Advanced search

Top International Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1 Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
57945 46 / 50
2 Vanguard™ Light
#920YJ20P
55714
-2231
48 / 50
3 Nova l Raze
#8UY0CPU2
54473
-1241
46 / 50
4 Sandstorm Pro
#988Y89PY
53033
-1440
46 / 50
5
1
Revolution™️
#9GVGULRP
52806
-227
49 / 50
6
1
Phonecats
#PP289
52593
-213
50 / 50
7
1
Nova I EG
#8YLJ8UL2
52464
-129
44 / 50
8
1
Vanguard Pro
#9RPYUY0L
51669
-795
47 / 50
9 ArtofWar^
#9LRJYGJ
51666
-3
49 / 50
10 Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
50338
-1328
48 / 50
11
1
Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
50019
-319
47 / 50
12
3
Vanguard™ Alpha
#9RQ2UPRG
49940
-79
49 / 50
13
6
DEVIANCE
#2L999YQ0
49935
-5
47 / 50
14
7
Dragons Eight
#29YPJYY
49889
-46
50 / 50
15
4
Big D eSports
#9GRCPYPV
49845
-44
45 / 50
16
2
Phonekittens
#PR9VJ2Q
49760
-85
49 / 50
17
7
Phonecubs
#PPPUJ0Q
49600
-160
45 / 50
18
8
Black Mamba
#9YC80UQ9
49516
-84
49 / 50
19
17
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
49437
-79
49 / 50
20
7
Request N Leave
#JU28GQC
49386
-51
45 / 50
21
3
Vanguard™ Dawn
#9JYPP0UC
49370
-16
50 / 50
22
2
ChristianClash
#2RLPCR2C
49343
-27
49 / 50
23
6
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
49326
-17
49 / 50
24
1
Req n Donators™
#URLQJ88
49314
-12
50 / 50
25
3
Gods Of War
#9PYCQGL0
49309
-5
50 / 50
26
10
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
49174
-135
48 / 50
27
2
0ldLegends
#20P8JGY
49152
-22
48 / 50
28
13
Liquid Academy
#P2GJGRUY
48814
-338
40 / 50
29
30
KINGS LEGENDARY
#92RV9YC9
48784
-30
50 / 50
30
2
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
48746
-38
49 / 50
31
2
UNDERATED
#222VGJ
48736
-10
50 / 50
32
5
#G's
#2000CLV
48574
-162
50 / 50
33
1
你瞅啥
#2C9Y9PL
48532
-42
46 / 50
34
1
Phonecougars
#PVGY9LU
48486
-46
50 / 50
35 Hear Us Roar
#PP2QC8LC
48369
-117
47 / 50
36
37
Fun Clashing
#8GQU9YP
48316
-53
48 / 50
37
1
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
48297
-19
45 / 50
38
7
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
48132
-165
47 / 50
39 Sandstorm 3rb
#PP9JGJRV
48039
-93
47 / 50
40
6
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
47979
-60
49 / 50
41
9
#pwnage
#RRCC
47971
-8
49 / 50
42
15
Never Scared
#Q9PCL0Q
47947
-24
50 / 50
43
6
NILE RAIDERS
#2U2VUU
47884
-63
47 / 50
44
2
Hakuna e-Sports
#P8PPG09G
47856
-28
43 / 50
45
1
$aldous$
#GRLG2
47685
-171
49 / 50
46
8
Elitists
#8CGUJ99
47594
-91
49 / 50
47
48
Emirates.
#299PQGVL
47557
-37
48 / 50
48 LotR
#CLP2QQ
47551
-6
49 / 50
49
16
Beavers
#9CUG28CV
47534
-17
50 / 50
50
23
Super Magicals
#9PURGL2C
47518
-16
43 / 50
51 NORTH 44
#29J8L
47452
-66
48 / 50
52 北美华人联盟
#22LL9QPL
47437
-15
43 / 50
53
5
the Fifty First
#R29JYQ
47434
-3
49 / 50
54
8
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
47421
-13
41 / 50
55
2
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
47405
-16
48 / 50
56
13
#DreamTeam
#9CRYUQ2
47358
-47
44 / 50
57
58
Nova I latina
#PGQJVJG0
47328
-30
45 / 50
58
2
Competitivos RD
#9QPYJL9Q
47323
-5
50 / 50
59
5
Apocalypse 10
#2G9UYV
47300
-23
49 / 50
60
13
BMG ★ Villains
#9GLVP8P0
47251
-49
48 / 50
61
13
1up
#9U09Q
47242
-9
47 / 50
62
120
THE ALLIANCE 2
#9P9V2G
47212
-30
41 / 50
63
4
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
47201
-11
45 / 50
64
2
China---皇家卫队---
#9C9828
47178
-23
50 / 50
65
4
Exodias
#VRL2JY2
47162
-16
40 / 50
66
17
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
47066
-96
48 / 50
67
2
mitbbs
#2UJRYR
47041
-25
47 / 50
68
8
Vanguard™️ Dark
#982V2GRL
47003
-38
48 / 50
69
1
Medieval Method
#CL00V8R
46996
-7
47 / 50
70
15
Nakama CR
#UJC2Y2
46972
-24
45 / 50
71
12
Crucible Rage
#9JURC08L
46971
-1
50 / 50
72
6
小鸣同学-拾壹班
#908QVYP
46964
-7
48 / 50
73
10
Nova EG Pegasus
#990V0LJ8
46890
-74
49 / 50
74
2
the elite 1.0
#LGCPLP
46863
-27
48 / 50
75
5
" $ M.D.A $"
#LG0R8CJ
46840
-23
47 / 50
76
3
走向远方
#8UVGYCG
46813
-27
47 / 50
77
18
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
46812
-1
49 / 50
78
1
#BrosArmy
#YV2L2LV
46794
-18
42 / 50
79
36
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
46791
-3
49 / 50
80
6
Nova 1 Nuggets
#8UJQJ9RP
46758
-33
49 / 50
81
9
Code Enigma
#UJULVJ
46751
-7
46 / 50
82
3
北京
#VUGRPC
46741
-10
50 / 50
83
84
夜上海
#80C90VYR
46736
-5
47 / 50
84 Legends
#8P9UUP
46725
-11
49 / 50
85
21
LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
46654
-71
45 / 50
86
12
Shanks
#CU2CY8L
46643
-11
44 / 50
87
12
Reddit Immortal
#UJLLRVY
46618
-25
45 / 50
88
16
Evolve™
#8G9YRQYL
46602
-16
48 / 50
89
54
*Brotherhood*
#J8YQY9
46598
-4
50 / 50
90
8
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
46595
-3
42 / 50
91
6
Nova EG Octans
#8UPGJ8LC
46563
-32
49 / 50
92
47
CorpArmy®
#8VPVUJ8
46527
-36
45 / 50
93
5
Vanguard Matrix
#9UVCLLUG
46519
-8
47 / 50
94
24
Heroic Outlaws
#QUYPJ09
46515
-4
50 / 50
95
5
济南一家人
#8RJY0JR
46506
-9
50 / 50
96
154
Ako Roshi
#9QPLCG20
46503
-3
41 / 50
97
10
damFamily
#228VVV
46495
-8
48 / 50
98
39
Exile50
#2R82LJ
46484
-11
44 / 50
99
3
Taiwan No.1
#89CVQRP
46474
-10
50 / 50
100
5
Jedi Masters
#P9C0UG0J
46455
-19
49 / 50
101
10
100%Argentinos
#9V2Y0C
46431
-24
50 / 50
102
8
Phonecheetahs
#LLL99RP
46429
-2
50 / 50
103
6
corcoya city
#GV9UGUC
46428
-1
50 / 50
104
1
Agency
#UU08Y0
46400
-28
49 / 50
105
6
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
46397
-3
48 / 50
106
30
Crown Society™
#8UPCYRQC
46382
-15
49 / 50
107
15
8% Avengers
#22L88JG
46353
-29
50 / 50
108
5
Akihabara Club
#QL889PL
46353
0
50 / 50
109
31
FaZe Gold
#209CJP
46321
-32
44 / 50
110
29
Team Homies
#9J9GYPQU
46319
-2
39 / 50
111
18
Beast Empire
#P20LLVPU
46291
-28
47 / 50
112
1
Clans Landing
#2VVUR
46291
0
45 / 50
113
114
PeroBueno:v
#9V8GYGQY
46284
-7
49 / 50
114
4
Wyld Stallyns
#UCVQ8P
46281
-3
50 / 50
115
25
Gee Revolution
#8JL2P90J
46280
-1
45 / 50
116
27
WTF Easy Game
#Y98YUL9
46260
-20
48 / 50
117
15
GOY GOY
#PR9GVYR
46232
-28
50 / 50
118
17
Vanguard™ Chaos
#9UP8RPGG
46227
-5
46 / 50
119
5
大举进攻
#9YRVYPV
46224
-3
47 / 50
120 Legion of Larry
#2GLVUJYQ
46172
-52
50 / 50
121
63
Darks eSports
#9RLVQP2J
46162
-10
50 / 50
122
74
Underbelly
#2J8UVG99
46158
-4
48 / 50
123
2
Magna patriam
#999PJPCL
46158
0
49 / 50
124
9
TeamQueso™
#89Y0L82G
46151
-7
50 / 50
125
5
ADULTS ONLY
#20R2YV9
46126
-25
45 / 50
126
25
$UPER$AINT$
#UR9L9J
46118
-8
45 / 50
127
10
7 Mares
#Y0LPYJ
46101
-17
48 / 50
128
6
"Nova I Gods"
#8VQYU9QR
46090
-11
49 / 50
129
6
WTCCJC
#90GLRJC
46090
0
50 / 50
130
176
Zapa G Gaming
#8Y9ULP0L
46081
-9
50 / 50
131
34
Kick A** Crew
#CLUPYJ
46060
-21
47 / 50
132
49
Frères Gaming
#9JV2GR22
46055
-5
47 / 50
133
5
fate stay night
#U2U9JP
46054
-1
48 / 50
134
18
Enchatin Twitch
#9YYL8LRC
46047
-7
43 / 50
135
8
yonsei univ
#8C0PQR98
46046
-1
50 / 50
136
24
House Stark
#2UG0V2
46044
-2
49 / 50
137
13
Sidewinder
#9RGGY0PR
46033
-11
49 / 50
138
40
HardWay Academy
#8VLRCJQV
46027
-6
42 / 50
139
22
404 not Found
#YPQ8UYU
46025
-2
50 / 50
140
2
RF™ Stars
#9LC920GG
46012
-13
49 / 50
141
10
Anime
#PGQR089
45986
-26
50 / 50
142
4
Adult
#80UPCQ
45983
-3
50 / 50
143
24
The Open Mind
#8GVJUULV
45961
-22
50 / 50
144
22
blique
#2LPCQ2R
45941
-20
50 / 50
145
21
Eminence™
#82GY92J2
45934
-7
46 / 50
146
27
Adults Inbound!
#QUP2R0
45919
-15
46 / 50
147
25
WAT VICTORY
#8UVGURVV
45911
-8
50 / 50
148
9
华为奋斗者
#8QPYCYP
45905
-6
46 / 50
149
11
Mx
#2RYJ0GG
45898
-7
49 / 50
150
50
Nova I México
#2VQCU229
45885
-13
47 / 50
151
4
皇家派對✨
#2UCJPQY
45884
-1
49 / 50
152
7
Корейцы
#PYYQ90P
45878
-6
49 / 50
153
23
Game of Thrones
#8GPCGP
45865
-13
48 / 50
154
15
buzzinate
#80CC9C8
45839
-26
48 / 50
155
26
War Skills
#8CR8JJ
45837
-2
47 / 50
156
46
Liverpool YNWA
#2GGCYJ2
45835
-2
50 / 50
157
5
ВЗРОСЛЫЕ
#2U89VQ
45832
-3
50 / 50
158
11
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
45829
-3
45 / 50
159
5
AnImE
#PQ2G8RJ
45827
-2
45 / 50
160
11
adults inc.
#P8Q92U
45810
-17
50 / 50
161
16
Reddit Misfits
#G82U0Q
45806
-4
48 / 50
162
8
UnderMiners
#2UV822J0
45778
-28
50 / 50
163
11
Mega Golem Asia
#2G02Y2PL
45772
-6
50 / 50
164
38
The Smashers(I)
#8LVUQG
45769
-3
46 / 50
165
166
Global eSports
#9U2GVGVQ
45764
-5
49 / 50
166
18
adult aces
#98UQYV
45740
-24
50 / 50
167
44
Nova mexico
#2GY8U0Q2
45728
-12
47 / 50
168
10
50 Spartans
#8Y8LQQLG
45726
-2
47 / 50
169
170
drtyhoggers
#LLYVQQ0
45722
-4
49 / 50
170 Nova EG Phoenix
#8VCUJU2C
45713
-9
44 / 50
171
18
Kingz
#2VGULV
45708
-5
48 / 50
172
55
Gente "A" xD
#GGG0890
45693
-15
48 / 50
173
22
kg jawa
#2YPUUQP
45688
-5
49 / 50
174
32
Broken Light
#QJLR22
45687
-1
49 / 50
175
7
Adults Only
#RPUG92
45683
-4
48 / 50
176
177
TNF GAMES™
#9GGYJ2LJ
45681
-2
50 / 50
177
30
"The Barbarian"
#GUGUYCC
45662
-19
43 / 50
178
68
Req N Donators™
#8QVQ0GG0
45656
-6
40 / 50
179
11
CROWN CHEST
#UULGG0
45647
-9
48 / 50
180
95
中华皇室
#UY2C2G
45636
-11
50 / 50
181
8
Smoke'N Mirrors
#U2VJRR
45635
-1
49 / 50
182
26
#ClashOn
#2UR28RJ
45631
-4
43 / 50
183
101
GGG Saiyans
#8VQQR20U
45619
-12
45 / 50
184
1
ZooooM
#QRYL90
45611
-8
50 / 50
185
2
CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
45607
-4
47 / 50
186 Endless Royale
#P9GVUQ
45606
-1
49 / 50
187
37
Darknight Rider
#9V0LV0UY
45602
-4
44 / 50
188
1
AtomicTeam
#P0QJVRQ
45595
-7
49 / 50
189
9
Outta Babylon
#20RQ9P0G
45583
-12
50 / 50
190
30
Dark Matter
#2LVYYPV
45583
0
47 / 50
191
65
Dark Legion
#9JJLVQPU
45583
0
49 / 50
192
85
ELYSIAN™
#90Q2CULU
45577
-6
44 / 50
193
14
The Coup
#2QG9CC
45577
0
50 / 50
194
10
Synergy
#J2VR2Q
45574
-3
45 / 50
195
14
Altar of Elites
#VVG0QU9
45571
-3
50 / 50
196
21
Adultos + de 25
#29QYG2J
45568
-3
47 / 50
197
6
A Few Old Men
#PCJ9Q
45559
-9
46 / 50
198
165
Exodia Army
#99R0QJYC
45556
-3
50 / 50
199
28
Req N Donators™
#LYCLYYG
45543
-13
45 / 50
200
2
Nova I Assassin
#8RJJR00Y
45536
-7
49 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!