Top Cambodia Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1 បងទី២
#PQL228V9
13 5047 Khmer Mega
2
4
ℒℰᎶℰℕⅅ
#U99V99LC
13 4951
-96
ArtofWar^
3
1
raiya
#28L8UJY8Q
13 4939
-12
World Wide Buds
4 jwtf
#2JUVJL02
13 4939
0
SINGAPORE
5
2
CHETRA
#LRUPQV8
13 4923
-16
Legendary KH
6
22
rSan
#89J0JC0
13 4869
-54
SinCam Alliance
7 SmartDevil
#20208G9CJ
12 4851
-18
Medan Legends
8
3
UPTOWNBOY
#999ULQVL
12 4835
-16
M8
9
1
Vimean
#2Q9UVR92
13 4803
-32
Khmer Immortal
10
30
~¥*•VISAL•*¥~
#8RQGL9C8
13 4794
-9
Legendary KH
11
6
fikhakha
#8LGLCRQJ
13 4794
0
Khmer Mega
12
19
Tu
#8UY0VJVL
12 4791
-3
深圳有一所大学
13
1
Cool_Return
#Y8GL92
13 4783
-8
CAMBODIA COOL
14
6
PagnaBoth°
#RQC0Q09L
12 4778
-5
CAMBODIA COOL
15
7
Beto
#2P9JP0GQ
13 4765
-13
Medan Warrior Z
16
20
H.R LOLz
#229U22RJJ
13 4764
-1
Anonymous Fight
17
5
taytay
#222UR2UYG
13 4763
-1
bacon & bourbon
18
5
Sam
#2P8JQV8U
13 4758
-5
Khmer Mega
19
5
Attaboy Love
#9GPYQ28
12 4755
-3
Khmer Mega
20
5
iSokhom
#9Y89JYYQ
12 4744
-11
MinuteMen
21 Victor
#2VP0VGCCQ
11 4744
0
Khmer
22
19
MARK 马克
#890YGVYQ
13 4744
0
JORDAN
23
18
##WIWA##
#QYYC2VCV
13 4733
-11
ZÜRICH ELITE
24
6
Naga
#YV9LU9LG
12 4729
-4
我爱西西
25
6
kheda
#U2V9G89
13 4728
-1
Cambodia
26
26
THgoodr
#228Y2CGCC
12 4727
-1
#CLASSY
27
18
hihi
#8CJYLCQ89
13 4726
-1
Khmer Mega
28
21
武啊哥
#2LV29CGUJ
13 4709
-17
名校・二次元
29
16
212625
#8JLJPJ99G
13 4706
-3
BOSCH
30
7
레이
#UJLYJ22L
13 4704
-2
한국
31
69
November_13
#GJVJGPVJ
12 4701
-3
Khmer_Empire
32
6
가럼
#JYRL9YC0
13 4697
-4
참이슬
33
6
段九古烈治
#8VJRY9C
13 4692
-5
OneNess ` 黑貓
34
2
Spiderwick
#QVGGV2VP
13 4686
-6
khmer nation
35
18
king hero
#2LCPYQC2L
12 4681
-5
Friendzoned
36
18
H (-_-) R
#8QCUCQU0
13 4680
-1
Anonymous Fight
37
4
$iSokhom$
#2JR8RL08
12 4678
-2
MinuteMen
38
4
MinhRau
#UQ208LLV
12 4678
0
Legendary KH
39
5
TheBestDiamonD
#CG0J0000
12 4676
-2
Cambodia
40
54
HOUR
#8QRLU2CJ
13 4671
-5
Khmer Mega
41
31
NeuroSurgeon
#2RPQCLC29
12 4668
-3
Cambodia
42
15
Mighty Prince
#2JGJGGYY0
12 4667
-1
Phoenix Hungary
43
6
Benny Bomstærk
#UP82PU0
13 4664
-3
Filthy Few
44
34
cris
#2RGRPR09
13 4657
-7
隐仙居
45
11
សង្ហា
#8CCPQPYJ
13 4647
-10
Legendary KH
46
2
Wapz
#PGP888QC
12 4646
-1
Sapin Royal
47 CANDYGAL
#92LCVCJQ
13 4646
0
give gaint only
48
10
coco_mozil
#28022YGJ
13 4642
-4
The Nords
49
29
Theara-mey
#89UC8QLY
13 4640
-2
Legendary KH
50
2
Krafty21
#2P0QRQ2UP
12 4639
-1
VancouverBC
51
12
9999
#8Y20PUQ8G
12 4636
-3
BLUE SQUAD
52
21
THE LEEGEND ^•^
#9P8LRQV
12 4635
-1
Legendary KH
53
3
Dane
#P28008
12 4630
-5
Legendary KH
54
60
바람돌이푸
#298YVPLGJ
12 4624
-6
203040 korea cl
55
69
noki
#JUQPCJ80
12 4623
-1
성인 클랜
56
36
Pheak.honey
#GVPJU0
12 4619
-4
Legendary KH
57
22
바람돌이푸2
#202R8P9UP
12 4616
-3
203040 korea cl
58
33
LEADER
#8JULC9GJ
13 4608
-8
Khmer Mega
59
1
panha
#90V80CC0
11 4606
-2
*Vnzla War*
60
31
mother fuq
#G8U2CJJY
12 4606
0
Elite
61
45
Stone
#J2ULC9UY
13 4605
-1
风暴【Ragnarok】
62
1
pkp
#2LRYCUV80
11 4601
-4
khmer empire
63
17
tstarkh
#PPV8QYVJ
12 4601
0
Plab-Plab KH
64 fazizato
#UVJCP9Y2
12 4599
-2
Khmer MeGa(Kps)
65 damn game this
#2QRQ8QG0L
12 4599
0
Pinoy in Japan
66 Hieng
#8UYQU889
13 4599
0
厦门1024皇室CLASH
67
69
DeadPool
#YR9PLG02
12 4599
0
Avengers
68
5
ann
#PCCQ280J
12 4598
-1
Friendzoned
69
26
jam
#YJLGYJ0C
13 4596
-2
kuaizero新手队
70
3
hieng
#8Q0YYQ8Y
13 4593
-3
厦门1024 567
71
25
春花你好
#2J0GCLV22
12 4592
-1
那些年,我们的回忆
72
4
M Cambodia
#PJVYRRR0
13 4592
0
Khmer SR
73
2
宇宙第一
#8V822LPVL
12 4588
-4
广东一帮人
74
31
Kol
#2L2GJLY80
12 4583
-5
Legendary KH
75
6
Chamrong
#Y2LGCG8
12 4582
-1
KHMER Helpfull
76
26
mildarr
#2LR8QQGJL
12 4582
0
#EasyPeasy
77
7
minhsc
#PC080JJ2
13 4581
-1
ViêtNam No1
78
5
khmer7up
#PYY808VU
12 4580
-1
Khmer Mega
79
20
leongshihyong
#8JY20P2Y
13 4577
-3
give gaint only
80
3
joerla
#98899R28
12 4573
-4
Tromsø Crusade
81
6
rithea lim
#28RV8YUGU
11 4572
-1
Angkor Warriors
82
52
기다리자
#809QC8JY
13 4570
-2
3040 무한지원
83
7
Darío
#Y9G8GLL2
13 4568
-2
España
84
24
emcialand
#PLY802L
13 4568
0
Medan Legends
85
6
shaanxi
#2YQJLLVR
12 4567
-1
The Nords
86
7
Hongken
#9UCVU0G2
13 4563
-4
Khmer_Empire
87
7
Oudom D. Luffy
#8V0L2PCV
11 4563
0
clash of clans
88
35
⭐VICHEA⭐
#2QQY02CR
13 4561
-2
The Titans Xtrm
89
28
lcfyx
#YCJYYV9J
13 4560
-1
Gladorius
90
289
저스틴
#98089PVQ9
11 4560
0
audi
91
9
玄中天賦
#YVQRY8RJ
13 4551
-9
OneNess ` 黑貓
92
30
bo ros klang
#99PUY28C
12 4551
0
bo rors klang
93
31
Penoshinim
#YJJR28J9
12 4545
-6
khmer nation
94
6
kym three
#8CQUJYQR
12 4542
-3
hanoi
95
38
super
#GL0LQLJY
12 4540
-2
Khmer Mega
96
41
KOREA
#JRCL82CL
12 4539
-1
평택불도저
97
71
Bad Boy
#89U0JVU8
13 4536
-3
Legendary KH
98
68
Det Love You
#22QPLYUY9
12 4533
-3
bo rors klang
99
24
LUFE
#2U00CJP9P
10 4533
0
Los Maias _\!/_
100
42
I.T
#P0CLYVRQ
11 4528
-5
VRKHole
101
93
Sithiyeatra
#28U0UPPQY
12 4527
-1
Legendary KH
102
3
Bofobestie love
#VVP9RG2U
13 4524
-3
Avalon
103
2
逆风
#LRCY99R8
13 4521
-3
BIT战队
104
23
yama
#8J28VU20
12 4518
-3
cambodia power.
105
19
RYU
#YVLURR8
13 4518
0
Legendary KH
106 jackalzh
#9GRLGL8
12 4516
-2
Khmer Mega
107 Timosa
#CCJQ82GC
12 4515
-1
The Nords
108
79
王是我
#2GQCVJRVU
12 4513
-2
天下一品
109
25
TOMA
#2URCQQCG
13 4512
-1
Cambodia
110
1
가츠
#RP88GR89
12 4511
-1
3040패밀리가든
111
76
Tianwen
#29G0CLGQV
12 4509
-2
指尖残香
112
1
心空气
#CQG2PY22
12 4508
-1
317
113
2
Mi k'xing168
#P0CJLC8P
12 4507
-1
Sicilian Mob
114
32
Sokha 7171
#2Q0QCYLJ0
11 4505
-2
Eagle City
115
18
lonely moon
#9L9CYLR9
12 4501
-4
cambodia power.
116
5
哈哈你被秒了
#PC9CGYQJ
12 4500
-1
优昙华
117
1
R.O.B
#2PV8PU0Y
13 4497
-3
GoP
118
1
罗纳耳朵
#9JQ9LC98U
12 4497
0
广东一帮人
119
24
Vuthy
#2VPCQ28PP
11 4497
0
bo rors klang
120
28
hotlikefire
#8UYCYRRJ
12 4494
-3
S Class Rydazs
121
1
KiNg ArThUr
#828VJ002
13 4493
-1
Devil May Cry
122
71
Davit Single2
#LU29RGJ0
12 4492
-1
EpicE
123
61
五马分尸
#R89YUYUG
13 4490
-2
Khmer Mega I
124
1
Indefinable
#28VL29PL
13 4489
-1
兄弟會
125
3
NalinA
#Q8GV8G
13 4488
-1
Legendary KH
126
3
steel slayer
#YGQCLQ2G
12 4488
0
Nova Pilipinas
127
3
Galaxy Bonine
#RVJPQVQJ
12 4488
0
KHMER BATTLE
128
3
飞牛
#282YL9UUY
12 4488
0
PEK飞行大队
129
24
KING POWER
#99R82LVPG
10 4488
0
Angkor Warriors
130
45
Ty love
#P8JYYJPR
12 4486
-2
Cambodia
131
47
Mr. Phea
#8L2RCJRU
12 4486
0
Mr. Cambodia
132
5
Ma Sey
#9YQ02JVV
12 4486
0
KHMER KLANG YIN
133
44
ATA
#8QJVQGJR
11 4485
-1
CAMBODIA COOL
134
2
By_7777
#P0CUGUV2
12 4484
-1
CAMBODIA COOL
135
20
Andy chea
#98Q8PY20
12 4484
0
G.A.T.T.E.N.クラン
136
20
Izzit
#2YLRVRPY
13 4484
0
#chillyourbeans
137
2
Rithyrak
#2QUPQLQY
13 4481
-3
U.S. TITANS
138
19
ly kannsing
#9CJLP8P2
13 4480
-1
X-CALIBUR
139
76
G E N
#PYC2Q2YQ
12 4480
0
Keep it Clany
140
2
Toulasy
#LVC9G9Y
11 4478
-2
Khmeroyale
141
24
SolarKiller
#9QC0PLU
12 4474
-4
cambodia power.
142
2
aessedai
#GQV9URPL
13 4473
-1
JurrRRRrrsic
143
4
Chesda Cambodia
#2GUY2CJ2
12 4472
-1
Team Kon Khmer
144
23
chilé
#YLGL9Q8L
12 4471
-1
Sapin Royal
145
41
木木
#YCU82RCC
12 4470
-1
战斗不息 荣誉不止
146
30
Puthy168
#8YYJ9YQRR
11 4467
-3
Anonymous Fight
147
44
YanaKai
#P099YPJQ
12 4465
-2
Legendary KH
148
4
រូយ៉ាល់ កំន្ទេច
#QVLR88JJ
12 4464
-1
Khmer Mega
149
23
新爷
#28QPPQR2
12 4462
-2
新新军队
150
32
Mr. Positive
#9CQC9QRY
12 4461
-1
Anonymous Fight
151 roy
#802Q29UG
12 4459
-2
Khmer Mega I
152
53
chmah
#808P9Y2C
12 4459
0
-Beyond-
153
28
care
#2U9PL0UQ9
12 4457
-2
Angkor Warriors
154
64
Imperial Guard
#RL989P9Y
12 4456
-1
Legendary KH
155
57
Slayer
#8Q9JLVVL
12 4456
0
Angkor Warriors
156
2
Robin彬
#2GCJVR2Y
12 4454
-2
福州
157
16
LK GLOBAL
#PR8G2UVV
11 4454
0
성인 클랜
158
6
KuKu Eric
#928GQUCRJ
12 4454
0
Angkor Warriors
159 hoe
#9PCGV02U
12 4453
-1
three lions
160
4
Orcun
#8P9J8Q29
11 4452
-1
Cambodia
161
1
wik
#8GQJVUVG
13 4451
-1
No clan
162
1
Kmey
#9UQL0JQQ
12 4451
0
10inchesPlus
163
18
james
#2P02UJU2J
12 4451
0
ClashLand
164
95
TenebrisVox
#9PJCPRQR
13 4451
0
Team Hamilton
165
2
我女友超可愛 你有嗎?
#8YVCR98GP
12 4449
-2
Mechanial Tribe
166
56
Sarak
#JY2JQRL
12 4449
0
Legendary KH
167
52
Puthara Takhmao
#8RJ0PP2U
11 4446
-3
KHMER Helpfull
168
21
モヒカン
#PJPVL8G
13 4444
-2
july
169
52
呵呵你被秒了
#YJ9RYYQ9
13 4444
0
优昙华
170
2
Brown
#2RVYC9YLR
11 4440
-4
War Brothers
171
2
nu_giggs
#9PVL9QPJ
12 4439
-1
avengers2017
172
147
신스
#RGVC0QP8
12 4439
0
Todaysppc2
173
23
Assassin
#8QQVG9YG
12 4439
0
CLASH ASSASSINZ
174
5
kingdom
#288CVU82
12 4434
-5
Khmeroyale
175
4
Pich_Elite
#PJYYGG
12 4433
-1
ایران
176
4
KSPheng
#2CUGYG28
12 4433
0
Legendary KH
177
28
Bømba
#9PYGVPQQ
12 4433
0
#Babos
178
5
THE LEEGEND ^:^
#202JPJL2L
12 4432
-1
Khmer
179
5
coco_ca
#UG0Y0VVQ
12 4432
0
The Nords
180
55
soleh صالح
#2GPGYR80
12 4432
0
muslim
181
6
rito
#YL29JJP8
12 4431
-1
khmer
182
5
GhOsT eyE
#2P9CV2P8G
12 4430
-1
Khmer Mega I
183 khmer kingdom
#8CGV9LV9
11 4428
-2
khmer nation
184
93
buntheng
#QUG9PUL2
11 4427
-1
Khmer Mega
185
35
phnom penh
#8L0L0YLR
12 4426
-1
Khmeroyale
186
54
NaroKhan
#29908P8LY
12 4425
-1
KHMER Helpfull
187
25
Campuchia
#20L9CU22
12 4422
-3
Angkor Warriors
188
3
CamboSteve
#2R8RJQVRR
12 4421
-1
10.8 Return 3
189
33
clover
#YL2G0890
12 4419
-2
saigon
190
2
sang hai
#22PCY982Y
11 4418
-1
Khmer Mega
191
91
Heng7.2014
#P00YGCJ2
11 4417
-1
Plab-Plab KH
192
31
theang
#2J0RVG2L
13 4415
-2
Angkor Warriors
193
97
garry
#C90QRCR2
12 4414
-1
Khmer
194
61
junki
#8G9Q0V0C
12 4414
0
ThaiLand
195
3
Lazarus
#RVRGRVRC
11 4413
-1
hame khoba
196
38
>>Virak-Chun<<
#JP0CLR8U
12 4412
-1
Khmer_Empire
197
2
.Blue Dragon.
#2PJQG889
11 4412
0
Legendary KH
198
198
khcnu
#9CJLCJ2V
12 4410
-2
Plab-Plab KH
199
3
stupid royale
#298GQ2
11 4409
-1
Iron Mountain
200
164
Tola
#RGQ8PC2G
12 4409
0
Cambodia

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!