Prof

#2PL0U2P9P

13

4 776

6 031

SHadooow

Leader

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (70/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 2→9: 7620
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
2/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 18
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
4/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 30
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
16/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4
4/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 16
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32

Cesta na MAX (13/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 5→13: 185400
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 3→13: 185600
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 4→13: 185550
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
4119/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 881Čas vyžadovania:  ~8 dní
2000/2000
4820/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 180Čas vyžadovania:  ~2 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3840/5000
Cena vylepšenia 2→12: 85620Cena vylepšenia 2→13: 185620Potrebných kariet: 1160Čas vyžadovania:  ~10 dní
4550/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 450Čas vyžadovania:  ~4 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
4004/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 996Čas vyžadovania:  ~9 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 4→13: 185550
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
2190/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2810Čas vyžadovania:  ~24 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4344/5000
Cena vylepšenia 5→12: 85400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 656Čas vyžadovania:  ~6 dní
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
4323/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 677Čas vyžadovania:  ~6 dní
1000/1000
2000/2000
3774/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1226Čas vyžadovania:  ~11 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3395/5000
Cena vylepšenia 1→12: 85625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 1605Čas vyžadovania:  ~14 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
303/1000
Cena vylepšenia 6→12: 85000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 697Čas vyžadovania:  ~59 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
395/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 605Čas vyžadovania:  ~51 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
121/1000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 879Čas vyžadovania:  ~74 dní
200/200
400/400
743/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1057Čas vyžadovania:  ~89 dní
800/800
1000/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
10/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1790Čas vyžadovania:  ~150 dní
186/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 814Čas vyžadovania:  ~68 dní
200/200
400/400
800/800
145/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 855Čas vyžadovania:  ~72 dní
100/100
200/200
400/400
476/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1324Čas vyžadovania:  ~111 dní
848/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 152Čas vyžadovania:  ~13 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
246/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 754Čas vyžadovania:  ~63 dní
400/400
800/800
156/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 844Čas vyžadovania:  ~71 dní
100/100
200/200
339/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1861Čas vyžadovania:  ~156 dní
200/200
400/400
800/800
34/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 966Čas vyžadovania:  ~81 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
323/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 677Čas vyžadovania:  ~57 dní
983/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 17Čas vyžadovania:  ~2 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
219/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 781Čas vyžadovania:  ~66 dní
800/800
821/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 179Čas vyžadovania:  ~15 dní
400/400
800/800
528/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 472Čas vyžadovania:  ~40 dní
200/200
400/400
800/800
305/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 695Čas vyžadovania:  ~58 dní
400/400
800/800
185/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 815Čas vyžadovania:  ~68 dní
163/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 37Čas vyžadovania:  ~10 týždňov
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 266Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
11/200
Cena vylepšenia 6→12: 84400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 189Čas vyžadovania:  ~48 týždňov
100/100
14/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 186Čas vyžadovania:  ~47 týždňov
9/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 341Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 290Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
188/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 12Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
10/10
20/20
50/50
100/100
19/200
Cena vylepšenia 6→12: 84400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 181Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
100/100
26/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 174Čas vyžadovania:  ~44 týždňov
38/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
50/50
83/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 217Čas vyžadovania:  ~55 týždňov
58/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 142Čas vyžadovania:  ~36 týždňov
50/50
91/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 209Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
100/100
90/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 110Čas vyžadovania:  ~28 týždňov
100/100
47/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 153Čas vyžadovania:  ~39 týždňov
99/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 101Čas vyžadovania:  ~26 týždňov
50/50
95/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 205Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
57/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 243Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
57/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 143Čas vyžadovania:  ~36 týždňov
100/100
28/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 172Čas vyžadovania:  ~43 týždňov
100/100
19/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 181Čas vyžadovania:  ~46 týždňov
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 262Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
22/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
5 13
3 13
4 13
8 13
13
10 12 13
11 12 13
2 12 13
12 13
13
11 13
13
12 13
4 13
1 13
10 12 13
5 12 13
7 13
11 13
11 12 13
10 12 13
13
11 13
1 12 13
6 12 13
3 12 13
7 12 13
9 11 13
11 13
3 10 13
13
13
12 13
13
13
9 12 13
8 11 13
12 13
8 12 13
10 12 13
3 10 13
9 12 13
8 12 13
12 13
13
3 12 13
11 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
12 13
6 11 13
6 12 13
11 12 13
10 13
8 11 13
12 13
6 12 13
11 12 13
11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 13
12 13
11 12 13
13
11 12 13
6 11 13
13
11 13
12 13
9 10 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
12 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
10 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord