himo

#9RVG0VV2Q

12

4 785

5 009

25 DZ⚽

Co-Leader

Chýbajúce karty (1/95)

Legendárne karty (1/17)

Turnajový štandard (70/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
13/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→6: 600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 157Čas vyžadovania:  ~14 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
10/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→6: 600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 160Čas vyžadovania:  ~14 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (16/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20

Cesta na MAX (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1108/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5892Čas vyžadovania:  ~50 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
325/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 4675Čas vyžadovania:  ~39 dní
400/400
800/800
1000/1000
1638/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5362Čas vyžadovania:  ~45 dní
400/400
800/800
1000/1000
1918/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5082Čas vyžadovania:  ~43 dní
1078/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3922Čas vyžadovania:  ~33 dní
400/400
800/800
1000/1000
1188/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5812Čas vyžadovania:  ~49 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1070/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 3930Čas vyžadovania:  ~33 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
163/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 4837Čas vyžadovania:  ~41 dní
800/800
1000/1000
1919/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5081Čas vyžadovania:  ~43 dní
400/400
800/800
1000/1000
998/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 6002Čas vyžadovania:  ~51 dní
2000/2000
292/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4708Čas vyžadovania:  ~40 dní
1000/1000
2000/2000
271/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 4729Čas vyžadovania:  ~40 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
277/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 4723Čas vyžadovania:  ~40 dní
400/400
800/800
1000/1000
1730/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5270Čas vyžadovania:  ~44 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
263/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 4737Čas vyžadovania:  ~40 dní
1000/1000
1958/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5042Čas vyžadovania:  ~43 dní
400/400
800/800
1000/1000
1627/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5373Čas vyžadovania:  ~45 dní
800/800
1000/1000
1934/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5066Čas vyžadovania:  ~43 dní
83/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4917Čas vyžadovania:  ~41 dní
800/800
1000/1000
405/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6595Čas vyžadovania:  ~55 dní
3580/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1420Čas vyžadovania:  ~12 dní
1000/1000
1729/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5271Čas vyžadovania:  ~44 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
283/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 4717Čas vyžadovania:  ~40 dní
1568/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3432Čas vyžadovania:  ~29 dní
100/100
200/200
400/400
149/800
0/1000
Cena vylepšenia 5→11: 35400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 1651Čas vyžadovania:  ~138 dní
200/200
400/400
127/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1673Čas vyžadovania:  ~140 dní
250/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1550Čas vyžadovania:  ~130 dní
400/400
25/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1775Čas vyžadovania:  ~148 dní
200/200
400/400
99/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1701Čas vyžadovania:  ~142 dní
100/100
173/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2227Čas vyžadovania:  ~186 dní
332/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1868Čas vyžadovania:  ~156 dní
400/400
115/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1685Čas vyžadovania:  ~141 dní
28/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1772Čas vyžadovania:  ~148 dní
543/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1257Čas vyžadovania:  ~105 dní
54/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1746Čas vyžadovania:  ~146 dní
175/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1625Čas vyžadovania:  ~136 dní
43/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1757Čas vyžadovania:  ~147 dní
100/100
200/200
400/400
123/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1677Čas vyžadovania:  ~140 dní
200/200
400/400
37/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1763Čas vyžadovania:  ~147 dní
400/400
370/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1430Čas vyžadovania:  ~120 dní
343/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1457Čas vyžadovania:  ~122 dní
134/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1666Čas vyžadovania:  ~139 dní
100/100
200/200
400/400
130/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1670Čas vyžadovania:  ~140 dní
179/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1621Čas vyžadovania:  ~136 dní
200/200
400/400
135/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1665Čas vyžadovania:  ~139 dní
200/200
292/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1908Čas vyžadovania:  ~159 dní
306/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1894Čas vyžadovania:  ~158 dní
793/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1007Čas vyžadovania:  ~84 dní
237/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1563Čas vyžadovania:  ~131 dní
20/20
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→9: 6400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 357Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
34/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 316Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
47/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
13/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
50/50
15/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
20/20
50/50
8/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 292Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
20/20
50/50
34/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 266Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
9/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 291Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
9/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 341Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 319Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
29/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 321Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
2/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 198Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
38/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 162Čas vyžadovania:  ~41 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 222Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
20/20
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
19/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 281Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
20/20
13/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 337Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 277Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
41/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 309Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
25/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
22/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 11 12
6 12
8 11 12
7 11 12
12
7 11 12
8 12
6 11 12
9 11 12
8 11 12
11 12
10 12
7 12
8 11 12
7 12
10 11 12
7 11 12
9 11 12
12
9 11 12
12
10 11 12
9 12
12
5 11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
3 9 12
3 6 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
6 11 12
9 11 12
10 11 12
3 6 12
11 12
11 12
8 11 12
11 12
9 11 12
9 10 12
10 12
11 12
11 12
9 11 12
6 9 12
10 12
11 12
8 9 12
11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
7 10 12
10 12
10 11 12
7 10 12
10 12
12
12
10 11 12
7 11 12
9 10 12
11 12
11 12
9 10 12
7 11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
9 12
9 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord