Cloud9

#C8GULC

55 175

50 / 50

🇰🇷클라우드 나인,Since 16.03, 남녀노소 모두모여요/장로승급(지원1000,트로피1위)/정기 클랜토너먼트/클랜전 필참(수집일 참여시 3회필수)/3회연속 클전불참시 추방!

Požiadavky klanu
Členovia 50 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 55 175
Požadované trofeje 5 300
Clan Leader 클라우드 씨브
Rozsah trofejí 4 001 – 5 911
Info o klane
Región Južná Kórea
Donate za týždeň 20 152
Elderov 12
Co-leaderov 9
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trofeje
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1 Co-Leader
Triple
#RLLR092Q
13 5 911
2019-12-15 15:54:34
818
800
2
3
Co-Leader
아오이 소라
#29RRURJRY
13 5 855
2019-12-15 14:58:36
1275
680
3
1
Co-Leader
hahamaha
#PY9P9UCP
13 5 759
2019-12-15 15:23:15
562
640
4
1
Co-Leader
클라우드Green
#28RQLC0Y
13 5 747
2019-12-15 12:54:09
1220
600
5
1
Elder
딱궁
#PL2R20LJ
13 5 678
2019-12-15 15:54:30
936
770
6
1
Elder
민초희
#2PPJUPV0
13 5 665
2019-12-15 14:01:54
392
600
7
2
Ingyu Choi
#9PLG0229
13 5 649
2019-12-15 14:35:37
252
720
8
2
노을
#2CCLJ28UR
12 5 636
2019-12-15 13:50:13
292
360
9
1
임시훈
#2LQQ899J2
13 5 620
2019-12-15 11:43:20
404
40
10
5
김도끼
#GJ9J0RGG
12 5 615
2019-12-15 09:14:50
170
480
11
1
봄사랑벗고빨고
#JVC0RPCY
13 5 590
2019-12-15 12:11:41
214
0
12
1
Elder
Yongkao
#2PY0ULPVG
13 5 545
2019-12-15 15:32:18
835
680
13
6
복숭
#208JC9JLP
13 5 520
2019-12-15 09:29:11
0
160
14
2
벙갈
#9CGQRCGP
13 5 518
2019-12-11 18:49:09
170
120
15
5
Co-Leader
다문화가정
#P0R80R90
13 5 503
2019-12-15 15:47:56
136
240
16
2
Elder
솜망치
#892CULRU
13 5 498
2019-12-15 14:08:22
590
520
17
6
Elder
구스따뚜
#GL9G22V
13 5 463
2019-12-15 15:04:40
856
520
18
5
Elder
longforvictory
#80QUCJJPR
13 5 432
2019-12-15 16:10:02
578
640
19
8
romeo
#CQQ0CR00
13 5 430
2019-12-15 14:39:27
768
710
20
4
Leader
클라우드 씨브
#8QYCV22U
13 5 392
2019-12-14 10:07:43
608
440
21
4
Co-Leader
Foker
#RGV2CU2V
13 5 389
2019-12-15 15:42:47
634
780
22
6
하창봉펜클럽
#82CL22CGP
13 5 373
2019-12-15 10:16:14
234
320
23
3
Elder
charlie
#8GUCR0QY
13 5 369
2019-12-15 13:02:30
444
680
24
1
도오미이노오
#22J0LL0G8
13 5 360
2019-12-15 12:15:51
402
320
25
4
Co-Leader
클라우드다알
#2RYPU8RP
13 5 333
2019-12-15 19:21:56
740
640
26
4
Elder
킹스랜딩
#2VGCQ9Y8
13 5 321
2019-12-15 15:39:59
956
760
27
3
Co-Leader
윤준
#YJY892CU
13 5 314
2019-12-15 17:43:56
494
440
28
10
댐딜용
#Y898LV9P
12 5 292
2019-12-15 14:18:05
376
520
29 mayday
#R2GRQPC0
12 5 234
2019-12-13 10:25:31
126
0
30 Co-Leader
클라우드 희야
#Y98R9LUV
13 5 202
2019-12-15 15:11:12
278
510
31
7
귀파이어
#2GUYRC0YL
12 5 194
2019-12-15 12:59:00
90
240
32
12
천살마제
#8P80JLPR8
12 5 191
2019-12-15 16:01:28
116
520
33
2
봄 춘
#GGC2CPGV
13 5 163
2019-12-15 14:56:34
198
520
34
2
한국
#GLUQU00V
12 5 144
2019-12-15 11:41:46
148
280
35 지쟈스
#2UJQ8GVV2
13 5 142
2019-12-15 09:11:30
10
120
36
3
oppasalsal
#8CQ00YQG
12 5 125
2019-12-15 19:25:18
768
750
37
3
Elder
씨브레
#JGGRVUJ
13 5 073
2019-12-14 07:40:50
30
40
38
2
Elder
오태호
#298QQ990L
13 5 064
2019-12-15 19:22:08
668
432
39
2
Trepid
#PR2YY2PC
12 5 015
2019-12-15 06:52:16
60
280
40
1
얼음마법사
#2YUGLPQ0R
13 5 012
2019-12-15 10:33:38
238
40
41
2
박장한
#2UJJQCYCV
12 5 002
2019-12-15 19:21:49
596
400
42
2
게임중임
#28Y2GCGU
12 4 994
2019-12-14 00:21:46
410
280
43
1
Elder
Deuker
#8YQRU0RL
13 4 975
2019-12-15 14:45:32
388
600
44
1
불타는 칠리
#GLLYLPU0
13 4 902
2019-12-14 23:39:21
178
200
45 상코미막내
#8U2GQCRJP
12 4 875
2019-12-15 15:46:03
110
280
46 김사장1
#9YQG98U0L
11 4 725
2019-12-15 09:55:25
90
40
47 imLegenDairy
#89PQU8LCP
12 4 628
2019-12-15 20:42:05
156
200
48 Myung Gyun-god
#QU9R8JPR
12 4 510
2019-12-13 08:16:09
98
120
49 HogRiderrrrrrrr
#2G9RGCQVQ
13 4 341
2019-12-10 00:17:56
0
40
50 Elder
안군
#9GVQYU9
12 4 001
2019-10-15 06:12:43
0
0

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)