ELDorado

#2JGJU8JQL

13

5 553

6 728

ACE

Člen

Turnajový štandard (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
49/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 51Čas vyžadovania:  ~5 dní

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 27
4/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 16
5/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 15
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
0/10
0/20
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 30
2/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 28
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
9/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 11
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25
4/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 26
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
1/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 29
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
0/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20
5/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 25

Cesta na MAX (13/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
4834/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 166Čas vyžadovania:  ~2 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
4976/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 24Čas vyžadovania:  ~1 dní
2000/2000
3705/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1295Čas vyžadovania:  ~11 dní
2000/2000
4901/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 99Čas vyžadovania:  ~1 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4080/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 920Čas vyžadovania:  ~8 dní
2000/2000
3947/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1053Čas vyžadovania:  ~9 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
4992/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 8Čas vyžadovania:  ~1 dní
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
2000/2000
4610/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 390Čas vyžadovania:  ~4 dní
5000/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
3572/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1428Čas vyžadovania:  ~12 dní
200/200
400/400
493/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1307Čas vyžadovania:  ~109 dní
517/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 483Čas vyžadovania:  ~41 dní
200/200
400/400
22/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1778Čas vyžadovania:  ~149 dní
400/400
120/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1680Čas vyžadovania:  ~140 dní
514/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 486Čas vyžadovania:  ~41 dní
400/400
256/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1544Čas vyžadovania:  ~129 dní
628/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1172Čas vyžadovania:  ~98 dní
400/400
556/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1244Čas vyžadovania:  ~104 dní
800/800
465/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 535Čas vyžadovania:  ~45 dní
200/200
400/400
743/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1057Čas vyžadovania:  ~89 dní
773/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1027Čas vyžadovania:  ~86 dní
200/200
365/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 1835Čas vyžadovania:  ~153 dní
800/800
372/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 628Čas vyžadovania:  ~53 dní
742/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1058Čas vyžadovania:  ~89 dní
400/400
283/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1517Čas vyžadovania:  ~127 dní
400/400
644/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1156Čas vyžadovania:  ~97 dní
400/400
773/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1027Čas vyžadovania:  ~86 dní
400/400
86/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1714Čas vyžadovania:  ~143 dní
400/400
509/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1291Čas vyžadovania:  ~108 dní
400/400
763/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1037Čas vyžadovania:  ~87 dní
400/400
538/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1262Čas vyžadovania:  ~106 dní
20/20
50/50
71/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 229Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
20/20
50/50
68/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 232Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
190/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 10Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
20/20
50/50
66/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 234Čas vyžadovania:  ~59 týždňov
50/50
83/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 217Čas vyžadovania:  ~55 týždňov
95/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 205Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
46/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 254Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
100/100
93/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 107Čas vyžadovania:  ~27 týždňov
50/50
88/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 212Čas vyžadovania:  ~53 týždňov
147/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 53Čas vyžadovania:  ~14 týždňov
100/100
33/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 167Čas vyžadovania:  ~42 týždňov
200/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000
84/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 116Čas vyžadovania:  ~29 týždňov
100/100
54/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 146Čas vyžadovania:  ~37 týždňov
20/20
50/50
86/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 214Čas vyžadovania:  ~54 týždňov
20/20
50/50
37/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 263Čas vyžadovania:  ~66 týždňov
50/50
73/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 227Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
50/50
57/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 243Čas vyžadovania:  ~61 týždňov
50/50
79/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 221Čas vyžadovania:  ~56 týždňov
169/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 31Čas vyžadovania:  ~8 týždňov
100/100
20/200
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 180Čas vyžadovania:  ~45 týždňov
29/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 271Čas vyžadovania:  ~68 týždňov
20/20
50/50
92/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 208Čas vyžadovania:  ~52 týždňov
142/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 58Čas vyžadovania:  ~15 týždňov
180/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 20Čas vyžadovania:  ~5 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
11 13
11 13
13
12 13
13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
12 13
9 12 13
11 12 13
12 13
13
13
12 13
10 13
11 12 13
13
12 13
7 13
10 12 13
9 11 13
12 13
13
13
13
9 11 13
8 13
13
10 11 13
13
12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
11 13
9 10 13
11 12 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
12 13
9 11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
13
9 11 13
13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
11 12 13
11 13
9 11 13
12 13
12 13
11 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord