Rozšírené hľadanie

Top Klany - India

# Rank Klan Skóre Skóre Klanu Členovia
1 The Titans
#9CUGGLC9
61446 48 / 50
2 INDIA 24
#L0JL2Q
60251
-1195
50 / 50
3
2
Sandstorm IND
#99JLLPG0
59598
-653
50 / 50
4 GulfNation™ IN
#9Y9RQ082
59574
-24
48 / 50
5
2
The Titans Ace™
#9G9VUQ2U
59317
-257
48 / 50
6
1
The Titans Rage
#9ULGVUL9
58661
-656
49 / 50
7
4
The Titans Fire
#Y88GVGGJ
58537
-124
46 / 50
8
2
The Titans Xtrm
#P9JPUJ8J
58526
-11
48 / 50
9 Tamizh fantasy™
#2R2QJ92
58492
-34
48 / 50
10
2
The Titans Zonk
#9Y8J08Q2
58303
-189
46 / 50
11
8
Delhi East
#PPP92U
58023
-280
48 / 50
12
2
INDIAN ROYALE
#2Q9VPUY2
58015
-8
49 / 50
13
1
Indian
#8J9Q9
57685
-330
50 / 50
14
1
Omega™ India
#9YPPJVQU
57646
-39
46 / 50
15 Beg For Mercy
#8JURQ
57300
-346
49 / 50
16 The Titans Hype
#9CUV0VUJ
57298
-2
48 / 50
17
3
Tamil Gang
#8VU2QYQL
57286
-12
49 / 50
18
10
ákros
#20RGLPVV
57174
-112
49 / 50
19
1
#InDiAn EliTes
#98J8YL2L
57140
-34
50 / 50
20
3
royal ghouls
#9J0QLVR0
57100
-40
48 / 50
21
3
INDIA
#PYLJJRU
56943
-157
50 / 50
22
3
Mahabharat
#8Y0URCYQ
56930
-13
46 / 50
23
2
Assam assailant
#L8J8GC0
56906
-24
50 / 50
24
2
CLASH INDIA
#Y0VY98U
56738
-168
50 / 50
25
7
GulfNation™ IN2
#9YPJQRYP
56720
-18
48 / 50
26
2
DEMONIC SOULS
#20ULJ8R
56680
-40
49 / 50
27 ThuG MafiaS^
#2CJUYJ90
56636
-44
50 / 50
28
2
#indians
#2U2RPU0Q
56609
-27
48 / 50
29
6
Alpha Primal
#9PQ2209
56337
-272
43 / 50
30
6
The Mavericks
#2RJJ89Y9
56336
-1
47 / 50
31
4
Indian Rebels
#9C9JRJRR
56257
-79
46 / 50
32
1
MW: Desi Royale
#CRLJV0R
56242
-15
50 / 50
33
7
Royal Family
#LVRC9LU
56209
-33
47 / 50
34
3
Mumbai Stars
#80RGY2QL
56193
-16
46 / 50
35
3
India Royale
#2G8YV2QJ
56175
-18
50 / 50
36
7
Uprising Rivals
#9LCCLRCJ
56165
-10
48 / 50
37
3
#INDIA
#LYVYYY
56064
-101
47 / 50
38
2
Akatsuki India
#2VCG08Y
56020
-44
50 / 50
39 EPIC WARRIORS
#9CVPGPR0
55985
-35
45 / 50
40
21
Rising Rivals
#98PPULPP
55727
-258
48 / 50
41 beginners
#PULPQR
55686
-41
50 / 50
42
5
India saiyans
#RGV90R
55677
-9
47 / 50
43 !nd!an mast!
#L0820UP
55650
-27
50 / 50
44
6
CLASHwithINDIAN
#8UL8V0Q0
55615
-35
48 / 50
45
7
!ND!AN LEGEND$
#LRV09C8
55528
-87
50 / 50
46
3
GUJARAT
#9YC0G99
55407
-121
50 / 50
47
2
Titans Army
#92P0QGVY
55400
-7
48 / 50
48
2
Indian Clashers
#PUVU08R
55369
-31
48 / 50
49
4
Stars Elite™
#9VVQR8GR
55304
-65
49 / 50
50
8
#BloodyKnights
#8VQ9RVG
55264
-40
48 / 50
51
7
ABSURD VANDALS
#U02VURP
55240
-24
41 / 50
52
7
INDIAN MAGIC
#90Y8Y98P
55228
-12
48 / 50
53
20
Lixer Lust
#8VUYGYR9
55224
-4
46 / 50
54
6
Assam Knights
#9YQYPR
55199
-25
46 / 50
55
14
Bengaluru Arena
#QQ8QUL
55180
-19
42 / 50
56
6
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
55140
-40
46 / 50
57
8
Dilli se hai BC
#99LY99VL
55135
-5
50 / 50
58 Manipur NemesiZ
#GU9CQ
55105
-30
50 / 50
59
13
RoyalFlush IND
#8Q0YPP0C
55082
-23
48 / 50
60
12
Pune (India)
#Q8GJR28
55077
-5
46 / 50
61
10
ELITE INDIANS
#8LRPPPR2
55070
-7
47 / 50
62
8
TELUGU INDIANS
#LUGVLL
55055
-15
46 / 50
63
8
Indian Yodha
#C2VQCU
55033
-22
46 / 50
64
33
Desi Legends
#89P9RRQY
55031
-2
44 / 50
65
2
Sandstorm IND 2
#PVC0VJYY
54887
-144
49 / 50
66
2
Alpha™
#2C8JP
54878
-9
49 / 50
67
7
Arcane Wild
#L9VU2G
54807
-71
50 / 50
68
2
Royal Knights
#89R92R0
54772
-35
48 / 50
69
1
TAMIL
#80L9UV8Q
54765
-7
48 / 50
70
8
#DEFENDERS
#99JJCGRR
54753
-12
50 / 50
71
4
ákros II
#8GCPCG9G
54690
-63
49 / 50
72
4
Synergy Turbo
#9U0P0UPG
54653
-37
46 / 50
73
7
Scopperloit™
#9YLGG28L
54613
-40
47 / 50
74
18
Clan Of India
#PY98029
54602
-11
45 / 50
75
38
..INDIAN ARMY..
#R9CQUG
54576
-26
50 / 50
76
13
Saacha dost jay
#PPU2GY08
54574
-2
44 / 50
77 INDIAN SPARTANS
#22G88GV
54571
-3
47 / 50
78
5
Black Assassins
#9Q8RPUQQ
54567
-4
50 / 50
79
24
The Titans Apex
#9QUVY9C2
54544
-23
48 / 50
80
15
BARASAT LEGENDS
#2L0GUJL
54518
-26
50 / 50
81
13
Gorakhpur
#20VRYUC
54499
-19
47 / 50
82
2
CHENNAI
#RRUV20
54475
-24
50 / 50
83
26
Indian khiladi
#P2LQG99V
54455
-20
48 / 50
84
4
Miner's Burrow
#29JGU9U8
54449
-6
44 / 50
85
5
INDIAN CLASHERS
#2L29922U
54431
-18
46 / 50
86
75
$oul $ociety
#22CP9U2L
54396
-35
50 / 50
87
2
Mumbai
#9YQ00G
54390
-6
49 / 50
88
3
! INDIAN CLAN !
#2QVCVYRG
54351
-39
44 / 50
89
7
all stars Unite
#J8QRLLV
54306
-45
50 / 50
90
1
GUJARAT FORCE
#JU20P
54304
-2
49 / 50
91
7
" SaFaRI BeAsT"
#90RU09P
54292
-12
49 / 50
92
11
BITS Pilani
#JJ8G2J
54286
-6
50 / 50
93
6
Elite Indians
#QQ82Q0Q
54277
-9
48 / 50
94
7
DeLhi
#2QGRQRGJ
54272
-5
50 / 50
95
4
Elite Royals
#8J8LVQ
54236
-36
50 / 50
96
12
50 kings Tamil™
#PUPQRL9Q
54226
-10
48 / 50
97
17
India
#RJP8VGU
54206
-20
49 / 50
98
6
Delhi
#80CR98Q
54202
-4
49 / 50
99
13
!nd!an Elites™3
#9CLUGV9Q
54159
-43
49 / 50
100
18
Indian warriors
#8G00Q2QG
54143
-16
42 / 50
101
1
The Invincibles
#P0CPLQJQ
54131
-12
45 / 50
102
2
Indian crashers
#9CRU9V2R
54108
-23
47 / 50
103
93
Volcano Elite™
#8GYJLGVR
54069
-39
50 / 50
104
25
Indian
#9CVGURQU
54066
-3
48 / 50
105
17
tamil
#9YLU8JYY
54031
-35
50 / 50
106 !ND!AN EL!TE$
#GRULJRY
54017
-14
49 / 50
107
11
GLADIATORS
#9CJVUVVQ
54016
-1
50 / 50
108
33
Kerala Clashers
#98GC2880
54010
-6
49 / 50
109
4
ÍÑDÍÅN BRØTHÊRS
#U92GRL
53998
-12
50 / 50
110
1
Tamil
#UGRY28L
53987
-11
46 / 50
111
26
#BAD BOY$#
#YG98YQP
53970
-17
50 / 50
112
2
#chilling curse
#20VL9Q8
53963
-7
49 / 50
113
16
2XTREME
#GL9GLG
53951
-12
50 / 50
114
1
Elite Royals 3
#GGJG9R8
53940
-11
50 / 50
115
8
Airolikars
#LL0LR2P
53930
-10
48 / 50
116
4
BATTLE OF GODS
#PPYRYJ08
53877
-53
42 / 50
117
39
EŁECŤRÍÝ CÍTÝ
#9RV2L0UQ
53863
-14
49 / 50
118
20
INDIAN GALACTIC
#URY9QQG
53834
-29
47 / 50
119
8
DrAgOn WaRriOrS
#CJY0LVP
53834
0
50 / 50
120
3
AVENGERS
#YLCRCR9G
53811
-23
50 / 50
121
11
Chennai Heavies
#PPQRLG
53797
-14
40 / 50
122
6
ROYAL PATIALVIS
#88V9QJP
53790
-7
44 / 50
123
1
Indian Army
#98L9RJCY
53780
-10
50 / 50
124
16
Team Kannada
#PL2Q8Q
53774
-6
49 / 50
125
2
StoNers Pack
#Y9LU0YU
53773
-1
43 / 50
126
19
INDIAN AVENGERS
#PV989
53773
0
40 / 50
127
24
GANG OF ROYALE
#82L0GY2Q
53763
-10
43 / 50
128
40
Bedroom Warrior
#89QCR02R
53760
-3
49 / 50
129
56
India
#8GG8P8RP
53753
-7
49 / 50
130
48
F.E.K.U. BOYS
#LC08GG9
53751
-2
50 / 50
131
11
#AaganJain
#90022UJV
53742
-9
50 / 50
132
30
Uptown nerds
#2CURU0PU
53739
-3
49 / 50
133
25
Volcano Elite
#88JY0VJR
53730
-9
50 / 50
134
3
indians
#2LQY8U89
53712
-18
50 / 50
135
1
Rising Unicorns
#29V9YPU9
53710
-2
44 / 50
136
62
Heart Hackers™️
#9CJGUUV9
53705
-5
48 / 50
137
11
punjab
#80P802CQ
53704
-1
48 / 50
138
16
Gujarat
#QC09YVU
53701
-3
48 / 50
139
8
GALLOWS INFERNO
#LPYUJJ8
53692
-9
47 / 50
140
19
JAIPUR VILLA
#G9VPRY
53691
-1
48 / 50
141
8
BJP
#2JJR0CGP
53690
-1
50 / 50
142
34
#Star Warriors©
#20Q9Q0YG
53686
-4
49 / 50
143
21
Mkers IND 4
#9R8P2J2Y
53670
-16
44 / 50
144
8
Azad hind clan
#QJRL9LQ
53650
-20
50 / 50
145
3
INDIA
#98YVUUQ
53637
-13
47 / 50
146
51
INDIA
#8V2C2RJG
53626
-11
50 / 50
147
12
$GOD$Clan INDIA
#RUUV9
53615
-11
48 / 50
148
21
BANGALORE
#29LYV8GJ
53598
-17
49 / 50
149
16
!nd!4n
#2RYLLRYG
53584
-14
46 / 50
150
20
#BEAST'S
#980P2LJC
53581
-3
50 / 50
151
26
kuch bhi rakh
#ULL9G89
53575
-6
45 / 50
152
8
Indian Rivals
#29QQ00PQ
53572
-3
50 / 50
153
47
Avengers
#Y9Q9QL8
53571
-1
48 / 50
154
61
'THE HUNTERZ'
#PCLLG2PG
53565
-6
48 / 50
155
2
PUNE
#PPQU22
53553
-12
50 / 50
156
8
BHUBANESWAR FC
#28QGJY9
53542
-11
49 / 50
157
7
Serious Noobs
#2LJPCVYU
53532
-10
42 / 50
158
13
attackers
#2RL89GVR
53525
-7
44 / 50
159
1
INDIa
#RJLJJP
53515
-10
49 / 50
160
28
Delhi
#8Y0VQLQL
53510
-5
50 / 50
161
42
Team Signify 4
#9CRY0L9P
53470
-40
41 / 50
162
12
Indian Kings
#9QQPQQ2C
53461
-9
50 / 50
163
17
mizoram kingdom
#PP8CQG
53460
-1
50 / 50
164
13
AGE OF DOCTORS
#YR29UJP
53447
-13
50 / 50
165
82
#PREDACONS
#92LU8LYC
53438
-9
44 / 50
166
20
YOLO
#JJ88VC
53427
-11
48 / 50
167
6
old legion
#8Y8QYV99
53427
0
49 / 50
168
65
THE MANAGEMENT™
#99UCYJQJ
53420
-7
40 / 50
169
1
BBC
#P990LYU8
53420
0
50 / 50
170
6
Albania United
#PGRGQGC9
53414
-6
49 / 50
171 royal samrat
#2QUVG9J0
53399
-15
49 / 50
172
9
Delhi Avengers
#JYLQY0
53395
-4
49 / 50
173
7
telugu
#2RYJJP2L
53394
-1
50 / 50
174
8
# BACKBENCHERS
#LRG2VCL
53383
-11
41 / 50
175
32
Adinath club
#2C0P00CL
53378
-5
49 / 50
176
21
..DARK KNIGHT..
#28V228GL
53370
-8
47 / 50
177
38
BlackOps
#2999L0CU
53361
-9
49 / 50
178
92
50 Champs
#P88JCP9Q
53352
-9
40 / 50
179
30
Clash Indican
#2P2Y89V2
53337
-15
45 / 50
180
4
$BoS$
#CQ2YGJ
53332
-5
45 / 50
181
25
!!!#VAV#!!!
#VJ9GP2Y
53306
-26
48 / 50
182
1
INDIA
#URJPURG
53284
-22
49 / 50
183
7
INDIAN RO¥AL$♨
#980JJ0Y2
53277
-7
50 / 50
184
12
INDIAN ARMY
#29YYVJ9Y
53276
-1
50 / 50
185
26
DeViL$ Den
#2VJC9U2
53274
-2
49 / 50
186
15
CBSA BANDITS
#9J28V9QR
53273
-1
43 / 50
187
59
INDIA
#2G09RVQ
53266
-7
48 / 50
188
20
#golem gangster
#8PQJ00GL
53246
-20
47 / 50
189
18
GGG Saiyans
#8VQQR20U
53227
-19
39 / 50
190
70
50 KINGS
#P2P82PQJ
53222
-5
49 / 50
191
2
FantasticGamerZ
#2J2QGP
53210
-12
48 / 50
192
9
F.R.I.E.N.D.S
#229PCGGU
53209
-1
49 / 50
193
11
Apex Predators
#2RJC2RY9
53208
-1
47 / 50
194
7
warriors
#8CPJ9QUQ
53206
-2
50 / 50
195
20
Indian tigers
#LQ98VP
53193
-13
50 / 50
196
26
bubulubus crew
#8UUCGJR0
53190
-3
50 / 50
197
6
MX Army
#LJR0UR
53183
-7
50 / 50
198
19
house of glory
#PR9RC9C
53166
-17
48 / 50
199
54
CR INDIA
#99C99Y02
53162
-4
46 / 50
200
10
india
#8LL9CQR
53157
-5
50 / 50

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord