chill

#L2C2VUCG

12

5 008

5 324

Level 12 3677/5000 Level 13 0/250 Level 11 4720/2000 Level 12 3953/5000 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 11 5340/2000 Level 10 3488/1000 Level 13 0/250 Level 12 4071/5000 Level 13 0/250 Level 12 2724/5000 Level 11 6094/2000 Level 12 4152/5000 Level 11 3928/2000 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 12 5000/5000 Level 11 5158/2000 Level 12 2980/5000 Level 11 2396/2000 Level 12 5000/5000 Level 12 2771/5000 Level 11 1953/2000 Level 10 606/400 Level 11 501/800 Level 11 309/800 Level 11 809/800 Level 11 829/800 Level 8 31/100 Level 12 121/1000 Level 11 586/800 Level 11 430/800 Level 12 248/1000 Level 11 265/800 Level 11 254/800 Level 11 429/800 Level 11 438/800 Level 11 243/800 Level 11 662/800 Level 3 1/2 Level 12 433/1000 Level 11 286/800 Level 11 277/800 Level 11 887/800 Level 11 167/800 Level 11 535/800 Level 11 277/800 Level 11 293/800 Level 11 595/800 Level 10 38/50 Level 10 39/50 Level 11 26/100 Level 10 45/50 Level 8 40/10 Level 12 102/200 Level 11 59/100 Level 12 8/200 Level 10 92/50 Level 11 4/100 Level 11 44/100 Level 11 48/100 Level 11 76/100 Level 11 18/100 Level 11 123/100 Level 12 1/200 Level 11 13/100 Level 11 59/100 Level 10 32/50 Level 11 12/100 Level 11 75/100 Level 11 2/100 Level 11 30/100 Level 11 41/100 Level 10 22/50 Level 12 23/200 Level 11 22/100 Level 11 0/10 Level 11 0/10 Level 11 1/10 Level 11 0/10 Level 11 1/10 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 11 6/10 Level 11 0/10 Level 11 2/10 Level 11 4/10 Level 10 2/4 Level 11 4/10 Level 11 4/10 Level 11 4/10 Level 12 4/20

Turnajový štandard (90/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 69Čas vyžadovania:  ~6 dní
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 185Čas vyžadovania:  ~16 dní
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
4/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 16

Cesta na MAX (6/93)

9 10 11 12 13
3677/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1323Čas vyžadovania:  ~12 dní
2000/2000
2720/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 2280Čas vyžadovania:  ~19 dní
3953/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1047Čas vyžadovania:  ~9 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
3340/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1660Čas vyžadovania:  ~14 dní
1000/1000
2000/2000
488/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4512Čas vyžadovania:  ~38 dní
4071/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 929Čas vyžadovania:  ~8 dní
2724/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2276Čas vyžadovania:  ~19 dní
2000/2000
4094/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 906Čas vyžadovania:  ~8 dní
4152/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 848Čas vyžadovania:  ~8 dní
2000/2000
1928/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3072Čas vyžadovania:  ~26 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
3158/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1842Čas vyžadovania:  ~16 dní
2980/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2020Čas vyžadovania:  ~17 dní
2000/2000
396/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4604Čas vyžadovania:  ~39 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2771/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2229Čas vyžadovania:  ~19 dní
1953/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5047Čas vyžadovania:  ~43 dní
400/400
206/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1594Čas vyžadovania:  ~133 dní
501/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1299Čas vyžadovania:  ~109 dní
309/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1491Čas vyžadovania:  ~125 dní
800/800
9/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 991Čas vyžadovania:  ~83 dní
800/800
29/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 971Čas vyžadovania:  ~81 dní
121/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 879Čas vyžadovania:  ~74 dní
586/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1214Čas vyžadovania:  ~102 dní
430/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1370Čas vyžadovania:  ~115 dní
248/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 752Čas vyžadovania:  ~63 dní
265/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1535Čas vyžadovania:  ~128 dní
254/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1546Čas vyžadovania:  ~129 dní
429/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1371Čas vyžadovania:  ~115 dní
438/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1362Čas vyžadovania:  ~114 dní
243/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1557Čas vyžadovania:  ~130 dní
662/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1138Čas vyžadovania:  ~95 dní
433/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 567Čas vyžadovania:  ~48 dní
286/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1514Čas vyžadovania:  ~127 dní
277/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1523Čas vyžadovania:  ~127 dní
800/800
87/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 913Čas vyžadovania:  ~77 dní
167/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1633Čas vyžadovania:  ~137 dní
535/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1265Čas vyžadovania:  ~106 dní
277/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1523Čas vyžadovania:  ~127 dní
293/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1507Čas vyžadovania:  ~126 dní
595/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1205Čas vyžadovania:  ~101 dní
38/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 312Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
39/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
26/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 274Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
45/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 305Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 340Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
102/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 98Čas vyžadovania:  ~25 týždňov
59/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
8/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 192Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
50/50
42/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 258Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
4/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
44/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
48/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 252Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
76/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 224Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
18/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 282Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
100/100
23/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 177Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
1/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 199Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
13/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
59/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
12/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 288Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
75/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 225Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
2/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
30/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 270Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
41/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
22/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
23/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 177Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
22/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
12
12 13
11 12
12
12 13
12 13
11 12
10 12
12 13
12
12 13
12
11 12
12
11 12
12 13
12 13
12 13
11 12
12
11 12
12 13
12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
8 12
12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
3 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
8 10 12
12
11 12
12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord