vona0113

#8V8V9Q8

11

4 915

5 085

Chýbajúce karty (3/96)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Legendárne karty (2/17)

Turnajový štandard (47/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
13/50
0/100
Cena vylepšenia 3→7: 1600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 137Čas vyžadovania:  ~12 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
79/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 21Čas vyžadovania:  ~2 dní
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
5/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
8/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
4/4
8/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
2/2
4/4
3/10
Cena vylepšenia 6→8: 2400Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 7Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
4/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 6Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
5/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (15/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (0/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
995/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 6005Čas vyžadovania:  ~51 dní
400/400
800/800
1000/1000
1568/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5432Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
800/800
1000/1000
1438/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5562Čas vyžadovania:  ~47 dní
2000/2000
228/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4772Čas vyžadovania:  ~40 dní
1236/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5764Čas vyžadovania:  ~49 dní
400/400
800/800
486/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 7514Čas vyžadovania:  ~63 dní
390/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4610Čas vyžadovania:  ~39 dní
400/400
778/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 2→9: 7620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 8022Čas vyžadovania:  ~67 dní
1000/1000
961/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6039Čas vyžadovania:  ~51 dní
1000/1000
1177/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5823Čas vyžadovania:  ~49 dní
400/400
800/800
1000/1000
1576/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 5424Čas vyžadovania:  ~46 dní
1000/1000
648/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6352Čas vyžadovania:  ~53 dní
400/400
800/800
1000/1000
1381/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5619Čas vyžadovania:  ~47 dní
400/400
800/800
1000/1000
1707/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5293Čas vyžadovania:  ~45 dní
400/400
800/800
119/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 5→10: 15400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 7881Čas vyžadovania:  ~66 dní
1000/1000
915/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6085Čas vyžadovania:  ~51 dní
400/400
800/800
1000/1000
1390/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5610Čas vyžadovania:  ~47 dní
400/400
800/800
1000/1000
1266/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 5734Čas vyžadovania:  ~48 dní
33/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4967Čas vyžadovania:  ~42 dní
800/800
1000/1000
1490/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 5510Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
696/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 8104Čas vyžadovania:  ~68 dní
1466/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5534Čas vyžadovania:  ~47 dní
1000/1000
1048/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5952Čas vyžadovania:  ~50 dní
400/400
800/800
185/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 1→10: 15625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 7815Čas vyžadovania:  ~66 dní
100/100
144/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2256Čas vyžadovania:  ~188 dní
200/200
221/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1979Čas vyžadovania:  ~165 dní
100/100
200/200
170/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2030Čas vyžadovania:  ~170 dní
186/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2014Čas vyžadovania:  ~168 dní
100/100
199/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2201Čas vyžadovania:  ~184 dní
100/100
115/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2285Čas vyžadovania:  ~191 dní
24/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1776Čas vyžadovania:  ~148 dní
296/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1904Čas vyžadovania:  ~159 dní
85/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2115Čas vyžadovania:  ~177 dní
152/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2048Čas vyžadovania:  ~171 dní
118/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2082Čas vyžadovania:  ~174 dní
100/100
200/200
192/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→10: 15000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2008Čas vyžadovania:  ~168 dní
191/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2009Čas vyžadovania:  ~168 dní
100/100
118/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2282Čas vyžadovania:  ~191 dní
100/100
200/200
232/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1968Čas vyžadovania:  ~164 dní
100/100
177/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2223Čas vyžadovania:  ~186 dní
100/100
152/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2248Čas vyžadovania:  ~188 dní
400/400
11/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1789Čas vyžadovania:  ~150 dní
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2027Čas vyžadovania:  ~169 dní
200/200
105/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2095Čas vyžadovania:  ~175 dní
384/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1816Čas vyžadovania:  ~152 dní
100/100
200/200
306/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1894Čas vyžadovania:  ~158 dní
100/100
200/200
155/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2045Čas vyžadovania:  ~171 dní
100/100
200/200
172/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2028Čas vyžadovania:  ~169 dní
100/100
200/200
120/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2080Čas vyžadovania:  ~174 dní
10/10
11/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 359Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 338Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 339Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
2/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 368Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
36/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 314Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 348Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 335Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 357Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
20/20
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
17/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 353Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
47/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 303Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 358Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
34/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 316Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 11
7 11
7 11
11 12
11
7 10 11
11 12
2 9 11
10 11
10 11
8 11
10 11
7 11
7 11
5 9 11
10 11
7 11
7 11
11 12
9 11
3 9 11
11
10 11
1 9 11
6 9 11
9 10 11
7 10 11
10 11
8 9 11
3 9 11
3 7 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
6 10 11
10 11
3 9 11
7 10 11
3 9 11
3 9 11
10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
3 8 11
7 10 11
8 10 11
8 10 11
7 10 11
8 9 11
6 8 11
6 10 11
8 10 11
9 11
10 11
8 10 11
7 8 11
7 8 11
11
6 8 11
8 10 11
8 9 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
7 9 11
7 8 11
7 8 11
10 11
7 9 11
7 9 11
7 9 11
6 9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord