LA MELMA

#VV98VG2Q

11

4 937

5 436

PR KENDRICIO

Co-Leader

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (71/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
65/100
Cena vylepšenia 4→8: 3550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 35Čas vyžadovania:  ~3 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
10/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 20
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35

Cesta na MAX (2/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1444/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5556Čas vyžadovania:  ~47 dní
400/400
800/800
1000/1000
770/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 6230Čas vyžadovania:  ~52 dní
2000/2000
237/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4763Čas vyžadovania:  ~40 dní
2000/2000
843/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4157Čas vyžadovania:  ~35 dní
3988/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1012Čas vyžadovania:  ~9 dní
1365/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5635Čas vyžadovania:  ~47 dní
400/400
800/800
1000/1000
473/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 6527Čas vyžadovania:  ~55 dní
1000/1000
1890/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5110Čas vyžadovania:  ~43 dní
1000/1000
744/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6256Čas vyžadovania:  ~53 dní
1589/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5411Čas vyžadovania:  ~46 dní
1000/1000
2000/2000
646/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4354Čas vyžadovania:  ~37 dní
400/400
800/800
1000/1000
1522/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 5478Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
47/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 4953Čas vyžadovania:  ~42 dní
1000/1000
1578/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5422Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
800/800
1000/1000
1937/2000
0/5000
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 5063Čas vyžadovania:  ~43 dní
1000/1000
1502/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5498Čas vyžadovania:  ~46 dní
800/800
1000/1000
1832/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5168Čas vyžadovania:  ~44 dní
1872/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5128Čas vyžadovania:  ~43 dní
400/400
800/800
1000/1000
707/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 6293Čas vyžadovania:  ~53 dní
1000/1000
1878/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5122Čas vyžadovania:  ~43 dní
1000/1000
1349/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5651Čas vyžadovania:  ~48 dní
400/400
800/800
1000/1000
1386/2000
0/5000
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 5614Čas vyžadovania:  ~47 dní
100/100
200/200
400/400
132/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1668Čas vyžadovania:  ~139 dní
100/100
200/200
346/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→10: 15000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1854Čas vyžadovania:  ~155 dní
100/100
200/200
400/400
72/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1728Čas vyžadovania:  ~144 dní
100/100
200/200
259/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1941Čas vyžadovania:  ~162 dní
400/400
100/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1700Čas vyžadovania:  ~142 dní
200/200
133/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2067Čas vyžadovania:  ~173 dní
455/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 545Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
101/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1699Čas vyžadovania:  ~142 dní
400/400
358/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1442Čas vyžadovania:  ~121 dní
784/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1016Čas vyžadovania:  ~85 dní
200/200
81/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2119Čas vyžadovania:  ~177 dní
729/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1071Čas vyžadovania:  ~90 dní
400/400
398/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1402Čas vyžadovania:  ~117 dní
200/200
400/400
83/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1717Čas vyžadovania:  ~144 dní
200/200
346/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1854Čas vyžadovania:  ~155 dní
200/200
271/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1929Čas vyžadovania:  ~161 dní
866/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 134Čas vyžadovania:  ~12 dní
400/400
109/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1691Čas vyžadovania:  ~141 dní
249/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1951Čas vyžadovania:  ~163 dní
746/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 254Čas vyžadovania:  ~22 dní
229/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1571Čas vyžadovania:  ~131 dní
400/400
243/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1557Čas vyžadovania:  ~130 dní
100/100
200/200
400/400
162/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1638Čas vyžadovania:  ~137 dní
100/100
200/200
400/400
176/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1624Čas vyžadovania:  ~136 dní
400/400
89/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1711Čas vyžadovania:  ~143 dní
20/20
35/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 315Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
20/20
27/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 323Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 346Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
132/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 68Čas vyžadovania:  ~17 týždňov
31/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 319Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
50/50
32/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 268Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
50/50
2/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
27/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 323Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 326Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
121/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 79Čas vyžadovania:  ~20 týždňov
17/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 283Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
50/50
6/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
84/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 216Čas vyžadovania:  ~54 týždňov
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 326Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
21/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 329Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
50/50
9/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 291Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 333Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
50/50
39/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 261Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
20/20
22/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
50/50
16/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 284Čas vyžadovania:  ~71 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 11
8 11
11 12
11 12
11 13
11 12
11
8 11
11 13
10 11
10 11
11
10 11 12
6 11
8 11 12
10 11
5 11
10 11
9 11
11
8 11
10 11
10 11
5 11
3 11
6 10 11
7 11
7 10 11
10 11
9 10 11
11 12
10 11
10 11
11
9 10 11
11
10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
4 8 11
11 12
10 11
10 11
11 12
11
10 11
8 11
7 11
10 11
9 10 11
9 10 11
6 9 11
11 12
10 11
10 11
7 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
7 10 11
11 12
11
10 11
11
10 11
8 10 11
7 10 11
8 10 11
10 11
10 11
8 10 11
10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
11
9 11
10 11
9 11
10 11
9 11

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord