mohamad

#8L9JQCVLJ

11

4 380

4 419

Level 9 765/800 Level 10 559/1000 Level 9 974/800 Level 10 447/1000 Level 9 452/800 Level 10 290/1000 Level 10 216/1000 Level 10 88/1000 Level 10 953/1000 Level 10 1120/1000 Level 10 200/1000 Level 9 849/800 Level 9 911/800 Level 10 265/1000 Level 9 982/800 Level 9 525/800 Level 10 722/1000 Level 10 442/1000 Level 10 275/1000 Level 12 261/5000 Level 9 673/800 Level 9 846/800 Level 9 802/800 Level 10 75/1000 Level 9 76/200 Level 10 92/400 Level 9 126/200 Level 9 52/200 Level 9 98/200 Level 7 12/50 Level 9 125/200 Level 10 1/400 Level 10 28/400 Level 10 245/400 Level 8 104/100 Level 9 200/200 Level 10 54/400 Level 9 194/200 Level 10 119/400 Level 9 17/200   Level 9 206/200 Level 9 191/200 Level 10 93/400 Level 10 49/400 Level 9 93/200 Level 9 132/200 Level 10 114/400 Level 9 159/200 Level 9 70/200 Level 10 14/50 Level 9 13/20 Level 10 5/50 Level 10 5/50 Level 6 1/2 Level 9 0/20 Level 9 5/20 Level 9 7/20 Level 9 1/20 Level 10 24/50 Level 9 4/20 Level 8 7/10 Level 10 8/50 Level 9 7/20 Level 9 3/20 Level 9 19/20 Level 9 6/20 Level 10 3/50 Level 10 0/50 Level 8 9/10 Level 9 7/20 Level 10 0/50 Level 9 16/20 Level 9 12/20 Level 9 0/20 Level 10 8/50 Level 11 0/100 Level 9 1/2 Level 9 1/2 Level 9 1/2 Level 9 1/2 Level 9 1/2     Level 9 1/2   Level 10 0/4 Level 10 0/4 Level 10 1/4 Level 10 0/4      

Chýbajúce karty (7/93)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 12)

Legendárne karty (6/16)

Turnajový štandard (81/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12/50
0/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 138Čas vyžadovania:  ~12 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
1/2
0/4
0/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400Potrebných kariet: 15Čas vyžadovania:  ~4 týždňov
7/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
9/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 1Čas vyžadovania:  ~1 týždňov

Legendárne karty (10/16)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (0/93)

9 10 11 12 13
765/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8035Čas vyžadovania:  ~67 dní
559/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7441Čas vyžadovania:  ~63 dní
800/800
174/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7826Čas vyžadovania:  ~66 dní
447/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7553Čas vyžadovania:  ~63 dní
452/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8348Čas vyžadovania:  ~70 dní
290/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7710Čas vyžadovania:  ~65 dní
216/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7784Čas vyžadovania:  ~65 dní
88/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7912Čas vyžadovania:  ~66 dní
953/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7047Čas vyžadovania:  ~59 dní
1000/1000
120/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6880Čas vyžadovania:  ~58 dní
200/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7800Čas vyžadovania:  ~65 dní
800/800
49/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7951Čas vyžadovania:  ~67 dní
800/800
111/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7889Čas vyžadovania:  ~66 dní
265/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7735Čas vyžadovania:  ~65 dní
800/800
182/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7818Čas vyžadovania:  ~66 dní
525/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8275Čas vyžadovania:  ~69 dní
722/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7278Čas vyžadovania:  ~61 dní
442/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7558Čas vyžadovania:  ~63 dní
275/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7725Čas vyžadovania:  ~65 dní
261/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4739Čas vyžadovania:  ~40 dní
673/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8127Čas vyžadovania:  ~68 dní
800/800
46/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7954Čas vyžadovania:  ~67 dní
800/800
2/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7998Čas vyžadovania:  ~67 dní
75/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7925Čas vyžadovania:  ~67 dní
76/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2324Čas vyžadovania:  ~194 dní
92/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2108Čas vyžadovania:  ~176 dní
126/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2274Čas vyžadovania:  ~190 dní
52/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2348Čas vyžadovania:  ~196 dní
98/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2302Čas vyžadovania:  ~192 dní
125/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2275Čas vyžadovania:  ~190 dní
1/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2199Čas vyžadovania:  ~184 dní
28/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2172Čas vyžadovania:  ~181 dní
245/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1955Čas vyžadovania:  ~163 dní
100/100
4/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2396Čas vyžadovania:  ~200 dní
200/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2200Čas vyžadovania:  ~184 dní
54/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2146Čas vyžadovania:  ~179 dní
194/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2206Čas vyžadovania:  ~184 dní
119/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2081Čas vyžadovania:  ~174 dní
17/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2383Čas vyžadovania:  ~199 dní
200/200
6/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2194Čas vyžadovania:  ~183 dní
191/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2209Čas vyžadovania:  ~185 dní
93/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2107Čas vyžadovania:  ~176 dní
49/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2151Čas vyžadovania:  ~180 dní
93/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2307Čas vyžadovania:  ~193 dní
132/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2268Čas vyžadovania:  ~189 dní
114/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2086Čas vyžadovania:  ~174 dní
159/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2241Čas vyžadovania:  ~187 dní
70/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2330Čas vyžadovania:  ~195 dní
14/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 336Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
13/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 357Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
1/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 369Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
24/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 326Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
4/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 366Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
8/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 342Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
3/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 367Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
19/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 351Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
16/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 354Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
12/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 358Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
8/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 342Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
0/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 11)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
9 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
11 12
9 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
7 11
9 11
10 11
10 11
10 11
8 9 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
6 11
9 11
9 11
9 11
9 11
10 11
9 11
8 11
10 11
9 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
8 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
10 11
11
9 11
9 11
9 11
9 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord