-N424-

#2J9JYP8G

13

4 946

5 587

Chýbajúce karty (1/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Turnajový štandard (69/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 4→9: 7550
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
1/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 9Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
13/20
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 7
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 33
2/2
4/4
1/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 29
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
6/10
0/20
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 24
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
4/4
3/10
0/20
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 27
2/2
4/4
7/10
0/20
Cena vylepšenia 9→12: 75000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 23
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→11: 25000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 32
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (12/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3323/5000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1677Čas vyžadovania:  ~14 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 1→13: 185625
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4056/5000
Cena vylepšenia 7→12: 84000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 944Čas vyžadovania:  ~8 dní
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000
400/400
800/800
80/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 920Čas vyžadovania:  ~77 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
111/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 889Čas vyžadovania:  ~75 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
779/1000
Cena vylepšenia 4→12: 85550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 221Čas vyžadovania:  ~19 dní
800/800
154/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 846Čas vyžadovania:  ~71 dní
1000/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
197/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 1603Čas vyžadovania:  ~134 dní
667/1000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 333Čas vyžadovania:  ~28 dní
561/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1239Čas vyžadovania:  ~104 dní
513/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1287Čas vyžadovania:  ~108 dní
100/100
200/200
400/400
770/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 1030Čas vyžadovania:  ~86 dní
400/400
800/800
229/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 771Čas vyžadovania:  ~65 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
371/1000
Cena vylepšenia 3→12: 85600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 629Čas vyžadovania:  ~53 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
138/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 862Čas vyžadovania:  ~72 dní
100/100
200/200
76/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→10: 15600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2124Čas vyžadovania:  ~177 dní
795/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1005Čas vyžadovania:  ~84 dní
400/400
800/800
600/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 400Čas vyžadovania:  ~34 dní
800/800
338/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 662Čas vyžadovania:  ~56 dní
616/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1184Čas vyžadovania:  ~99 dní
800/800
158/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 842Čas vyžadovania:  ~71 dní
200/200
400/400
800/800
16/1000
Cena vylepšenia 9→12: 78000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 984Čas vyžadovania:  ~82 dní
100/100
200/200
400/400
800/800
312/1000
Cena vylepšenia 8→12: 82000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 688Čas vyžadovania:  ~58 dní
800/800
453/1000
Cena vylepšenia 11→12: 50000Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 547Čas vyžadovania:  ~46 dní
400/400
800/800
127/1000
Cena vylepšenia 10→12: 70000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 873Čas vyžadovania:  ~73 dní
50/50
47/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 253Čas vyžadovania:  ~64 týždňov
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 368Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 352Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
47/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 303Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
32/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 318Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 252Čas vyžadovania:  ~63 týždňov
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
20/20
50/50
60/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 240Čas vyžadovania:  ~60 týždňov
50/50
2/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 298Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
50/50
33/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
70/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 230Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Cena vylepšenia 8→11: 32000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 273Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
50/50
5/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 295Čas vyžadovania:  ~74 týždňov
20/20
48/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 302Čas vyžadovania:  ~76 týždňov
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Cena vylepšenia 7→11: 34000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 226Čas vyžadovania:  ~57 týždňov
33/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 317Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
25/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 275Čas vyžadovania:  ~69 týždňov
10/10
20/20
50/50
70/100
0/200
Cena vylepšenia 6→11: 34400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 230Čas vyžadovania:  ~58 týždňov
20/20
50/50
33/100
0/200
Cena vylepšenia 9→11: 28000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 267Čas vyžadovania:  ~67 týždňov
50/50
17/100
0/200
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 283Čas vyžadovania:  ~71 týždňov
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 320Čas vyžadovania:  ~80 týždňov
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 328Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
129/200
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 71Čas vyžadovania:  ~18 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 13
7 13
11 13
11 13
13
11 13
13
8 12 13
11 13
11 13
7 12 13
13
11 13
11 13
7 13
13
1 13
11 13
11 13
13
7 12 13
13
11 13
10 13
10 12 13
3 12 13
4 12 13
11 12 13
12 13
7 11 13
13
12 13
11 13
11 13
13
8 11 13
10 12 13
3 12 13
13
8 12 13
3 9 13
11 13
10 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
9 12 13
8 12 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
8 9 13
7 9 13
13
10 13
10 13
13
6 11 13
7 11 13
10 13
8 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
8 11 13
7 8 13
10 11 13
9 10 13
7 11 13
10 13
11 13
6 11 13
9 11 13
10 11 13
7 10 13
7 10 13
12 13
10 13
10 13
12 13
10 13
9 10 13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
9 10 13
11 13
10 13
13
9 10 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
10 13

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord