Lord Inho™

#RQ8JGUG8

12

4 966

5 800

Mylius

Člen

Level 9 7175/800 Level 10 5716/1000 Level 7 7501/200 Level 10 5503/1000 Level 12 2891/5000 Level 11 5034/2000 Level 1 5478/2 Level 12 4708/5000 Level 12 4497/5000 Level 10 5111/1000 Level 8 7247/400 Level 1 8054/2 Level 11 5870/2000 Level 6 8908/100 Level 10 6384/1000 Level 11 5546/2000 Level 1 5279/2 Level 11 4637/2000 Level 1 4996/2 Level 9 774/200 Level 10 863/400 Level 9 1012/200 Level 11 514/800 Level 10 588/400 Level 8 476/100 Level 12 420/1000 Level 11 230/800 Level 10 169/400 Level 3 1083/2 Level 9 848/200 Level 9 908/200 Level 6 1296/20 Level 9 907/200 Level 3 157/2 Level 12 426/1000 Level 9 970/200 Level 10 722/400 Level 12 461/1000 Level 3 1008/2 Level 10 769/400 Level 10 1322/400 Level 6 1259/20 Level 9 1191/200 Level 9 100/20 Level 9 28/20 Level 9 132/20 Level 10 43/50 Level 6 40/2 Level 11 58/100 Level 11 18/100 Level 11 26/100 Level 9 106/20 Level 11 32/100 Level 6 101/2 Level 10 78/50 Level 12 2/200 Level 12 27/200 Level 12 61/200 Level 11 24/100 Level 11 124/100 Level 10 116/50 Level 6 118/2 Level 6 48/2 Level 10 75/50 Level 10 70/50 Level 9 106/20 Level 6 82/2 Level 10 17/50 Level 11 22/100 Level 11 0/10 Level 9 1/2 Level 10 0/4 Level 12 0/20 Level 10 1/4 Level 9 2/2 Level 9 1/2 Level 11 3/10 Level 12 6/20 Level 11 0/10 Level 9 3/2 Level 11 1/10 Level 9 3/2 Level 10 4/4 Level 9 2/2 Level 9 1/2 Level 11 9/10

Turnajový štandard (76/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
71/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 29Čas vyžadovania:  ~3 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
6/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 14
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
9/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 21

Cesta na MAX (8/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3375/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1625Čas vyžadovania:  ~14 dní
1000/1000
2000/2000
2716/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2284Čas vyžadovania:  ~20 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3301/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1699Čas vyžadovania:  ~15 dní
1000/1000
2000/2000
2503/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2497Čas vyžadovania:  ~21 dní
2891/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2109Čas vyžadovania:  ~18 dní
2000/2000
3034/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1966Čas vyžadovania:  ~17 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1278/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 3722Čas vyžadovania:  ~32 dní
4708/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 292Čas vyžadovania:  ~3 dní
4497/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 503Čas vyžadovania:  ~5 dní
1000/1000
2000/2000
2111/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2889Čas vyžadovania:  ~25 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3047/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1953Čas vyžadovania:  ~17 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3854/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 1146Čas vyžadovania:  ~10 dní
2000/2000
3870/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1130Čas vyžadovania:  ~10 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4708/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 292Čas vyžadovania:  ~3 dní
1000/1000
2000/2000
3384/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1616Čas vyžadovania:  ~14 dní
2000/2000
3546/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1454Čas vyžadovania:  ~13 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1079/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 3921Čas vyžadovania:  ~33 dní
2000/2000
2637/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 2363Čas vyžadovania:  ~20 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
796/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 4204Čas vyžadovania:  ~36 dní
200/200
400/400
174/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1626Čas vyžadovania:  ~136 dní
400/400
463/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1337Čas vyžadovania:  ~112 dní
200/200
400/400
412/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1388Čas vyžadovania:  ~116 dní
514/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1286Čas vyžadovania:  ~108 dní
400/400
188/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1612Čas vyžadovania:  ~135 dní
100/100
200/200
176/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2024Čas vyžadovania:  ~169 dní
420/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 580Čas vyžadovania:  ~49 dní
230/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1570Čas vyžadovania:  ~131 dní
169/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2031Čas vyžadovania:  ~170 dní
100/100
200/200
400/400
383/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1417Čas vyžadovania:  ~119 dní
200/200
400/400
248/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1552Čas vyžadovania:  ~130 dní
200/200
400/400
308/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1492Čas vyžadovania:  ~125 dní
100/100
200/200
400/400
596/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1204Čas vyžadovania:  ~101 dní
200/200
400/400
307/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1493Čas vyžadovania:  ~125 dní
426/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 574Čas vyžadovania:  ~48 dní
200/200
400/400
370/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1430Čas vyžadovania:  ~120 dní
400/400
322/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1478Čas vyžadovania:  ~124 dní
461/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 539Čas vyžadovania:  ~45 dní
100/100
200/200
400/400
308/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1492Čas vyžadovania:  ~125 dní
400/400
369/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1431Čas vyžadovania:  ~120 dní
400/400
800/800
122/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 878Čas vyžadovania:  ~74 dní
100/100
200/200
400/400
559/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1241Čas vyžadovania:  ~104 dní
200/200
400/400
591/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1209Čas vyžadovania:  ~101 dní
20/20
50/50
30/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 270Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
20/20
8/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 342Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
20/20
50/50
62/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 238Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
43/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 307Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 340Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
58/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 242Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
18/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 282Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
26/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 274Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
20/20
50/50
36/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 264Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
32/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 268Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 279Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
50/50
28/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
2/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 198Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
27/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 173Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
61/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 139Čas vyžadovania:  ~35 týždňov
24/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
100/100
24/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 176Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
50/50
66/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 332Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
50/50
25/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/20
50/50
36/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 264Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
17/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 333Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
22/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
10 12
7 12
10 12
12 13
12
11 12
1 12
12 13
12
12
12 13
10 12
8 12
1 12
11 12
6 12
12 13
10 12
11 12
1 12
12 13
11 12
1 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
8 10 12
12
12 13
11 12
10 12
12 13
3 11 12
9 11 12
9 11 12
6 11 12
9 11 12
3 8 12
12
9 11 12
10 11 12
12
3 11 12
10 11 12
10 12
6 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
10 12
6 10 12
11 12
11 12
11 12
9 11 12
11 12
6 11 12
10 11 12
12
12
12
11 12
11 12
10 11 12
6 11 12
6 10 12
12 13
10 11 12
10 11 12
9 11 12
6 10 12
10 12
11 12
11 12
9 12
10 12
12
10 12
9 10 12
9 12
11 12
12
11 12
9 10 12
11 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 12
11 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord