Behrooz

#GRY8R22Y

12

5 190

5 696

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (71/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
2/2
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 29
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26

Cesta na MAX (8/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1316/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 3684Čas vyžadovania:  ~31 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4672/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~3 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
4550/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 450Čas vyžadovania:  ~4 dní
1000/1000
2000/2000
1073/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 3927Čas vyžadovania:  ~33 dní
2000/2000
4376/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 624Čas vyžadovania:  ~6 dní
1000/1000
2000/2000
1829/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 3171Čas vyžadovania:  ~27 dní
100/100
200/200
400/400
522/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1278Čas vyžadovania:  ~107 dní
100/100
200/200
400/400
576/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1224Čas vyžadovania:  ~102 dní
100/100
200/200
400/400
685/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1115Čas vyžadovania:  ~93 dní
400/400
800/800
87/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 913Čas vyžadovania:  ~77 dní
400/400
800/800
41/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 959Čas vyžadovania:  ~80 dní
100/100
70/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2330Čas vyžadovania:  ~195 dní
0/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1000Čas vyžadovania:  ~84 dní
800/800
60/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 940Čas vyžadovania:  ~79 dní
754/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 246Čas vyžadovania:  ~21 dní
800/800
92/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 908Čas vyžadovania:  ~76 dní
363/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 637Čas vyžadovania:  ~54 dní
100/100
200/200
400/400
790/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1010Čas vyžadovania:  ~85 dní
100/100
200/200
400/400
722/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1078Čas vyžadovania:  ~90 dní
200/200
400/400
399/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1401Čas vyžadovania:  ~117 dní
100/100
40/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2360Čas vyžadovania:  ~197 dní
200/200
400/400
677/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1123Čas vyžadovania:  ~94 dní
200/200
400/400
650/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1150Čas vyžadovania:  ~96 dní
389/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 611Čas vyžadovania:  ~51 dní
321/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1479Čas vyžadovania:  ~124 dní
200/200
400/400
655/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1145Čas vyžadovania:  ~96 dní
200/200
400/400
673/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1127Čas vyžadovania:  ~94 dní
400/400
770/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1030Čas vyžadovania:  ~86 dní
200/200
400/400
800/800
40/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 960Čas vyžadovania:  ~80 dní
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
20/20
4/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 346Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
20/20
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
80/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 220Čas vyžadovania:  ~55 týždňov
10/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 290Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
85/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 215Čas vyžadovania:  ~54 týždňov
21/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 279Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 277Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 264Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
47/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 303Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
27/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 273Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
50/50
55/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 245Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
38/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
24/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
28/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
50/50
29/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
50/50
58/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 242Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
43/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 307Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
36/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 264Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
71/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 229Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
69/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 231Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 290Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
21/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 329Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
172/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 28Čas vyžadovania:  ~7 týždňov
42/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 308Čas vyžadovania:  ~77 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12 13
6 12 13
7 12 13
7 12 13
12 13
8 12 13
12 13
7 12
7 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
7 12 13
7 12 13
7 12
9 12 13
6 12 13
6 12 13
11 12 13
11 12
10 12
11 12
12 13
10 12
8 11 12
7 11 12
6 11 12
10 12
10 12
8 9 12
12 13
12
11 12
12 13
12
11 12
12
8 11 12
7 11 12
9 11 12
8 9 12
12 13
9 11 12
9 11 12
12
11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
9 12
8 11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
8 11 12
10 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
12 13
11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
7 11 12
10 12
12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
9 11 12
9 12
9 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
9 12
10 12
11 12
10 12
11 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord