toti

#80G0UYPUQ

13

5 498

6 234

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (88/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
8/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 12
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
4/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 16
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35

Cesta na MAX (22/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
4406/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 594Čas vyžadovania:  ~5 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4650/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~3 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
4895/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 105Čas vyžadovania:  ~1 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
3858/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1142Čas vyžadovania:  ~10 dní
346/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1454Čas vyžadovania:  ~122 dní
200/200
400/400
783/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1017Čas vyžadovania:  ~85 dní
200/200
400/400
6/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1794Čas vyžadovania:  ~150 dní
627/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1173Čas vyžadovania:  ~98 dní
680/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~27 dní
400/400
800/800
69/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 931Čas vyžadovania:  ~78 dní
400/400
800/800
230/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 770Čas vyžadovania:  ~65 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
158/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 842Čas vyžadovania:  ~71 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
8/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 992Čas vyžadovania:  ~83 dní
200/200
400/400
225/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1575Čas vyžadovania:  ~132 dní
547/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1253Čas vyžadovania:  ~105 dní
351/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 649Čas vyžadovania:  ~55 dní
200/200
400/400
795/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1005Čas vyžadovania:  ~84 dní
400/400
179/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1621Čas vyžadovania:  ~136 dní
400/400
800/800
53/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 947Čas vyžadovania:  ~79 dní
400/400
551/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1249Čas vyžadovania:  ~105 dní
400/400
487/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1313Čas vyžadovania:  ~110 dní
800/800
1000/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
200/200
400/400
510/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1290Čas vyžadovania:  ~108 dní
20/20
50/50
57/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 243Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
26/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 174Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
20/20
50/50
50/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 250Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
20/20
50/50
36/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 264Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
41/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 309Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
69/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 131Čas vyžadovania:  ~33 týždňov
50/50
66/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
20/20
50/50
22/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
20/20
50/50
100/100
3/200
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 197Čas vyžadovania:  ~50 týždňov
84/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 216Čas vyžadovania:  ~54 týždňov
46/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 254Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
20/20
31/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 319Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
20/20
29/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 321Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
50/50
95/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 205Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
24/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 176Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
102/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 98Čas vyžadovania:  ~25 týždňov
73/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 227Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
20/20
50/50
76/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 224Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
20/20
50/50
16/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 284Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
86/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 114Čas vyžadovania:  ~29 týždňov
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 357Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
62/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 238Čas vyžadovania:  ~60 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
12 13
13
12 13
10 13
13
13
13
13
12 13
12 13
9 12 13
13
8 13
12 13
7 13
13
9 13
10 13
13
9 13
9 13
10 12 13
11 13
13
13
13
9 11 13
9 11 13
13
11 13
13
13
13
12 13
10 12 13
10 12 13
6 12 13
8 12 13
9 11 13
11 13
12 13
9 11 13
10 11 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
9 11 13
8 11 13
12 13
9 11 13
9 11 13
10 13
12 13
10 11 13
9 11 13
13
9 12 13
13
11 13
11 13
9 10 13
9 10 13
13
10 11 13
12 13
12 13
11 13
9 11 13
9 11 13
12 13
13
7 9 13
11 13
12 13
11 13
10 13
12 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
11 13
13
9 10 13
11 13
9 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord