ΜΑΚΙΣ

#CLGQCUJU

13

5 239

5 784

Turnajový štandard (71/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
86/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 14Čas vyžadovania:  ~2 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 20
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30

Cesta na MAX (17/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
100/100
200/200
400/400
800/800
314/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 686Čas vyžadovania:  ~58 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
305/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 695Čas vyžadovania:  ~58 dní
400/400
800/800
167/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 833Čas vyžadovania:  ~70 dní
100/100
187/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2213Čas vyžadovania:  ~185 dní
0/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2400Čas vyžadovania:  ~200 dní
443/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 557Čas vyžadovania:  ~47 dní
800/800
196/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 804Čas vyžadovania:  ~67 dní
450/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1350Čas vyžadovania:  ~113 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
89/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 911Čas vyžadovania:  ~76 dní
400/400
800/800
47/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 953Čas vyžadovania:  ~80 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
48/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 952Čas vyžadovania:  ~80 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
1/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 999Čas vyžadovania:  ~84 dní
100/100
200/200
139/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→10: 15000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2061Čas vyžadovania:  ~172 dní
354/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 646Čas vyžadovania:  ~54 dní
400/400
800/800
267/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 733Čas vyžadovania:  ~62 dní
400/400
800/800
54/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 946Čas vyžadovania:  ~79 dní
374/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 626Čas vyžadovania:  ~53 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
104/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 896Čas vyžadovania:  ~75 dní
800/800
368/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 632Čas vyžadovania:  ~53 dní
200/200
400/400
671/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1129Čas vyžadovania:  ~95 dní
400/400
800/800
515/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 485Čas vyžadovania:  ~41 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
273/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 727Čas vyžadovania:  ~61 dní
10/10
20/20
50/50
56/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 244Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
50/50
30/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 270Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
50/50
100/100
13/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 187Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
25/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
50/50
72/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 228Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
100/100
13/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 187Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
96/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 204Čas vyžadovania:  ~51 týždňov
54/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 246Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
100/100
60/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 140Čas vyžadovania:  ~35 týždňov
50/50
100/100
12/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 188Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
27/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 273Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
100/100
22/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 178Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
50/50
49/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 251Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
10/10
20/20
50/50
76/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 224Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
35/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 315Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
50/50
59/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
75/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 225Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
32/200
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 168Čas vyžadovania:  ~42 týždňov
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
12/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 288Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
100/100
5/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 195Čas vyžadovania:  ~49 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
6 13
8 13
6 13
10 13
13
11 13
10 13
6 13
11 13
13
7 13
13
11 13
10 13
6 13
13
6 13
11 13
10 13
11 13
6 13
13
13
6 13
6 12 13
6 12 13
13
13
10 12 13
6 9 13
9 13
13
12 13
11 12 13
11 13
13
6 12 13
13
10 12 13
6 11 13
8 12 13
7 8 13
6 10 13
12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
6 12 13
11 12 13
9 11 13
10 12 13
8 12 13
8 11 13
6 11 13
13
10 11 13
13
10 12 13
8 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
13
10 11 13
7 11 13
10 13
13
10 11 13
11 13
8 12 13
6 10 13
11 13
11 12 13
11 12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
12 13
11 13
13
13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord