Miguel5

#PP9JLQ92

13

5 220

6 136

Turnajový štandard (84/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
2/2
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 29
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
13/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 7
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
2/2
4/4
4/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 26
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32

Cesta na MAX (14/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4138/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 862Čas vyžadovania:  ~8 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3924/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1076Čas vyžadovania:  ~9 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
3684/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1316Čas vyžadovania:  ~11 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
1472/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 3528Čas vyžadovania:  ~30 dní
200/200
400/400
800/800
375/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 625Čas vyžadovania:  ~53 dní
800/800
56/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 944Čas vyžadovania:  ~79 dní
200/200
400/400
800/800
111/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 889Čas vyžadovania:  ~75 dní
100/100
200/200
45/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2155Čas vyžadovania:  ~180 dní
330/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1470Čas vyžadovania:  ~123 dní
400/400
397/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1403Čas vyžadovania:  ~117 dní
800/800
58/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 942Čas vyžadovania:  ~79 dní
781/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1019Čas vyžadovania:  ~85 dní
400/400
800/800
15/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 985Čas vyžadovania:  ~83 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
800/800
3/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 997Čas vyžadovania:  ~84 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
97/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 903Čas vyžadovania:  ~76 dní
200/200
400/400
787/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1013Čas vyžadovania:  ~85 dní
200/200
3/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2197Čas vyžadovania:  ~184 dní
200/200
400/400
361/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1439Čas vyžadovania:  ~120 dní
400/400
800/800
201/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 799Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
379/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1421Čas vyžadovania:  ~119 dní
391/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1409Čas vyžadovania:  ~118 dní
200/200
400/400
443/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1357Čas vyžadovania:  ~114 dní
345/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1455Čas vyžadovania:  ~122 dní
200/200
400/400
777/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1023Čas vyžadovania:  ~86 dní
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 268Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
76/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 224Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
20/20
50/50
25/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
10/10
20/20
50/50
4/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
57/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 243Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
33/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 167Čas vyžadovania:  ~42 týždňov
20/20
50/50
26/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 274Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
20/20
50/50
9/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 291Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
200/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000
100/100
2/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 198Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
20/20
50/50
62/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 238Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
100/100
10/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 190Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
6/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
100/100
21/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 179Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
20/20
50/50
42/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 258Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
20/20
44/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 306Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
20/20
50/50
22/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
50/50
52/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 248Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
95/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 105Čas vyžadovania:  ~27 týždňov
8/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 362Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 286Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
50/50
8/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 292Čas vyžadovania:  ~73 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
12 13
12 13
9 13
13
11 13
10 13
10 12 13
12 13
10 13
13
10 12 13
7 13
9 13
10 13
13
10 13
12 13
11 13
13
9 12 13
13
12 13
9 12 13
9 12 13
13
11 12 13
13
9 12 13
8 10 13
11 13
10 11 13
11 12 13
11 13
10 12 13
13
12 13
10 12 13
7 12 13
9 11 13
9 10 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
11 13
9 11 13
11 13
13
9 11 13
13
8 11 13
11 13
9 11 13
8 11 13
6 10 13
11 13
12 13
9 11 13
7 11 13
13
9 11 13
12 13
11 12 13
9 11 13
11 12 13
8 10 13
11 13
11 12 13
9 11 13
9 10 13
9 11 13
8 11 13
12 13
9 13
7 11 13
10 11 13
13
10 13
13
10 13
10 13
10 13
9 10 13
10 11 13
9 11 13
13
10 13
12 13
11 13
9 10 13
11 13
11 13
9 11 13
10 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord