Rozšírené hľadanie

Top Klany - Belgicko

# Rank Klan Skóre Skóre Klanu Členovia
1 Purple Stars
#8LVCYGVU
59805 50 / 50
2 Advendo™
#2YU29RUG
59275
-530
50 / 50
3 Absolu 2
#2P8VYYJQ
57707
-1568
50 / 50
4 Alpha Warriors
#JPY0QV
57630
-77
46 / 50
5
2
Oblivion™
#90GLQV9R
57420
-210
50 / 50
6
1
Belgian Koalas
#8PQYU8J9
57237
-183
50 / 50
7
1
Flanders fields
#LQJQQQ2
57181
-56
49 / 50
8 JonkaWonka's
#82829Y2V
57021
-160
49 / 50
9 Devil’s Gang
#9UGVGLJ0
56328
-693
44 / 50
10 Le Sentier D'or
#898G0P2P
56077
-251
49 / 50
11 BE-UNITED
#PYU8G99C
56029
-48
43 / 50
12
7
RedRoyals*
#P29LCLLJ
55982
-47
50 / 50
13 #belgium#
#JYLPC
55934
-48
47 / 50
14 Les spartiates
#28Y0PCQG
55867
-67
50 / 50
15
3
Force Belge
#9V0Q9V
55858
-9
47 / 50
16
2
BeStarS
#8LVPYVQQ
55817
-41
45 / 50
17
2
donaties9000
#29U0QL
55680
-137
44 / 50
18
2
BE-INVADERS
#8QYUVPVV
55656
-24
47 / 50
19
2
WoT II
#8GGY2RPP
55419
-237
40 / 50
20 Belgian Royal's
#2Y0LRPR9
55205
-214
50 / 50
21 Belgian Reborn
#9J8UU8J0
55139
-66
40 / 50
22
1
B3LGIUM Clan
#PV882G2
54998
-141
50 / 50
23
1
Molosse Army
#V8Y8G8L
54970
-28
49 / 50
24
2
Anonymous™️
#P0U09RCU
54967
-3
49 / 50
25
1
WoT III
#PU8J09G
54956
-11
44 / 50
26
1
BE Real
#R0PJJVJ
54675
-281
49 / 50
27
3
ACJ
#YR980YG
54573
-102
49 / 50
28
5
Belgique
#8VCVP8P
54569
-4
50 / 50
29
4
ArmyBrothers
#C8Q2JJ
54529
-40
48 / 50
30
1
BE-United
#8LCVYGR0
54498
-31
44 / 50
31
3
Flanders Fields
#U82L8G
54423
-75
45 / 50
32
3
Serious French
#Q8JVU0
54396
-27
41 / 50
33
5
Royal Arena
#80JYJUL
54377
-19
46 / 50
34
3
Belges Wallons
#PYLJJ
54363
-14
47 / 50
35
3
WallOnBelgium
#CQQULJ9
54347
-16
48 / 50
36
7
Bonbee
#8CP0C2PL
54296
-51
49 / 50
37
2
Purple Haze
#P2R82YLL
54197
-99
45 / 50
38
2
La meute
#LR9QUU
54137
-60
41 / 50
39
3
DragonBallZ
#2G8GQJU8
54119
-18
49 / 50
40
12
Chief Team
#CLP0J8G
54113
-6
48 / 50
41
2
xtrem crew
#GUPJVR
54089
-24
46 / 50
42
1
ALLSTAR Belgium
#2Q2Q889
54061
-28
50 / 50
43
1
Belgium Family
#28V98J9
54038
-23
50 / 50
44
2
Rebelion
#9RR9UUQP
53950
-88
50 / 50
45 #PERCEVALICIUS
#29C82JUC
53903
-47
48 / 50
46 Pink Panther’s
#99C0VGV8
53801
-102
42 / 50
47 BELGE
#8L8RCPC
53764
-37
48 / 50
48
3
''t geklutst ei
#9VGQRL
53705
-59
50 / 50
49
1
DIABLES ROUGES!
#9CQJL
53681
-24
48 / 50
50
1
Wolves Army I
#PY0V9JPU
53615
-66
49 / 50
51
1
Foursquare
#JL0L008
53573
-42
49 / 50
52
1
Clan pin BE
#900JLL8C
53551
-22
50 / 50
53
3
Clashocolat
#2PCVPJCR
53537
-14
50 / 50
54
2
BE-UNITED 2
#P8JQLCCC
53505
-32
48 / 50
55
1
Belgium Team
#2VV9PQL
53469
-36
43 / 50
56
2
Belgium Army
#J0LCJVV
53412
-57
48 / 50
57
2
Belgium Archers
#2JPPCYCJ
53396
-16
46 / 50
58
1
#Brigade Canine
#2YCJVCL9
53367
-29
44 / 50
59
1
antwerp diamond
#282U90L
53331
-36
50 / 50
60
1
Massah Tournai
#V8YLL2
53299
-32
50 / 50
61
5
Agence touriste
#2P0JU00
53277
-22
47 / 50
62
2
la bourle
#YU0JCUY
53236
-41
50 / 50
63 Be Légendaire
#Y289JLVL
53202
-34
47 / 50
64
5
red star mania
#8RCPJLY9
53119
-83
42 / 50
65
3
alpha warriors2
#P99GRL9U
53096
-23
47 / 50
66
2
Ghost
#P20RR9QU
53086
-10
50 / 50
67
2
Belge
#8Y99YPY9
53064
-22
50 / 50
68
11
crown smokers
#8L0GCP2U
53032
-32
48 / 50
69
1
Nike tout
#R80QQUP
52984
-48
44 / 50
70
1
BeLegende
#9L29GYLR
52921
-63
49 / 50
71
6
WinterFamily
#RGQRGVY
52886
-35
44 / 50
72
2
FloorFiller BE
#28YCQGC
52878
-8
49 / 50
73
1
Nidieu-Nimaitre
#J9UYUJ
52859
-19
46 / 50
74
2
Belgium Family
#L88VPG
52849
-10
41 / 50
75
4
#BabyBelgium#
#9L2U89CU
52768
-81
50 / 50
76
9
Advendo™ II
#80UGUQ9R
52752
-16
44 / 50
77
2
Be Team
#20CUVCRU
52731
-21
50 / 50
78
2
Team Baatsem
#28JR202P
52718
-13
45 / 50
79
3
Belgium Adults
#90VU2VVG
52568
-150
44 / 50
80
7
Clash Elite
#9QLUCV22
52540
-28
45 / 50
81
6
Advendo™ V
#2QUQVUL8
52512
-28
47 / 50
82
23
belgium team
#9PL00VLQ
52485
-27
50 / 50
83
5
Belgian Titans
#29GGYVVP
52461
-24
48 / 50
84
3
les barbares
#808PYUYR
52455
-6
49 / 50
85
8
@FUNdum
#8CQR8VY0
52440
-15
42 / 50
86
2
vlaams front
#9RPY9G
52418
-22
45 / 50
87
7
anonymes
#V98Q00Y
52404
-14
47 / 50
88
2
Belgium
#PRQLQV
52401
-3
50 / 50
89
3
Cochons Enragés
#8GY2LLV2
52394
-7
50 / 50
90
2
Les FilsDeTaupe
#28YJRU8
52363
-31
41 / 50
91
20
Adultes Fr•Be
#PUY809LG
52362
-1
49 / 50
92
6
2K TOP 1!
#222RCJQ9
52339
-23
50 / 50
93
8
Abbaye❤️Leffe❤️
#2J9V0RP
52331
-8
48 / 50
94
6
Belgique
#9GRURPGJ
52310
-21
49 / 50
95
6
BELGIUM
#QP89L28
52307
-3
50 / 50
96
13
Belgique
#290CCVPV
52307
0
49 / 50
97
1
les Montois
#8RUVL0R
52261
-46
50 / 50
98
15
Belgium power
#QRJP8G
52260
-1
49 / 50
99
4
BELGIUM
#LVYR0J8
52251
-9
50 / 50
100
1
Belgium2.0
#PYGPYV2U
52251
0
50 / 50
101 Belgique Mons
#20GYVV9
52236
-15
50 / 50
102
5
neverland
#PP0PGLJG
52223
-13
50 / 50
103
14
Belgian Gangsta
#UJYLUR
52207
-16
50 / 50
104
2
Belgian wars
#8RPG9QG
52205
-2
44 / 50
105
3
BelgianSavages
#PLPGU02P
52203
-2
46 / 50
106
2
5korps
#QPVJUR
52199
-4
44 / 50
107 belgen 30+
#Y0RPRQJ
52182
-17
46 / 50
108
17
belgium active
#29RUYGRY
52173
-9
43 / 50
109
1
L a team
#2YLVQYQ
52170
-3
48 / 50
110
20
Belgium
#8CRLV22C
52169
-1
49 / 50
111
8
Siths Revenge
#GC08JQG
52158
-11
49 / 50
112
2
-=BE KINGS=-
#2CLRYV
52147
-11
50 / 50
113
3
Agence2Risk
#8292V22V
52144
-3
47 / 50
114
1
Valeureux Liège
#22800PJV
52111
-33
44 / 50
115 Union
#8JVRYYP8
52079
-32
43 / 50
116
4
Les Wallons
#2LGG9998
52056
-23
50 / 50
117
4
Empire Lama
#RUJP9P
52023
-33
46 / 50
118 1975
#J9VL9Q
52019
-4
50 / 50
119
3
BE Reality
#QYCQVPG
52019
0
48 / 50
120
21
#CGO
#282GC8YU
51998
-21
48 / 50
121
1
Flanders field2
#20RYR00Y
51996
-2
50 / 50
122
17
Gaulois and Co'
#UC0RQJR
51935
-61
43 / 50
123
3
#Belgium✌
#2L028L2G
51928
-7
50 / 50
124
2
Forza Ninove
#PY8QQGC0
51904
-24
39 / 50
125
2
Belgium army
#2PVULRPJ
51856
-48
50 / 50
126
4
Belgium's Team
#9GJ8U8C
51828
-28
41 / 50
127 CarpeDiem
#9JYJJR
51819
-9
39 / 50
128
4
Licorne Royale
#2G2QQ2GR
51812
-7
50 / 50
129
10
Timmerman
#288VVJG
51792
-20
43 / 50
130
1
Vitality
#9VL8J9QY
51772
-20
44 / 50
131
2
Dirty
#90JV90J
51769
-3
49 / 50
132
2
48 40 48
#CLJJJC2
51766
-3
45 / 50
133
5
Nova I Belgium
#8002UVJ0
51756
-10
50 / 50
134
9
belgium
#LJJVY0J
51718
-38
48 / 50
135
2
Belgian Army
#8PRVQRQU
51704
-14
50 / 50
136
1
Cité des dieux
#8PC99JJL
51703
-1
47 / 50
137
3
cozzes
#8LC229Y
51679
-24
45 / 50
138
6
Les Liegeois
#QJ8QGC
51672
-7
41 / 50
139
3
2 koppel tetten
#20QG0JJ
51664
-8
50 / 50
140
6
de galliërs
#PRLQ9GV
51653
-11
50 / 50
141
12
mayheM
#GV2C2J
51653
0
49 / 50
142
6
BeLegends 2
#20CPP8U
51650
-3
43 / 50
143
4
BelgicusMaximus
#Y9RJJ0PC
51648
-2
50 / 50
144
50
#knolpower!!!!!
#8UR9VQC
51626
-22
50 / 50
145
2
De Lammenarm
#G29RV
51607
-19
48 / 50
146
8
=Wallon's Boys=
#V8VVPV
51594
-13
41 / 50
147
13
Pelo Boyz
#V8YQU2
51589
-5
38 / 50
148
7
Drink Team
#2YLYYRYG
51574
-15
49 / 50
149
2
OurPlace
#C9YRR8P
51574
0
41 / 50
150 Métius Paraiges
#PGYRVQ2
51572
-2
49 / 50
151
1
100%belge
#9PC9L0RU
51572
0
50 / 50
152
24
Belgium Royale
#8R0L0YV
51571
-1
49 / 50
153
8
Strong Clash
#9YJCR0R8
51534
-37
50 / 50
154
1
10 op 10
#CUQ0GQ8
51534
0
46 / 50
155
6
vlaamse draken
#222022V
51528
-6
41 / 50
156
8
belgen 30+
#2P2299U
51520
-8
41 / 50
157
17
42O BLAZE IT
#PLQLCY
51516
-4
50 / 50
158 Vlaamse Draken
#P88QYYJ
51513
-3
48 / 50
159
18
Akastreet Belge
#8VJ8VYP
51512
-1
49 / 50
160
3
Belgian Adults
#29UV00J
51494
-18
50 / 50
161
1
Devils Legend
#29QYLJU
51461
-33
50 / 50
162
1
marchefix
#89CRJCC2
51451
-10
49 / 50
163
7
Belgium clan's
#L8PQC98
51439
-12
46 / 50
164
5
Advendo™ lll
#2UVRRP8C
51439
0
46 / 50
165
6
Active Belgium
#8VPJ0VVJ
51436
-3
48 / 50
166
24
kwad moyll
#998LU8JG
51431
-5
47 / 50
167
3
worldcrew
#28LQ82U
51431
0
50 / 50
168
7
Belgium bro's
#2LC8JLJR
51424
-7
50 / 50
169
6
BelgiumBrothers
#8QQCGGCQ
51423
-1
50 / 50
170
3
PowerRangers
#CQ90QV9
51404
-19
45 / 50
171
5
les rôdeurs
#8LR0QGC
51396
-8
46 / 50
172
2
team eSport BE
#P8Q8YUUL
51354
-42
50 / 50
173
4
Flandria
#89UQRLY
51351
-3
50 / 50
174
22
Epsilon
#PUG889YY
51335
-16
50 / 50
175
3
Belgian Brawler
#9P2UURQ8
51322
-13
49 / 50
176
8
belgie
#2P0YUJG
51322
0
50 / 50
177
5
Brotherhood
#Y0RQP9Q
51308
-14
41 / 50
178
17
RED DEVILS
#8U08VUP
51295
-13
44 / 50
179
14
Alpha warriors3
#PPJ2VY29
51292
-3
50 / 50
180
7
Golden Tisch
#2LJVGUUL
51287
-5
43 / 50
181
16
naam?
#8U9YCG8G
51277
-10
49 / 50
182
3
EASY TEAM
#JC8JJQ
51260
-17
50 / 50
183
8
BELGIAN DRAGONS
#9G8VQR2
51259
-1
50 / 50
184
4
les antibiotik
#9LC0QPL8
51254
-5
47 / 50
185
3
ManOpi
#P0JLQUUJ
51250
-4
47 / 50
186 Be Free K-Dell
#CYY2UVV
51249
-1
49 / 50
187
5
Belgium4Ever
#20LQPL9
51247
-2
50 / 50
188
5
Primus Primorum
#PJVYJY9
51242
-5
47 / 50
189
8
GoBelgium_CDC
#8L0JCRPL
51238
-4
50 / 50
190
22
BE-NL warriors
#8VC0PR2
51238
0
48 / 50
191
6
BlackMamba
#UL80VP
51225
-13
47 / 50
192
5
Belgian Quenel
#29LJ9Y9
51210
-15
48 / 50
193
4
#Aigle_Noir!
#JURGLP9
51209
-1
48 / 50
194
4
cara royale
#QLU0JVU
51203
-6
42 / 50
195
11
BELGIAN LIONS 3
#9V82QR
51203
0
49 / 50
196
5
"The Faceless"
#90P2U9R
51196
-7
50 / 50
197
34
Beer Manie
#2G9YRP0G
51193
-3
47 / 50
198
8
GangDesKepis
#PVRJY20R
51188
-5
50 / 50
199
4
Belgian Royals
#JQG08R
51173
-15
46 / 50
200
22
ClashOrval
#9888QG
51171
-2
46 / 50

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord