Advanced search

Top International Clans

# Rank Clan Score Clan Score Members
1
1
Nova Esports
#9Q8PYRLL
56803 48 / 50
2
1
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
56052
-751
47 / 50
3 SHURIKEN ✫
#9JCLGG9G
54398
-1654
49 / 50
4 Sandstorm Pro
#988Y89PY
54023
-375
45 / 50
5 Nova l Raze
#8UY0CPU2
53245
-778
48 / 50
6 Revolution™️
#9GVGULRP
52251
-994
49 / 50
7 Phonecats
#PP289
51806
-445
49 / 50
8 Vanguard™ Light
#920YJ20P
51771
-35
46 / 50
9 Nova I EG
#8YLJ8UL2
51623
-148
47 / 50
10
1
ArtofWar^
#9LRJYGJ
50355
-1268
49 / 50
11
1
Phonecubs
#PPPUJ0Q
50207
-148
49 / 50
12
2
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
50021
-186
50 / 50
13 SHURIKEN ✫
#9JC0CULQ
49486
-535
49 / 50
14
1
Request N Leave
#JU28GQC
49327
-159
47 / 50
15
1
Req n Donators™
#QUYULG
49059
-268
50 / 50
16
12
Vanguard Team
#8YQ8UCGV
48887
-172
49 / 50
17 Phonekittens
#PR9VJ2Q
48879
-8
49 / 50
18
1
Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
48668
-211
47 / 50
19
1
Exodias
#VRL2JY2
48607
-61
48 / 50
20
1
Dragons Eight
#29YPJYY
48568
-39
49 / 50
21
4
Vanguard™ Alpha
#9RQ2UPRG
48504
-64
43 / 50
22
1
Hear Us Roar
#90VY0R20
48300
-204
48 / 50
23
13
Vanguard Pro
#9RPYUY0L
48175
-125
38 / 50
24
2
UNDERATED
#222VGJ
48054
-121
50 / 50
25
26
Req N Donators™
#8QVQ0GG0
48049
-5
50 / 50
26
2
你瞅啥
#2C9Y9PL
47941
-108
48 / 50
27
5
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
47877
-64
47 / 50
28
1
Gods Of War
#9PYCQGL0
47843
-34
49 / 50
29
5
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
47716
-127
50 / 50
30
40
Vanguard™ Dawn
#9JYPP0UC
47670
-46
47 / 50
31
74
Syzygy
#828U9LCG
47642
-28
42 / 50
32
1
妖妖零丶
#8YR90RJ
47605
-37
48 / 50
33 'Mo Betta
#Q9RCRYR
47427
-178
49 / 50
34
5
#DreamTeam
#9CRYUQ2
47424
-3
50 / 50
35
22
北美华人联盟
#22LL9QPL
47421
-3
47 / 50
36
1
Never Scared
#Q9PCL0Q
47379
-42
49 / 50
37
2
Super Magicals
#9PURGL2C
47344
-35
43 / 50
38
2
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
47277
-67
47 / 50
39
3
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
47254
-23
44 / 50
40
2
TREE.NEW.BEE
#GURGJCV
47235
-19
50 / 50
41
9
Vanguard™️ Dark
#982V2GRL
47188
-47
50 / 50
42
10
#G's
#2000CLV
47123
-65
48 / 50
43
21
OneHive
#8RUY
47103
-20
50 / 50
44
1
Fun Clashing
#8GQU9YP
47056
-47
50 / 50
45
46
ELYSIAN™
#90Q2CULU
46995
-61
45 / 50
46
2
广州
#Q00PJVR
46966
-29
50 / 50
47
6
Phonecougars
#PVGY9LU
46955
-11
50 / 50
48
49
Callisto Squad
#8L9VVCYC
46939
-16
50 / 50
49
23
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
46927
-12
46 / 50
50
7
小鸣同学-拾壹班
#908QVYP
46925
-2
50 / 50
51
12
302老司机
#PLQP8G
46793
-132
48 / 50
52
3
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
46783
-10
50 / 50
53
12
熊起
#J2U0JC
46769
-14
50 / 50
54
10
Black Mamba
#9YC80UQ9
46722
-47
43 / 50
55
18
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
46719
-3
44 / 50
56
20
Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
46715
-4
48 / 50
57
1
CorpArmy®
#8VPVUJ8
46648
-67
50 / 50
58
1
#pwnage
#RRCC
46640
-8
50 / 50
59
12
Royale Pirates
#QUQ8R8R
46629
-11
48 / 50
60
6
LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
46602
-27
50 / 50
61
7
mitbbs
#2UJRYR
46589
-13
49 / 50
62
17
Faceless MENS
#2Y9VR9PY
46558
-31
48 / 50
63
3
Vanguard™ Chaos
#9UP8RPGG
46530
-28
50 / 50
64
13
青岛
#YJCRPV
46526
-4
50 / 50
65
11
Elitists
#8CGUJ99
46491
-35
46 / 50
66
15
the Fifty First
#R29JYQ
46473
-18
47 / 50
67
7
the elite 1.0
#LGCPLP
46437
-36
50 / 50
68
15
$aldous$
#GRLG2
46436
-1
48 / 50
69
23
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
46418
-18
42 / 50
70
8
Nakama CR
#UJC2Y2
46390
-28
50 / 50
71
10
Legends
#8P9UUP
46388
-2
50 / 50
72
4
DK eSports 君岚
#882L8Y8C
46366
-22
49 / 50
73
74
成都 coc银河战舰1⃣️
#200CLY2
46359
-7
41 / 50
74
5
Notorious Rebel
#8Y9RPUC8
46347
-12
49 / 50
75
4
Crucible Lust
#PVG0G8Q
46335
-12
50 / 50
76
9
#ClashOn
#2UR28RJ
46291
-44
50 / 50
77
3
Adults Inbound!
#QUP2R0
46278
-13
50 / 50
78
22
LotR
#CLP2QQ
46276
-2
45 / 50
79
6
THE ALLIANCE 2
#9P9V2G
46266
-10
49 / 50
80
25
Eminence™
#82GY92J2
46260
-6
50 / 50
81
14
Apple Sauce
#JQL80P
46209
-51
49 / 50
82
4
BMG ★ Villains
#9GLVP8P0
46195
-14
48 / 50
83
5
fate stay night
#U2U9JP
46186
-9
50 / 50
84 LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
46177
-9
50 / 50
85
5
damFamily
#228VVV
46169
-8
48 / 50
86
11
北京unique
#9QCQRLUY
46165
-4
49 / 50
87 ADULTS ONLY
#20R2YV9
46117
-48
49 / 50
88
2
" $ M.D.A $"
#LG0R8CJ
46115
-2
47 / 50
89
90
RPL EUROPA
#9VPRLY9Y
46077
-38
37 / 50
90
9
Code Enigma
#UJULVJ
46067
-10
48 / 50
91
8
$UPER$AINT$
#UR9L9J
45974
-93
50 / 50
92
10
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
45974
0
50 / 50
93
1
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
45970
-4
49 / 50
94
5
Amateurs Army™
#RCLP2R
45968
-2
50 / 50
95
4
Mortar Army™
#P802082C
45940
-28
50 / 50
96
5
CROWN CHEST
#UULGG0
45924
-16
50 / 50
97
5
Nova EG Phoenix
#8VCUJU2C
45905
-19
48 / 50
98
8
InFinite X
#PPUUU
45893
-12
50 / 50
99
17
blique
#2LPCQ2R
45891
-2
50 / 50
100
13
Liquid Academy
#P2GJGRUY
45888
-3
33 / 50
101
5
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
45887
-1
50 / 50
102
5
Phonecheetahs
#LLL99RP
45878
-9
50 / 50
103
1
evil linesmen
#2RVUCVYU
45867
-11
50 / 50
104
3
AtomicTeam
#P0QJVRQ
45826
-41
49 / 50
105
5
A Few Old Men
#PCJ9Q
45819
-7
50 / 50
106
39
VANGUARDIA TOP
#2LPVVVRG
45814
-5
45 / 50
107
5
Endless Royale
#P9GVUQ
45802
-12
50 / 50
108
6
Anime
#2P9RY8YJ
45771
-31
49 / 50
109
79
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
45768
-3
39 / 50
110
80
Full Attack!
#LQR
45747
-21
48 / 50
111
14
Riyadh4ever
#2PPYUPC
45743
-4
48 / 50
112
15
1up
#9U09Q
45710
-33
44 / 50
113
4
Dragons Eight 2
#Y8G9C09
45680
-30
50 / 50
114
7
Moza帝国
#29CG8PU
45680
0
50 / 50
115
17
American Hitmen
#VQLUV2
45624
-56
45 / 50
116
1
Akihabara Club
#QL889PL
45610
-14
50 / 50
117
6
WTCCJC
#90GLRJC
45579
-31
50 / 50
118
10
8 card hustlers
#PL9G298
45569
-10
49 / 50
119
3
Inception™
#9GURP0C8
45561
-8
48 / 50
120
49
United Godz™
#9PPQRVPJ
45501
-60
50 / 50
121
1
Abandoned kings
#8VG0RQ2C
45499
-2
50 / 50
122
123
'A+Adults
#82CQ02
45488
-11
48 / 50
123
20
Crucible Rage
#9JURC08L
45481
-7
49 / 50
124
6
Enchatin Twitch
#9YYL8LRC
45475
-6
46 / 50
125
73
Beavers
#9CUG28CV
45463
-12
49 / 50
126
5
Exile50
#2R82LJ
45458
-5
46 / 50
127
17
Nova I Syria ☯
#9PUU9P0C
45447
-11
48 / 50
128
5
Agency
#UU08Y0
45445
-2
50 / 50
129
18
Bad Rabbits X
#CP82YPG
45428
-17
49 / 50
130
11
北京
#VUGRPC
45426
-2
49 / 50
131 Envision
#2YYU02JL
45422
-4
49 / 50
132
15
长春
#2PLUP9R9
45419
-3
50 / 50
133
9
Birds of Prey
#LU8CJQG
45406
-13
48 / 50
134
24
!!BARBAKAN!!
#2R9YVLRR
45368
-38
49 / 50
135
9
济南一家人
#8RJY0JR
45348
-20
49 / 50
136
2
Taiwan No.1
#89CVQRP
45346
-2
50 / 50
137
8
30 over remix
#C8R0LGR
45334
-12
50 / 50
138
7
Nova EG Pegasus
#990V0LJ8
45330
-4
42 / 50
139
17
ADULT
#YLG0RPJ
45329
-1
50 / 50
140
12
Clans Landing
#2VVUR
45316
-13
43 / 50
141
8
!RoyaLKinG!
#RJVQ2
45308
-8
50 / 50
142
24
Game of Thrones
#8GPCGP
45298
-10
50 / 50
143
28
Complexity
#99VLCV9C
45289
-9
46 / 50
144
14
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
45281
-8
50 / 50
145
13
Pure Impact
#28L808P9
45280
-1
50 / 50
146
10
多伦多yorkbbs
#Y9VJJ
45268
-12
50 / 50
147
5
Perros del mal
#R8VCPJ
45265
-3
49 / 50
148
34
Nova mexico
#2GY8U0Q2
45262
-3
47 / 50
149
83
Nova 1 Nuggets
#8UJQJ9RP
45246
-16
49 / 50
150
11
DarkEnergy
#92P0G0
45244
-2
50 / 50
151
5
buzzinate
#80CC9C8
45216
-28
48 / 50
152
12
House Stark
#2UG0V2
45209
-7
50 / 50
153
23
SSB
#P9GJV
45209
0
50 / 50
154
11
LORDS UCHIHA
#8090VG8
45194
-15
50 / 50
155
17
Outer Heaven
#LUP2JQJ
45185
-9
49 / 50
156
51
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
45178
-7
46 / 50
157
3
Mega Golem Asia
#2G02Y2PL
45167
-11
50 / 50
158
1
50 Spartans
#8Y8LQQLG
45157
-10
50 / 50
159
5
顺德
#LCQ8YYJ
45149
-8
49 / 50
160
35
RF™ Stars
#9LC920GG
45146
-3
50 / 50
161
7
Shanks
#CU2CY8L
45139
-7
45 / 50
162
9
승리하자 연변
#2UG0GCQ
45128
-11
49 / 50
163
22
Adult
#80UPCQ
45124
-4
50 / 50
164
13
vAlmighty
#QLCLV2L
45122
-2
50 / 50
165
15
Altar of Elites
#VVG0QU9
45121
-1
50 / 50
166
23
Darks eSports
#9RLVQP2J
45118
-3
49 / 50
167
1
The Smashers(I)
#8LVUQG
45112
-6
49 / 50
168
24
Nova EG Octans
#8UPGJ8LC
45100
-12
46 / 50
169
5
PeroBueno:v
#9V8GYGQY
45083
-17
47 / 50
170
9
Smoke'N Mirrors
#U2VJRR
45070
-13
49 / 50
171
17
Tolkien
#2GRV2G2R
45058
-12
50 / 50
172
20
Wyld Stallyns
#UCVQ8P
45048
-10
50 / 50
173 Surgicals Gobs
#LYJG28C
45044
-4
50 / 50
174
57
Beasts eSport⭐
#8RQ2J2UR
45042
-2
48 / 50
175
6
WTF Easy Game
#Y98YUL9
45036
-6
49 / 50
176
8
欺詐情報局帥哥分局
#8VQ8RRV
45021
-15
41 / 50
177
142
FVESL KIX™️
#PLRJPPP8
44998
-23
45 / 50
178
22
Elitists Royale
#QJC2YL8
44997
-1
50 / 50
179
4
Dream team
#8URG0C9J
44991
-6
50 / 50
180
10
adults inc.
#P8Q92U
44985
-6
49 / 50
181
4
东莞粤S
#QUJLLC
44984
-1
50 / 50
182
19
prova
#YJ0GRGQ
44960
-24
44 / 50
183
9
大阪クラロワ
#88URRV8
44941
-19
50 / 50
184
15
华为奋斗者
#8QPYCYP
44937
-4
48 / 50
185
8
The Empire
#LGJQLLV
44931
-6
49 / 50
186
3
No Pants Adults
#LRV22G
44929
-2
49 / 50
187
52
Crown Society™
#8UPCYRQC
44915
-14
47 / 50
188
97
FA Reinvented
#8P80R280
44914
-1
50 / 50
189
98
-GMs-
#YRJPC2P
44910
-4
50 / 50
190
64
123 smash
#2YRVL8VU
44902
-8
46 / 50
191
192
THE Originals X
#U8L8RC
44899
-3
49 / 50
192
13
Clash And Mash
#C9C0RP9
44894
-5
49 / 50
193
9
上海
#QPU2Q0G
44882
-12
50 / 50
194
16
Alpha
#209U9LR8
44873
-9
49 / 50
195
15
kickers
#2P9J9RQ8
44863
-10
50 / 50
196
28
牛萬之家動物園
#99YLP2P
44862
-1
50 / 50
197
30
adult aces
#98UQYV
44852
-10
49 / 50
198
19
404 not Found
#YPQ8UYU
44843
-9
50 / 50
199
4
$ Battlefield $
#PQLCLU
44843
0
50 / 50
200
11
欺詐情報局東區分部
#2G0VRCU
44836
-7
50 / 50

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!