Aegon II

#PR2029LRJ

10

4 647

5 091

Chýbajúce karty (2/96)

Legendárne karty (2/17)

Turnajový štandard (28/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
389/400
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 11Čas vyžadovania:  ~1 dní
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
69/400
Cena vylepšenia 4→8: 3550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 331Čas vyžadovania:  ~3 dní
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
51/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 49Čas vyžadovania:  ~5 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
10/10
20/20
43/50
0/100
Cena vylepšenia 5→7: 1400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 107Čas vyžadovania:  ~9 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
30/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 70Čas vyžadovania:  ~6 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
59/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 41Čas vyžadovania:  ~4 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
9/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 91Čas vyžadovania:  ~8 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
53/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 47Čas vyžadovania:  ~4 dní
20/20
50/50
12/100
Cena vylepšenia 6→8: 3000Cena vylepšenia 6→9: 7000Potrebných kariet: 88Čas vyžadovania:  ~8 dní
20/20
50/50
98/100
Cena vylepšenia 6→8: 3000Cena vylepšenia 6→9: 7000Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
79/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 21Čas vyžadovania:  ~2 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
36/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 64Čas vyžadovania:  ~6 dní
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 185Čas vyžadovania:  ~16 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
97/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 dní
4/4
10/10
20/20
50/50
75/100
Cena vylepšenia 4→8: 3550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 25Čas vyžadovania:  ~3 dní
4/4
10/10
20/20
50/50
92/100
Cena vylepšenia 4→8: 3550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~1 dní
50/50
53/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 47Čas vyžadovania:  ~4 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
80/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 20Čas vyžadovania:  ~2 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
83/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 17Čas vyžadovania:  ~2 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
63/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 37Čas vyžadovania:  ~4 dní
2/2
4/4
8/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
2/4
0/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 12Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
4/4
5/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
3/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 7Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
5/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
2/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
9/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 1Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
1/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 9Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
0/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 10Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
2/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (15/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 9 10
2 9 10
4 9 10
3 9 10
9 10
7 9 10
8 9 10
6 9 10
5 9 10
10
5 9 10
3 9 10
3 8 10
3 9 10
5 9 10
1 9 10
4 9 10
9 10
7 9 10
4 8 10
2 9 10
10 12
1 9 10
3 9 10
3 8 10
3 9 10
5 7 10
3 8 10
3 8 10
3 8 10
3 8 10
6 8 10
9 10
6 8 10
8 9 10
10 11
8 9 10
8 9 10
4 9 10
3 8 10
3 8 10
3 10
3 8 10
4 8 10
4 8 10
10
10 11
7 8 10
3 8 10
3 9 10
3 8 10
3 8 10
6 8 10
7 10
9 10
7 8 10
10 11
10 11
7 8 10
8 9 10
6 8 10
9 10
7 9 10
7 9 10
7 8 10
7 8 10
8 9 10
8 9 10
10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
6 8 10
6 9 10
6 8 10
7 9 10
6 8 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord