Top Hong Kong Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1
1
OP_K
#2VVU0R0QJ
13 5829 HK-DIU
2
1
Nova l Raymundo
#GV8JJRLY
13 5823
-6
Nova l USA
3 Nova I Rizwan
#Q22U9QC
13 5808
-15
Pak l eSports
4
1
foxes
#J8R8U8QU
13 5770
-38
薛家军
5
2
APF
#2VVGG0LPU
13 5754
-16
邪骨貳軍
6
2
24❤Amanda
#VUUVYL9
13 5741
-13
龍溪CR
7
1
LoAS
#G0CQC02G
13 5731
-10
HongKong Elite
8
3
GC
#22U0U2LJ9
13 5719
-12
Munich Warriors
9
1
MaLunTin
#8PY82R9
13 5709
-10
FVESL KIX
10
1
David
#8VJVV2U0Q
13 5648
-61
一劍西來·中出即飛
11
12
Fat Ping
#2LP99P92
13 5611
-37
HongKong Elite
12 Ed仔™
#89LQ8YG2
13 5578
-33
赤鱲角馬會
13
3
trollin'
#9R9V8L0
13 5561
-17
Parabellum
14
1
Koke
#J999RY8J
13 5542
-19
香港地
15
1
hoB
#CVR92GRV
13 5524
-18
CR小隊
16
11
FernandoTorres
#2P2U2YCPG
13 5524
0
會友鏢局
17
2
固體的笑
#RQURVGV
13 5515
-9
Big
18
21
duckjai
#YVJQ22V2
13 5509
-6
SHIELD
19
3
?!
#C0YGL0GQ
13 5506
-3
After Effect
20
33
ThugLife™️
#2VLGLU2
13 5506
0
Pak Royales
21
29
lilian蘭.蘭
#RC88Q9U
13 5505
-1
万里学院
22
5
༤༒康師父༒༄
#QV9RU0J
13 5504
-1
賣號退坑
23
146
LCMLY
#82JV00L8
13 5504
0
After Effect
24
6
Joker
#89CLUGJC
13 5502
-2
After Effect
25
81
PUBG
#2R2QYPLQJ
13 5501
-1
CR小隊
26
7
桐子 Kirito
#YJQ0029R
13 5495
-6
[email protected] l Nova
27
3
rk
#P9GL2CVU
13 5482
-13
HongKong Elite
28
8
龍溪丨Tna
#QR0YJ8G
13 5472
-10
龍溪CR
29
8
友好對戰
#PLYLYJRC
13 5469
-3
赤鱲角馬會
30
1
R3X WonG
#VUR029VY
13 5465
-4
無盡
31
3
杜蕾斯
#VRCGGVRL
13 5460
-5
我愛瑪莉小羊 - 零
32
2
johnson11
#QPR0VYJG
13 5459
-1
WHYsoSERiOUS二號
33
125
特薄。零點零一
#UCRL98R9
13 5444
-15
《 秋名 · 貳 》
34
2
冷笑話
#CUQP2RCG
13 5435
-9
香港
35
4
Nova l Luna™️
#QGVCRLQ2
13 5434
-1
Nova l Brazil
36
41
D.Lam
#L8YL9GJQ
13 5424
-10
CR小隊
37
12
CK
#UY0VCLG2
13 5418
-6
WHYsoSERIOUS?
38
14
hode
#LJVQ8Q2
13 5413
-5
4ever victory
39
1
Seeto
#2QCUU8YQ0
13 5407
-6
女王盟
40
5
Johnx姚雞
#2RC8CPQ9V
13 5404
-3
Fabulous
41
169
陸敏軒
#V8LVPP2
13 5404
0
HongKong Elite
42
7
King Gareth
#8CJPRGV
13 5400
-4
無盡
43
6
NathanMA
#LGYVR0GV
13 5389
-11
HongKong Elite
44
46
BlackMo:)
#G28RCPR0
13 5383
-6
群萃眾鬼
45
15
PRoC
#828RGR902
13 5381
-2
赤尾赤色之尾IMF
46
5
k4RLwww
#2PCL8RQ82
13 5381
0
會友鏢局
47
52
Hang
#VPRU2YR8
13 5380
-1
海字
48
7
ZERO.0
#22GR988Q
13 5378
-2
HKAFC-Ace
49
19
要俾心機
#J0UPY20
13 5375
-3
會友鏢局
50
4
牛魔王
#2Y0RV02
13 5374
-1
二手飯堂
51
18
re:
#8PJ2PRJ8
13 5372
-2
小南瓜
52
14
Supre[MEME]™️
#2L029UC8
13 5368
-4
HongKong Elite
53
5
Iverson
#2U2UJ09GQ
13 5365
-3
HongKong Elite
54
28
毒蛇
#L0VUQVR
13 5361
-4
HK Protesters
55
19
神尊
#Q92PGC0
13 5355
-6
M09-部落總部
56
16
神奇小蕉仔
#8LYLRVG0
13 5347
-8
會友鏢局分號
57
4
少理
#Y08YL2Q0
13 5345
-2
9DontKnow8
58
36
FH
#QU0QPRG0
13 5344
-1
會友鏢局
59
16
又要威又要帶頭盔
#C0J82Y8Q
13 5342
-2
AfterEffect 陷陣營
60
2
OMG
#LJCR092R
13 5336
-6
9DontKnow8
61
99
jasonrosej
#GJGY9LRY
13 5335
-1
KUAIZERO
62
1
馬特
#RPP2RL29
13 5332
-3
HongKong Elite
63
6
Even❤️_❤️
#L9PG8V00
13 5328
-4
Nova l 大唐天子
64
20
nevi is God ⭐️
#PQJQGU8C
13 5326
-2
龍溪CR
65
52
avon
#YUJGJY
13 5321
-5
HK-DIU
66
17
影玥
#9RYPQPU8
13 5318
-3
赤鱲角馬會
67
27
rider mok
#UJL2R9JJ
13 5318
0
HongKong Elite
68
14
-CAL-
#2YLQ8R
13 5309
-9
[email protected] l Nova
69
44
Jayden
#GR8JCGG9
13 5309
0
风林火山
70
14
孔謙信
#URJ099U
13 5304
-5
HongKong Elite
71
29
Mercy
#8YYPRYPCV
13 5304
0
DnA
72
36
Hungwai fc
#G98QQG28
13 5303
-1
Long Blessings
73
26
Lionel Messi
#Y08Y09PP
13 5302
-1
CR小隊
74
10
Ilum丨鲁s黎叔叔✨
#PV98QLLV
13 5301
-1
Illuminati
75
17
Andrew
#L8R89GL0
13 5296
-5
WHYsoSERIOUS?
76
17
JT_Legend
#PJUVRGUR
13 5293
-3
Clash it EASY
77
52
Deadpool
#9UVYLGR0
13 5293
0
海字
78
13
正牌手機王
#20QYQLJJY
13 5293
0
DnA
79
19
littlekinkin
#PG09Y2P
13 5293
0
Sacred Field
80
16
⚡⚡⚡⚡⚡⚡PJ⚡⚡⚡⚡⚡⚡
#YCR0VPRQ
13 5288
-5
烏托分館
81
11
NathanMA
#2CPU99UCP
13 5281
-7
HongKong Elite
82
121
AlphaGo|
#2CY2CUP8R
13 5276
-5
After Effect
83
5
billy
#PP9QY0LL
13 5262
-14
香港CR部落
84
35
chemistry
#URU9JR0C
13 5262
0
A Moment
85
4
細sean
#LQ00VQV
13 5262
0
HongKong Elite
86
19

#2QLQC92Q2
13 5259
-3
Clash it EASY
87
8
www.HK-DIU.com
#YU82PLQ
13 5257
-2
HK-DIU
88
17
Wei
#29QPQR9
13 5256
-1
CR小隊
89
4
Superstar
#80V8R2QG
13 5255
-1
SuperHK
90
12
elecboy
#990QQYR2
13 5253
-2
忆紫轩
91
12
Kitro
#YG2QG0GP
13 5253
0
JPNー和ー
92
19
龍溪|康乐
#29YL8PJ2
13 5252
-1
No clan
93
19
Igoschoolbybus
#R28R8829
13 5252
0
政政
94
21
Samn
#2CQJ0929J
13 5247
-5
SHIELD
95
14
tika
#VVL9P088
13 5242
-5
After Effect
96
14
戰神
#LPV228L9
13 5242
0
Jable
97
99
jy
#R9R9L2UR
13 5238
-4
香港 新聯盟 HK UNION
98
12
海軍鬥水兵
#8YJP9PU2
13 5236
-2
HK SURE WIN
99
31
红专帅萌
#20CPVPR
13 5236
0
Angle后花园S
100
22
Heyman Lau
#C8C0
13 5236
0
amazing tai koo
101
72
廿八座大王 阿俊
#2LJLUQ0
13 5235
-1
CR小隊
102
77
Joker
#8RR0GQQQL
13 5234
-1
白银帝国
103
11
救護員
#29LPPYCC
13 5233
-1
YLAD
104
28
Rex
#8C8J00RQU
13 5233
0
我愛瑪莉小羊 - 零
105
108
oKIT
#9QPGQPVC
13 5230
-3
布力般流汗
106
31
KarlWai
#9U028R9
13 5229
-1
Broom
107
70
Choy
#2J0YCLPUQ
13 5228
-1
..........
108
11
kyu
#QYVU2VR
13 5227
-1
한국전설
109
17
BBQSquirrel
#2GGJ2JP2Y
13 5227
0
MJ GROUP
110
29
2
#QLLVCV9Q
13 5226
-1
Nova l Raze
111
56
KeithTT
#2L0QPQG
13 5226
0
MaxHehala
112
158
Nothingtodoar
#G0UQCLUY
13 5225
-1
政政
113
41
翠屏村莊
#9V0VGL2J
13 5224
-1
場內野豬搖滾區
114
10
龍溪丨Penny
#YJ0RRUL
13 5223
-1
龍溪CR
115
82
Titanium
#LPUVLUL8
13 5223
0
9DontKnow8
116
11
大阪ANDY哥
#LUUPL0
13 5222
-1
迷失的羔羊@@hk
117
10
Demaica
#2JJUGCJ
13 5222
0
一蕉謝晒皮
118
74
南野秀一
#J8YUUCR8
13 5222
0
WHYsoSERIOUS五號
119
10
【MingChan】
#V8CC2YY2
13 5221
-1
camping
120
101
TeRrY
#GQL2R2
13 5221
0
FiJoYcE FoRcEs
121
40
啤梨之皇室
#2UC98CQL9
13 5220
-1
HKisDying #2
122
24
KNC
#P98JQVL
13 5220
0
WHYsoSERIOUS?
123
58
Raygen
#CJRGQPUP
13 5218
-2
DnA
124
12
KK
#2GG0QL28
13 5217
-1
HKisDy!ng
125
70
SPSUN
#2YYYC28
13 5217
0
MaxHehala
126
18
bennychan
#9LJVYP8
13 5216
-1
迷途的羔羊@@hk
127
103
Nok
#PP9LRL
13 5216
0
FiJoYcE FoRcEs
128
14
尻根炎
#8YUP80U2
13 5216
0
是但啦諗唔到
129
8
GLACIER
#898L02G9
13 5215
-1
薛家军
130
54
Terry
#YGJJLR0Q
13 5215
0
香港 新聯盟 HK UNION
131
171
Solo
#29982G99
13 5214
-1
HK-DIU
132
14
❤️AY❤️
#CJUUU2GP
13 5213
-1
Nova l 大唐天子
133
13
暗香丨jurislove
#2CV9C0QR
13 5211
-2
暗香家族
134
14
明明在附近
#2LP0GV900
13 5211
0
台灣-孩子的教育不能等
135
15
heybro
#PY8RUQGG
13 5211
0
HongKong Elite
136
13
XDannyOrz
#8GVJUQ0Y
13 5210
-1
WHYsoSERIOUS?
137
52
holun
#9YCG0GG
13 5210
0
After Effect
138
13
GuM
#20VPCLP9V
13 5208
-2
HongKong Elite
139
13
鄧不利多
#809V2GYQ0
13 5208
0
HKer
140
60
joKer
#JRP8QVPC
13 5208
0
[email protected] l Nova
141
13
樹咪嘛聲
#QR2VYQCL
13 5206
-2
After Effect
142
11
山本彩
#Q8U2JQC
13 5206
0
謎。城
143
37
King
#L08L028C
13 5205
-1
CR小隊
144
10
Eddy Lai
#QL8LC9G
13 5204
-1
amazing tai koo
145
10
Wč vïï
#8GGCYG2UL
13 5202
-2
Clash it HARD
146
249
kwan
#YJYYVJL9
13 5202
0
HK互助委員會
147
75
春戀 神傷
#290UPLGLG
13 5201
-1
上海 OP Luffy
148
32
應對無聊
#2GLPCU0R
13 5201
0
Golden Brosis
149
8
Jeff
#VLQRPJ8
13 5200
-1
HongKong Elite
150
14
backside_rodeo
#9028R2Y0Q
13 5200
0
CR小隊
151
108
Apollo
#RUYP8VCL
13 5200
0
我要打廿個
152
24
冥燄
#GY2LQGGL
13 5200
0
茶會 tea party
153
164
never win
#JGUJYVL
13 5199
-1
HongKong Elite
154
25
屙辣油屎
#28YVGJUC8
13 5198
-1
HK-DIU
155
102
Nobloody
#JJ8C9QC
13 5196
-2
Royal Tramp
156
130
Grassss
#RG0YP2V
13 5196
0
[email protected] lll Nova
157
14
牛大力
#P228L2V8
13 5195
-1
巨人哥布林小屋狂暴公主
158
102
Ricky
#CC82GUP
13 5195
0
MaxHehala
159
139
Oli
#QPCGJG9C
13 5194
-1
DnA
160
40
MOUSEEEEE
#8YJQJRRY
13 5191
-3
After Effect
161
21
yatyatling
#8CCL8UUU
13 5190
-1
The Great Wall
162
21
GGSunny
#8QCCV0C0
13 5190
0
Sacred Field
163
194
vincci bb
#RURYJ09J
13 5189
-1
Vin牛魚隊長之豪門衝擊⚔️
164
105
☆MingZi☆
#U028GQ8
13 5188
-1
HK-DIU
165
18
ycjustinwu
#GVR0YPG
13 5188
0
After Effect
166
42
李奧納多· 狄卡皮歐
#QVJGGRR0
13 5182
-6
會友鏢局分號
167
32
昫晨
#V0P2UVGL
13 5181
-1
自由之翼
168
23
Alex
#V89R28UP
13 5181
0
Clash it EASY
169
119
K9
#29Y8VG002
13 5180
-1
政政
170
91
原罪
#28R2PU20
13 5180
0
HK瘋
171
34
陈哈哈
#2QL8CRLUQ
13 5177
-3
小鸣同学—壹班
172
30
Benjamin
#PLUJYLYG
13 5177
0
hongkong region
173
22
DavidLi
#2QGLR8RGL
13 5176
-1
#OP | HK
174
129
醒少少啦
#29QVRQCQC
13 5174
-2
一劍西來·中出即飛
175
74
KaHong
#YP8U99C
13 5172
-2
After Effect
176
38
行屍
#2LJ08GPCY
13 5169
-3
小朋友砌擦膠
177
5
水影
#LQQY9PCV
13 5168
-1
Royal Tramp
178
48
潘高地
#PPPQ2GP
13 5166
-2
海字
179
313
King Andy
#8290YJ2L
12 5163
-3
SHIELD
180
13
史廖林白蔡
#2QJU2CL08
13 5162
-1
二手飯堂
181
46
莊莊莊
#29CPLUP9G
13 5162
0
安裝部
182
81
EVOQUE
#Y29JGQ2
13 5161
-1
HongKong Elite
183
48
蕭盟
#22G9R0C8
12 5159
-2
香港 - 傳奇
184
97
G.O.A.T
#98P280V
13 5158
-1
Arena elite
185
75
FF_Yin
#RY0PRQ9L
13 5158
0
《 秋名 》
186
16
Woody
#PLU80CR2
13 5155
-3
Hong Kong
187
54
mike
#YCLLUC8V
13 5155
0
FiJoYcE FoRcEs
188
62
天使
#2RLQR2QU
13 5154
-1
毒L騎士團
189
19
jacko
#28YRYGUCR
13 5153
-1
毒L騎士團
190
1005
SKT
#8RQ2CRCR0
13 5152
-1
[email protected]
191
54
落葉G
#20QCU8C0Y
13 5150
-2
迷失的羔羊@@hk
192
20
你知我心
#CRPGPGLR
13 5149
-1
疯人院
193
24
kenchan
#J02YR02
13 5148
-1
fategay
194
191
老納
#8LV9G2GR
13 5148
0
會友鏢局
195
165
Danck
#8PLU08889
13 5148
0
DBJV-TMCLK
196
25
avanzare
#929CPPC
13 5147
-1
會友鏢局分號
197
22
HEI
#GPRPLGU
13 5145
-2
赤鱲角馬會
198
119
鋼之鍊肌肉師
#CCVPR2G
13 5145
0
《 秋名 · 貳 》
199
24
Hwk
#9RPPGQJR
13 5144
-1
Clan Friday
200
12
RainyMorningRoy
#GR2UCYR0
13 5144
0
战国•天啟

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!