mad.neko

#VGJCPLV0

12

4 400

5 192

Level 11 2032/2000 Level 11 1332/2000 Level 10 2419/1000 Level 11 2071/2000 Level 11 485/2000 Level 11 552/2000 Level 12 428/5000 Level 10 843/1000 Level 11 1700/2000 Level 11 1234/2000 Level 12 442/5000 Level 11 896/2000 Level 11 546/2000 Level 11 665/2000 Level 11 1096/2000 Level 11 1244/2000 Level 11 1012/2000 Level 11 1521/2000 Level 11 1224/2000 Level 11 913/2000 Level 10 782/1000 Level 11 633/2000 Level 11 1861/2000 Level 9 1594/800 Level 9 292/200 Level 10 330/400 Level 10 161/400 Level 11 114/800 Level 10 243/400 Level 9 159/200   Level 11 203/800 Level 11 97/800 Level 11 26/800 Level 12 231/1000 Level 10 288/400 Level 10 248/400 Level 10 66/400 Level 10 263/400 Level 10 296/400 Level 9 229/200 Level 9 259/200 Level 11 195/800 Level 10 183/400 Level 10 128/400 Level 10 91/400 Level 10 69/400 Level 10 310/400 Level 10 169/400 Level 10 139/400 Level 10 252/400 Level 10 49/50 Level 9 24/20 Level 11 20/100 Level 9 21/20 Level 10 21/50 Level 11 31/100 Level 10 1/50 Level 11 35/100 Level 10 3/50 Level 10 40/50 Level 10 26/50 Level 11 5/100 Level 10 33/50 Level 11 20/100 Level 11 3/100 Level 11 12/100 Level 10 40/50 Level 9 36/20 Level 10 44/50 Level 10 25/50 Level 10 8/50 Level 10 66/50 Level 10 0/50 Level 11 20/100 Level 9 68/20 Level 11 52/100 Level 10 0/50 Level 10 1/4 Level 11 0/10 Level 11 0/10 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 2/4 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 10 0/4 Level 10 1/4 Level 11 0/10 Level 11 1/10 Level 11 2/10 Level 10 2/4 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 2/4

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32

Cesta na MAX (0/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
32/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4968Čas vyžadovania:  ~42 dní
1332/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5668Čas vyžadovania:  ~48 dní
1000/1000
1419/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5581Čas vyžadovania:  ~47 dní
2000/2000
71/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4929Čas vyžadovania:  ~42 dní
485/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6515Čas vyžadovania:  ~55 dní
552/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6448Čas vyžadovania:  ~54 dní
428/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4572Čas vyžadovania:  ~39 dní
843/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7157Čas vyžadovania:  ~60 dní
1700/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5300Čas vyžadovania:  ~45 dní
1234/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5766Čas vyžadovania:  ~49 dní
442/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4558Čas vyžadovania:  ~38 dní
896/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6104Čas vyžadovania:  ~51 dní
546/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6454Čas vyžadovania:  ~54 dní
665/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6335Čas vyžadovania:  ~53 dní
1096/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5904Čas vyžadovania:  ~50 dní
1244/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5756Čas vyžadovania:  ~48 dní
1012/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5988Čas vyžadovania:  ~50 dní
1521/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5479Čas vyžadovania:  ~46 dní
1224/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5776Čas vyžadovania:  ~49 dní
913/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6087Čas vyžadovania:  ~51 dní
782/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7218Čas vyžadovania:  ~61 dní
633/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6367Čas vyžadovania:  ~54 dní
1861/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5139Čas vyžadovania:  ~43 dní
800/800
794/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7206Čas vyžadovania:  ~61 dní
200/200
92/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2108Čas vyžadovania:  ~176 dní
330/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1870Čas vyžadovania:  ~156 dní
161/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2039Čas vyžadovania:  ~170 dní
114/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1686Čas vyžadovania:  ~141 dní
243/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1957Čas vyžadovania:  ~164 dní
159/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2241Čas vyžadovania:  ~187 dní
203/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1597Čas vyžadovania:  ~134 dní
97/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1703Čas vyžadovania:  ~142 dní
26/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1774Čas vyžadovania:  ~148 dní
231/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 769Čas vyžadovania:  ~65 dní
288/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1912Čas vyžadovania:  ~160 dní
248/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1952Čas vyžadovania:  ~163 dní
66/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2134Čas vyžadovania:  ~178 dní
263/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1937Čas vyžadovania:  ~162 dní
296/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1904Čas vyžadovania:  ~159 dní
200/200
29/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2171Čas vyžadovania:  ~181 dní
200/200
59/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2141Čas vyžadovania:  ~179 dní
195/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1605Čas vyžadovania:  ~134 dní
183/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2017Čas vyžadovania:  ~169 dní
128/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2072Čas vyžadovania:  ~173 dní
91/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2109Čas vyžadovania:  ~176 dní
69/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2131Čas vyžadovania:  ~178 dní
310/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1890Čas vyžadovania:  ~158 dní
169/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2031Čas vyžadovania:  ~170 dní
139/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2061Čas vyžadovania:  ~172 dní
252/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1948Čas vyžadovania:  ~163 dní
49/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 301Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
20/20
4/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 346Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
20/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/20
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
21/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 329Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
31/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 269Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
35/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 265Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
40/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 310Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
5/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 295Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
20/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
12/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 288Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
40/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 310Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
20/20
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
44/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 306Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
8/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 342Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
50/50
16/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 284Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
20/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/20
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
52/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 248Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-3 -2 -1
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
12
10 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
11 12
9 10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
11 12
9 10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord