Top Dominican Republic Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1
5
Jan AbUsO
#9P82PR0L
13 5856 Nova l MANGÚ™
2
1
Dominicano❤️
#U89JCRJ8
13 5839
-17
白银帝国
3
1
$The faceless$
#CVUVJUJJ
13 5739
-100
Nova l MANGÚ™
4
1
Wicho On Fire
#2QLCYG8J
13 5723
-16
Nova l MANGÚ™
5
2
Eyy-Emma-RD= ̄ω ̄
#JG02C2Y0
13 5611
-112
⭐New Elite⭐
6
1
❣️WiZ❣️
#QG8J29Q
13 5586
-25
Nova l MANGÚ™
7
5
☆Diego Slayer☆
#92928JJ0
13 5532
-54
LMG Ecuador
8
4
Snowp
#P8VQU2LL
13 5516
-16
⭐New Elite⭐
9
4
PlatanoPowerRD
#8Y0LJRLY
13 5507
-9
Clash2IT
10
60
ㄤ昂現Angelㄤ昂現嗄
#CJYVPV2U
13 5503
-4
Nova l MANGÚ™
11
3
¥.El Daro.¥
#8VU998LV
13 5485
-18
X-Name♨️
12
8
AndiRD1
#GGYLLJLL
13 5408
-77
Nova Esports
13
1
Hashirama Senju
#22U99YVPL
13 5394
-14
X-Name♨️
14
23
domes17
#PPGG2RV
13 5353
-41
Akatsuki™
15
6
✨PUMBY69✨
#C8GR9Q2G
13 5351
-2
Hakuna Matata
16
6
El veneno de RD
#PYP29G0Q
13 5342
-9
Akatsuki™
17
6
Nova I Danyelo™
#220CLCQYL
13 5324
-18
Nova l MANGÚ™
18
10
Dominicano❤️
#GYJG808Y
13 5285
-39
Nova l MANGÚ™
19
15
Arturo
#8Q0QYCL
13 5283
-2
Nova l MANGÚ™
20
63
Rafi Create
#U999UCR8
13 5266
-17
Dinastía RD
21
3
ElJhoa17
#CV29UL22
13 5260
-6
Lo Engorilao
22
6
Hardstyle
#G2YC9UC
13 5260
0
Nova l MANGÚ™
23
4
Dominicano❤️
#20VUPPU
13 5257
-3
Nova l MANGÚ™
24
7
CARlos Games YT
#PRQLGC99
12 5242
-15
All Star Clan
25
6
Chardan
#8YU80Y0Y9
13 5225
-17
Nova l Silent™
26
4
xRDx_moises_xRD
#8RVUJRV2
13 5223
-2
Akatsuki™
27
23
FranN003
#2LY9RV29
13 5223
0
Competitivos RD
28
26
hidan
#QCRUJ02G
12 5218
-5
LATIN Larry's
29
5
papaplomo
#8QRCYY9G0
13 5217
-1
Perros Abusivos
30
5
IMA HYH
#9QLV2V8C
12 5217
0
X-Name♨️
31
5
Jr.RD
#PJL0PVRG
13 5212
-5
X-Name♨️
32
3
Angel Ramirez
#Y00R0LLR
13 5207
-5
X-Name♨️
33
114
M∆jestic❤
#8P0JLR0JQ
12 5207
0
[email protected]
34
4
nighdragon0
#22UR0P222
12 5200
-7
Akatsuki™
35
12
gomuri
#UJUPYP2J
13 5180
-20
Dinastía RD
36
6
THE BEST FOREVE
#Y2C0UQCU
13 5172
-8
los lothbrok
37
5
raul
#PR2QP9LY
13 5166
-6
Akatsuki™
38
5
KrattOs18
#22QJJ2PCU
13 5160
-6
KINGS LEGENDARY
39
18
FXZETO
#UPY88U
13 5160
0
-Dark Pirates-
40
4
KD
#2GVU0QYGR
13 5152
-8
NpM 4Life
41 Alfredo
#9Y9JRULL
13 5138
-14
DirtyPlayersRD
42
11
MosteIña
#PQR9RPU
13 5134
-4
Clash2IT ITA 4
43
4
TH£_CarloS
#2PGRYYRL
12 5124
-10
Without Fear™
44
14
eliezer
#8U0PQ22G
13 5120
-4
Dominican Crew
45
18
KingRoyale
#2PL9RV9UQ
13 5120
0
Game Over [RD]™
46
75
Bachatu
#8YQULUGG
13 5111
-9
Matatanes RD
47
32
Reborn
#YG08PYQ
13 5110
-1
X-Name♨️
48
5
Gabriel
#8QG8UCRLP
13 5107
-3
Sangre nueva
49
4
Asashby
#LJ8CQG0L
13 5102
-5
Nova l MANGÚ™
50
4
Carmely❤️
#LP0YJGGC
13 5102
0
Akatsuki™
51
8
✌jose_miguel
#22YU8PUCQ
12 5102
0
X-Name♨️
52
8
GoLdEn☆
#YPLJURJ
13 5101
-1
RoyaleConTostón
53
2
Cristhian
#2UJV0LJYY
13 5100
-1
LATIN Larry's
54
7
daniel
#CCLY88R
13 5098
-2
X-Name♨️
55
7
Amauri_Glez
#2U2L8J9C
13 5098
0
X-Name♨️
56
18
TheFuture
#2L202C8LR
13 5096
-2
Hakuna Matata
57
8
HDMpro
#2VLQPJ8R
13 5092
-4
Access Denied!
58
118
marcos
#G8Q0CGR
13 5091
-1
Without Fear™
59
3
Ryuu
#JU8U90L
13 5080
-11
Top House™
60
30
Nova l harold⚡️
#R0GCGPJ
13 5075
-5
X-Name♨️
61
10
DJBreakers
#RCCU0YCG
13 5072
-3
Without Fear™
62
38
hoster
#JRLGJ8LV
13 5070
-2
All Star Clan
63
16
Joelina03
#YY0GCQJ8
13 5065
-5
X-Name♨️
64
31
Coli
#JJQ998RR
13 5063
-2
Nova l MANGÚ™
65
110
MiniGregoriio
#20GL82Y9V
13 5058
-5
LATIN Larry's
66
13
@EL iLeGaL $
#Y0JYGGY
13 5055
-3
Nova l MANGÚ™
67
32
Toruk ⚜
#Y82PYVQC
13 5052
-3
Dinastía RD
68
46
DANIEL.(RD)
#UP9QQ9VY
13 5052
0
X-Name♨️
69
9
ANGEL TU TERROL
#8U8CRLP2C
12 5049
-3
Nova l MANGÚ™
70
96
Edgar Allan Poe
#P9P9LJC8
13 5046
-3
Ball Busters
71
19
jordis33
#VL2RRJJ9
12 5044
-2
X-Name♨️
72
3
°•€øňđĖ_ğÅğØ●°
#C808LJ0
13 5043
-1
X-TREME RD™
73
33
Anler24
#2QQCVYY0Q
13 5042
-1
Dominican Crew
74
8
luimy08
#8RU8YVJJG
13 5041
-1
Hammerfall™
75
3
elian
#R8CL0P08
13 5038
-3
X-Name♨️
76
23
cruz
#2QC989UUP
13 5038
0
Akatsuki™
77
14
GIRI BAM BAM
#VJPQJ2L
13 5034
-4
Malcaide YT3
78
60
Ramosalberto
#Y2RPPLU8
13 5030
-4
LatinosOP™️
79
81
☢️JOSEUM☢️
#QYRP8VVU
13 5025
-5
Latin Souls
80
19
⚠RealG4Life⚠ RD
#2V0QPLCG9
12 5024
-1
Team Therror
81
75
BENJAMIN-_-129
#282JRJRGJ
12 5023
-1
♥P30R ES N∆D4♥
82
14
Locky
#G29PPR88
13 5019
-4
Team Ripper Mx
83
18
GOLD WARRIOR
#GRGJRJ29
13 5018
-1
ROYAL CARO T♡D
84
17
killerinstint
#CY82Y9UG
13 5017
-1
Akatsuki™
85
79
King Daniel✨™
#8LRV2P0C2
12 5017
0
Latin Souls
86
18
Edward Legends
#8VGG98CV
13 5016
-1
KINGS LEGENDARY
87
36
MarcBell
#L20QQYGJ
12 5016
0
RoyaleconHuevo
88
82
cristopher"RD"
#2QYJYJY9R
13 5014
-2
X-TREME RD™
89
116
José Joaquín
#QPJRJ08P
13 5013
-1
Nova l MANGÚ™
90
2
Albert castillo
#8YVQ98802
12 5013
0
Game Over [RD]™
91
53
Doc_vargas
#GV0LYJ9Y
13 5011
-2
X-TREME RD™
92
19
™ King Albert ™
#CYYGL08U
13 5010
-1
LATIN Larry's
93
50
Dallas_《icon》
#JPRU22Q
13 5010
0
Akatsuki©
94
83
KRAKEN
#PUQYG9CG
13 5009
-1
Game Over [RD]™
95
20
King-Darling
#8GY080J88
12 5008
-1
X-Name♨️
96
40
KingRoyale2
#2PQ28JLRV
12 5006
-2
Game Over [RD]™
97
43
<<T.J>>
#QUPYGP
13 5005
-1
X-Name♨️
98
83
RD=⚡⚓FRANCIS⚓⚡
#VRQG2V0G
13 5003
-2
Game Over [RD]™
99
21
skuss-222.2
#20Y2UC82
13 5002
-1
X-Name♨️
100
20
Aneury
#QV0JQGRJ
13 5001
-1
TEAM POWER RD
101
19
Canela Jr
#9UYJU2U
13 5000
-1
X-TREME RD™
102
30
Mingolito
#9GQC9PR9
13 5000
0
Nova l MANGÚ™
103
346
RíkèníFRÈHZ⛎✔
#CUG8Q9P8
12 4998
-2
Rayo Americano™
104
20
jesus Antonio
#CPRCPLL
13 4996
-2
Nova I MANGÚ®
105
22
⭐️⭐️The-L0RD-⭐️
#9QQ8PPCG
13 4992
-4
Militarium
106
144
Kizaru
#2LV8PP8
13 4992
0
X-Name♨️
107
20
☆Dexter☆
#2QL0Q0RR
13 4989
-3
LATIN Larry's
108
51
JARL
#VLY2VRL
13 4987
-2
Nova l MANGÚ™
109
16
Luiismts
#2L90PL20Y
13 4985
-2
DominicanSparta
110
3
camiondevasura
#2UULP228C
12 4982
-3
Akatsuki™
111
68
tito
#8V8CYUJG
13 4976
-6
Dragon HunterDr
112
8
John Snow
#PR02UYC
13 4975
-1
Akatsuki™
113
19
[RD]-RiKuDou
#RQGY8C
13 4973
-2
Akatsuki™
114
69
Eloy
#28UYLL29C
12 4972
-1
Physco Clashers
115
102
SirJoan
#9VGJ8G80
13 4970
-2
Dominicano
116
38
victor
#89GCLY9CU
12 4969
-1
Competitivos RD
117
20
Jarlin Castillo
#PVJ8PYP9
13 4967
-2
Amateratsu
118
39
darkeriano
#2LJ8U0J8
13 4966
-1
RD Team
119
3
smailing
#2YRLYPCC0
11 4965
-1
Dinastía RD
120
18
aquiles
#28PG89J2L
13 4962
-3
NpM 4Life
121
5
EROB
#9PJYYCQJ
13 4961
-1
TEAM POWER RD
122
74
wervin
#8QL9VCCQ8
12 4960
-1
-LatinSwagG-
123
44
Cris Estrella
#2882YQJU0
13 4957
-3
Game Of Thrones
124
39
Paulinis
#8V0J9V0P
12 4957
0
Akatsuki™
125
20
melvin
#29P2LGRVG
12 4956
-1
Sinaloa
126
71
El Padrote!
#90CGPULQ
13 4956
0
Nova l MANGÚ™
127
2
Yuca™
#PPVV2PP2
12 4956
0
Rubinho's Army
128
6
carlos2
#2CPRUQ9C8
11 4952
-4
Dinastía RD
129
21
edward
#YQP8LCRC
13 4950
-2
Libertadores
130
19
xLegolas
#9C0R89GY
13 4950
0
Game Over [RD]™
131
22
Wil
#8P80GRUU
13 4949
-1
ISG vs DYN
132
70
thepatro
#8CJYCGPV
13 4949
0
Nova I Panamá
133
18
⭐️Aminherndez⭐️
#2J9P9C8PY
12 4948
-1
THESHIELD BOL
134
22
Hyper✊
#VJ2LC9U
13 4947
-1
Game Over [RD]™
135
7
GuaGuaDR
#UC0JUYYG
13 4947
0
RoyaleConTostón
136
14
Clander93
#9V82R9J
13 4946
-1
Galactic™
137
45
joel-yat
#CVV9C9J8
13 4946
0
Crew Of Storms
138
69
eduardo
#P020UULU
12 4945
-1
Without Fear™
139
62
Gregori4Life™
#2PGJVQVCR
13 4945
0
Nova l MANGÚ™
140
24
ℤℰℕᎾ-ЅᎯℳᎯ
#GJUCRV9
13 4943
-2
Nova l MANGÚ™
141
17
EL CH∆C∆L
#L88UL
13 4942
-1
Game Over [RD]™
142
132
⭐dannytyga⭐
#RGC8CCQU
12 4942
0
Akatsuki™
143
26
Alberto Neris
#2YRVRP9YG
12 4942
0
Latin Souls
144
51
RAMBO
#YYRULUQ
13 4941
-1
TEAM POWER RD
145
27
Deadpv
#8Y8QUY98
13 4940
-1
#Dark Legion#
146
150
cachorro
#9GQQ2PP0
12 4940
0
-LatinSwagG-
147
28
yankee
#8Y22LPGR
13 4938
-2
X-Name♨️
148
62
Andy
#GRP8R8Y8
13 4937
-1
Latin Souls
149
60
Sharov
#UJG0PURV
13 4937
0
Dominicano
150
127
iCr2
#UQLUCUYR
13 4934
-3
NpM 4Life
151
108
°_°!!Euris..✊
#PG09JCLY
13 4932
-2
Game Over [RD]™
152
24
cristianzener
#2QU28GUUR
12 4928
-4
Game Over [RD]™
153
18
INGENIERO
#29LU9JV9R
13 4926
-2
-Crown Kings Mx
154
65
THonnII
#82R299G2Q
12 4924
-2
ClanForever
155
174
Starling216
#8J0CRLC9P
12 4924
0
Latin Souls
156
82
ledespro
#C88VJRGV
13 4924
0
RHH Gaming
157
276
Ramses
#YPGC0GVL
13 4924
0
AMIGOS
158
25
Jr SPONGE
#C09JJ2L8
13 4923
-1
Royale Drunks
159
140
ZecKen
#2YGL0282L
12 4922
-1
Los Intocables™
160
113
♣✴JoSe_OP ✴♣
#28GUVCUUR
13 4920
-2
Akatsuki©
161
85
macubex7
#2CVVRLJQG
13 4920
0
LATIN Larry's
162
107
yafel
#88V92U8V
13 4920
0
Nova I MANGÚ©️
163
346
RealMax
#9VURPYJ8
13 4920
0
NpM 4Life
164
25
xTeiiz•
#L82UV82V
13 4919
-1
Borikén Knights
165
34
Alucard
#J2P92PYJ
13 4919
0
Chapeo Leyends
166
102
Uchiha Madara
#UUQ9V99G
13 4919
0
X-Name♨️
167
59
OG — Drizzy
#20GCLR9YP
13 4919
0
Latin Souls
168
31
yohansel Báez
#QY098J8R
12 4917
-2
Matatanes RD
169
69
Papote ⚔️
#2VPV09JQ0
13 4916
-1
Game Over [RD]™
170
22
CHELO
#Y99V8QC2
13 4916
0
No clan
171
26
Rey Johan
#202YP0RP
13 4914
-2
Akatsuki™
172
20
⚡YorkinRD⚡
#299PUUYP2
12 4913
-1
Game Over [RD]™
173
27
jayjay
#8PVUJUJG0
12 4913
0
Competitivos RD
174
1125
jose el duro
#P0QGGL20
13 4911
-2
papus of clan
175
94
Harry el sucio
#22CC28QQY
13 4910
-1
LATIN Larry's
176
25
manuye
#999LPUUJ
13 4910
0
Competitivos RD
177
70
el coronel
#PL02CVV0
12 4910
0
Game Over [RD]™
178
23
*Franly*
#VL9QG8U
13 4909
-1
Nova l MANGÚ™
179
203
Lil Wayne
#98QUVY2C9
11 4909
0
Korea Central
180
63
antrax
#JLGR8C2V
12 4908
-1
Dinastía RD
181
19
subkage
#LV2CJJ0
13 4908
0
KINGS LEGENDARY
182
23
el torpedo
#2RCU90RL2
13 4907
-1
¡X-Name!
183
22
NoFear☠️
#YYLPPV2G
13 4906
-1
x6tence Club 3
184
86
Juan Luis
#GCLC00LJ
12 4906
0
Latin Souls
185
22
Tugging
#LJ8PLVPQ
12 4905
-1
KINGS LEGENDARY
186
67
cesar_1478
#2Y0UG8LY
13 4904
-1
Lo Engorilao
187
22
Joancp
#Q90PGCL2
13 4903
-1
Nova l MANGÚ™
188
175
EcKeR
#22VQQLRRY
13 4903
0
Nova l MANGÚ™
189
88
yeyito
#2PQL90R22
13 4903
0
Akatsuki™
190
22
JohanCrz
#20VR8LRJ
13 4902
-1
Game Over [RD]™
191
22
Nexus
#8LY9PUVGQ
12 4902
0
LATIN Larry's
192
43
Nomar
#V0PGP0UU
12 4902
0
X-Name♨️
193
22
omar_
#LV8YY8UV
12 4901
-1
Army Alliance™
194
67
haracki
#JPYPL2YV
12 4901
0
Game Over [RD]™
195
23
Milo
#LPPV22P0
13 4900
-1
Divine Kingdom
196
23
KIRITO
#UQ9PYUV9
13 4900
0
sobamela
197
22
()))=VJRD=((()
#8RYRV0GJ
13 4900
0
Nova l MANGÚ™
198
18
john
#ULLR8QU
13 4900
0
100tifikoz
199
86
nadie20
#Y8UV2Y9Y
12 4897
-3
BlackList
200
20
Erick Norberto
#892R2JU22
12 4894
-3
Akatsuki™

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!