Jozef

#2L0R2QJJ0

12

5 343

5 557

Level 11 3962/2000 Level 11 3638/2000 Level 11 3445/2000 Level 11 3891/2000 Level 12 1159/5000 Level 12 1218/5000 Level 11 3081/2000 Level 11 3312/2000 Level 12 1025/5000 Level 12 1290/5000 Level 12 1237/5000 Level 11 3341/2000 Level 12 1552/5000 Level 12 1369/5000 Level 11 3808/2000 Level 11 3329/2000 Level 11 3386/2000 Level 12 1415/5000 Level 12 1059/5000 Level 11 4270/2000 Level 12 1228/5000 Level 12 1010/5000 Level 11 3605/2000 Level 12 2067/5000 Level 11 237/800 Level 11 266/800 Level 11 416/800 Level 11 403/800 Level 11 512/800 Level 9 178/200 Level 12 28/1000 Level 11 483/800 Level 11 400/800 Level 12 18/1000 Level 11 758/800 Level 11 582/800 Level 11 547/800 Level 11 444/800 Level 11 574/800 Level 11 216/800 Level 10 23/400 Level 11 538/800 Level 11 388/800 Level 11 186/800 Level 11 484/800 Level 11 231/800 Level 11 232/800 Level 11 270/800 Level 11 304/800 Level 11 230/800 Level 11 26/100 Level 11 13/100 Level 11 11/100 Level 11 28/100 Level 10 38/50 Level 11 28/100 Level 11 41/100 Level 11 24/100 Level 10 33/50 Level 11 51/100 Level 11 3/100 Level 11 21/100 Level 11 35/100 Level 11 15/100 Level 11 31/100 Level 11 62/100 Level 11 46/100 Level 11 15/100 Level 11 6/100 Level 11 5/100 Level 11 37/100 Level 11 24/100 Level 11 55/100 Level 11 17/100 Level 11 4/100 Level 11 47/100 Level 11 47/100 Level 11 1/10 Level 11 0/10 Level 11 1/10 Level 11 1/10 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 11 0/10 Level 11 0/10 Level 11 2/10 Level 10 3/4 Level 10 2/4 Level 11 0/10 Level 10 2/4 Level 11 0/10 Level 10 2/4 Level 11 1/10 Level 11 0/10

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30

Cesta na MAX (0/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
1962/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3038Čas vyžadovania:  ~26 dní
2000/2000
1638/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3362Čas vyžadovania:  ~29 dní
2000/2000
1445/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3555Čas vyžadovania:  ~30 dní
2000/2000
1891/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3109Čas vyžadovania:  ~26 dní
1159/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3841Čas vyžadovania:  ~33 dní
1218/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3782Čas vyžadovania:  ~32 dní
2000/2000
1081/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3919Čas vyžadovania:  ~33 dní
2000/2000
1312/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3688Čas vyžadovania:  ~31 dní
1025/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3975Čas vyžadovania:  ~34 dní
1290/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3710Čas vyžadovania:  ~31 dní
1237/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3763Čas vyžadovania:  ~32 dní
2000/2000
1341/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3659Čas vyžadovania:  ~31 dní
1552/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3448Čas vyžadovania:  ~29 dní
1369/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3631Čas vyžadovania:  ~31 dní
2000/2000
1808/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3192Čas vyžadovania:  ~27 dní
2000/2000
1329/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3671Čas vyžadovania:  ~31 dní
2000/2000
1386/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3614Čas vyžadovania:  ~31 dní
1415/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3585Čas vyžadovania:  ~30 dní
1059/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3941Čas vyžadovania:  ~33 dní
2000/2000
2270/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 2730Čas vyžadovania:  ~23 dní
1228/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3772Čas vyžadovania:  ~32 dní
1010/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3990Čas vyžadovania:  ~34 dní
2000/2000
1605/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 3395Čas vyžadovania:  ~29 dní
2067/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 2933Čas vyžadovania:  ~25 dní
237/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1563Čas vyžadovania:  ~131 dní
266/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1534Čas vyžadovania:  ~128 dní
416/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1384Čas vyžadovania:  ~116 dní
403/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1397Čas vyžadovania:  ~117 dní
512/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1288Čas vyžadovania:  ~108 dní
178/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2222Čas vyžadovania:  ~186 dní
28/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 972Čas vyžadovania:  ~81 dní
483/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1317Čas vyžadovania:  ~110 dní
400/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1400Čas vyžadovania:  ~117 dní
18/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 982Čas vyžadovania:  ~82 dní
758/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1042Čas vyžadovania:  ~87 dní
582/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1218Čas vyžadovania:  ~102 dní
547/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1253Čas vyžadovania:  ~105 dní
444/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1356Čas vyžadovania:  ~113 dní
574/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1226Čas vyžadovania:  ~103 dní
216/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1584Čas vyžadovania:  ~132 dní
23/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2177Čas vyžadovania:  ~182 dní
538/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1262Čas vyžadovania:  ~106 dní
388/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1412Čas vyžadovania:  ~118 dní
186/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1614Čas vyžadovania:  ~135 dní
484/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1316Čas vyžadovania:  ~110 dní
231/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1569Čas vyžadovania:  ~131 dní
232/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1568Čas vyžadovania:  ~131 dní
270/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1530Čas vyžadovania:  ~128 dní
304/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1496Čas vyžadovania:  ~125 dní
230/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1570Čas vyžadovania:  ~131 dní
26/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 274Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
13/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
11/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 289Čas vyžadovania:  ~73 týždňov
28/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
38/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 312Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
28/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 272Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
41/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 259Čas vyžadovania:  ~65 týždňov
24/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
51/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 249Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
3/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 297Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
21/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 279Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
35/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 265Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
31/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 269Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
62/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 238Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
46/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 254Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
15/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 285Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
6/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 294Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
5/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 295Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
37/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 263Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
24/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 276Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
55/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 245Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
17/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 283Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
4/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
47/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
47/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 12)

-3 -2 -1
11 12
11 12
11 12
11 12
12
12
11 12
11 12
12
12
12
11 12
12
12
11 12
11 12
11 12
12
12
11 12
12
12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 12
12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord