l.f 1936

#82VPPUY9L

13

5 543

6 193

Turnajový štandard (75/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
26/50
0/100
Cena vylepšenia 3→7: 1600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 124Čas vyžadovania:  ~11 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
2/2
4/4
3/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 27
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
4/4
7/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 23
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 29
4/4
2/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 28
4/4
3/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 27
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
5/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 15

Cesta na MAX (8/96)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 2→13: 185620
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 2→13: 185620
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 3→13: 185600
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 3→13: 185600
4880/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 120Čas vyžadovania:  ~1 dní
4852/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 148Čas vyžadovania:  ~2 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3871/5000
Cena vylepšenia 2→12: 85620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 1129Čas vyžadovania:  ~10 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 1→13: 185625
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 6→13: 185000
2269/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2731Čas vyžadovania:  ~23 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4792/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 208Čas vyžadovania:  ~2 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
631/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 369Čas vyžadovania:  ~31 dní
100/100
200/200
400/400
782/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1018Čas vyžadovania:  ~85 dní
800/800
541/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 459Čas vyžadovania:  ~39 dní
224/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 776Čas vyžadovania:  ~65 dní
333/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 667Čas vyžadovania:  ~56 dní
100/100
200/200
323/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1877Čas vyžadovania:  ~157 dní
400/400
143/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1657Čas vyžadovania:  ~139 dní
312/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 688Čas vyžadovania:  ~58 dní
250/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 750Čas vyžadovania:  ~63 dní
255/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 745Čas vyžadovania:  ~63 dní
349/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 651Čas vyžadovania:  ~55 dní
997/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 dní
689/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 311Čas vyžadovania:  ~26 dní
310/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 690Čas vyžadovania:  ~58 dní
200/200
400/400
800/800
285/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 715Čas vyžadovania:  ~60 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
65/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 935Čas vyžadovania:  ~78 dní
400/400
129/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1671Čas vyžadovania:  ~140 dní
668/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 332Čas vyžadovania:  ~28 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
413/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 587Čas vyžadovania:  ~49 dní
800/800
802/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 198Čas vyžadovania:  ~17 dní
470/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 530Čas vyžadovania:  ~45 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
50/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 950Čas vyžadovania:  ~80 dní
800/800
160/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 840Čas vyžadovania:  ~70 dní
200/200
400/400
800/800
462/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 538Čas vyžadovania:  ~45 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
373/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 627Čas vyžadovania:  ~53 dní
400/400
800/800
517/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 483Čas vyžadovania:  ~41 dní
50/50
26/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 274Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 312Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
8/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 192Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
100/100
66/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 134Čas vyžadovania:  ~34 týždňov
50/50
2/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
59/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 241Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
100/100
22/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 178Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
20/20
50/50
40/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 260Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
20/20
50/50
100/100
5/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 195Čas vyžadovania:  ~49 týždňov
0/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 200Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
66/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 308Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
14/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 186Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
20/20
50/50
65/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
54/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 146Čas vyžadovania:  ~37 týždňov
39/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 161Čas vyžadovania:  ~41 týždňov
100/100
38/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 162Čas vyžadovania:  ~41 týždňov
50/50
70/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 230Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
42/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 308Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
12/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 188Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
20/20
50/50
100/100
6/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 194Čas vyžadovania:  ~49 týždňov
20/20
50/50
13/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
20/200
Cena vylepšenia 6→12: 84400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 180Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
8/200
Cena vylepšenia 6→12: 84400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 192Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
16/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 184Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
6/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 194Čas vyžadovania:  ~49 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
2 13
2 13
3 13
3 13
12 13
12 13
11 13
2 12 13
12 13
13
12 13
12 13
11 13
10 13
1 13
9 13
1 13
13
6 13
13
12 13
12 13
9 13
1 12 13
3 12 13
3 11 13
11 12 13
12 13
12 13
3 10 13
10 11 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
3 11 13
3 7 13
10 11 13
12 13
3 12 13
11 12 13
12 13
3 11 13
11 12 13
9 12 13
3 12 13
10 12 13
10 11 13
6 10 13
12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
9 11 13
9 12 13
12 13
11 13
6 10 13
12 13
9 11 13
12 13
12 13
13
11 12 13
10 11 13
10 13
12 13
9 12 13
9 11 13
6 12 13
6 12 13
12 13
12 13
13
11 13
10 13
9 10 13
12 13
9 10 13
9 11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
13
13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
11 13
12 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord