유니

#2VULRL988

12

5 067

5 468

Turnajový štandard (66/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
7/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
7/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 23
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
9/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 21
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32

Cesta na MAX (7/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3446/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1554Čas vyžadovania:  ~13 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
2499/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2501Čas vyžadovania:  ~21 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2359/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2641Čas vyžadovania:  ~23 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1281/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 3719Čas vyžadovania:  ~31 dní
680/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4320Čas vyžadovania:  ~36 dní
2329/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2671Čas vyžadovania:  ~23 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
2403/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2597Čas vyžadovania:  ~22 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
339/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 4661Čas vyžadovania:  ~39 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1373/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 3627Čas vyžadovania:  ~31 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2267/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2733Čas vyžadovania:  ~23 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1292/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 3708Čas vyžadovania:  ~31 dní
1638/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3362Čas vyžadovania:  ~29 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1914/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 3086Čas vyžadovania:  ~26 dní
1000/1000
2000/2000
4036/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 964Čas vyžadovania:  ~9 dní
1168/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3832Čas vyžadovania:  ~32 dní
1000/1000
2000/2000
3693/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1307Čas vyžadovania:  ~11 dní
800/800
1000/1000
2000/2000
3398/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1602Čas vyžadovania:  ~14 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2120/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2880Čas vyžadovania:  ~24 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1346/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 3654Čas vyžadovania:  ~31 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
870/5000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 4130Čas vyžadovania:  ~35 dní
100/100
200/200
400/400
611/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1189Čas vyžadovania:  ~100 dní
400/400
121/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1679Čas vyžadovania:  ~140 dní
100/100
200/200
400/400
291/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1509Čas vyžadovania:  ~126 dní
400/400
613/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1187Čas vyžadovania:  ~99 dní
295/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 705Čas vyžadovania:  ~59 dní
200/200
390/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1810Čas vyžadovania:  ~151 dní
100/100
200/200
400/400
101/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1699Čas vyžadovania:  ~142 dní
400/400
682/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1118Čas vyžadovania:  ~94 dní
400/400
175/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1625Čas vyžadovania:  ~136 dní
680/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1120Čas vyžadovania:  ~94 dní
100/100
200/200
341/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1859Čas vyžadovania:  ~155 dní
100/100
200/200
400/400
474/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1326Čas vyžadovania:  ~111 dní
100/100
200/200
192/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2008Čas vyžadovania:  ~168 dní
100/100
200/200
400/400
269/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1531Čas vyžadovania:  ~128 dní
511/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1289Čas vyžadovania:  ~108 dní
400/400
657/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1143Čas vyžadovania:  ~96 dní
200/200
220/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1980Čas vyžadovania:  ~165 dní
100/100
200/200
400/400
341/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1459Čas vyžadovania:  ~122 dní
100/100
200/200
400/400
452/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1348Čas vyžadovania:  ~113 dní
100/100
200/200
400/400
160/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1640Čas vyžadovania:  ~137 dní
896/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 104Čas vyžadovania:  ~9 dní
400/400
148/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1652Čas vyžadovania:  ~138 dní
100/100
200/200
400/400
166/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1634Čas vyžadovania:  ~137 dní
100/100
200/200
400/400
407/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 1393Čas vyžadovania:  ~117 dní
100/100
200/200
400/400
377/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1423Čas vyžadovania:  ~119 dní
38/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 256Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
20/20
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
50/50
15/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 316Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
13/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 187Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
6/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
50/50
47/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
20/20
17/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 333Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
50/50
1/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
12/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 338Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
50/50
52/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 248Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
49/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 301Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
31/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 319Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
30/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 270Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
20/20
10/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 340Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
6 12
9 12
8 12
8 12
12
12
9 12
6 12
7 12
8 12
6 12
12
12 13
6 12
10 12
12
10 12
9 12
6 12
12 13
8 12
12 13
12 13
6 12
7 11 12
10 11 12
6 11 12
10 11 12
12
9 10 12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
8 10 12
8 11 12
8 10 12
8 11 12
11 12
10 11 12
9 10 12
6 11 12
6 11 12
6 11 12
12 13
12
10 11 12
8 11 12
6 11 12
8 11 12
11 12
8 12
8 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
8 10 12
12
11 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 12
12 13
10 12
10 11 12
8 11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
12 13
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord