Jieee

#20JUVL9V0

10

4 536

4 691

Chýbajúce karty (2/95)

Zatiaľ neodomknuté (≤Aréna 13)

Legendárne karty (1/17)

Turnajový štandard (49/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
307/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 93Čas vyžadovania:  ~1 dní
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 5→9: 7400
200/200
400/400
Cena vylepšenia 7→9: 6000
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
200/200
222/400
Cena vylepšenia 6→8: 3000Cena vylepšenia 6→9: 7000Potrebných kariet: 178Čas vyžadovania:  ~2 dní
400/400
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
77/100
Cena vylepšenia 5→8: 3400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 23Čas vyžadovania:  ~2 dní
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 4→9: 7550
69/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 31Čas vyžadovania:  ~3 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
80/100
Cena vylepšenia 3→8: 3600Cena vylepšenia 3→9: 7600Potrebných kariet: 20Čas vyžadovania:  ~2 dní
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
71/100
Cena vylepšenia 5→8: 3400Cena vylepšenia 5→9: 7400Potrebných kariet: 29Čas vyžadovania:  ~3 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
50/50
20/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 80Čas vyžadovania:  ~7 dní
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 6→9: 7000
50/50
69/100
Cena vylepšenia 7→8: 2000Cena vylepšenia 7→9: 6000Potrebných kariet: 31Čas vyžadovania:  ~3 dní
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena vylepšenia 3→9: 7600
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
100/100
Cena vylepšenia 8→9: 4000
8/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
8/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 2Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena vylepšenia 6→9: 6400
9/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000Potrebných kariet: 1Čas vyžadovania:  ~1 týždňov
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
10/10
Cena vylepšenia 8→9: 4000
4/4
10/10
Cena vylepšenia 7→9: 6000

Legendárne karty (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
2/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 32
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
1/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→11: 20000Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 9→10: 5000Cena vylepšenia 9→13: 175000Potrebných kariet: 35
0/4
0/10
0/20
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 34

Cesta na MAX (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
770/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 5→9: 7400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 8030Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
389/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 8411Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
800/800
123/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 4→10: 15550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 7877Čas vyžadovania:  ~66 dní
482/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8318Čas vyžadovania:  ~70 dní
596/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8204Čas vyžadovania:  ~69 dní
469/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8331Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
438/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 8362Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
467/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 8333Čas vyžadovania:  ~70 dní
165/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8635Čas vyžadovania:  ~72 dní
487/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 8313Čas vyžadovania:  ~70 dní
400/400
390/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8410Čas vyžadovania:  ~71 dní
400/400
638/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 4→9: 7550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 8162Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
617/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 1→9: 7625Cena vylepšenia 1→13: 185625Potrebných kariet: 8183Čas vyžadovania:  ~69 dní
400/400
609/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 8191Čas vyžadovania:  ~69 dní
74/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 7926Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
800/800
203/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 5→10: 15400Cena vylepšenia 5→13: 185400Potrebných kariet: 7797Čas vyžadovania:  ~65 dní
400/400
793/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 8007Čas vyžadovania:  ~67 dní
400/400
28/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8772Čas vyžadovania:  ~74 dní
1207/5000
Cena vylepšenia 12→13: 100000Potrebných kariet: 3793Čas vyžadovania:  ~32 dní
400/400
557/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 8243Čas vyžadovania:  ~69 dní
800/800
101/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 7899Čas vyžadovania:  ~66 dní
400/400
92/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 8708Čas vyžadovania:  ~73 dní
61/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2339Čas vyžadovania:  ~195 dní
100/100
129/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 4→9: 7550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 2271Čas vyžadovania:  ~190 dní
104/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2296Čas vyžadovania:  ~192 dní
82/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2318Čas vyžadovania:  ~194 dní
280/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1920Čas vyžadovania:  ~160 dní
100/100
152/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 4→9: 7550Cena vylepšenia 4→13: 185550Potrebných kariet: 2248Čas vyžadovania:  ~188 dní
79/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2321Čas vyžadovania:  ~194 dní
49/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 2151Čas vyžadovania:  ~180 dní
34/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2366Čas vyžadovania:  ~198 dní
27/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2373Čas vyžadovania:  ~198 dní
100/100
142/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2258Čas vyžadovania:  ~189 dní
100/100
144/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2256Čas vyžadovania:  ~188 dní
100/100
116/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2284Čas vyžadovania:  ~191 dní
100/100
82/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 6→9: 7000Cena vylepšenia 6→13: 185000Potrebných kariet: 2318Čas vyžadovania:  ~194 dní
226/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1974Čas vyžadovania:  ~165 dní
272/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 1928Čas vyžadovania:  ~161 dní
200/200
23/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 2177Čas vyžadovania:  ~182 dní
100/100
153/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 3→9: 7600Cena vylepšenia 3→13: 185600Potrebných kariet: 2247Čas vyžadovania:  ~188 dní
100/100
116/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2284Čas vyžadovania:  ~191 dní
100/100
62/200
0/400
0/800
0/1000
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 2338Čas vyžadovania:  ~195 dní
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 363Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
20/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 352Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
15/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 335Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
20/20
24/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→10: 8000Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 326Čas vyžadovania:  ~82 týždňov
6/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 364Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 332Čas vyžadovania:  ~83 týždňov
11/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 359Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
11/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 339Čas vyžadovania:  ~85 týždňov
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 350Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
5/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 365Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 362Čas vyžadovania:  ~91 týždňov
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
16/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 334Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
15/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 335Čas vyžadovania:  ~84 týždňov
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→10: 14000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 345Čas vyžadovania:  ~87 týždňov
10/10
11/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 6→9: 6400Cena vylepšenia 6→13: 184400Potrebných kariet: 359Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→9: 4000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 352Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
3/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 367Čas vyžadovania:  ~92 týždňov
10/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 9→13: 178000Potrebných kariet: 360Čas vyžadovania:  ~90 týždňov
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 8→10: 12000Cena vylepšenia 8→13: 182000Potrebných kariet: 344Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 7→9: 6000Cena vylepšenia 7→13: 184000Potrebných kariet: 351Čas vyžadovania:  ~88 týždňov
7/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 343Čas vyžadovania:  ~86 týždňov
9/50
0/100
0/200
Cena vylepšenia 10→13: 170000Potrebných kariet: 341Čas vyžadovania:  ~86 týždňov

Optimálny level - Karta / Kingβ (Level 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
5 9 10
3 9 10
4 9 10
9 10
9 10
8 10
9 10
6 9 10
3 9 10
9 10
9 10
8 9 10
4 9 10
1 9 10
6 9 10
10
5 9 10
7 9 10
8 9 10
10 12
3 9 10
6 8 10
9 10
8 9 10
5 8 10
9 10
4 9 10
8 10
9 10
3 8 10
9 10
10
4 9 10
9 10
10
9 10
9 10
5 8 10
6 9 10
3 9 10
8 9 10
7 8 10
6 9 10
10
10
7 8 10
9 10
3 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
8 9 10
9 10
8 9 10
10
9 10
9 10
7 10
9 10
10
7 9 10
9 10
8 9 10
8 10
10
10
10
7 10
6 9 10
8 10
8 9 10
9 10
9 10
8 10
7 9 10
10
10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
10
9 10
10
9 10
10

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord