ישראל

#Y2LC9R2

45 451

49 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות.

Collecting cards! Ends: 2019-04-19 15:18:07

Data for the last 10 wars

2019-04-18 15:17:32 -43
19 participants War Collection
robozob Missed! 2640
amit379 Missed! 880 1/3
2019-04-16 15:00:55 +58
18 participants War Collection
malos Missed! 2200
Max 1/2 880 2/3
2019-04-14 13:35:52 +21
19 participants War Collection
מי כיגוגו 0/1 880 2/3
javierda96 0/2 1320 2/3
2019-04-12 12:37:17 -43
17 participants War Collection
Ethan Danai? Missed! 825 1/3
2019-04-10 12:31:08 -41
22 participants War Collection
malos 1/1 440 1/3
eitamb 0/1 440 1/3
javierda96 0/1 440 1/3
amit king stars 0/1 440 1/3
liam 0/1 1320 2/3
2019-04-08 12:07:48 +59
19 participants War Collection
amit king stars 0/1 440 1/3
מי כיגוגו 0/1 1320 2/3
2019-04-06 12:04:27 -42
18 participants War Collection
אלייה המגניב Missed! 2640
javierda96 Missed! 2640
damti Missed! 2200
amit king stars 1/1 440 1/3
2019-04-04 11:35:31 -43
18 participants War Collection
robozob 0/1 1320 2/3
amit379 Missed! 1760
joker11 0/1 880 1/3
liam 1/1 1320 2/3
amit king stars Missed! 440 1/3
eitamb 0/1 1760 2/3
2019-04-02 11:02:35 +58
19 participants War Collection
racheli Missed! 1320
liam 0/1 880 1/3
javierda96 0/1 880 2/3
2019-03-31 10:28:33 -19
15 participants War Collection
malos 0/1 880 1/3
Naughty War Collection
robozob
2019-04-18 Missed! 2640
2019-04-04 0/1 1320 2/3
amit379
2019-04-18 Missed! 880 1/3
2019-04-04 Missed! 1760
malos
2019-04-16 Missed! 2200
2019-04-10 1/1 440 1/3
2019-03-31 0/1 880 1/3
Max
2019-04-16 1/2 880 2/3
מי כיגוגו
2019-04-14 0/1 880 2/3
2019-04-08 0/1 1320 2/3
javierda96
2019-04-14 0/2 1320 2/3
2019-04-10 0/1 440 1/3
2019-04-06 Missed! 2640
2019-04-02 0/1 880 2/3
Ethan Danai?
2019-04-12 Missed! 825 1/3
eitamb
2019-04-10 0/1 440 1/3
2019-04-04 0/1 1760 2/3
amit king stars
2019-04-10 0/1 440 1/3
2019-04-08 0/1 440 1/3
2019-04-06 1/1 440 1/3
2019-04-04 Missed! 440 1/3
liam
2019-04-10 0/1 1320 2/3
2019-04-04 1/1 1320 2/3
2019-04-02 0/1 880 1/3
אלייה המגניב
2019-04-06 Missed! 2640
damti
2019-04-06 Missed! 2200
joker11
2019-04-04 0/1 880 1/3
racheli
2019-04-02 Missed! 1320

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord