jiordany-

#LG2YLYY

12

4 572

6 032

Bez klanu

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (75/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 5→9: 7400
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
4/4
2/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 28
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
9/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 11
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
4/4
7/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 23

Cesta na MAX (6/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1741/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 3259Čas vyžadovania:  ~28 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
2370/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2630Čas vyžadovania:  ~22 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3225/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1775Čas vyžadovania:  ~15 dní
1000/1000
2000/2000
1686/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 3314Čas vyžadovania:  ~28 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
1706/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 3294Čas vyžadovania:  ~28 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2381/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2619Čas vyžadovania:  ~22 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1228/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 3772Čas vyžadovania:  ~32 dní
3247/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1753Čas vyžadovania:  ~15 dní
2000/2000
1866/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3134Čas vyžadovania:  ~27 dní
1000/1000
2000/2000
1407/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 3593Čas vyžadovania:  ~30 dní
1000/1000
2000/2000
1753/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 3247Čas vyžadovania:  ~28 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
1582/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 3418Čas vyžadovania:  ~29 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1470/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 3530Čas vyžadovania:  ~30 dní
2852/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2148Čas vyžadovania:  ~18 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
2597/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2403Čas vyžadovania:  ~21 dní
4868/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 132Čas vyžadovania:  ~2 dní
1000/1000
2000/2000
2161/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2839Čas vyžadovania:  ~24 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
883/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4117Čas vyžadovania:  ~35 dní
1000/1000
2000/2000
669/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4331Čas vyžadovania:  ~37 dní
2000/2000
1316/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3684Čas vyžadovania:  ~31 dní
2000/2000
1537/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3463Čas vyžadovania:  ~29 dní
400/400
274/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1526Čas vyžadovania:  ~128 dní
200/200
400/400
665/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1135Čas vyžadovania:  ~95 dní
400/400
154/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1646Čas vyžadovania:  ~138 dní
400/400
490/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1310Čas vyžadovania:  ~110 dní
400/400
419/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1381Čas vyžadovania:  ~116 dní
100/100
189/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2211Čas vyžadovania:  ~185 dní
347/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1453Čas vyžadovania:  ~122 dní
333/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1467Čas vyžadovania:  ~123 dní
155/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 845Čas vyžadovania:  ~71 dní
324/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 676Čas vyžadovania:  ~57 dní
100/100
200/200
400/400
480/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1320Čas vyžadovania:  ~110 dní
516/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 484Čas vyžadovania:  ~41 dní
400/400
194/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1606Čas vyžadovania:  ~134 dní
400/400
461/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1339Čas vyžadovania:  ~112 dní
200/200
400/400
276/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1524Čas vyžadovania:  ~127 dní
100/100
104/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2296Čas vyžadovania:  ~192 dní
400/400
152/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1648Čas vyžadovania:  ~138 dní
400/400
227/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1573Čas vyžadovania:  ~132 dní
200/200
400/400
107/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1693Čas vyžadovania:  ~142 dní
200/200
400/400
89/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1711Čas vyžadovania:  ~143 dní
100/100
200/200
400/400
85/800
0/1000
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 1715Čas vyžadovania:  ~143 dní
788/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1012Čas vyžadovania:  ~85 dní
527/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1273Čas vyžadovania:  ~107 dní
100/100
200/200
400/400
397/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1403Čas vyžadovania:  ~117 dní
400/400
466/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1334Čas vyžadovania:  ~112 dní
50/50
9/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 291Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
23/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 327Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
10/10
20/20
50/50
61/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 239Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
21/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 179Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
50/50
41/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
43/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 257Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
44/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 306Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
59/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
20/20
50/50
37/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 263Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 290Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
88/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 212Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
20/20
50/50
89/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 211Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 258Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
100/100
1/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 199Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
20/20
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 313Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
50/50
47/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
81/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 219Čas vyžadovania:  ~55 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 12
9 12
7 12
10 12
12 13
9 12
8 12
8 12
12
11 12
10 12
10 12
12 13
9 12
6 12
12
9 12
12
10 12
12 13
9 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
8 9 12
12 13
11 12
11 12
12
12
7 11 12
12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
3 9 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
5 11 12
11 12
11 12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
6 10 12
10 12
8 11 12
12
12 13
10 11 12
8 11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
7 11 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
11 12
9 11 12
7 11 12
7 10 12
10 11 12
12 13
11 12
9 10 12
7 10 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
9 12
10 11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
12
9 10 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord