Advanced search

Top International Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1 Nova eSports
#LCVUYCR
54020 49 / 50
2 Sandstorm
#8R8YULRJ
52266
-1754
45 / 50
3
1
Nova I EG
#8YLJ8UL2
51209
-1057
48 / 50
4
1
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
49074
-2135
45 / 50
5
1
Phonecats
#PP289
49009
-65
49 / 50
6
3
Sandstorm Pro
#8R20GLCC
47544
-1465
50 / 50
7
5
Hakuna Matata
#CQVV2PJ
47292
-252
46 / 50
8
2
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
47270
-22
45 / 50
9
2
Notorious
#2Q9RGGVV
47264
-6
42 / 50
10
7
Req n Donators™
#QUYULG
46290
-974
50 / 50
11
80
Cream eSports
#8V90YCPC
45652
-638
43 / 50
12
1
Req n Donators™
#2UUU8220
45634
-18
49 / 50
13
1
Dragons Eight
#29YPJYY
45593
-41
50 / 50
14
8
Hear Us Roar
#90VY0R20
45533
-60
50 / 50
15
16
Req N Donators™
#9L92LP2Q
45367
-166
50 / 50
16
1
InTheLight
#2GCQLC
45249
-118
48 / 50
17
18
Team Repulse
#8200YVL0
45225
-24
41 / 50
18
2
Phonecubs
#PPPUJ0Q
45206
-19
50 / 50
19 Nova EG Pegasus
#990V0LJ8
44933
-273
50 / 50
20
3
ArtofWar^
#9LRJYGJ
44928
-5
50 / 50
21
5
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
44771
-157
48 / 50
22
9
=]™️
#92809YC8
44765
-6
42 / 50
23
4
Exodias
#VRL2JY2
44758
-7
45 / 50
24
1
电竞女神❤️三营
#G22QYY0
44751
-7
48 / 50
25
7
Eminence™
#82GY92J2
44713
-38
47 / 50
26
2
1 Timmers
#PVVGV8Q
44682
-31
49 / 50
27
11
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
44559
-123
48 / 50
28
7
Phonekittens
#PR9VJ2Q
44547
-12
45 / 50
29 Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
44542
-5
50 / 50
30
5
VALIANCE&CO
#8VJ8Q22G
44538
-4
38 / 50
31
5
Sandstorm Team
#8YGY82PU
44507
-31
48 / 50
32
1
#ClashOn
#2UR28RJ
44474
-33
50 / 50
33
6
Full Attack!
#LQR
44408
-66
48 / 50
34
35
TGT Inbound
#9LC0JLV8
44396
-12
39 / 50
35
7
UNDERATED
#222VGJ
44358
-38
49 / 50
36
4
你瞅啥
#2C9Y9PL
44308
-50
49 / 50
37
7
Kranniz Esports
#99UGPP0L
44272
-36
37 / 50
38
8
娱乐圈✨ 星盟
#GCQP2LY
44250
-22
50 / 50
39
5
Vanguard™ III
#8V0GY20Y
44162
-88
47 / 50
40
1
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
44141
-21
48 / 50
41
30
Vanguard Team
#8YQ8UCGV
44039
-102
38 / 50
42
2
Notorious Rebel
#8Y9RPUC8
44018
-21
49 / 50
43
3
1up
#9U09Q
43919
-99
48 / 50
44
3
Phonecheetahs
#LLL99RP
43908
-11
48 / 50
45 壹樓壹鳳
#8CCUUYJ8
43896
-12
50 / 50
46
3
OneHive
#8RUY
43842
-54
48 / 50
47
4
The Rum Ham YT
#2LJ29P0P
43823
-19
49 / 50
48
2
Phonecougars
#PVGY9LU
43807
-16
49 / 50
49
1
北美华人联盟
#22LL9QPL
43738
-69
44 / 50
50
3
$aldous$
#GRLG2
43727
-11
50 / 50
51
1
河南
#9V8L9PC
43720
-7
49 / 50
52
10
Nova EG Phoenix
#8VCUJU2C
43677
-43
49 / 50
53
54
Elite Royals
#8J8LVQ
43675
-2
43 / 50
54
1
NUKSAS ROYALE
#92CJL8YP
43592
-83
50 / 50
55
5
Fun Clashing
#8GQU9YP
43569
-23
49 / 50
56
1
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
43495
-74
50 / 50
57
6
Elitists
#8CGUJ99
43479
-16
49 / 50
58
1
厦门1024春田花花学前班
#GYYYURU
43474
-5
49 / 50
59
7
Crucible Rage
#LQUU8C0
43461
-13
49 / 50
60
5
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
43458
-3
47 / 50
61
3
青岛
#YJCRPV
43444
-14
50 / 50
62
1
北界-名人堂
#228CRYCQ
43442
-2
50 / 50
63
7
BMG ★★★ JHC
#8Q0YJUUY
43432
-10
47 / 50
64
6
妖妖零丶
#8YR90RJ
43406
-26
49 / 50
65
23
RF™ eSports
#8UP08G2Y
43398
-8
47 / 50
66
12
UnderMayhem
#8P9QQCCR
43397
-1
47 / 50
67
9
Phoneclaws
#YVV8G29
43396
-1
50 / 50
68
18
My sunshine度假村
#CRRJ8PV
43383
-13
50 / 50
69
15
小鸣同学-拾壹班
#908QVYP
43371
-12
49 / 50
70
39
Night I 羨望
#8VLQGRGR
43290
-81
46 / 50
71
5
Req N Donaters
#8JPCQVLJ
43286
-4
50 / 50
72
3
王者
#29YUJC8
43282
-4
50 / 50
73
2
KUAIZERO
#89UVC2GY
43213
-69
50 / 50
74
6
TC
#VCPJ8PY
43207
-6
50 / 50
75
3
野蛮人、大作战
#9929P9U2
43153
-54
46 / 50
76
9
the Fifty First
#R29JYQ
43140
-13
50 / 50
77
3
快乐天堂
#8020GLQ
43136
-4
50 / 50
78
4
360墨染天下桂林
#LJRPPQP
43116
-20
46 / 50
79
4
DoNaTioNs
#R92UQ8P
43088
-28
49 / 50
80
3
Ultimate Army
#9P8JR20C
43081
-7
50 / 50
81
4
关爱小学生
#20L9YGR
43078
-3
50 / 50
82
9
RoyaleSavagesZ™
#92UVP09J
43029
-49
49 / 50
83
52
Kick A** Crew
#CLUPYJ
43018
-11
49 / 50
84
5
LeGeND eSports!
#2GJYVRYQ
42984
-34
46 / 50
85
1
DestroySkulls
#9PGQUQ9G
42977
-7
49 / 50
86
1
Vanguard™ II
#9PP8U0QL
42958
-19
49 / 50
87
2
Never Scared
#Q9PCL0Q
42914
-44
50 / 50
88
8
ab
#882GQJJG
42908
-6
49 / 50
89
13
LotR
#CLP2QQ
42899
-9
49 / 50
90
58
Hakuna Matata 2
#2GUUUUJ8
42899
0
50 / 50
91
4
!RoyaLKinG!
#RJVQ2
42892
-7
50 / 50
92
4
0ldLegends
#20P8JGY
42884
-8
42 / 50
93
12
Crucible Pride
#8889GR
42879
-5
47 / 50
94
4
Endless Royale
#P9GVUQ
42872
-7
50 / 50
95
12
Shanks
#CU2CY8L
42867
-5
50 / 50
96
56
Clans Landing
#2VVUR
42854
-13
49 / 50
97
14
NARCOS
#UUQU0RG
42852
-2
50 / 50
98
22
Apple Sauce
#JQL80P
42843
-9
50 / 50
99
5
ToBackDown
#8QG2J8JG
42832
-11
48 / 50
100
1
blique
#2LPCQ2R
42824
-8
49 / 50
101
12
Gold P.E.K.K.A
#LQY2U9R
42824
0
49 / 50
102
17
#G's
#2000CLV
42812
-12
45 / 50
103
10
#pwnage
#RRCC
42776
-36
48 / 50
104
10
LINARES PRO
#8QRQCP8Q
42776
0
50 / 50
105
4
Applied Science
#2G90GJ
42765
-11
47 / 50
106
25
Clashnikovs
#2R9VGYQ2
42746
-19
50 / 50
107
39
奇迹*企鹅电竞
#8C89Q2JG
42745
-1
50 / 50
108
11
the elite 1.0
#LGCPLP
42744
-1
49 / 50
109
11
pure pwnage
#LGJ8CY
42740
-4
50 / 50
110
18
上海 浦东
#8C9U2QR
42735
-5
48 / 50
111
17
OneNation™️️
#2V8C0JL2
42734
-1
50 / 50
112
9
色影无忌
#RQQ9Q2
42721
-13
49 / 50
113
2
buzzinate
#80CC9C8
42704
-17
50 / 50
114
9
中华五千年·炎黄
#290PCGGG
42688
-16
46 / 50
115
3
崛起★我们的世界
#GGVR9J2
42667
-21
50 / 50
116
8
CROWN CHEST
#UULGG0
42664
-3
50 / 50
117
26
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
42661
-3
50 / 50
118
7
why r u so diao
#LCPYLJ
42661
0
50 / 50
119
13
Donate
#L9PR8UR
42655
-6
49 / 50
120
3
GGG Saiyans
#8VQQR20U
42651
-4
50 / 50
121 SAIGON
#22PJC92V
42644
-7
47 / 50
122
22
'A+Adults
#82CQ02
42643
-1
50 / 50
123
124
tWiSteD sWoRdZ
#8VJU2QPQ
42640
-3
48 / 50
124
8
Royal Adults
#YJ28VJ
42636
-4
50 / 50
125
14
虎牙Tv-橙子
#G2L09JL
42616
-20
49 / 50
126
16
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
42604
-12
50 / 50
127
34
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
42603
-1
50 / 50
128
2
Altar of Elites
#VVG0QU9
42601
-2
48 / 50
129
2
Arab Royale
#28Y08PV
42601
0
50 / 50
130
26
Anime
#2P9RY8YJ
42598
-3
49 / 50
131
2
Legends
#8P9UUP
42595
-3
50 / 50
132 Angels.CSR
#PQY0RVR
42586
-9
50 / 50
133
15
Syzygy
#828U9LCG
42578
-8
49 / 50
134
7
30 over remix
#C8R0LGR
42572
-6
50 / 50
135
14
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
42564
-8
50 / 50
136
8
Mexican's Top
#8998LV8
42563
-1
49 / 50
137
11
ClashTheDayAway
#L08VJG8
42541
-22
50 / 50
138
2
The Peaceful
#Q88PPG
42526
-15
49 / 50
139
3
欺詐情報局帥哥分局
#8VQ8RRV
42516
-10
50 / 50
140
13
Sandstorm Jal
#9822Y80J
42507
-9
49 / 50
141
10
United Godz™
#9PPQRVPJ
42503
-4
46 / 50
142
3
上海 OP Luffy
#QG2VVG
42497
-6
47 / 50
143
9
Cadiz to 杭州
#P0RRP0Y
42475
-22
50 / 50
144 Bad Rabbits X
#CP82YPG
42475
0
50 / 50
145
7
Mega Golem Asia
#2G02Y2PL
42461
-14
49 / 50
146
4
승리하자 연변
#2UG0GCQ
42449
-12
49 / 50
147
28
vAlmighty
#QLCLV2L
42443
-6
48 / 50
148
149
FADED
#29Q9LJRV
42432
-11
47 / 50
149
30
GGGoblins
#8Y0C99UL
42417
-15
43 / 50
150
19
Donation
#2JP9CYL
42412
-5
50 / 50
151
7
All For Win
#2U00GPY
42400
-12
49 / 50
152
30
LEGENDARY
#8CVYYVG
42399
-1
50 / 50
153
12
AnImE
#PQ2G8RJ
42398
-1
50 / 50
154
8
Nova EG Octans
#8UPGJ8LC
42387
-11
47 / 50
155
70
<TA> LEGENDS
#9VJPQ90
42383
-4
49 / 50
156
23
#DangerZone
#UJG08
42376
-7
47 / 50
157
17
Mega Galaxy
#PQJUGJQ
42373
-3
44 / 50
158
3
ADULTS ONLY
#20R2YV9
42353
-20
46 / 50
159
18
厦门1024集美大学
#LUY0J2G
42344
-9
49 / 50
160
3
5150 Elite
#Q9Q892
42343
-1
45 / 50
161
23
Blood Donations
#UUG2YP
42340
-3
50 / 50
162
2
Kings of Exodus
#2LLVGU
42327
-13
49 / 50
163
34
Kings Hwy
#JC882UR
42306
-21
48 / 50
164
21
顺德
#LCQ8YYJ
42303
-3
50 / 50
165
166
Dark Devil ™
#8QLV9YPC
42300
-3
48 / 50
166
12
BeA
#2U9G82
42297
-3
50 / 50
167
168
ELYSIAN™
#90Q2CULU
42295
-2
47 / 50
168
2
shurmitodezombi
#2YYU9JYU
42293
-2
49 / 50
169
59
$UPER$AINT$
#UR9L9J
42288
-5
48 / 50
170
6
1102
#20VC8RP
42280
-8
49 / 50
171 Hogless Rider
#LY00RL0
42276
-4
49 / 50
172
13
星狸貓俱樂部
#2QJRC92
42274
-2
49 / 50
173
7
Misery
#QLPYLV9
42271
-3
50 / 50
174
175
Rasht Kingdom
#JVU09P0
42260
-11
45 / 50
175
5
Tranquility
#2PG20YV0
42259
-1
44 / 50
176
39
damFamily
#228VVV
42258
-1
49 / 50
177
17
天阁
#2P8Q8UL
42249
-9
50 / 50
178
121
Elite Templaria
#8GG2G0PQ
42245
-4
50 / 50
179
32
House Stark
#2UG0V2
42230
-15
50 / 50
180
8
Nakama CR
#UJC2Y2
42218
-12
49 / 50
181
14
The Smashers(I)
#8LVUQG
42213
-5
48 / 50
182
9
los grandes
#8JUCRLGP
42207
-6
48 / 50
183
4
Barbs to KINGS
#Q9LC0Q
42201
-6
50 / 50
184
15
JW
#9VY2GVU
42175
-26
48 / 50
185
2
CoCs & ROBBERS
#288CCJU
42172
-3
50 / 50
186
10
Tijuana Elite 2
#LVLVUPC
42168
-4
46 / 50
187
6
Adult
#80UPCQ
42165
-3
50 / 50
188
34
欺詐情報局東區分部
#2G0VRCU
42165
0
49 / 50
189
16
厦门1024金樽联萌
#Q0QGP2J
42163
-2
47 / 50
190
4
Family Royale
#2VUYU28J
42152
-11
49 / 50
191
28
Adults Only
#RPUG92
42147
-5
50 / 50
192
3
血池
#8YUGGJQ
42145
-2
50 / 50
193
21
JW
#9ULPYR
42138
-7
50 / 50
194
27
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
42132
-6
49 / 50
195
1
EX
#R9UYRC
42101
-31
50 / 50
196
11
2.60B Donation
#29PCV80
42099
-2
50 / 50
197
26
昆山
#2VCQL99
42092
-7
50 / 50
198
15
⚔ Dark Forest ⚔
#CLV899
42091
-1
49 / 50
199
6
Fat Ninjas
#8LYGU0Y
42091
0
50 / 50
200
20
Strykers Royale
#V0CL8Q
42077
-14
50 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!