Rozšírené hľadanie

Top Klany - Spojené kráľovstvo

# Rank Klan Skóre Skóre Klanu Členovia
1 Elite Phaze
#89JQ02Q9
62082 48 / 50
2 Stealth UK
#8JCURJ0Y
61564
-518
49 / 50
3 FiringRange
#82LQRL
61084
-480
50 / 50
4 Outcasts™️
#9LP9VCJ8
59643
-1441
49 / 50
5 Aiming 4 Top
#2YVJGQPU
59557
-86
49 / 50
6
1
Veridical™
#80JQQJ98
59078
-479
49 / 50
7
1
Bad Intentions
#PYC8PLV8
58405
-673
49 / 50
8
7
Alpha
#9RUCY02
58382
-23
49 / 50
9
1
Clash Of Cards
#2RU8PCL
58236
-146
49 / 50
10
2
Nova l UK
#2JVJRYP
58192
-44
49 / 50
11
1
BluePegasus
#LYU9JQ
57932
-260
50 / 50
12
4
UK Immortals
#8YPUVYQQ
57634
-298
50 / 50
13 British Titans
#LVPV8G
57596
-38
48 / 50
14
3
! Team GB !
#RCUR20
57561
-35
49 / 50
15
2
ImPEKKAble
#20J20GC
57506
-55
48 / 50
16
7
Infamous™
#9L9YU2V2
57269
-237
48 / 50
17
3
Darkest Hour
#8GC0QQ0Y
57252
-17
48 / 50
18 A BRITISH FIRM
#QP0UGU
56922
-330
47 / 50
19
1
Apostles Creed
#L2QVUU
56919
-3
49 / 50
20
5
British Spirit
#2CCUR0U
56911
-8
48 / 50
21
22
Lava Kings
#PRJCL
56827
-84
50 / 50
22
3
Yank Bank
#9QCUQRRY
56721
-106
50 / 50
23
1
#2 rule
#8P9V9Y8
56672
-49
49 / 50
24
2
Broken Light
#2PJULGJJ
56625
-47
50 / 50
25
10
Salty Pirates™
#9YCY2L92
56598
-27
46 / 50
26
2
A Bridge 2 Far
#2LCQ9R0
56552
-46
50 / 50
27 feel the wrath!
#2L08V8U
56528
-24
48 / 50
28
3
Scottish army
#82CVQ2
56406
-122
49 / 50
29
9
50th is KICKED!
#L8UV8G
56394
-12
46 / 50
30
7
Solid Gems
#VVP9CJU
56347
-47
45 / 50
31
3
英伦风云
#89C0VL2
56345
-2
50 / 50
32
2
CKY - UK
#P0JLJUU2
56326
-19
45 / 50
33
7
! UkUnited !
#889CCL2
56317
-9
47 / 50
34
2
bawhummm
#2CLYL2
56259
-58
48 / 50
35
1
Lost Phoenix
#8UQ2
56184
-75
50 / 50
36
7
Uk Royale
#2JQ9PR
56172
-12
49 / 50
37 !!!!!!UK!!!!!!
#QYQYCRG
56163
-9
50 / 50
38
17
Private Corp.
#90QPLCGJ
56120
-43
47 / 50
39
2
Blood And Chaos
#8CJ88Q2
55975
-145
48 / 50
40
1
Logs n Hogs
#JP0C2LU
55717
-258
50 / 50
41
8
FiringRange 2
#88PYYYL9
55656
-61
44 / 50
42
2
Alpha Male™ UK
#8GRURLQU
55643
-13
48 / 50
43
2
London Living 4
#29Q8QYV0
55635
-8
50 / 50
44
2
J U P I T E R
#P829Q822
55576
-59
48 / 50
45
1
Nova UK 2
#RY89JRY
55517
-59
50 / 50
46
1
ImPEKKAble 2
#9J8J8G2R
55454
-63
48 / 50
47
9
Gunslinger
#LRRGCQ
55447
-7
50 / 50
48
6
Stealth GB
#90YPVUG8
55431
-16
48 / 50
49
8
# over ruled
#2PCRCV9
55402
-29
50 / 50
50
30
!nsanity
#PRYQGVR
55286
-116
49 / 50
51
9
50th is Kicked
#9RP2VRJ
55271
-15
46 / 50
52
2
Super Cants
#RJYVC00
55255
-16
49 / 50
53
1
Clash Almighty
#9U9GGQY8
55247
-8
49 / 50
54 manchester
#L8GLLQ
55213
-34
49 / 50
55
6
Heavyweights
#YJCGRV9
55191
-22
46 / 50
56
13
'King Cnuts
#9VUJ2GGU
55186
-5
48 / 50
57
2
#77 Warriors
#28L0QLP
55170
-16
49 / 50
58
10
The Revolution
#PYGGGYC
55140
-30
48 / 50
59
4
利物浦
#282JL9V
55114
-26
46 / 50
60
14
Elite Creed
#88G2QYCU
55108
-6
46 / 50
61
9
Viision
#9CCYYCP
55077
-31
47 / 50
62
16
5ons 0f 4narchy
#R8YGYC
55040
-37
49 / 50
63
10
LavaHacks!
#YPPV8YU
55014
-26
47 / 50
64
9
ROYALEwthCHEESE
#20C9CRJ
55013
-1
46 / 50
65
25
NewRise!
#2LPCPQVG
55012
-1
50 / 50
66
27
-War-Lords-
#GUYCPC
54993
-19
46 / 50
67
31
Dark Alliances
#RL8GUJG
54889
-104
46 / 50
68
2
Akatsuki
#UVQ0UY
54870
-19
50 / 50
69
11
#Royalaways
#UPVV00
54860
-10
43 / 50
70
1
scotland
#LGGCP2C
54856
-4
50 / 50
71
4
UK Reloaded
#PLG2VG2C
54826
-30
47 / 50
72
3
40 and over uk2
#90LLRV
54823
-3
50 / 50
73
16
All hail Pixsy
#9UQJC9CV
54821
-2
49 / 50
74
3
England
#VVY902
54775
-46
47 / 50
75
26
Newcastle Royal
#2Y09RQL
54763
-12
44 / 50
76
25
Gambit
#22J2ULY
54755
-8
45 / 50
77
15
Adult ! A
#80LQLR9
54747
-8
48 / 50
78
32
Elizabethans
#9RLYVGLY
54734
-13
48 / 50
79
7
Legion UK
#Y9YGR9J
54687
-47
46 / 50
80
16
3005
#CP80V9
54686
-1
45 / 50
81
1
.:sKy:.
#2LCG098
54681
-5
50 / 50
82
2
ALL⭐️STARS
#2VURQ2GV
54678
-3
50 / 50
83
20
A MINI FIRM
#YQ0RG0
54645
-33
50 / 50
84
21
uk warriors
#RPL9YY
54634
-11
43 / 50
85
6
UK Choppers
#9C200C
54611
-23
44 / 50
86
10
!CrunchTime!
#29CC808
54607
-4
50 / 50
87
1
clashroyal
#VYRVR
54595
-12
49 / 50
88
13
Invictus Royals
#8UL8U0
54583
-12
49 / 50
89
3
24/7 M.K 2
#UGPCVG
54580
-3
49 / 50
90
9
100%DESTRUCTION
#28L9C2C
54561
-19
49 / 50
91
15
uk drunkards
#2G9VCQ
54538
-23
50 / 50
92
19
Brother$ Grimm
#QUJQYLG
54514
-24
49 / 50
93
10
Black Kingdom 2
#28UU9Q2
54498
-16
50 / 50
94
3
#Waraways
#90098C
54472
-26
50 / 50
95
13
UK Official™
#G9LVV
54470
-2
42 / 50
96
48
clans United uk
#222Q9RC
54467
-3
47 / 50
97
32
LEGENDARY ™
#28VP20VP
54342
-125
45 / 50
98
13
the wonky deck
#9GUGP0
54337
-5
44 / 50
99
39
PowerOfPenguins
#YJP9RVR
54332
-5
50 / 50
100
7
Boss Uk
#CYCYGCY
54305
-27
46 / 50
101
25
HG ELITE
#P2UGVGGL
54300
-5
44 / 50
102
23
UK Ting
#Q9G29C
54291
-9
48 / 50
103
14
ELITE YORKSHIRE
#2J9RJ9
54289
-2
50 / 50
104
32
Deep Thought
#PLYCGJ9V
54288
-1
49 / 50
105
11
Active Adults
#V8PYJUP
54265
-23
49 / 50
106
11
Sheffield (UK)
#Y0QG9QP
54250
-15
49 / 50
107
20
#chillyourbeans
#CLJY0P
54221
-29
50 / 50
108
8
Adams Clan
#GJYR00
54213
-8
44 / 50
109
15
#TeamEngland
#QV20QG
54184
-29
50 / 50
110
6
Awesome Sheep
#Y20CLLU
54172
-12
50 / 50
111 Liverpool FC
#L8CU9PJ
54162
-10
47 / 50
112
35
Lancashire Pros
#20GYV28J
54118
-44
46 / 50
113
1
EnglishRoyales
#LQJ2LG0
54115
-3
49 / 50
114
2
#Dogs of War
#20LPRVG
54097
-18
50 / 50
115
19
Fortress Drove
#Q2LQ9U
54071
-26
50 / 50
116
30
ADULTS UK
#YYVP0UV
54060
-11
39 / 50
117
4
BANG! U R DEAD!
#2GPRYLC
54054
-6
50 / 50
118
25
XMEN
#LUJ9J8
54041
-13
48 / 50
119
81
Nova UK 3
#PJYUC0CU
54031
-10
49 / 50
120
20
UK
#2VRY2G
54008
-23
44 / 50
121
1
High Times
#9Y0GY900
53988
-20
45 / 50
122
20
UK Raiders
#QGYLPL
53980
-8
49 / 50
123
9
Rekt m8
#LPC0PLU
53971
-9
48 / 50
124
9
AppleLogic
#L0LV8QP
53958
-13
50 / 50
125
26
#BanterUpRising
#92LRU
53929
-29
48 / 50
126
85
clash and smash
#2PC2LYU
53922
-7
49 / 50
127
36
Avalanche™️
#PPC8RUCP
53913
-9
46 / 50
128
16
Nova UK
#Q22Q2J2
53912
-1
48 / 50
129
56
Canabliss UK
#82U8RPCL
53901
-11
49 / 50
130
2
Shadow Clashers
#9QQ9L0G
53882
-19
50 / 50
131
22
Strictly Amish
#RLR2YR8
53877
-5
50 / 50
132
1
Aftermath
#8CYR2V
53853
-24
45 / 50
133
10
phoenix
#QU9UV
53852
-1
50 / 50
134
32
Atmospheric
#QR2C9J
53840
-12
48 / 50
135
19
*CLASH STARS*
#8L28R8C0
53834
-6
50 / 50
136
12
Pest
#LLJRQ9
53790
-44
50 / 50
137
17
Rage Allstars
#2CYLQ8C
53790
0
46 / 50
138
17
UK Pirates
#2Q08LGYV
53763
-27
50 / 50
139
10
Reddit Rising
#29RUQP8L
53748
-15
50 / 50
140
7
UK 18+
#9Q08GC
53736
-12
50 / 50
141
11
!Clan o War!
#V8JLVP
53735
-1
50 / 50
142
7
clashoholics
#GCUJQ8Y
53722
-13
50 / 50
143
2
UK
#98Q98GR
53708
-14
50 / 50
144
5
England
#PPCRRJ
53694
-14
50 / 50
145
14
Scotland Brave
#U0R9VU
53649
-45
49 / 50
146
9
Organised Chaos
#2JGQC9G
53648
-1
49 / 50
147
26
THE REBELLION
#2J0UPG0
53636
-12
50 / 50
148
10
Flamed Archers
#2G9CYRVY
53631
-5
50 / 50
149
14
English Lions
#LJGVGY
53628
-3
50 / 50
150
49
EquilibriuM
#C0RJPC0
53626
-2
49 / 50
151
10
uk rebels squad
#V2PUJ8
53612
-14
43 / 50
152
53
the cS soldiers
#PQQ80JGY
53599
-13
49 / 50
153
36
#75 Warriors
#VVPL9UC
53586
-13
50 / 50
154
12
Massive PEKKAS
#YJVGGQQ
53580
-6
49 / 50
155
17
BuffaloSoldiers
#2PR2CJ
53570
-10
49 / 50
156
29
Dench Gang 2
#P9PY9UPJ
53555
-15
48 / 50
157
2
3 fury fighters
#2RC0YLR
53555
0
50 / 50
158
24
Scotland
#2Y0UY0P
53546
-9
50 / 50
159
33
# Hidden leaf
#YUVVRQ0
53511
-35
50 / 50
160
6
British Empire
#P0UU29VU
53505
-6
50 / 50
161
10
British Bashers
#JV28PP
53490
-15
48 / 50
162
6
Aurora
#GQJ2VVL
53490
0
49 / 50
163
4
Aberdeenshire
#QCYVUJ
53473
-17
47 / 50
164
46
Greeze Royale
#82YLJ8GJ
53461
-12
47 / 50
165 Wales
#2Y0CPPVU
53445
-16
50 / 50
166
4
clash of wales1
#80UVYVJ
53436
-9
50 / 50
167
51
Barbarings
#PP9P2U
53418
-18
50 / 50
168
27
newcastle RV2
#R2V98RL
53408
-10
48 / 50
169 Salty Red End™️
#90QU29U8
53397
-11
50 / 50
170
1
British Army
#2G0UJY
53379
-18
50 / 50
171
37
Rage of Ares
#RP80P99
53376
-3
48 / 50
172
19
#doubletree
#LL9UGGG
53375
-1
50 / 50
173
14
uk adult
#LJ0RYP
53341
-34
49 / 50
174
13
Alpha Centauri
#2CQ2GQR8
53339
-2
48 / 50
175
15
Hammond
#20GC92U
53333
-6
50 / 50
176
4
Team Amazing
#GQYG00Y
53319
-14
50 / 50
177
1
40 and over uk
#90Q2JR
53319
0
50 / 50
178
5
#NeverBackDown
#8P2U9P
53307
-12
50 / 50
179
33
Rising Alpha
#8RC9JY
53303
-4
47 / 50
180
61
King Killers
#9J9VVUP2
53271
-32
46 / 50
181
51
OC™ l Outlaws
#PV99CRPJ
53258
-13
47 / 50
182
43
47 RONIN
#8VQGQVC
53251
-7
49 / 50
183
34
AlliancePortal
#8QRQP8JY
53243
-8
48 / 50
184
50
Haze for Days
#8Q8U8GY8
53225
-18
50 / 50
185
19
Manx Queenies
#9PJJY9P
53216
-9
46 / 50
186
1
Gift Rangers
#2JU2Q98Y
53199
-17
49 / 50
187
28
Ageing Brits
#GV8CJ82
53171
-28
47 / 50
188
54
Stealth EU
#9JVU0UUC
53166
-5
49 / 50
189
15
ENGLAND
#YJYPG2
53159
-7
49 / 50
190
24
Manchester
#VPJPLLP
53137
-22
49 / 50
191
7
#FUBARR
#9Y99L0P
53117
-20
48 / 50
192
6
English Crew
#LUUPQ9
53116
-1
49 / 50
193
119
Pinball Wizards
#PPL82LLQ
53108
-8
49 / 50
194
16
England Royale
#8YVR9UG
53102
-6
50 / 50
195
8
3 Crown Mob
#2VU828G8
53094
-8
47 / 50
196
39
Silent Strikers
#YJ9YRQ2
53079
-15
50 / 50
197
33
Exodus
#98YCPJGV
53067
-12
46 / 50
198
18
Vardyparty
#22JUGJV
53055
-12
45 / 50
199
5
Alpha
#QVLCLC
53037
-18
50 / 50
200
37
Stu's Army!
#88PYQV
53017
-20
44 / 50

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord