mega

#20QCYRR0G

10

4 671

4 706

Chýbajúce karty (4/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Legendárne karty (3/17)

Turnajový štandard (52/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
74/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 26Čas vyžadovania:  ~3 dní
54/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 46Čas vyžadovania:  ~4 dní
97/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 dní
40/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 60Čas vyžadovania:  ~5 dní
10/10
20/20
50/50
36/100
Cena vylepšenia 5→8: 3400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 64Čas vyžadovania:  ~6 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
62/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 38Čas vyžadovania:  ~4 dní
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
7/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
1/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 9Čas vyžadovania:  ~3 týždňov
3/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 7Čas vyžadovania:  ~2 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
6/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 4Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
7/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 3Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000

Legendárne karty (14/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35

Cesta na MAX (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
490/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8310Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
678/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8122Čas vyžadovania:  ~68 dní
29/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7971Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
626/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8174Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
729/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8071Čas vyžadovania:  ~68 dní
400/400
759/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8041Čas vyžadovania:  ~68 dní
400/400
800/800
49/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 7951Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
485/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8315Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
366/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8434Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7600Čas vyžadovania:  ~64 dní
800/800
206/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7794Čas vyžadovania:  ~65 dní
400/400
525/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8275Čas vyžadovania:  ~69 dní
800/800
160/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7840Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
542/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8258Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
325/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8475Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
264/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8536Čas vyžadovania:  ~72 dní
400/400
391/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8409Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
588/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8212Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
550/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8250Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
570/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8230Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
387/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8413Čas vyžadovania:  ~71 dní
401/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8399Čas vyžadovania:  ~70 dní
800/800
93/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7907Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
217/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8583Čas vyžadovania:  ~72 dní
100/100
60/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2340Čas vyžadovania:  ~195 dní
31/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2369Čas vyžadovania:  ~198 dní
110/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2290Čas vyžadovania:  ~191 dní
100/100
7/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2393Čas vyžadovania:  ~200 dní
11/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2389Čas vyžadovania:  ~200 dní
27/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2373Čas vyžadovania:  ~198 dní
200/200
41/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2159Čas vyžadovania:  ~180 dní
64/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2336Čas vyžadovania:  ~195 dní
41/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2359Čas vyžadovania:  ~197 dní
23/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2377Čas vyžadovania:  ~199 dní
78/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2322Čas vyžadovania:  ~194 dní
90/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2310Čas vyžadovania:  ~193 dní
100/100
82/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2318Čas vyžadovania:  ~194 dní
100/100
54/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2346Čas vyžadovania:  ~196 dní
41/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2359Čas vyžadovania:  ~197 dní
100/100
10/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2390Čas vyžadovania:  ~200 dní
99/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2301Čas vyžadovania:  ~192 dní
100/100
31/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2369Čas vyžadovania:  ~198 dní
100/100
82/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2318Čas vyžadovania:  ~194 dní
100/100
92/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2308Čas vyžadovania:  ~193 dní
3/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 367Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
16/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 354Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 368Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
16/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 354Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
18/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 352Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
9/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 361Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 360Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
36/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 314Čas vyžadovania:  ~79 týždňov
3/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 347Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
2/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 348Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
15/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 355Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
11/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 359Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
3/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 367Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
14/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 356Čas vyžadovania:  ~89 týždňov
20/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 330Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 366Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
25/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 325Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
2/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 368Čas vyžadovania:  ~92 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 10)

-5 -4 -3 -2 -1
8 9 10
8 9 10
10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
8 10
7 9 10
8 9 10
10
9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 10
8 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
8 10
5 8 10
8 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
7 8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
8 10
9 10
8 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
9 10
10
10
10
9 10
9 10
8 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
8 9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
10
10
9 10
10
10
10
10
9 10

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord