suchy

#892P9P9QG

13

5 600

5 861

Turnajový štandard (65/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
8/200
0/400
Cena vylepšenia 3→7: 1600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 592Čas vyžadovania:  ~5 dní
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
0/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 3→6: 600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 170Čas vyžadovania:  ~15 dní
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
15/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 4→6: 550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 155Čas vyžadovania:  ~13 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
13/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 7
7/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 13
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
4/4
3/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 27
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 29
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
4/4
3/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 27
2/2
4/4
4/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 26
2/2
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 30
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33

Cesta na MAX (27/97)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4729/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~3 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
3425/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1575Čas vyžadovania:  ~14 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2421/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2579Čas vyžadovania:  ~22 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4181/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 819Čas vyžadovania:  ~7 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3366/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1634Čas vyžadovania:  ~14 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
311/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 689Čas vyžadovania:  ~58 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
71/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 929Čas vyžadovania:  ~78 dní
400/400
800/800
106/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 894Čas vyžadovania:  ~75 dní
100/100
200/200
400/400
162/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1638Čas vyžadovania:  ~137 dní
461/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 539Čas vyžadovania:  ~45 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
703/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1097Čas vyžadovania:  ~92 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
401/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 599Čas vyžadovania:  ~50 dní
400/400
800/800
374/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 626Čas vyžadovania:  ~53 dní
100/100
200/200
210/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1990Čas vyžadovania:  ~166 dní
400/400
800/800
548/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 452Čas vyžadovania:  ~38 dní
997/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 dní
100/100
200/200
58/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2142Čas vyžadovania:  ~179 dní
200/200
400/400
800/800
44/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 956Čas vyžadovania:  ~80 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
800/800
426/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 574Čas vyžadovania:  ~48 dní
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 292Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 226Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
100/100
83/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 117Čas vyžadovania:  ~30 týždňov
10/10
20/20
50/50
56/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 244Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
50/50
89/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 211Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
50/50
29/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 288Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
50/50
6/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 352Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
50/50
100/100
8/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 192Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
50/50
100/100
9/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 191Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 327Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
27/200
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 173Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
10/10
20/20
50/50
71/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 229Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
170/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 30Čas vyžadovania:  ~8 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
9 13
13
13
13
7 13
9 13
13
10 12 13
11 13
9 12 13
7 13
7 12 13
7 13
13
3 7 13
7 13
13
8 13
13
7 12 13
7 12 13
8 13
7 12 13
6 12 13
13
7 12 13
13
10 12 13
3 11 13
3 6 13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
10 11 13
7 12 13
10 12 13
4 6 13
3 10 13
13
10 12 13
12 13
7 10 13
9 12 13
12 13
13
7 12 13
13
7 11 13
7 11 13
7 11 13
8 11 13
10 13
13
11 12 13
13
7 11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
7 11 13
10 11 13
8 10 13
7 9 13
10 12 13
10 12 13
7 11 13
8 10 13
8 12 13
13
13
7 11 13
12 13
13
12 13
13
12 13
10 13
9 13
9 13
10 11 13
10 11 13
13
10 13
11 13
10 13
9 10 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord