Simpleton

#2JP0CULY2

11

4 617

5 189

Turnajový štandard (72/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 5→9: 7400
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
4/4
2/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 28
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35

Cesta na MAX (0/94)

9 10 11 12 13
1693/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5307Čas vyžadovania:  ~45 dní
970/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 6030Čas vyžadovania:  ~51 dní
1000/1000
1139/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5861Čas vyžadovania:  ~49 dní
1000/1000
539/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6461Čas vyžadovania:  ~54 dní
503/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4497Čas vyžadovania:  ~38 dní
1000/1000
1388/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5612Čas vyžadovania:  ~47 dní
1000/1000
1239/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5761Čas vyžadovania:  ~49 dní
400/400
800/800
1000/1000
926/2000
0/5000
Cena vylepšenia 1→11: 35625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 6074Čas vyžadovania:  ~51 dní
1000/1000
1117/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5883Čas vyžadovania:  ~50 dní
1438/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5562Čas vyžadovania:  ~47 dní
1403/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5597Čas vyžadovania:  ~47 dní
2000/2000
94/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4906Čas vyžadovania:  ~41 dní
1000/1000
1223/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5777Čas vyžadovania:  ~49 dní
2000/2000
802/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 4198Čas vyžadovania:  ~35 dní
400/400
800/800
1000/1000
1548/2000
0/5000
Cena vylepšenia 1→11: 35625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 5452Čas vyžadovania:  ~46 dní
1600/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3400Čas vyžadovania:  ~29 dní
1000/1000
1578/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 5422Čas vyžadovania:  ~46 dní
1453/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5547Čas vyžadovania:  ~47 dní
1000/1000
551/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6449Čas vyžadovania:  ~54 dní
800/800
1000/1000
649/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 6351Čas vyžadovania:  ~53 dní
678/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 4322Čas vyžadovania:  ~37 dní
1350/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5650Čas vyžadovania:  ~48 dní
1000/1000
131/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 6869Čas vyžadovania:  ~58 dní
400/400
800/800
1000/1000
878/2000
0/5000
Cena vylepšenia 1→11: 35625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 6122Čas vyžadovania:  ~52 dní
100/100
200/200
326/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1874Čas vyžadovania:  ~157 dní
400/400
14/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1786Čas vyžadovania:  ~149 dní
165/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2035Čas vyžadovania:  ~170 dní
565/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1235Čas vyžadovania:  ~103 dní
199/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2001Čas vyžadovania:  ~167 dní
100/100
200/200
95/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2105Čas vyžadovania:  ~176 dní
346/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1454Čas vyžadovania:  ~122 dní
200/200
222/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1978Čas vyžadovania:  ~165 dní
263/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1537Čas vyžadovania:  ~129 dní
454/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1346Čas vyžadovania:  ~113 dní
615/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1185Čas vyžadovania:  ~99 dní
400/400
114/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1686Čas vyžadovania:  ~141 dní
161/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1639Čas vyžadovania:  ~137 dní
100/100
200/200
400/400
28/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1772Čas vyžadovania:  ~148 dní
100/100
200/200
150/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2050Čas vyžadovania:  ~171 dní
100/100
200/200
400/400
18/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1782Čas vyžadovania:  ~149 dní
100/100
183/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2217Čas vyžadovania:  ~185 dní
266/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1534Čas vyžadovania:  ~128 dní
100/100
200/200
282/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1918Čas vyžadovania:  ~160 dní
218/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1582Čas vyžadovania:  ~132 dní
400/400
143/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1657Čas vyžadovania:  ~139 dní
100/100
200/200
400/400
103/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→11: 35600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 1697Čas vyžadovania:  ~142 dní
664/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1136Čas vyžadovania:  ~95 dní
100/100
200/200
284/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1916Čas vyžadovania:  ~160 dní
100/100
200/200
375/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 5→10: 15400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 1825Čas vyžadovania:  ~153 dní
100/100
200/200
293/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1907Čas vyžadovania:  ~159 dní
20/20
15/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 335Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
20/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 280Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 362Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
20/20
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→9: 6400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 355Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
58/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 142Čas vyžadovania:  ~36 týždňov
44/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 306Čas vyžadovania:  ~77 týždňov
41/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 309Čas vyžadovania:  ~78 týždňov
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
22/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 278Čas vyžadovania:  ~70 týždňov
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 314Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
50/50
4/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 296Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
53/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 247Čas vyžadovania:  ~62 týždňov
20/20
36/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 314Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
33/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
20/20
12/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 338Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 300Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 346Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
20/20
12/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 338Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
20/20
30/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
13/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 287Čas vyžadovania:  ~72 týždňov
20/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→10: 14400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
22/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
17/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 283Čas vyžadovania:  ~71 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11
11
10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
1 11
10 11
11
11
11 12
10 11
11 12
1 11
11 12
10 11
11
10 11
9 11
11 12
11
10 11
1 11
3 10 11
10 11
10 11
11
10 11
3 10 11
11
9 10 11
11
11
11
10 11
11
3 10 11
3 10 11
3 10 11
3 9 11
11
7 10 11
11
10 11
3 11
11
8 10 11
5 10 11
8 10 11
9 10 11
11
8 9 11
9 10 11
6 9 11
11 12
10 11
10 11
8 9 11
11
6 10 11
10 11
11
9 10 11
11
9 10 11
8 11
6 9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
8 9 11
11
9 10 11
6 9 11
10 11
11
11
10 11
11
10 11
11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
11
9 11
9 11
10 11
9 11
9 11

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord