قل اتوب

#9GG2C0C0

13

5 270

5 643

Mon

Elder

Level 10 8000/1000 Level 12 5000/5000 Level 12 5000/5000 Level 10 8000/1000 Level 12 3460/5000 Level 10 7769/1000 Level 12 2812/5000 Level 12 5000/5000 Level 12 5000/5000 Level 11 6683/2000 Level 11 7000/2000 Level 9 8426/800 Level 11 5827/2000 Level 12 5000/5000 Level 10 8000/1000 Level 10 8000/1000 Level 10 8000/1000 Level 12 5000/5000 Level 11 5137/2000 Level 12 5000/5000 Level 11 5670/2000 Level 10 1103/400 Level 10 850/400 Level 11 939/800 Level 11 856/800 Level 12 392/1000 Level 10 390/400 Level 11 342/800 Level 11 606/800 Level 12 729/1000 Level 11 296/800 Level 12 50/1000 Level 12 373/1000 Level 11 511/800 Level 9 1459/200 Level 11 1144/800 Level 8 266/100 Level 10 1082/400 Level 10 943/400 Level 11 720/800 Level 11 456/800 Level 11 592/800 Level 9 1530/200 Level 11 735/800 Level 11 34/100 Level 12 30/200 Level 11 93/100 Level 11 21/100 Level 10 26/50 Level 10 69/50 Level 11 78/100 Level 11 65/100 Level 11 53/100 Level 11 76/100 Level 12 30/200 Level 11 43/100 Level 12 51/200 Level 10 70/50 Level 11 74/100 Level 11 71/100 Level 11 110/100 Level 11 78/100 Level 12 9/200 Level 11 43/100 Level 11 28/100 Level 11 69/100 Level 11 66/100 Level 12 57/200 Level 10 32/50 Level 10 3/4 Level 10 1/4 Level 11 3/10 Level 11 5/10 Level 11 0/10 Level 10 2/4 Level 12 5/20 Level 11 5/10 Level 11 7/10 Level 11 2/10 Level 10 0/4 Level 11 3/10 Level 11 2/10 Level 11 2/10 Level 11 1/10 Level 10 6/4 Level 12 0/20

Turnajový štandard (93/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
5/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 15
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
4/4
2/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 28
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20

Cesta na MAX (8/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
3460/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 1540Čas vyžadovania:  ~13 dní
1000/1000
2000/2000
4769/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 231Čas vyžadovania:  ~2 dní
2812/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2188Čas vyžadovania:  ~19 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
4683/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~3 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4626/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 374Čas vyžadovania:  ~4 dní
2000/2000
3827/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1173Čas vyžadovania:  ~10 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
3137/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1863Čas vyžadovania:  ~16 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
3670/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1330Čas vyžadovania:  ~12 dní
400/400
703/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1097Čas vyžadovania:  ~92 dní
400/400
450/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1350Čas vyžadovania:  ~113 dní
800/800
139/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 861Čas vyžadovania:  ~72 dní
800/800
56/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 944Čas vyžadovania:  ~79 dní
392/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 608Čas vyžadovania:  ~51 dní
390/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1810Čas vyžadovania:  ~151 dní
342/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1458Čas vyžadovania:  ~122 dní
606/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1194Čas vyžadovania:  ~100 dní
729/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~23 dní
296/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1504Čas vyžadovania:  ~126 dní
50/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 950Čas vyžadovania:  ~80 dní
373/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 627Čas vyžadovania:  ~53 dní
511/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1289Čas vyžadovania:  ~108 dní
200/200
400/400
800/800
59/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 941Čas vyžadovania:  ~79 dní
800/800
344/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 656Čas vyžadovania:  ~55 dní
100/100
166/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2234Čas vyžadovania:  ~187 dní
400/400
682/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1118Čas vyžadovania:  ~94 dní
400/400
543/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1257Čas vyžadovania:  ~105 dní
720/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1080Čas vyžadovania:  ~90 dní
456/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1344Čas vyžadovania:  ~112 dní
592/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1208Čas vyžadovania:  ~101 dní
200/200
400/400
800/800
130/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 870Čas vyžadovania:  ~73 dní
735/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1065Čas vyžadovania:  ~89 dní
34/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 266Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
30/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 170Čas vyžadovania:  ~43 týždňov
93/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 207Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
21/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 279Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
50/50
19/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 281Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
78/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 222Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
65/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
53/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 247Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
76/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 224Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
30/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 170Čas vyžadovania:  ~43 týždňov
43/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 257Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
51/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 149Čas vyžadovania:  ~38 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
74/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 226Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
71/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 229Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
100/100
10/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 190Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
78/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 222Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
9/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 191Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
43/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 257Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
28/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
69/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 231Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
66/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
57/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 143Čas vyžadovania:  ~36 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 13
12 13
12 13
10 13
13
12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
13
11 13
9 12 13
11 12 13
12 13
10 13
10 13
10 13
12 13
11 12 13
13
12 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 13
9 12 13
11 12 13
8 9 13
13
10 11 13
10 11 13
13
11 13
11 13
11 13
9 12 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
12 13
10 11 13
13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
10 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
12 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord