Top Bhutan Players

# Rank Arena Player Cups Trophies Clan
1 ₩¡z ku€[email protected]¥!
#20YYPLGY
13 4858 CST ALU SMART
2
1
Brokpa
#2PJPRV2LU
13 4783
-75
3000 Oceans
3
1
PD [email protected]€z9
#YJYVY0YP
12 4671
-112
royal hunter
4
2
vangyen
#90820Y00
13 4641
-30
CST ALU SMART
5
2
Jigyel Thunder
#2YVQGGLQQ
12 4637
-4
CST ALU SMART
6
1
FurDur
#29U2V8QP
12 4636
-1
Bhutan Clasherz
7
3
♤ ♧ Kunzang ♧ ♤
#2LC8UUP2V
12 4626
-10
Langrisser
8
8
DEESANG Jr.
#8R28RL0UR
11 4593
-33
legion of rage
9
2
$k [email protected]
#2PP8QP9UJ
12 4592
-1
CST ALU SMART
10
2
Dark Wizard
#2J9GJRG89
12 4588
-4
Druk Gaarudra
11
7
Drukpa
#2LGJPURJQ
12 4588
0
3000 Rivers
12
3
Edd DioT
#LP8GYU02
12 4573
-15
SinCam Alliance
13
11
Lord Voldemort
#9V92UJY9
12 4564
-9
STONNERZ SQUAD
14
2
Sonam Gokou
#2RVJRRQP8
13 4550
-14
Druk Iron Fist
15
1
⚡Yen10 OdinSon⚡
#P89L00J2
12 4534
-16
royal hunter
16
1
sTup!d D. mOrOn
#82CYRUP8Q
11 4530
-4
Homies
17
2
ARAGON
#RVVLPJ99
12 4525
-5
CST ALU SMART
18
3
Sherab
#P2JG8U
12 4512
-13
CST ALU SMART
19
8
LORD TEMPAX
#2QQ09G9JR
12 4501
-11
STONNERZ SQUAD
20
17
MOS Eechung
#2CVUV928G
12 4498
-3
STONNERZ SQUAD
21
5
Uzimaki
#2VVGYL0VJ
12 4497
-1
royal hunter
22
5
ZangS Bhai-09
#9UGPJYPV
12 4487
-10
royal hunter
23
10
uttam
#GUYPU22R
12 4481
-6
Druk Gaarudra
24
6
thubten
#RLP0GUU9
12 4477
-4
royal hunter
25
3
ThunderDragon
#220PRQYVV
12 4460
-17
STONNERZ SQUAD
26
8
Soo Nam
#28PQ8CCGR
12 4458
-2
...HIGHLANDER..
27
9
sha2
#9QGPVVPY
12 4453
-5
CST ALU SMART
28
7
SkyWalker
#2VQ9RGQV
12 4453
0
Druk Gaarudra
29
7
KD BoY
#QUVQ000
13 4449
-4
CST ALU SMART
30
7
Black Wizard
#2U2CUP9PC
12 4448
-1
Lobos de Khan
31 jareen kai
#GYCCVLC0
12 4441
-7
STONNERZ SQUAD
32
2
parop YD
#UJRCQ9CC
11 4439
-2
Druk Gaarudra
33
4
kaKa gEE
#2RY9VVVV8
11 4423
-16
Homies
34
12
t.tshewang.
#99V29P98
12 4409
-14
Druk Gaarudra
35
3
sangay dolma$$$
#2RUC8UP8G
11 4404
-5
UnderWorld
36
16
Jimmy
#QGLGQCLC
12 4388
-16
Bhutan Clasherz
37
2
silent_wolf
#PR89UVL
12 4382
-6
CST ALU SMART
38
2
RaAbCeLl
#9V9VPP20
12 4364
-18
Druk Gaarudra
39
2
leochophel
#Y8J0908L
12 4364
0
BloodSoldiers
40
79
Soul Hunter
#98YJ0QVP
11 4364
0
Druk Gaarudra
41
2
panda crew
#LVRPVGY2
12 4361
-3
STONNERZ SQUAD
42
2
yam
#LVYYGRQV
12 4358
-3
DRUK 11000
43
2
Pema Jamtsho
#9UU0PLRV
12 4357
-1
Druk Iron Fist
44
3
malik
#2YC2PL9G
12 4350
-7
FAIRY TAIL
45
3
inamgay
#89928U
12 4347
-3
Bhutan Clasherz
46
10
Tashi Dendup
#20U8YJUCG
11 4346
-1
STONNERZ SQUAD
47
5
Kaze
#CLJLR9R
12 4340
-6
Druk Iron Fist
48
1
appsBRO
#9JYQGPRP
12 4331
-9
royal hunter
49
3
Ugyen
#2YV8RUYRG
12 4306
-25
Druk Iron Fist
50
8
CLAN_SLAYER
#LQ0VL90Y
11 4291
-15
royal hunter
51
3
DONZAI N-10
#J0UL02J8
10 4285
-6
The House
52
11
c.g
#2JCY9CQR0
11 4276
-9
CST ALU SMART
53
20
Tj
#2CLJ2QJR8
11 4270
-6
Dragon
54
22
Bomz
#22RY08C88
11 4266
-4
royal hunter
55
4
Aries
#28VQLJV8Y
11 4261
-5
CST ALU SMART
56
1
Sangay
#2UJQ0G9LY
12 4257
-4
Allianz
57 C.Ring Wangchuk
#28RVQ9282
12 4251
-6
50 Psychopaths
58
1
yellag
#8RUGGQG02
10 4243
-8
CST ALU SMART
59
6
Tortola
#R9LVUR9R
13 4236
-7
royal hunter
60
10
The Beast
#8QY0P22C0
11 4234
-2
royal hunter
61
1
Darkkiller S.T
#8PVL0YCUJ
11 4228
-6
royal hunter
62
1
DreaM's
#CQ8YC22U
11 4225
-3
royal hunter
63
38
Nar maya....zue
#PPPUP00Y
13 4222
-3
Druk Gaarudra
64
2
black hood
#2RJ9P2UY
11 4220
-2
STONNERZ SQUAD
65
1
Chogs
#20RUL0Y0U
12 4190
-30
undergoblins
66
1
老哥
#9PUVPUPVQ
10 4126
-64
巅峰时刻
67
1
Donsai
#9PQL99PVG
12 4082
-44
ROYAL ELITE
68
1
silly KID
#89UJY2J8J
10 4016
-66
Bhutan Clasherz
69
2
ChuCky
#8RL9GR0CP
11 4013
-3
Druk Gaarudra
70
2
浮尘
#P2LRVULPG
10 4002
-11
南沙群岛
71
1
Arena 12 Sangay Karma
#22JQQQC99
10 3819
-183
Bhutan Clasherz
72
1
Arena 12 korean Zombie
#8YCRVV9CG
10 3933
-114
CST ALU SMART
73
1
Arena 12 som
#V2UG98V9
11 3815
-118
an8 aussies
74
1
Arena 11 pontu mama
#82PL2GL0V
10 3749
-66
pontu
75
2
Arena 11 ragnar
#Y99JUCR9
11 3743
-6
EFFECTIVE CLASH
76
2
Arena 11 TanJor
#2L8LQRQ9G
10 3711
-32
BHUTANESE
77
1
Arena 11 dominic
#892GL8RJP
10 3494
-217
pa^zapz
78
1
Arena 8 Druk Jordan
#80C9RQJJJ
8 2538
-956
one choice
79
1
H£LGA
#RUGCJ8YG
11 4016
-1478
ŤHĖ ĐÂRK HÖRĐÈ
80
1
Arena 12 ■■ CharLeè ■■
#2LRV0CGJ8
11 3933
-83
ŤHĖ ĐÂRK HÖRĐÈ
81
1
Arena 11 jigme dorji
#2PJP02GLJ
10 3522
-411
NOVA l ELITE
82
1
Arena 11 King Ugyen
#8LRJJ92U8
10 3414
-108
KeenKush
83
1
Arena 11 JIGME YOUNTEN
#99CGRLP0L
9 3396
-18
"Heroes"
84
1
Arena 10 呱呱呱呱呱
#99QJC2QG8
10 3074
-322
佩奇家的4倍
85
1
Arena 10 ŤèćhñòÇŕàť!!
#8QU20UG2Y
10 3044
-30
stifer
86
1
Arena 9 nimax
#22VQ0090J
9 2887
-157
$GOLDSPICE$
87
1
Arena 9 Bikash Ronaldo7
#PYP8YJQ0P
8 2854
-33
come home
88
1
Arena 9 Hem
#2JRUYYPGU
8 2643
-211
rais
89
1
Arena 8 ĶÌÑĢ ŘÕÝÄĽÊ
#990G9JG9U
7 2509
-134
top peru
90
1
Arena 7 Jigme
#P289QC2LG
8 2155
-354
hero clasher
91
1
Arena 7 Tancr7
#8VCLLQVLL
8 2010
-145
Donate
92
10
Arena 7 dwangmo
#9LPGRCUJ8
7 1932
-78
STONNERZ SQUAD
93
2
Arena 6 KC
#2CL28JJ0
7 1863
-69
one choice
94
2
Arena 6 juuzou
#P9GUV280Q
7 1745
-118
hero clasher
95
2
Arena 6 kofkid
#PRVCRQLJL
6 1740
-5
TeenElite
96
2
Arena 5 cyj
#PRVQ89JYG
6 1413
-327
TeenElite
97
2
Arena 4 namgyal
#J8JQJV99
6 1123
-290
No clan
98
2
Arena 2 王者之王。
#9RQG2CV0R
6 614
-509
葫芦爷送娃娃
99
2
Arena 2 JIGME GYELPO JR
#P800J9U20
4 391
-223
DRUKPAS
100
2
Arena 1 king kong
#PJPQYVJUL
4 310
-81
No clan
101
2
Arena 1 king
#PCQ2GYLYV
2 60
-250
No clan
102
2
Arena 8 Phuntsho
#8UYLL0U8J
9 2370
-2310
TeenElite
103
2
Arena 7 DeadlyWang
#2JQC2PR08
8 2129
-241
No clan
104
1
Arena 6 ipman
#9G2QQ89U8
8 1717
-412
Bhutan Legend
105
1
Arena 5 hghjvghb
#P2JYCQ298
7 1638
-79
98K
106
1
Arena 3 uchofel
#PPQ2VRLJJ
4 1007
-631
No clan
107
1
Arena 2 Tashi yaphest
#P9VGCVU2U
4 710
-297
BHUTAN UNITED
108
1
Arena 2 UGYEN CR
#P8RGLGVUQ
5 607
-103
#Ro War
109
1
Arena 1 tazee
#PYCGGYQQQ
1 30
-577
No clan
110
1
Arena 7 karma
#9JY9RV0Q9
8 2233
-2203
dark clasher
111
1
johnny B goode
#9LYGPVGU
12 4256
-2023
royal hunter
112 DeWDAsH
#90JPGLPJ
11 4112
-144
Druk Gaarudra
113
2
thukten
#9YP2LJYYP
11 4074
-38
JATT
114
1
Arena 11 lekden
#9LJ2UVUG0
10 3409
-665
THE INVINSIBLE
115
1
Arena 10 YOUN10 JAMTSHO
#V0Q8QU99
10 3066
-343
DRUK GUARDIANS™
116
1
Arena 9 danger 4
#P2YR2GGRU
9 2619
-447
STRAYA
117
1
Arena 8 NO2SR
#9Y0UVQP8U
9 2356
-263
504 Elite
118
1
Arena 7 Tshewang KDT7
#LL08GJ99
8 2165
-191
All Out Gaming
119
1
Lord MercY
#9P0QU2UQ
12 4356
-2191
STONNERZ SQUAD
120
1
TheMist
#888P8LL8V
11 4314
-42
Ash Tray
121
2
DrukgonG
#Q28PLJLU
11 4243
-71
Druk Iron Fist
122
2
Ctring
#29U0JP09L
11 4208
-35
STONNERZ SQUAD
123
1
De$+RoYoR
#YJRQ9CP8
11 4185
-23
Druk Gaarudra
124 DRAGON
#9R80UJPR
12 4109
-76
Druk Gaarudra
125
2
TD Peace
#JGV8999U
10 4054
-55
bright night
126
1
Arena 12 Mr. Nice Guy
#P2CUJ2Y9C
10 4015
-39
royal hunter
127
1
S.P
#9Y2VQV2GG
11 4014
-1
hero clasher
128
1
Beowulf86
#2RJRPGG8C
12 4000
-14
pa^zapz
129
3
Arena 12 chogyella
#2LRCVJU0C
11 3971
-29
EFFECTIVE CLASH
130 Arena 12 Joshep Pradhan
#PQ8U0CVVV
10 3922
-49
True Assassin
131 Arena 12 Sa]\[drup
#82PQ2QPLL
10 3810
-112
PROS 1
132 Arena 12 Karma
#YQQPGL2Q
11 3753
-57
The Hustlers
133
1
Arena 11 rayleighkp
#P0RYC8YRG
9 3667
-86
Phantom Troupe
134
1
Arena 11 Beastboy
#ULVVV8JJ
10 3657
-10
bright night
135 Arena 11 Zigmey
#2UJU9VUG0
10 3571
-86
BHUTANESE
136
25
Arena 11 dudethatrocked
#9UVCJVQ8
10 3462
-109
ATL FALCONS
137
1
Arena 10 VAJRA
#9CQL2ULYP
9 3234
-228
Bhutan Clasherz
138
1
Arena 10 San Sire
#Y0UUYL89
9 3039
-195
AMERICA
139
1
Arena 7 ☆StarBoy☆
#820QVQC9C
8 2027
-1012
babz20
140
1
Arena 6 silver chew
#P9U9JY89L
7 1824
-203
Z's Spiders
141
1
Arena 5 $ANGY€ $ONAM
#P8RP8QV9G
5 1459
-365
ARMY CZ BOSS
142
1
Arena 4 [email protected]
#P9RCLUGJU
6 1218
-241
No clan
143
1
Arena 3 xixloday
#9CJPUJPUV
5 831
-387
BHUTAN UNITED
144
1
Arena 2 alu. Legend
#PY9C9VL90
5 461
-370
puppy
145
1
Arena 2 COBRA
#PP09UUV82
4 437
-24
babz20
146
1
Arena 5 khamsumwangchuk
#9QY9G0CU
8 1438
-1001
clan 1
147
1
Arena 5 nono.jr.
#8LCJPQ92Q
8 1415
-23
SilentSlayers
148
1
Arena 4 Alucard
#9C80LV0R0
5 1376
-39
dark clasher
149
1
Arena 4 Mad King
#99CLCPCUU
7 1283
-93
Dragon Heart
150
1
Arena 4 tenwu
#Y0GL2UQY
5 1090
-193
No clan
151
1
Arena 3 tashi taps penj
#2V80RRRYP
6 883
-207
Royal Kings
152
1
Arena 3 lord st
#2RQQ0JVUJ
6 824
-59
beautiful peopl
153
1
Arena 3 Sayonara
#9CQLJQCCG
4 768
-56
No clan
154
1
Arena 2 Tandin zerox
#9QV908YJL
5 735
-33
legends team
155
1
Arena 2 死亡拋撅子
#9CLG9YGYG
3 664
-71
No clan
156
1
Arena 2 Tyson Boy
#9CQ9GGQVP
4 372
-292
BALOO
157
1
Arena 2 karmax lethro
#9JC9LY8L8
4 341
-31
TeenElite
158
1
Arena 1 aaryaman
#28Y2VV8QP
4 305
-36
CR PRVACI
159
1
Arena 1 JAMES 23
#8J8RCY80L
3 232
-73
No clan
160
1
Arena 1 Dhan rai Gurung
#9R8L8V0R0
2 193
-39
BHS(2)
161
1
Arena 1 Tj of Bhu
#9YJPRQRP8
3 173
-20
No clan
162 Arena 10 T.Alison
#9GQ9VULCC
10 3268
-3095
OUR HOME
163 Arena 10 咩太琅
#PPPUPJLJL
8 3157
-111
精英玩家聚居地!(分部1)
164 Arena 6 ttj
#8QR9Y099L
8 1688
-1469
UlTra LeGends
165 Arena 5 Kmax
#8UP8GRPYG
7 1526
-162
No clan
166 Arena 5 Immanuel
#9GUU9VV9U
7 1454
-72
Just For FuN
167 Arena 9 Bartolomeo boss
#P9RVU08L
8 2851
-1397
The Hustlers
168 Arena 5 chey chey
#YVQGRVQ2
8 1476
-1375
Namib Clashers
169 Arena 5 Money Stack
#9GQUVRVRL
8 1436
-40
BHUTAN UNITED
170 Arena 4 Tenzin
#P0098VV2G
7 1309
-127
1845hillpride
171 Arena 4 6ixone9ine
#9UCJLQP29
6 1247
-62
KNIGHT TIME
172 Arena 4 tktandin
#PJJLGY0YY
7 1213
-34
dark clasher
173 Arena 2 chong
#PQ0JL8P20
5 753
-460
LASAGNA SUPREMO
174 Arena 2 Hirito
#JJPR92RR
4 395
-358
hero clasher
175 teeeedeeee
#YU2JVGRJ
11 4029
-3634
Fambam
176 Arena 12 bbm 58222886
#9YU2R0PC
10 3957
-72
45beasts
177 Arena 11 R7Saroj
#9Q0Q0JPP8
10 3508
-449
AMERICA
178 Arena 11 DoM
#C8V8U98
10 3430
-78
one choice
179 Arena 10 Dingku
#9JV2LYLQP
9 3295
-135
Codeine Royale
180 Arena 9 Tashi Namgyel
#9Q0009C0U
9 2789
-506
Bhutan Clasherz
181 Arena 8 JIGME WWANGCHUK
#P208GCPYJ
8 2479
-310
Castle Crushers
182 Arena 6 军训基地
#P8CY2C02J
8 1895
-584
你MB
183 Arena 3 Ilegend
#PP8V02Q9C
6 1012
-883
ТОПОВЫЕ ИГРОКИ
184 Arena 2 jigme T
#PRGPG2CGU
5 615
-397
hero clasher
185 Arena 9 TEEKEZ27
#8V0YCLP8Q
9 2796
-2181
UlTra LeGends
186 HIGHLANDER
#RGJPR2QV
12 4347
-1551
Druk Iron Fist
187
15
DeNdUp ZxD
#2PLQQYGQ8
10 4342
-5
royal hunter
188 NIKE BOY
#PPR0GVGP
12 4326
-16
Bhutan Clasherz
189
2
evil -_-
#GLLJYLGG
12 4325
-1
CST ALU SMART
190
1
Dastan
#8C88R09J8
11 4324
-1
schweini
191
1
jambay dorji
#29J2VP9YR
11 4317
-7
one choice
192
1
sukman subba
#2L20LYCRJ
11 4307
-10
Druk Gaarudra
193 play hard
#2VUP8LCL2
11 4288
-19
CST ALU SMART
194
2
T.Chhoden
#9GLJ80Y0
12 4255
-33
Druk Iron Fist
195
3
buddha
#8LR9CCL8R
10 4227
-28
STONNERZ SQUAD
196
2
king kp
#80P29C8JU
11 4192
-35
CST ALU SMART
197
2
Sherab Don
#8VPG2GPU8
11 4191
-1
Bhutan Clasherz
198
1
Rixin Tobjur
#R89R8RJV
11 4176
-15
Druk Iron Fist
199 A11ur3
#8RU0Q0Y0
13 4298
-122
TAA
200
9
Nothing
#28QJPCYRC
12 4293
-5
CST ALU SMART

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!