Rahel

#GGCGUGV

13

5 012

5 687

CR INDO AZ

Co-Leader

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (79/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
4/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 16
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 18
20/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24

Cesta na MAX (12/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2767/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 2233Čas vyžadovania:  ~19 dní
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
4797/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 203Čas vyžadovania:  ~2 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2609/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 2391Čas vyžadovania:  ~20 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
200/200
400/400
718/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1082Čas vyžadovania:  ~91 dní
400/400
800/800
11/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 989Čas vyžadovania:  ~83 dní
400/400
800/800
143/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 857Čas vyžadovania:  ~72 dní
200/200
400/400
706/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1094Čas vyžadovania:  ~92 dní
100/100
200/200
400/400
743/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1057Čas vyžadovania:  ~89 dní
100/100
200/200
400/400
131/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1669Čas vyžadovania:  ~140 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
173/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 827Čas vyžadovania:  ~69 dní
750/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1050Čas vyžadovania:  ~88 dní
202/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1598Čas vyžadovania:  ~134 dní
800/800
283/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 717Čas vyžadovania:  ~60 dní
800/800
71/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 929Čas vyžadovania:  ~78 dní
100/100
200/200
400/400
578/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1222Čas vyžadovania:  ~102 dní
100/100
200/200
400/400
704/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1096Čas vyžadovania:  ~92 dní
400/400
800/800
200/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 800Čas vyžadovania:  ~67 dní
100/100
200/200
248/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1952Čas vyžadovania:  ~163 dní
800/800
295/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 705Čas vyžadovania:  ~59 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
31/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 969Čas vyžadovania:  ~81 dní
528/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1272Čas vyžadovania:  ~106 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
672/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~28 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
800/800
119/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 881Čas vyžadovania:  ~74 dní
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 319Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
50/50
51/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 249Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
49/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 251Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
66/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
100/100
3/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 197Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
20/20
50/50
96/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 204Čas vyžadovania:  ~51 týždňov
50/50
98/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 202Čas vyžadovania:  ~51 týždňov
100/100
81/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 119Čas vyžadovania:  ~30 týždňov
50/50
92/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 208Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
100/100
81/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 119Čas vyžadovania:  ~30 týždňov
50/50
100/100
15/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 185Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
100/100
70/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 130Čas vyžadovania:  ~33 týždňov
100/100
70/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 130Čas vyžadovania:  ~33 týždňov
20/20
50/50
59/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
13/200
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 187Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
50/50
100/100
12/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 188Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
100/100
171/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29Čas vyžadovania:  ~8 týždňov
50/50
100/100
79/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 121Čas vyžadovania:  ~31 týždňov
50/50
100/100
21/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 179Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
100/100
166/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 34Čas vyžadovania:  ~9 týždňov
71/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 129Čas vyžadovania:  ~33 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
12 13
10 13
10 13
13
12 13
13
1 12 13
10 13
10 13
11 13
13
10 13
10 13
10 13
12 13
11 13
8 13
11 13
11 13
1 12 13
12 13
13
10 13
9 11 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
8 11 13
3 11 13
13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 12 13
3 11 13
7 11 13
10 12 13
3 10 13
13
11 12 13
7 11 13
11 13
3 12 13
12 13
13
10 12 13
13
13
6 10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
6 11 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
13
13
9 11 13
7 12 13
6 11 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
6 10 13
11 12 13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
9 10 13
10 13
9 13
11 13
12 13
13
11 13
9 13
12 13
12 13
11 13
11 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord