Top Hráči - Česko

# Rank Aréna Hráč Trofeje Trofeje Klan
1
1
屋楽 I Vłądÿ✨
#2088YJLVC
13 6373 PandaScheme
2
1
-Sirka-
#PYU0VLR2
13 6140
-233
Young Goblins
3 Lotr sniper
#UU2PPRR
13 6093
-47
Happy!50
4
4
Zmrdáčci
#PCPCCU2Q
13 6063
-30
CZ Legionaries
5 Mára Škvára
#U0Q900V9
13 6025
-38
Zetko eSports
6
14
Dom
#988J28LV
13 6021
-4
Tactical Tilt
7 CKY - Jellyms
#2VYVJQ0QR
13 6014
-7
CKY - UK
8
2
nikolas
#8RV0R8VG2
13 6009
-5
! Czech Royal !
9
4
新星 | Simon™ツ
#9288Q0UVP
13 6006
-3
Boréal ★ MG
10
5
Venut
#8L8RRCG2V
13 6004
-2
CZ/SK Spartans
11
7
Master
#22C0YJ2RJ
13 5954
-50
Nova Czech
12
6
J͠ O̥ͦO̥ͦƘE̱Ʀ
#89RP0P9V8
13 5952
-2
syria
13
4
Chowy
#8UCGPVCYQ
13 5948
-4
CZ/SK Spartans
14
40
Ådam ϟ Đawid
#LY9J9LVU
13 5945
-3
Final Imperium
15
64
Aneta
#80YGPQQY8
13 5926
-19
Pohoda Gaming
16
4
milan339
#2CUP9P8JL
13 5910
-16
Pohoda Gaming
17
2
SunSet ✨
#89QRPUP8Q
13 5910
0
SuperYak
18
50
這是 I GoĐzZ
#90JRQP9C
13 5910
0
PandaScheme
19
32
<c5>Kou<c6>bele
#YQJL8PPG
13 5883
-27
Bez klanu
20
4
⭐ Adů ⭐
#LYRP8P8U
13 5879
-4
Pivni Bratrstvo
21
7
cthulhu
#2GRRP2CUJ
13 5878
-1
Desert Doom
22
31
Yankee_1488
#Y280PPUU
13 5868
-10
Los Ukrainos
23
11
NUtriga
#8V0V8R82Q
13 5848
-20
Dark Side CZ
24
2
FilípeK
#22LJ8020
13 5846
-2
CZ/SK Spartans
25
7
Tomino
#R8LJQLRY
13 5827
-19
Dark Side CZ
26
11
Zverak
#22QGVCR8V
13 5827
0
Exalted cz/sk
27 √DarkLord√
#2VPLJP9JU
13 5826
-1
:)INFERNO:)
28
5
vilik
#QCCLURLU
13 5824
-2
cz clan 2016
29
30
DeathF!sh
#8VRRRUYQL
13 5824
0
! Czech Royal !
30
2
⚡Pikachu⚡
#J09YYGQQ
13 5816
-8
Exalted cz/sk
31
6
Mina
#9Q0G92L9
13 5814
-2
Team CZ
32
8
Isildur
#9CU29YV2Q
13 5812
-2
CZECH
33
15
Mafy(n)
#J02CUCGR
13 5809
-3
RoyalFlush™
34
7
bobesft
#80VJ89CG8
13 5804
-5
Czech Kings
35
83
Nova I Kubilik
#80RPJ9C2L
13 5804
0
Young Goblins
36
9
Happy Noob
#8U2YJJCP0
13 5804
0
Mad Scientists
37
7
black_edge
#88JUCLJP
13 5802
-2
"Golden War"
38 Fikyn-ek
#YV28UL8L
13 5802
0
! Czech Royal !
39
6
Jo
#2VUG8LL
13 5800
-2
Cz beer team
40
18
Tur cz
#URV8C0LQ
13 5800
0
CZ/SK Spartans
41
30
HouFys
#82L2U0RJL
13 5798
-2
SuperYak
42
15
MatyNovyCZ
#28R82C022
13 5794
-4
CZECH CLAN 6A6!
43
13
Nalim
#2Y99LLJ9
13 5792
-2
•҉Thiℓdiภg͢͢∆™
44
96
kuci
#8G00YUP0Q
12 5779
-13
yelen gang
45
5
Tomas
#9VR20RJ2
13 5776
-3
Nova EG Corona
46
80
Mirror | rorriM
#2RP2YPP0
13 5769
-7
Czech This
47
23
I Don't Good
#88008J8YU
13 5769
0
! Czech Royal !
48
85
⚡️peepee⚡️
#2URYPYC80
13 5765
-4
! Czech Royal !
49
28
Souky
#80JG9LCUC
13 5757
-8
Czech Kings
50
33
Méďa Cz
#2CGGCYYRY
13 5753
-4
!CZECH ROYAL!2
51
19
piton
#PGUL92YG
13 5749
-4
Бардак
52
16
domko
#V2RLR8G
13 5748
-1
Exalted cz/sk
53
7
KubasinoCZ
#P08JL9VL0
13 5738
-10
Czech Rebels
54
2
Utherbrown
#82JP2LR9
13 5735
-3
CZ-CS
55
12
Travison
#8C8GJUJ80
13 5729
-6
Czech Kings
56
12
<c4>P1nc3K
#90RP8JYY
13 5721
-8
czech royalists
57
105
John Terry 26
#88RC98YJ
13 5720
-1
SAMPRAG
58
3
Gregor-ek
#PQGVPL0C
13 5720
0
! Czech Royal !
59
42
St()nejr
#2PJ8Q8LL8
13 5719
-1
Černí baroni
60
159
***Caesar***
#80VPCL0V
13 5719
0
! Czech Royal !
61
32
Balin
#C2VG0Q2J
13 5717
-2
CZ/SK Spartans
62
20
♠DHARKSITH♠
#28VUQY90Q
13 5716
-1
wariors cz sk
63
16
mingy3
#2UJGR9QG0
13 5715
-1
CZ exKnights
64
16
Kaki
#8CGGPQRR
13 5715
0
Pohoda Gaming
65
70
Ragen
#LCUPCVCC
13 5715
0
Calmant Altar
66
11
kubakubikula
#YG899Q8Y
13 5714
-1
Czech Squad
67
18
《Ondrys》
#PVCJC88G
13 5712
-2
x-art slovakia
68
37
Mastik
#8JGV2JQG
13 5711
-1
wariors cz sk
69
58
Pepe
#VLJGCQC2
13 5709
-2
Čeští Warioři
70
5
CRAZY BOY
#9G2P9PRLG
13 5709
0
CZ exKnights
71
37
Tvůj Táta
#2YJR0VCGP
13 5708
-1
Nova Czech
72 HackerNumberOne
#QYYQJRQY
13 5707
-1
Happy!50
73
36
Torlyn
#8QVYJ2VG
13 5704
-3
Czech Kings
74
3
Címa mladší
#92RP9QUQ
13 5703
-1
Exalted cz/sk
75
36
⚡️Nexynator⚡️
#2RQ9UU9J2
13 5701
-2
CZ exKnights
76
15
kotcr
#9GCPYLJJ2
13 5699
-2
Warlords CZ
77
11
Gerrard
#8V9GC9G2
13 5697
-2
Czech Kings
78
20
RoyaleBLunt
#L08PYUQ9
13 5694
-3
BB-8
79
10
machy
#2PPVCV9YG
13 5693
-1
Exalted cz/sk
80
19
Joey
#PVY8PUP2
13 5692
-1
CZ/SK Spartans
81
8
⚡Taťka
#JPQGY0U
13 5687
-5
Exalted cz/sk
82
18
darak100
#2UGRUGUR8
13 5685
-2
ZMRDI CZ 2.0
83
8
<c4>on<c3>ix
#80Y2UL2P2
13 5682
-3
Real Hope™
84
131
Scroof
#8JJVL889
13 5679
-3
Czech Legends
85
25
ro0x CZ
#YJVGJYP2
13 5679
0
*La República*
86
94
vlk
#8JJ8CGJV
13 5679
0
Lava Kings
87
29
klernox
#8CYQL209R
13 5679
0
Inaequalis
88
73
GURU MILAN
#2PGJU2JQ
13 5678
-1
! Czech Royal !
89
26
komar/cz
#8VP8UGQ2L
13 5676
-2
cz klan
90
21
eRDeR
#9P09R8VGY
13 5675
-1
Angels & Demons
91 tomiska123
#2RRYY808Q
13 5675
0
Young Goblins
92
57
smety 211
#GYCGRLU
13 5674
-1
Warlords CZ
93
3
pita
#2JG9YVCL2
13 5672
-2
Tactical Tilt
94
11
♨<c5>Sub<c6>ma✴
#82PR2G288
13 5668
-4
•҉Thiℓdiภg͢͢∆™
95
18
spartan
#8UPV8QC9R
13 5667
-1
ACSPARTA
96
36
GR..Karel Phạm✨
#LLP99J
13 5665
-2
Czech Warriors
97
32
❤️Princess Áďa❤
#VCQQL8RV
12 5663
-2
Bez klanu
98
24
Dragonder
#U8YPULU9
13 5661
-2
Happy!50
99
286
~kEnStiffler~
#LY9Q9UU
13 5658
-3
Exalted cz/sk
100
36
SlayerOfZamunda
#8RYVJ2UY
13 5657
-1
50CZ
101
16
drzpicukarfa
#899C2RJ2P
13 5656
-1
Young Goblins
102
15
Smeták
#80Y9RVRRQ
13 5655
-1
69
103
11
LordMiker
#8GQP999Q
13 5654
-1
Warlords CZ
104
3
Green Dream
#229JQ082Y
13 5651
-3
Czech This
105
153
Vito Vito
#9LR2CVUV2
13 5650
-1
! Czech Royal !
106
108
Morf
#80YYQ988
13 5648
-2
Angelwithwings❤
107
34
yoloswagzzxx
#9YGJRJYYQ
12 5645
-3
Warlords CZ
108
23
Legendary_CZE
#8J90C0GCU
13 5644
-1
Nova Czech
109
26
Hans
#2J89RR28P
13 5643
-1
ZMRDI CZ 2.0
110
23
Sherack
#9YC988C9P
13 5640
-3
CZ/SK Spartans
111
23
Mr. Vu
#8V8PVUYQ0
13 5639
-1
!CZECH ROYAL!2
112
77
McLord
#YUGPL9V8
13 5638
-1
Nova Czech
113
7
☢️☢️BUKAKE☢️☢️
#2PLL8QJR2
13 5635
-3
! Czech Royal !
114
34
Bedbear
#8J0VG8L8Y
13 5635
0
czech royalists
115
101
pavelfi
#PP92RCRC
13 5632
-3
Orange Juice
116
34
miros
#22CQUVCPQ
13 5630
-2
Royal LegendsCZ
117
66
Tomaseko
#8CJQ990UU
13 5630
0
CZ/SK Spartans2
118
16
Epica
#89LUUL0G
13 5628
-2
Czech Rebels
119
21
Fany Cz
#Q8Y92Q9
13 5627
-1
CZ/SK Spartans
120
16
FMN Svobec
#Y99V2C9Q
13 5627
0
Czech FIGHTERS
121
78
poizon
#PR9VPPRY
13 5627
0
DESTROY
122
15
RealHero
#8922R8Q2
13 5626
-1
CZECH CLAN 6A6!
123
56
DeH
#Y88L0V0G
13 5625
-1
Zetko eSports
124
43
perroflautin
#GGL9QUGY
13 5625
0
Nova Czech
125
63
[email protected]
#J90JVC0P
13 5622
-3
Earth eSports
126
23
BOND 007
#92PUY80LU
13 5621
-1
Strategy Master
127
49
Slend CZ
#PPQ28YJG
13 5620
-1
CZ/SK Spartans
128
466
☢️DeeElDiablo☢️
#9YQRRRJYR
13 5620
0
! Czech Royal !
129
10
sheriff
#YRYJU0V8
13 5619
-1
!! CZECH !! B
130
13
Slonek
#9RGPJQRJ
13 5619
0
CZ/SK Spartans
131
19
VepřoKnedloZelo
#2LU8CJ0GQ
13 5619
0
Pohoda Gaming
132
11
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#8QP9YV28
13 5619
0
Young Goblins
133
22
0x
#UJJQ2L8L
13 5616
-3
CZ/SK Spartans
134
178
Radek61
#9VLVQRL9
13 5616
0
SuperYak
135
18
Sumec_SKU
#PQVV8888
13 5615
-1
Cz beer team
136
16
Želízko
#899URQCPY
13 5615
0
Čeští Warioři
137
41
lord Solrak
#20VUQ8UL9
13 5615
0
CZECH CLAN 6A6!
138
215
bob
#88PCPC2P
13 5614
-1
CZ/SK Spartans
139
15
sharkyn
#YU2GGRR2
13 5614
0
Die Kreuzritter
140
86
Vrrab
#PP2JGCQLJ
13 5614
0
Beerclan CZ
141
125
Tom
#9LYJPY0PU
13 5612
-2
CZ-CS
142
179
Missa
#2GL0JU2JL
13 5612
0
Czech Death
143
91
Otis
#29Y92CL28
13 5611
-1
Dark Side CZ
144
25
Libex
#8JQ8CYRRC
13 5610
-1
CZ exKnights
145
23
Roy
#8UGR28CYC
13 5609
-1
TL Nitro
146
206
Lukas10
#2PRQC8L0Y
12 5609
0
BB-8
147
78
tomasekor
#J89G9JUC
13 5608
-1
Vardyparty
148
23
vvv
#8UL0LV292
13 5607
-1
CZ Aliens
149
4
Vachy
#9LGCY8YG
13 5606
-1
Czech Bastarrds
150
57
roman
#UYGPGPP
13 5606
0
Pohodáři
151
54
Mongol
#2VVRGL9LJ
13 5605
-1
EERINESS
152
24
Meloun
#L2J8PCCP
13 5605
0
Exalted cz/sk
153
49
JeWy
#9902CU90C
12 5605
0
CZ exKnights
154
60
pala1
#9V8YR20U
13 5604
-1
Czech Rebels
155
40
StefanB
#9YLPQUUQ8
13 5603
-1
Primus.cz
156
18
marius
#8G89QQVG
13 5603
0
SQUAD HUSTLE
157
11
vsvpa
#QP0GPU22
13 5603
0
miss3 vol.2
158
1055
Bydza
#VG8CGJU
13 5603
0
Cz beer team
159
4
plech-man
#GPGG8JGJ
13 5602
-1
EERINESS
160
3
Smudla07
#29G9PQGR
13 5601
-1
cz clan 2016
161
59
chalupář
#P29RC9P80
12 5601
0
Yo czech team
162
12
xroutsos
#LYGGVR0R
13 5600
-1
Sanatorium
163
33
❤️Mr. Miner❤️
#80PPGUL9
13 5599
-1
x-art slovakia
164
2
Johnny
#28J80RPQY
13 5599
0
!!Brainstorm!!
165
9
Brainan
#8RQL9RCC8
13 5597
-2
Radish Revenge
166
69
Pilnik
#2ULJJRCQ
13 5596
-1
Cz Praha
167
94
hot pepper titz
#2YJ82LYPG
12 5595
-1
Forza Ninove
168
21
Ruler
#20CY80JPU
13 5594
-1
Warlords CZ
169
54
petsen
#98VUQP008
13 5592
-2
Czech troubles
170
6
petr
#2PGY0VC0P
13 5586
-6
Exalted cz/sk
171
74
Zombine
#PUQJRGUY
13 5584
-2
SuperYak
172
30
⚡️bRoCk⚡️
#2VPUJCGP
13 5581
-3
Zetko eSports
173
34
Peppini
#2U2U2JJU
13 5580
-1
Šmidlikáči
174
2688
Fℹ️PO
#GUCR8PQ9
13 5579
-1
CzechClan
175
98
Pindour
#Y0VUPQ9G
13 5579
0
Happy!50
176
9
Drakon
#8RQ0RYURQ
13 5578
-1
Cesko
177
311
Holendr.Artus
#RJV2CJ0R
13 5578
0
! Czech Royal !
178
6
Bri4N
#90Q8J02U
13 5577
-1
CZ exKnights
179
79
larycek
#880Q9G2P2
13 5577
0
Pohoda Gaming
180
34
<c2>jarous
#8JQCPPL02
13 5576
-1
CZECH
181
58
fil attack
#2RY92YCC0
13 5575
-1
Ďatel Crew
182
36
Leónidás-Hary
#P9VPQ892
13 5575
0
Nova Czech
183
50
§Permík☠️
#8P82P9U22
13 5574
-1
Czech Kings
184
1
Storycircle
#8CLGJ00RP
13 5573
-1
czech
185
90
♣Vltavin♣
#8UYY2J8UV
13 5573
0
CZ exKnights X
186
32
\/ojTa
#YVGLGLUQ
13 5572
-1
CZECH
187
6
FiTa
#2GQVR88RY
13 5570
-2
Giant eSports
188
56
By_Romko
#80G8QQLLG
13 5570
0
Czech This
189
53
BXeeYZx
#2RCL8CYVL
13 5569
-1
CZ exKnights X
190
14
Heldinho
#P2PUY8G9
13 5568
-1
Addictsofczech
191
19
Albi
#G0UQQLR8
13 5567
-1
Czech Patriots!
192
79
Nazdár
#9PPLV0CJQ
13 5567
0
CZ + SK
193
20
Lili ❤️
#YRJQ9CR8
13 5567
0
EERINESS
194
364
just.gabriela
#UL8CV9CQ
13 5565
-2
SuperYak
195
22
Uchiha
#9QJV0YQ8
13 5565
0
SuperYak
196
22
Mappo
#89LULPRQY
13 5562
-3
The rodina
197
38
Mr.Kev
#RJRPULVQ
13 5560
-2
Exalted cz/sk
198
5
Ondrax
#2GL000C9C
13 5560
0
Černí baroni
199
39
Krutí Brko
#2GP29JLLL
13 5559
-1
CZ exKnights
200
56
Jonas
#9J0YV99R
13 5557
-2
BB-8

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord