QJ
13 5515
-3
라비엘
72
626
컴온컴온쌔큇
#80J02YJYC
13 5515
0
Pivots Family
73
138
Nova I Z-ONE
#UPJU080G
13 5513
-2
Nova I stones
74
16
MG
#8RRGJUY
13 5512
-1
잎새
75
6
아타락시아
#28GQ9L0GC
13 5512
0
대한민국•KOREA
76
13
병재
#CL0V2PRU
13 5510
-2
Nova I Korea
77
22
Kuy⚡️
#Y2QPPJG2
13 5510
0
Highest⭐
78
30
Jerald
#8G2CJYQV
13 5510
0
잎새 I기
79 간지쩌는아이
#8VP0V9CL
13 5509
-1
Level: Korea
80
18
Gakgi
#Y0Y9VL8U
13 5508
-1
gakgi❤Thunder
81
3
언제나맑음
#29R9CRYCC
13 5508
0
인연
82
17
✨Joker✨
#2PU8G8CQ
13 5507
-1
잎새
83
12
ñęph•rïtę
#290LL8VCR
13 5503
-4
AllinForce
84
4
UZMAKI NARUTO
#2LQ2V2JLG
13 5503
0
BE LEGEND
85
42
KING
#R0VJRV8R
13 5503
0
알로하우이
86
439
정벅자✋
#98GL2CJYY
13 5502
-1
KOREA
87
19
하무일
#LYL0CGRQ
13 5499
-3
3040아저씨
88
32
Leeboom⭐
#2Q2LVJ02V
13 5497
-2
Nova I Korea
89
56
용용
#8Q8URVQ8
13 5479
-18
Hall of Fame
90
5
In4piration
#2LGVVV0
13 5475
-4
Nova大唐 l 影武军
91
3
Nova l 杨咩咩
#RYY9GJLG
13 5469
-6
Nova l 大唐天子
92
17
낫슈가이
#QL0YQ82
13 5467
-2
EMPIRE
93
37
Calculus
#RVUU2UP9
13 5466
-1
Rocket Warrior
94
6
Youtube JUNE
#899QUGU
13 5464
-2
KOREA
95
15
Mamba
#28UPQ0LGG
13 5459
-5
KOREA
96
25
준서
#282URP29C
13 5458
-1
Hall of Fame
97
56
한국긍정인
#2L2RU80UC
13 5451
-7
KOREA +
98
1
카메카메
#2LU0JGGCQ
13 5451
0
전설 쎈놈 연합군
99
3
족발
#LCGGV0GP
13 5449
-2
BrandNew
100
36
조쉬
#VU0VY8Q
13 5449
0
Wi and Fi
101
2
건휘왔당
#2GGR2GPQ0
13 5448
-1
Re:Start
102
115
부어라22
#9PV9JGUJ
13 5447
-1
2040남녀노소
103
2
✨쉐도우테란✨™️
#8YYUU2Y9
13 5442
-5
1분 1초
104
56
카인
#YLLRLR2G
13 5441
-1
울산 친친♥
105
375
IO
#2UV282QVJ
13 5441
0
KOREA
106
19
앵눌
#2PP82JQUR
13 5440
-1
Q8Team
107
5
김수현
#2PVYRJ89Q
13 5435
-5
UNITS
108
59
RedVelvet
#9RCU9UJV
13 5435
0
잎새
109
23
태허니
#8VLJU0PC
13 5434
-1
대전 직장인 용병단
110
3
진성
#9RUV22C9
13 5432
-2
Angry Royale
111
89
페러
#80YJJCGLL
13 5432
0
Highest⭐
112
37
히데
#8PYLLLGV
13 5431
-1
잎새
113
4
무리뉴
#28QU09VUU
13 5425
-6
잎새
114
19
코코
#2VGG29RJ2
13 5424
-1
잎새
115
7
푠이다
#8J8PQ0J8
13 5424
0
까리용
116
95
XK그리드™✨
#2PQJYJV80
13 5424
0
빨간망토차차단
117
11
데나님
#22YCU0CY
13 5421
-3
FRENEMY
118
18
Hooray!
#VVYVG2CR
13 5419
-2
Wi and Fi
119
152
다람쥐
#2Y2YYR8UL
13 5417
-2
MeeTinG
120
15
기적의혁명가
#PCQGQGRG
13 5417
0
서울이글스
121
250
판다
#R2ULQJVP
13 5414
-3
3CROWN
122
116
순금
#2ULLURQP
13 5412
-2
Wi and Fi 2nd
123
39
감자
#22V8GR88P
13 5412
0
Highest⭐
124
20
니얼굴강민
#RRYU0G2P
13 5411
-1
동농물장
125
14
[ blog_IF_^^_!]
#28RUL0QCP
13 5411
0
공감
126
829
선호
#2U098UPCL
13 5410
-1
빨간망토차차단
127
54
니얼굴윤겔라
#2GCL992V
13 5409
-1
your face
128
1
수종아빠
#20P8R8YRY
13 5406
-3
광주 clan
129
6
JUSTICE
#YJPJ88U
13 5406
0
KOREA 3040
130
14
로이드
#2VJP2YV0
13 5406
0
Kstar United
131
9
やみひかり
#2RP0J2JCP
13 5405
-1
Zion FireSkull
132
40
维奇
#9UQ0UUUY
13 5404
-1
Gilles d Rais
133
22
슈퍼피린
#2PGGYLQ2R
13 5403
-1
몽롱한곰
134
98
Kyle
#Q8LYVLRG
13 5403
0
Serenity
135
20
강스비
#PQCCPYGYR
13 5397
-6
Nice strategy +
136
57
레벨업
#289CU8C2R
13 5391
-6
쉬어가며
137
38
ZEPIROS
#20GPY2RCC
13 5391
0
몽롱한곰
138
40
영화배우 원빈
#809JYYQ8
13 5388
-3
별  
139
82
Solchan
#8R0VUJU9
13 5386
-2
광주 로얄패밀리
140
15
cap772
#2LVQC28V0
13 5375
-11
1/n
141
81
로쑤인
#2RR20PLR
13 5373
-2
잎새
142
51
PacE)RinCe
#PLYPQ8LP
13 5368
-5
KOREA
143
7732
낭낭2
#8Q89QRL28
13 5367
-1
Nice strategy +
144
14
JUSTHIS
#8JJY0Q8P
13 5366
-1
KOREA
145
12
서울시립대 산하 해적단
#8C8GQVU8C
13 5364
-2
고고
146
306
김정훈
#UGCRCJ9
13 5363
-1
Best Rushers
147
945
유지아빠♡
#VRQG2V0L
13 5360
-3
로얄패밀리 KOREA
148
34
망고
#8L2YJVYV8
13 5358
-2
잎새 1기
149
36
송당
#8LJYL8JV
13 5357
-1
KOREA
150
14
Sinchu
#9UPG92JC
13 5355
-2
SANDBOX GAMING
151
51
Hero°
#2CC2YCQQ2
12 5353
-2
Burning
152
111
초요
#92LR982VL
13 5353
0
코리아_MASTER
153
12
공원에서손잡음끝
#2R9UGU2R9
13 5352
-1
엘도라도
154
12
Nova I UBe⭐️
#YR202CQ0
13 5350
-2
Nova I Korea
155
12
야객
#8999L8PL0
13 5350
0
Dark Light
156
23
Jce
#2RVV2QUUG
13 5348
-2
상위%
157
96
Fly Emirate
#2JLJ00YJ
13 5348
0
계정 팝니다
158
171
Hwi
#89YRPYCJ
13 5348
0
불나방
159
13
WHITE_CHALK™
#9RY8GCUU
13 5347
-1
Re:Start
160
13
예쁘니
#2VGUUJ8C0
13 5344
-3
UNITS
161
13
치영아빠
#88VR0GVPL
13 5344
0
대전 직장인 용병단
162
30
LIBERO
#2PQ89UCQ2
13 5343
-1
Pivots Family
163
25
그리즐리
#808UQRYL2
13 5342
-1
1st clan
164
43
PYH
#2PQ0RV0GY
13 5341
-1
동농물장
165
16
신효
#29PY9GU0R
13 5340
-1
고고
166
179
카라
#PGL9U9UQ
13 5339
-1
공감
167
16
전국 통나무 협회이사
#PU98J8UU
13 5338
-1
동농물장
168
4
밑장빼기
#Y9Q9UG2
13 5337
-1
Best Rushers
169
11
제이24
#LRJ2LVV9
13 5337
0
GAME OF THRONES
170
157
남자답게
#2PRY00L8
13 5335
-2
Clash 동탄
171
2
샤말
#9PLPJR2R
13 5334
-1
Wi and Fi
172
18
람형
#98QY09LG
13 5333
-1
잎새
173
32
용호동보스
#9899RUJ2
13 5333
0
작은북
174
252
YEEZY
#2089GCQ89
13 5333
0
KOREA
175
30
Lisa
#2UV8PYL8
13 5333
0
CLOUD ROYALE
176
259
힘내싸무
#PGG8C02L
13 5333
0
대한민국•KOREA
177
277
고라니
#9U0CV0RL
13 5332
-1
공감
178
12
유형제
#2QCP292Q2
13 5332
0
Pivots Family
179
63
韓國文化遺産
#CY0JY2QY
13 5331
-1
재벌
180
94
김다호
#2L82UPJY
13 5331
0
잎새
181
73
ReignInBlood
#Y8G9UG2V
13 5330
-1
Korea
182
441
닐쿠
#8CPYYJLY
13 5330
0
- 미남클럽 -
183
115
앗쎄힝
#VUUVPJUY
13 5330
0
FRENEMY
184
42
내일도안해?
#GLV8L2C
13 5330
0
Fusion™
185
208
초절정꽃미남
#PJQRQ0U
13 5329
-1
- 미남클럽 -
186
100
sage
#2PLUP22LG
13 5328
-1
Code Enigma
187
104
곱슬머리총각
#28ULU99C
13 5328
0
투혼
188
197
jinnnnp
#2LQUVJ8L8
13 5327
-1
E.Volution
189
28
김재영
#9PLJ9C2G
13 5326
-1
UNITS
190
68
샤샤샤
#8222L20QU
13 5326
0
Pivots Family
191
140
OMS
#8PQYUVR08
13 5326
0
잎새
192
92
쿠키오
#8CCQ08UJ
13 5324
-2
월급날 강해진다
193
30
SW온그린
#QCVCLGU
13 5322
-2
구미2030
194
40
높게빛나는별
#2JR9Y9J2Q
13 5322
0
Project A
195
111
빠통
#CLV0C0V8
13 5321
-1
ViCtoRy_PJ(tm)
196
8
푸른초목
#8QJGRC88
13 5320
-1
미주
197
28
므느으르어
#8CU098LQ8
13 5317
-3
Rocket Pong #1
198
28
까메오
#8QL0PYL2
13 5316
-1
몽롱한곰
199
133
☆BMDoubleYoon™☆
#LQPP9PQ2
13 5316
0
KOREA
200
320
NOVA KOREA
#2LCLJ0PQJ
13 5315
-1
동농물장

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!