El Hajj

#82QJRCQL0

13

6 140

6 750

Level 11 7000/2000 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 12 5000/5000 Level 11 7000/2000 Level 13 0/250 Level 11 7000/2000 Level 12 5000/5000 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 10 8000/1000 Level 12 5000/5000 Level 11 7000/2000 Level 13 0/250 Level 11 7000/2000 Level 12 5000/5000 Level 12 5000/5000 Level 10 8000/1000 Level 10 5202/1000 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 10 5155/1000 Level 8 1539/100 Level 12 293/1000 Level 11 833/800 Level 13 0/50 Level 11 572/800 Level 5 25/10 Level 13 0/50 Level 11 962/800 Level 12 169/1000 Level 13 0/50 Level 12 64/1000 Level 13 0/50 Level 13 0/50 Level 12 81/1000 Level 9 1733/200 Level 11 713/800 Level 3 145/2 Level 12 491/1000 Level 11 1285/800 Level 11 619/800 Level 11 817/800 Level 10 965/400 Level 10 1209/400 Level 10 1251/400 Level 10 1603/400 Level 10 1006/400 Level 9 114/20 Level 12 183/200 Level 8 146/10 Level 10 116/50 Level 8 14/10 Level 11 83/100 Level 10 115/50 Level 11 142/100 Level 9 180/20 Level 10 32/50 Level 12 76/200 Level 13 0/10 Level 11 70/100 Level 11 62/100 Level 11 27/100 Level 9 135/20 Level 11 92/100 Level 11 61/100 Level 11 117/100 Level 11 10/100 Level 11 65/100 Level 10 165/50 Level 11 54/100 Level 11 75/100 Level 10 70/50 Level 13 0/10 Level 12 77/200 Level 12 1/20 Level 11 4/10 Level 11 6/10 Level 11 1/10 Level 13 0/1 Level 13 0/1 Level 11 2/10 Level 11 0/10 Level 11 2/10 Level 11 5/10 Level 13 0/1 Level 10 3/4 Level 12 0/20 Level 10 11/4 Level 11 1/10 Level 11 9/10

Turnajový štandard (88/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
15/20
0/50
0/100
Cena vylepšenia 5→6: 400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 155Čas vyžadovania:  ~13 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
59/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 41Čas vyžadovania:  ~4 dní
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (16/16)

9 10 11 12 13
1/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 19
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
4/4
7/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 23
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
9/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 21

Cesta na MAX (17/93)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2202/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2798Čas vyžadovania:  ~24 dní
1000/1000
2000/2000
2155/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2845Čas vyžadovania:  ~24 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
39/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 961Čas vyžadovania:  ~81 dní
293/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 707Čas vyžadovania:  ~59 dní
800/800
33/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 967Čas vyžadovania:  ~81 dní
572/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1228Čas vyžadovania:  ~103 dní
800/800
162/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 838Čas vyžadovania:  ~70 dní
169/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 831Čas vyžadovania:  ~70 dní
64/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 936Čas vyžadovania:  ~78 dní
81/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 919Čas vyžadovania:  ~77 dní
200/200
400/400
800/800
333/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 667Čas vyžadovania:  ~56 dní
713/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1087Čas vyžadovania:  ~91 dní
491/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 509Čas vyžadovania:  ~43 dní
800/800
485/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 515Čas vyžadovania:  ~43 dní
619/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1181Čas vyžadovania:  ~99 dní
800/800
17/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 983Čas vyžadovania:  ~82 dní
400/400
565/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1235Čas vyžadovania:  ~103 dní
400/400
800/800
9/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 991Čas vyžadovania:  ~83 dní
400/400
800/800
51/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 949Čas vyžadovania:  ~80 dní
400/400
800/800
403/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 597Čas vyžadovania:  ~50 dní
400/400
606/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1194Čas vyžadovania:  ~100 dní
20/20
50/50
44/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
183/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 17Čas vyžadovania:  ~5 týždňov
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
50/50
66/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 366Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
83/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 217Čas vyžadovania:  ~55 týždňov
50/50
65/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
100/100
42/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 158Čas vyžadovania:  ~40 týždňov
20/20
50/50
100/100
10/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 190Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
76/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 124Čas vyžadovania:  ~31 týždňov
70/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 230Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
62/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 238Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
27/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 273Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
20/20
50/50
65/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
92/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 208Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
61/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 239Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
100/100
17/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 183Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
10/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 290Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
65/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 235Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
50/50
100/100
15/200
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 185Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
54/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 246Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
75/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 225Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
50/50
20/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
77/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 123Čas vyžadovania:  ~31 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
13
12 13
13
12 13
11 13
13
11 13
12 13
12 13
13
10 13
12 13
11 13
13
11 13
12 13
12 13
10 13
10 12 13
13
13
10 12 13
8 12 13
12 13
11 12 13
13
11 13
5 6 13
13
11 12 13
12 13
13
12 13
13
13
12 13
9 12 13
11 13
3 8 13
12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
9 11 13
12 13
8 11 13
10 11 13
8 9 13
11 13
10 11 13
11 12 13
9 12 13
10 13
12 13
13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
10 12 13
11 13
11 13
10 11 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
10 13
12 13
10 11 13
11 13
11 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord