Ammar Alaydi

#VP9VUUYY

12

5 175

5 385

Mon

Člen

Level 9 6801/800 Level 10 5733/1000 Level 9 7261/800 Level 9 5389/800 Level 13 0/250 Level 11 4212/2000 Level 11 3645/2000 Level 10 3039/1000 Level 12 3108/5000 Level 12 2366/5000 Level 12 2715/5000 Level 12 3697/5000 Level 10 5838/1000 Level 10 5867/1000 Level 9 5427/800 Level 11 3825/2000 Level 10 5196/1000 Level 12 2840/5000 Level 12 3464/5000 Level 12 3422/5000 Level 10 2961/1000 Level 12 2065/5000 Level 12 3802/5000 Level 10 3444/1000 Level 8 928/100 Level 10 806/400 Level 11 363/800 Level 10 637/400 Level 11 385/800 Level 3 245/2 Level 11 241/800 Level 11 365/800 Level 11 677/800 Level 11 419/800 Level 11 214/800 Level 11 332/800 Level 11 660/800 Level 8 987/100 Level 11 323/800 Level 10 574/400   Level 11 343/800 Level 10 780/400 Level 12 601/1000 Level 11 203/800 Level 11 221/800 Level 11 363/800 Level 11 441/800 Level 10 591/400 Level 10 731/400 Level 11 79/100 Level 10 39/50 Level 11 72/100 Level 11 15/100 Level 6 31/2 Level 11 65/100 Level 11 50/100 Level 10 50/50 Level 10 73/50 Level 11 25/100 Level 9 59/20 Level 11 70/100 Level 10 68/50 Level 11 46/100 Level 10 74/50 Level 11 15/100 Level 11 6/100 Level 11 65/100 Level 9 35/20 Level 6 4/2 Level 12 25/200 Level 11 28/100 Level 11 40/100 Level 10 48/50 Level 7 55/4 Level 10 30/50 Level 13 0/10 Level 11 0/10 Level 10 4/4 Level 10 4/4 Level 10 6/4 Level 10 4/4 Level 9 4/2 Level 9 3/2 Level 10 3/4 Level 11 2/10 Level 11 0/10 Level 11 3/10 Level 9 1/2 Level 12 0/20 Level 10 2/4 Level 10 4/4 Level 10 0/4

Chýbajúce karty (1/93)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 12)

Turnajový štandard (86/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
2/4
0/10
Cena vylepšenia 6→7: 400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 12Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
4/4
2/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 28
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (2/93)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3001/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1999Čas vyžadovania:  ~17 dní
1000/1000
2000/2000
2733/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2267Čas vyžadovania:  ~19 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
3461/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1539Čas vyžadovania:  ~13 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
1589/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 3411Čas vyžadovania:  ~29 dní
2000/2000
2212/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 2788Čas vyžadovania:  ~24 dní
2000/2000
1645/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3355Čas vyžadovania:  ~28 dní
1000/1000
2000/2000
39/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4961Čas vyžadovania:  ~42 dní
3108/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1892Čas vyžadovania:  ~16 dní
2366/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2634Čas vyžadovania:  ~22 dní
2715/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2285Čas vyžadovania:  ~20 dní
3697/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1303Čas vyžadovania:  ~11 dní
1000/1000
2000/2000
2838/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2162Čas vyžadovania:  ~19 dní
1000/1000
2000/2000
2867/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2133Čas vyžadovania:  ~18 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
1627/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 3373Čas vyžadovania:  ~29 dní
2000/2000
1825/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3175Čas vyžadovania:  ~27 dní
1000/1000
2000/2000
2196/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2804Čas vyžadovania:  ~24 dní
2840/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2160Čas vyžadovania:  ~18 dní
3464/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1536Čas vyžadovania:  ~13 dní
3422/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1578Čas vyžadovania:  ~14 dní
1000/1000
1961/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5039Čas vyžadovania:  ~42 dní
2065/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2935Čas vyžadovania:  ~25 dní
3802/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1198Čas vyžadovania:  ~10 dní
1000/1000
2000/2000
444/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4556Čas vyžadovania:  ~38 dní
100/100
200/200
400/400
228/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1572Čas vyžadovania:  ~131 dní
400/400
406/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1394Čas vyžadovania:  ~117 dní
363/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1437Čas vyžadovania:  ~120 dní
400/400
237/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1563Čas vyžadovania:  ~131 dní
385/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1415Čas vyžadovania:  ~118 dní
100/100
145/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2255Čas vyžadovania:  ~188 dní
241/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1559Čas vyžadovania:  ~130 dní
365/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1435Čas vyžadovania:  ~120 dní
677/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1123Čas vyžadovania:  ~94 dní
419/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1381Čas vyžadovania:  ~116 dní
214/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1586Čas vyžadovania:  ~133 dní
332/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1468Čas vyžadovania:  ~123 dní
660/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1140Čas vyžadovania:  ~95 dní
100/100
200/200
400/400
287/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1513Čas vyžadovania:  ~127 dní
323/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1477Čas vyžadovania:  ~124 dní
400/400
174/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1626Čas vyžadovania:  ~136 dní
343/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1457Čas vyžadovania:  ~122 dní
400/400
380/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1420Čas vyžadovania:  ~119 dní
601/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 399Čas vyžadovania:  ~34 dní
203/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1597Čas vyžadovania:  ~134 dní
221/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1579Čas vyžadovania:  ~132 dní
363/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1437Čas vyžadovania:  ~120 dní
441/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1359Čas vyžadovania:  ~114 dní
400/400
191/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1609Čas vyžadovania:  ~135 dní
400/400
331/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1469Čas vyžadovania:  ~123 dní
79/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 221Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
39/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
72/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 228Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
65/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
50/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 250Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
50/50
23/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 277Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
25/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
20/20
39/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
70/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 230Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
50/50
18/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 282Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
46/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 254Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
50/50
24/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
6/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
65/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
20/20
15/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 335Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
25/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 175Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
28/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
40/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 260Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
30/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 12
9 12
9 12
12 13
11 12
11 12
10 12
12
12
12
12
10 12
10 12
9 12
11 12
10 12
12
12
12
10 11 12
12
12
10 12
8 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
3 9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
6 9 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
6 7 12
12
11 12
11 12
10 12
7 10 12
10 12
12 13
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
9 12
12
10 12
10 11 12
10 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord