ago

#2G2JJJ0Y2

10

4 452

5 050

Bez klanu

Turnajový štandard (46/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
74/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 26Čas vyžadovania:  ~3 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
67/100
Cena vylepšenia 4→8: 3550Cena vylepšenia 4→9: 7550Potrebných kariet: 33Čas vyžadovania:  ~3 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
74/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 26Čas vyžadovania:  ~3 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
54/100
Cena vylepšenia 5→8: 3400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 46Čas vyžadovania:  ~4 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
9/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 1Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
6/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 4Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
5/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 5Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 6Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
4/4
3/10
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 7Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
7/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 týždňov

Legendárne karty (17/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
749/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8051Čas vyžadovania:  ~68 dní
400/400
482/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8318Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
800/800
301/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 7699Čas vyžadovania:  ~65 dní
400/400
800/800
83/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 7917Čas vyžadovania:  ~66 dní
14/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8786Čas vyžadovania:  ~74 dní
400/400
290/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8510Čas vyžadovania:  ~71 dní
800/800
119/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7881Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
800/800
438/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→10: 15000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 7562Čas vyžadovania:  ~64 dní
1428/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5572Čas vyžadovania:  ~47 dní
1366/2000
0/5000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 5634Čas vyžadovania:  ~47 dní
407/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8393Čas vyžadovania:  ~70 dní
800/800
117/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7883Čas vyžadovania:  ~66 dní
621/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8179Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
800/800
85/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 7915Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
585/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8215Čas vyžadovania:  ~69 dní
274/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8526Čas vyžadovania:  ~72 dní
400/400
783/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8017Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
800/800
1000/1000
64/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→11: 35000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 6936Čas vyžadovania:  ~58 dní
400/400
800/800
525/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→10: 15000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 7475Čas vyžadovania:  ~63 dní
400/400
378/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8422Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
385/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8415Čas vyžadovania:  ~71 dní
642/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8158Čas vyžadovania:  ~68 dní
167/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7833Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
565/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 8235Čas vyžadovania:  ~69 dní
100/100
98/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2302Čas vyžadovania:  ~192 dní
100/100
120/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2280Čas vyžadovania:  ~190 dní
100/100
83/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2317Čas vyžadovania:  ~194 dní
100/100
3/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2397Čas vyžadovania:  ~200 dní
60/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2340Čas vyžadovania:  ~195 dní
57/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2343Čas vyžadovania:  ~196 dní
162/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2038Čas vyžadovania:  ~170 dní
5/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2195Čas vyžadovania:  ~183 dní
32/800
0/1000
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 1768Čas vyžadovania:  ~148 dní
100/100
97/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2303Čas vyžadovania:  ~192 dní
45/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2355Čas vyžadovania:  ~197 dní
100/100
155/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2245Čas vyžadovania:  ~188 dní
100/100
55/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2345Čas vyžadovania:  ~196 dní
75/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2325Čas vyžadovania:  ~194 dní
100/100
200/200
126/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2074Čas vyžadovania:  ~173 dní
46/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2154Čas vyžadovania:  ~180 dní
62/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2338Čas vyžadovania:  ~195 dní
100/100
62/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2338Čas vyžadovania:  ~195 dní
100/100
200/200
70/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2130Čas vyžadovania:  ~178 dní
100/100
162/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2238Čas vyžadovania:  ~187 dní
100/100
94/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2306Čas vyžadovania:  ~193 dní
100/100
195/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 2205Čas vyžadovania:  ~184 dní
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 355Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
1/100
0/200
Cena vylepšenia 11→13: 150000Potrebných kariet: 299Čas vyžadovania:  ~75 týždňov
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
3/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 367Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
20/20
11/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 339Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 342Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov
10/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 360Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
2/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 348Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 358Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
14/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 336Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
11/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 359Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 340Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 349Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
10/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 360Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
20/20
6/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 344Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 324Čas vyžadovania:  ~81 týždňov
0/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 370Čas vyžadovania:  ~93 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 10)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 9 10
8 9 10
7 10
8 10
9 10
8 9 10
9 10
6 10
10 11
10 11
9 10
9 10
9 10
7 9 10
7 9 10
9 10
8 9 10
6 10
6 10
8 9 10
8 9 10
9 10
10
6 9 10
7 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
8 9 10
4 8 10
9 10
9 10
10
10
10 11
8 9 10
9 10
7 8 10
6 9 10
5 8 10
8 9 10
9 10
7 10
10
9 10
8 9 10
7 10
7 9 10
6 9 10
7 9 10
8 10
7 8 10
7 9 10
10 11
7 9 10
9 10
9 10
7 10
7 10
8 9 10
9 10
8 9 10
10
8 9 10
10
9 10
8 10
7 10
7 9 10
9 10
8 10
9 10
7 10
8 10
7 8 10
9 10
8 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord