608

#8LYQ0GJL

50 667

50 / 50

All active players r welcome^^ if u participate in collection day dun skip war day; 400 donation/ week elder, 1000/week coleader

Požiadavky klanu
Členovia 50 / 50
Typ Otvorený
Skóre Klanu 50 667
Požadované trofeje 4 000
Clan Leader Kayaka
Rozsah trofejí 3 483 – 5 659
Info o klane
Región Hong Kong
Donate za týždeň 1 222
Elderov 6
Co-leaderov 15
# Rank Aréna Hráč
Tag
Trofeje
Last seen
Trofeje
Last seen
Donaty
Obdržané
1 Leader
Kayaka
#892JL9CVG
12 5 659
2019-07-22 12:31:10
26
80
2
1
Co-Leader
Juicy J
#2PVUULYQ8
13 5 529
2019-07-22 13:54:32
52
80
3
1
Elder
justin winner
#2Q9LRC2QC
13 5 476
2019-07-22 14:33:03
32
80
4 Co-Leader
Kebra
#QVRG99G0
12 5 434
2019-07-22 10:21:15
106
80
5 Co-Leader
Ernest
#80R02YP8L
12 5 368
2019-07-22 11:27:46
72
80
6 Elder
Rubens
#UJ0YL90
12 5 310
2019-07-22 13:22:46
46
40
7 Morty
#8P2P28L9G
11 5 289
2019-07-22 11:30:25
28
0
8 Co-Leader
石堅
#PJVLCLLY
13 5 243
2019-07-22 14:10:16
148
100
9 Co-Leader
martini
#QCLG2VV
12 5 240
2019-07-22 06:31:54
16
72
10 Magmalightning
#2JR2P0YQ
12 5 212
2019-07-22 13:47:09
188
80
11
1
Co-Leader
lpk
#Q082YP28
12 5 176
2019-07-22 13:35:20
34
80
12
1
Co-Leader
DJC
#22208PLVR
12 5 106
2019-07-22 14:19:46
24
80
13
1
Co-Leader
mikehk
#YPQQL9Q
13 5 062
2019-07-22 14:31:57
154
80
14
1
Co-Leader
klala
#QGU92LCG
11 5 053
2019-07-22 13:30:14
8
0
15
2
Co-Leader
wunlay
#89QLGV9Q9
11 5 039
2019-07-22 13:31:16
0
0
16
1
Nuzzi
#2G89GR08
11 5 035
2019-07-21 11:55:17
0
0
17
1
Ivanchstz
#8C08VG09R
10 5 033
2019-07-21 19:22:15
0
0
18 Dm8
#PR0YVP22
12 5 024
2019-07-22 09:12:16
30
40
19 Rick
#9UJLPC2G
11 5 016
2019-07-22 01:49:59
0
0
20 Biig
#22P28LG98
11 4 969
2019-07-16 09:32:07
0
0
21 Hinson Hau
#29PLY2VLQ
10 4 853
2019-07-21 07:12:07
0
0
22 pollyhwl
#GLCJJRYR
11 4 850
2019-07-16 16:16:34
0
0
23 reza
#8L2QC0299
10 4 806
2019-07-19 17:06:18
0
0
24 毀滅魔龍毀滅世界
#2LGR29Y8P
10 4 721
2019-07-17 01:47:41
0
0
25
2
JuicyBeans
#Y0CJVLYU
11 4 717
2019-07-22 07:12:46
8
0
26
1
D.Rose
#CPYLU2GG
10 4 682
2019-07-20 00:15:17
0
0
27
1
歡樂滿東華
#P9L2YUU8R
10 4 668
2019-07-22 03:16:20
38
0
28 Elder
Icravedeath
#PU8R2RJJL
10 4 554
2019-07-22 04:36:42
18
20
29 Elder
提子麟
#2UPVPRQCR
10 4 505
2019-07-20 15:35:06
0
0
30 IvanTheOne
#RQGJGPL9
9 4 484
2019-07-22 09:12:41
0
0
31 Landb
#28QRQU929
10 4 483
2019-07-22 03:09:34
112
40
32 Gumdon
#PQY8YVLC
10 4 477
2019-07-12 04:36:16
0
0
33 Co-Leader
DJRJ
#98YJVQU80
11 4 424
2019-07-12 12:44:31
0
0
34 孖雞
#29PLQJP9
11 4 419
2019-07-22 13:04:52
28
80
35 KT
#28JQJCCJU
12 4 414
2019-07-20 05:03:17
0
0
36 Mars
#PPQGQQ0P
11 4 401
2019-07-22 10:57:09
0
0
37 你的智商都拿去卖萌了吗✪ω✪
#2QL9YG90L
11 4 394
2019-07-21 22:24:48
0
10
38 XXlordesharkXX
#82RG2L2YG
10 4 299
2019-07-21 23:55:08
0
20
39 Co-Leader
EDDY
#9YQLYJG02
12 4 182
2019-07-08 08:49:54
0
0
40 Elder
Mamba
#8C28029RU
12 4 150
2019-07-17 00:32:32
0
0
41 seemboom
#9QJ9L98G8
10 4 134
2019-07-18 16:19:18
0
0
42 kenji陳軒•零
#CR2LGGP9
11 4 123
2019-07-22 11:34:55
0
0
43 yusuf
#PY8JRC8QC
10 4 113
2019-07-16 16:28:34
0
0
44 chaos Ethan
#G0VG0G0Q
11 4 028
2019-07-22 14:23:56
44
0
45 Co-Leader
Sterrr
#28LP9J82U
12 4 001
2019-04-24 04:59:48
0
0
46 mrkira1022
#8GGG8LL00
10 4 001
2019-07-22 05:53:22
0
40
47 Rambo
#9G8QCRU2J
11 4 001
2019-06-30 17:52:52
0
0
48 Co-Leader
Rock
#8P2GU02L
13 4 001
2019-04-21 10:59:13
0
0
49 Aréna 12 Elder
阿修羅
#9Q0YG220
12 3 795
2019-07-22 04:14:29
10
40
50 Aréna 11 Co-Leader
charmy
#98UPU022U
10 3 483
2019-04-06 04:16:56
0
0

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord