Rozšírené hľadanie

Top Klany - Severné Mariány

# Rank Klan Skóre Skóre Klanu Členovia
1
1
#BaconSundae
#22LRR8C
43550 41 / 50
2
1
Deep Throne
#8PURGVG
43491
-59
50 / 50
3 NAL精英
#GVR9GJ
41692
-1799
50 / 50
4 BUST-A-MOVE 670
#202V8Q2R
39830
-1862
36 / 50
5 houston tx
#YQ2Q0U9
39147
-683
49 / 50
6 Crown Farming
#8ULVPJG0
38964
-183
48 / 50
7 Attan Siderz670
#2YQQUVP
38295
-669
41 / 50
8 670 UP-IN-SMOKE
#JPC089
37282
-1013
48 / 50
9 Marianas Finest
#RRGVR8G
34970
-2312
46 / 50
10 CHAGI NORF
#R8VCLV2
34672
-298
48 / 50
11 Gucci
#CJPLQ0
34134
-538
39 / 50
12 黑色四叶草
#PPP2UR2Y
33062
-1072
36 / 50
13 wedemboys
#29GCCVLQ
32902
-160
47 / 50
14 DIO Clan FC vet
#P2GGPGL0
30036
-2866
22 / 50
15 SRS SPARTA !!!
#20GRJ20L
27904
-2132
25 / 50
16 Palestinesi
#90JRP2V
27512
-392
47 / 50
17 CNMI
#2JYJQ9U
27388
-124
42 / 50
18 670marianas671
#9Q2LUUVV
27082
-306
50 / 50
19 The Monkey Pot
#88GGVPUY
26558
-524
20 / 50
20 Whistle Blowers
#8VYPCRL
26457
-101
40 / 50
21 Instinct
#8G8RGJQQ
26120
-337
35 / 50
22 ONE PUNCH
#8RQCVR2
25808
-312
46 / 50
23 kalna rocks
#8QUYPL80
25469
-339
50 / 50
24 Dasnasti
#VV00ULQ
24284
-1185
44 / 50
25 CallMeDaddy
#PLVJ082V
24173
-111
22 / 50
26 670 ROYALTY
#GQRGQL2
23591
-582
28 / 50
27 IMMORTAL DRAGON
#20R8UJL8
23140
-451
36 / 50
28 Atdit_clashers
#P9R8RJY
23120
-20
46 / 50
29 FistOfDaPacific
#VJJ22C
22699
-421
40 / 50
30 SOSaipan
#8288JGY
21902
-797
18 / 50
31 YO~요
#2UP2LLPL
21659
-243
18 / 50
32 marianasunite
#PPCYUC9U
20400
-1259
23 / 50
33 boomspaness
#8VVPPGL
19946
-454
25 / 50
34 ༺Lightning༻
#2R9L2C8
19431
-515
18 / 50
35
1
天涯石团队
#G0LQ9L0
19271
-160
50 / 50
36
4
EstaPrim670
#PRPPRPJV
19188
-83
22 / 50
37 chamorropride
#2YGG9UGC
19186
-2
25 / 50
38
3
LM670
#PGLUYVCV
18950
-236
18 / 50
39
1
HILITAI FAMILY
#9P92UUP
18744
-206
37 / 50
40
1
Faketaxi
#YY9U2J
18590
-154
32 / 50
41 Squaa'
#229288V8
18266
-324
25 / 50
42 NoWayOut
#99UURQR
18127
-139
31 / 50
43 Night670
#PVQCPG88
17230
-897
50 / 50
44
2
蝎组织
#JL09C9
16893
-337
10 / 50
45
1
DRAGONBROTHER
#98YQVPR
16843
-50
26 / 50
46
1
The Dark Light
#V0CLJ9J
16832
-11
21 / 50
47
1
搅基组
#QU9JQL
16614
-218
43 / 50
48
1
legion luta
#RLVUP89
16605
-9
23 / 50
49 Saipan No Trash
#Y8922GP
16345
-260
34 / 50
50 Arya Fam
#2908V0YY
15690
-655
48 / 50
51 好吃鬼
#LGCGPY
15427
-263
36 / 50
52 Tinian670
#UYCLUJ0
14994
-433
13 / 50
53 blueflame
#PJVY0QJG
14658
-336
10 / 50
54 Bust-A-Nut 670
#Q0Y0LR
14657
-1
20 / 50
55 JonasBrothers;)
#92Y8GRV
14633
-24
14 / 50
56 aye my boiz
#9LVG82Q
14346
-287
16 / 50
57 光明
#2RY09PVC
14325
-21
18 / 50
58
1
BebeKrew
#P9LUCVQY
14037
-288
13 / 50
59
1
Sv7
#Y8CCYY
13726
-311
45 / 50
60
61
天下
#2V98GUY
13562
-164
45 / 50
61 Royale Clash
#VV28UY
13308
-254
11 / 50
62 Island Fusion
#Q29QG2
13041
-267
49 / 50
63 типо топ
#8RJ8G8UC
12867
-174
22 / 50
64 SAIPAN™
#8CYU9UY
12796
-71
18 / 50
65 Try Me
#RJU909G
12735
-61
16 / 50
66 MarianasWarrior
#8P8LC8V
12589
-146
45 / 50
67
9
Drew's Crew
#PRC9U8R
12318
-271
30 / 50
68
1
finesse
#98U0QPGL
12316
-2
15 / 50
69
1
Saipan670
#2V0LP00
12244
-72
49 / 50
70
1
等风来丶
#CP280PU
11993
-251
29 / 50
71
1
yigo you know!
#2R0LCCVC
11984
-9
31 / 50
72
1
斗罗大陆
#GQGPVU8
11791
-193
49 / 50
73
2
Big Troths
#PJPV89JG
11391
-400
7 / 50
74 Saipan
#9VP2UV8L
11305
-86
9 / 50
75
2
疯子团第一
#Y8LR0RGU
11293
-12
24 / 50
76 MEZZING
#PLQV2Y8Q
11111
-182
14 / 50
77
78
CNMI_670hhh
#QRLP02
10971
-140
21 / 50
78
6
SaipanBomber670
#G9CLJVJ
10679
-292
32 / 50
79
2
THESLAYER670
#29JGLYGL
10496
-183
18 / 50
80
2
ThE ASSASSINS
#90LQPV2U
10374
-122
11 / 50
81
2
BestClan
#82U8GVGQ
9822
-552
8 / 50
82
2
感觉身体被掏空
#PYCCP2P
9723
-99
35 / 50
83
2
Saipan Savages
#U2PC8C
9251
-472
21 / 50
84
2
カッタテック
#PPLC2PLL
8981
-270
9 / 50
85
2
今天吃点儿啥好呢
#8L900R2C
8490
-491
4 / 50
86
2
yutubere
#PPLLP828
8472
-18
23 / 50
87
88
TeamKux
#8UVG9PL
8025
-447
15 / 50
88
3
雷神
#P9GLR2V2
7871
-154
14 / 50
89
2
japland
#8CYQYQC2
7769
-102
6 / 50
90
4
Bukl
#9G8GQ0C
7572
-197
6 / 50
91
3
The Rainforest
#P08V82PV
7065
-507
6 / 50
92
3
SAIPAN670MAGAS
#PRPLVCYU
6180
-885
12 / 50
93
3
the 3kings
#2ULVQ0C2
5991
-189
12 / 50
94
3
SAIPAN TRASH
#QVJQJV
5723
-268
18 / 50
95
3
Tiny Island
#P8ULRG8C
5678
-45
3 / 50
96
3
670 champs
#2QYQ2902
5559
-119
12 / 50
97
98
CHAGIFAN670
#V2CRJ9Y
5435
-124
5 / 50
98
4
SWET
#80820UL
5390
-45
13 / 50
99
4
ObaKux!
#VVPV0G
5347
-43
8 / 50
100
4
CNMI670
#PG9LLUCP
5008
-339
18 / 50
101
4
HYDROFLEX
#P9QCL09C
4720
-288
7 / 50
102
4
Team DFS Spn
#P0YRGVQQ
4666
-54
3 / 50
103
104
CLASH PG
#PPLVUVJ8
4349
-317
5 / 50
104
4
школоклешоры
#2UV09PR
4193
-156
6 / 50
105
3
SAIPANN
#J80VVJL
3886
-307
6 / 50
106
7
老神仙之家
#PPCV09YV
3840
-46
11 / 50
107
4
Bikini Bottom
#9JYL2L2C
3768
-72
6 / 50
108
4
Tinian670
#RR2QPVJ
3591
-177
5 / 50
109
4
Rust
#P8U0Y0C0
3374
-217
4 / 50
110
4
Christmas118
#P0LPQ99V
3257
-117
3 / 50
111
4
670warrior670
#8RGV09UQ
3143
-114
10 / 50
112
4
The Mongolords
#VLRGP8Y
3086
-57
2 / 50
113
114
playtime
#PLL2CYR
2971
-115
5 / 50
114
13
$lit Gang
#PCGGV9PG
2884
-87
2 / 50
115
6
Chagi670
#98LC2YRQ
2871
-13
7 / 50
116
6
ClashForCash
#P8Y8YYJU
2630
-241
9 / 50
117
6
CAAxSociety
#9JPUV2VY
2558
-72
4 / 50
118
6
443873
#8PYL89CV
2516
-42
6 / 50
119
6
Steelers
#P20RP0L9
2472
-44
7 / 50
120
6
CNMI ROYALE ✌
#8RPV0C2L
2272
-200
2 / 50
121
6
SaipanPride
#P8VGCL8V
2118
-154
6 / 50
122
6
clans
#2UQV00VV
2114
-4
5 / 50
123
6
play time
#PC0GQ9C0
2054
-60
2 / 50
124
6
saipanwarriors
#PGP2RYU
1808
-246
4 / 50
125
6
CNMI Royale
#P8VGQLL
1687
-121
3 / 50
126
6
Kurt&Ken
#PJV2PYR0
1641
-46
2 / 50
127
6
SALTY CREW
#PLP9LUQC
1599
-42
1 / 50
128
6
en taro tassada
#P9JJLUQV
1521
-78
2 / 50
129
6
火星
#9V0G9CLC
1482
-39
7 / 50
130
5
norfside
#9QU2VQRU
1375
-107
4 / 50
131
7
Island warriors
#P8GY9YQ9
1365
-10
1 / 50
132
6
x670x
#222G2G9Y
1264
-101
5 / 50
133
6
chagi
#CLQLJUP
1243
-21
3 / 50
134
6
超人特攻隊
#2RYVVCG8
1227
-16
1 / 50
135
6
The MOMS
#Y8LQYY0V
1169
-58
1 / 50
136
6
LAZZAR097
#PJY2GGQ0
1111
-58
3 / 50
137
6
/islandersonly\
#JQ8L8C0
1065
-46
3 / 50
138
139
TRIBES
#202QR20G
1034
-31
3 / 50
139
7
minipekkasquad
#YY909UGQ
954
-80
2 / 50
140
141
@#[email protected]
#9LRPGJRU
896
-58
6 / 50
141
142
LJR
#282QVC2V
762
-134
1 / 50
142
9
bogden
#P0UJ2U20
755
-7
2 / 50
143
9
十八鄉鄉事委員會鄧氏圍村
#JUPQQY
653
-102
1 / 50
144
9
pedro
#9VY28PGP
576
-77
1 / 50
145
9
bonbalar
#PJQYLUVY
564
-12
1 / 50
146
7
jacek555
#P0LJ9JL9
517
-47
3 / 50
147
10
team gamers
#8PQ82VYP
489
-28
1 / 50
148
10
TC Clan
#P9J98GVC
488
-1
3 / 50
149
150
yıldızlar
#9VCQY9YR
455
-33
1 / 50
150
10
Jasi
#PU2CV8VL
377
-78
1 / 50
151
10
华龙不六
#P82CQR0Y
375
-2
1 / 50
152
153
mekkie
#99UGRPP2
329
-46
1 / 50
153
11
ethan.mouffranc
#9VUCGRC8
263
-66
1 / 50
154
155
BBQ
#PUVPJ920
52
-211
1 / 50
155
12
فارس
#8Q2JJGJL
43
-9
1 / 50
156
12
baba pro
#P8UR92UU
15
-28
1 / 50

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord